Olmuşlardan: Erməni xisləti

… 1941-ci ilin payızında türk əsilli bir alman zabiti bizə xəndək qazmağı əmr etdi.Xəndək hazır olanda əsirləri sıraya düzdülər. Türk əsilli həmin alman zabiti əmr etdi:

— Ermənilər sıradan çıxsınlar!

Ermənilər sıradan çıxdılar.

— Ermənilər xəndəyə düşün!

Ermənilər xəndəyə düşdülər. Sonra yenə əmr etdi:

— Ruslar, beli götürüb erməniləri torpaqlayıb basdırın!

Biz bir-birimizə baxdıq, amma heç kim beli əlinə almadı. Zabit yenə əmr etdi:

 • — Ermənilər xəndəkdən çıxın!..Ruslar xəndəyə düşün!..Ermənilər, indi siz rusları basdırın!

Ermənilər bir nəfər kmi belləri götürüb üzərimizə torpaq atmağa başladılar. Torpaq dizlərimizə çatanda, türk əsilli erməni zabiti ermənilərə dayanmaq əmri verildi və üzünü bizə tutub dedi:

— Hə, ruslar, indi sizə ermənilərin kimliyi aydın oldumu?..

Keçmiş rus hərbi əsiri Mixail Bobrovun xatirələrindən

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •