Filololoji baxımdan türklər və qonşuları

«At» və atla əlaqəli sözlər türk dilindən Hind-Alman dillərinə keçmişdir.

Indogermanlar «darı» cinsini birbaşa türklərdən öyrənmişdilər.

Yalnız «bal» sözü deyil, həm də «ARI»ya verilmiş ad Ural vasitəsi ilə hindgermanlara keçdi və bu ad Ural və Türk dillərində eyni mənalıdır.

İndogerman dillərinə kəndir və bununla əlaqədar anlayışlar türk dilindən keçib.

Beləliklə, Altay dillərində «balta və çəkic» sözlərinin mənalarında işlədilən sözlər arxaik bir söz deyildir, ancaq Altay malı olduğu ortadadır.

Sumer və ya Akkadlar bu sözü türklərdən və ya Altay xalqından aldığını söyləmək düzgün olar.

Məişət-söz münasibətlərinə dair bu qısa araşdırma, ən azı 3500 il əvvəl türklərin qonşularında hansı millətlərin yaşadığını bizə aydın şəkildə göstərdi. Yazımızın əvvəlində dediyimiz kimi, Türklər Orta Asiyanın çölləri içərisində oturmuşlar, xüsusən də bu çöllüyün qərb bölgəsində Xəzər dənizinə yaxın ərazilərdə yaşamışlar.

Beləliklə, e. ə. 4-cü minilliyin ortalarına uyğun olaraq, türklərin qonşuları, şərqdə çinlilər, şimal şərqdəki monqollar, şimal qərbdəki monqolların, şimal qərbdə və qərbdə Fin-oğurlar və ya geniş anlamda Urallılar, cənub qərbdə Ural, Qafqaz arasında Hind-germanlar və nəhayət cənubda şumerlərlə qonşu idilər.

Dr. NEGİP Üçok
Lengüistik Dosenti

Bütün məqalə bu linkdədir: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1035/12495.pdf

Xəritə: KAZIM MİRŞAN — BİR OY BİL ÇAĞI ORTA ASYA

Alıntı: Selim Sarısoy

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •