Ölülərə Azadlıq, dirilərə ölüm!

Xaqani Ədəboğlu

(16.07.2017)

Bu günlərdə bir gəncimizin yazdığı statusu oxudum:

«Bilsəydim ki, mənim belə bir əzablarla dolu həyatım olacaq, heç böyüməzdim».

Vur-tut 24 yaşlı gəncimizi araşdırdım. Yetimçiliklə onu böyüdən anası xəstədir. Bu yaxınlarda onun ağrılarını görüb təcili yardım çağırır və işə gecikir. İşdən «sizin xalq belədir» ayamasıyla ölkəyə gətirilən mağara «homokommersantikuslarından» biri tərəfindən qovulur. Xəstə anasına günlərdir ki, 20 manatlıq dərmanı almağa pul tapmayan gənc, sizcə nə yazmalıydı?

Cavab tapa bilmədim. Düşündüm ki, bu günləri, gənclərimizə miras etdiyimiz üçün bizlərə lənət olsun. Azərbaycan insanı bəşəriyyətin ən nadan mübarizəsi olan «yaşam mübarizəsi»nə- «çörək uğrunda» mübarizəyə cəlb edilib. Psixoloji olaraq bu gün xalqımız «yox olma» qorxusu keçirir. Məmləkətin dərisindən çıxan «ağıllı» milyardları ələ keçirən ağılsız, burnunun ucunu görməyən, tamahkar, milətin gələcək taleyinə yad və biganə olan bir toplum düşünmək qabiliyyətini çoxdan itirib. Bunu artıq dağdakı çoban da, bağdakı bağban da yaxşı bilir. Bəs hanı bu ölkənin aydınları?

Boş «yal» qabları yanında, «taq-taq» salıb pay umanlar, özlərini «aydın-ziyalı» adıyla xalqa pərçim etməyə çalışırlar. Artıq «yaltaq, qorxaq» sözü «ziyalı» sözünün sinoniminə çevrilib. Bu yaltaq adamlar üçün indi verilən «bir boşqab yal», XXI əsr Azərbaycan insanının taleyindən daha önəmlidi. Çox dostlarım məni zaman- zaman radikal ifratçı, yaxud da sadəcə davakar olmaqda təqsirləndirirlər. Mən özüm də bircə günahımı etiraf edirəm: Bu Torpağı, bu Bayrağı, bu Milləti ifratcasına sevdim.

Bəlkə də özümdən çox sevdim. Bu mənim ən böyük günahımdı. Ona görə də özümə xəyanət edə bilmədim, bacarmadım. Bu məmləkətdə hər kəsin pafosla yaxşılığı təbliğ etdiyini və bir qarış o üzdə pisliyə, saxtakarlığa alət olduğunu görüb susmaq artıq xəyanətdir.

Xəstə təxəyyüllü adamların cəmiyyətində gəncliyin belə statusları çoxalacaq. Maltus bir pamfletində yazdığı kimi: «Artıq dolmuş dünyaya gəlmiş adam, əgər valideynləri onu yedirməsələr bunu haqlı olaraq tələb edə bilər və əgər cəmiyyət onun əməyini hiss etməzsə, onun heç bir yemək hüququ yoxdur. O, mahiyyət etibarı ilə Yer üzündə artıq adamdır. Təbiət ona uzaqlaşmağı hökm edir və bu hökmünü dərhal icra edir» («Cəmiyyətin gələcək təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq əhali qanunu haqqında təcrübə»). Əlbəttə, ayağı yer tutanların xaricə axını bu problemlə bağlıdır. Ayağı yer tutmayanların isə Əzraili gözləməyə belə səbrləri qalmayıb. Tanrı heç bir qövmü bu sınağa tuş etməsin.

Gözlərimiz önündə bir xalqa «Ölülərə Azadlıq, dirilərə Ölüm!» fərmanı verilib. Ölülər isə, həqiqətən azaddırlar. Onların indiyədək bir şikayətini eşidən olubmu?…

…Can gəldi gedərdi, pulunuzdan muğayat olun. Amma bilin ki, canınız kimi qoruduğunuz o sərvətin bircə senti də sizin deyil. Yetimin göz yaşı, məzlumun od-alov saçan ahı və yoxsulun ətindən, dərisindən kimsəyə mülk olmayıb…

P.S. Mən bunu yazmışdım. Bu gün dünyada Maltusun irəli sürdüyü nəzəriyyənin mürtəce bəndləri koronavirus adıyla həyata keçirilir. Dünyanı XX əsri homoseksuallar bərbad etdilər, XXI əsr isə şizofreniklərin əlində qalmışıq…

P.P.S. Neft Bakıdan çıxdı, amma bu neftlə milyarder olmuş kimsəmiz yoxdur.


Nobel bizim neftin puluyla adını yaşatdı, hələ Rokfeller, Rotşildt də neftlə trilyonçu olanların başında gəlir. Bizim də bir-iki oğru məmurumuz var. Adları yalnız imperialistlərin «qara dəftərində» kəsim qurbanı kimi qeyd edilib. Nə vaxtsa tutub əlindəkini alacaqları günü gözləyirlər.


Əsrin əvvəllərində də neft xudalarımız vardı. Millət naminə qəpiklərindən də keçməzdilər. Hanı indi onlar? Bir «bolşevik» oyunu qurdular bu binəvaların qəpik-quruşlarını əllərindən aldılar. Allah bizə neft verdiyinə azca ağıl verəydi kaş!…

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •