«AFİŞ», «LEVHA», «TABELA», «KAMUSAL ALAN», GİBİ MASUM İSTEKLERİN SEBEBİ TÜRKSÜZ ANADOLU’NUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR!

TANER ÜNAL

MAHALLİ DİLLERİN, İNSANLARIMIZ ARASINDA KONUŞULMASINA HİÇ BİR ENGEL YOKTUR. ANCAK ONUN TABELA VEYA AFİŞLE RESMİYET KAZANMASI, ÖNCE MİLLETİ, SONRA DA ÜLKEYİ BÖLER.


«TÜRKSÜZ ANADOLU» İÇİN BATI’NIN ÖNCELİKLİ HEDEFİ İKİNCİ DİLE RESMİYET KAZANDIRARAK PKK LE EGEMENLİK PAYLAŞIMI SAĞLAMAKTIR.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı çalışmalar kapsamında Kürtçe afişler ve duyurular hazırlamış! Şaşkınlıkla karşıladık.

Sayın Ekrem İmamoğlu’na sesleniyoruz:


APO alçağına şarkı besteleyen Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret ettiniz ses çıkarmadık.


“Haydi olsun bakalım. Gençtir, toydur, bu işleri öğrenir’ dedik. Ancak 2014’de güneydoğulu vatandaşlarımızı kalkışmaya sevk eden ve çok sayıda vatandaşın ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş hayranlığınız size oy verenler için hayal kırıklığı oldu!


Canan Kaftancıoğlu’nun kuyunuzu nasıl kazdığını görememeniz ayrı bir konu ancak Son olarak “Kürtçe Afiş ve yayın” hazırlatmanız diğer yanlışlarınızın üzerine tuz biber ekti!

Sayın Ekrem İmamoğlu:


Mahalli dillerin, insanlarımız arasında konuşulmasına hiç bir engel yoktur. Ancak onun tabela veya afişle resmiyet kazanması, önce milleti, sonra da ülkeyi böler.

На изображении может находиться: мем, текст «gava ya ji kuxiyan dev pozê xwe bi kemnikeke ku carekê bê bikaranîn bigrin, eger li cem we kemnik tunebe gurçika milê xwe bi kar bînin. BITEND DESTE TE İSTANBUL BELEDİYESİ»


HPD’ye göz kırpmaktan başka bir gayesi bulunmayan faaliyetleriniz artık Türk Cumhuriyetinin Birlik ve bütünlüğüne zarar verme noktasını gelmektedir? AKP’nin çözüm süreci saçmalığıyla 10 yıl mücadele ettik derken geçen günlerde CHP’nin “Türksüz Anayasa” kitabı sebebiyle bir şaşkınlık daha yaşadık.


Atatürk’ün partisinde bunlar olabilir mi?

Atatürk, ABD-İngiliz-Fransız Misyonerlerin 1820’lerden itibaren 100 yıl boyunca Kürtçeyi teşvik etmesi ve bir Kürt ulusu yaratma gayretlerini gördüğü için » Tek bir vatandaşımız kalmayana kadar Türkçeyi Türkiye’ye yaymak her devlet görevlisinin birinci vazifesidir» demiştir.
Yurt gezileri sırasında kendisini üzgün gören Taha Toros’a üzüntüsünün sebebini “Güney illerimizde 30.000 civarında Türkçe bilmeyen vatandaşımız kalmış bunu süratle düzeltmeliyiz(1930) ” şeklinde açıklamıştır.


Büyük Önder Atatürk Türkçe bilmeyen 30.000 vatandaşımıza acil Türkçe öğretmenin üzüntüsünü taşırken Atatürk’ün partisinin önemli bir temsilcisi olarak Kürtçe afiş bastırmak nasıl bir sorumsuzluktur?

Sayın Ekrem İmamoğlu,


Mahalli diller bir kültür zenginliği olarak görülse de anlaşılmıştır ki içerideki hainler vasıtasıyla dış güçlerin elinde ülkemizi bölmek parçalamak için bir kart olarak kullanılmaktadır. Nitekim bir Ermeni/ABD yapımı olan PKK’nın elindeki Kürt kartı böyle ortaya çıkmıştır!
Bir Ulusun iki resmi dili olmaz! Resmi Kurumda ikinci bir dilin afiş, tabela vd şekillerde kullanılması ülkeyi böler! Corona virüs salgını fırsat bilinerek Kürtçe afiş bastırılması affedilmez bir hata çok büyük bir yanlıştır! Bu HDP sevdanız sebebiyle «Her şey pek güzel olmuyor!»

Değerli arkadaşlarım,
Türk toplumu olarak milli meselelerden uzaklaştırıldığımız için ihaneti görmekte zorlanıyoruz. Tabii ki kimsenin Kürtçeyle ilgili bir sorunu yoktur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi dili Türkçedir. Bu bir Anayasa hükmüdür Belediye Başkanları Anayasa hükmüne uymak zorundadır!
AKP’nin çözüm süreci saçmalığı PKK tarafından şehirlerimizin işgali girişimine ve bin civarında polis ve askerimizin şehit olmasıyla neticelendi Cezaevinden çıktığımız,bir sürü kumpas davası devam ettiği halde ve her an yeni bir kumpas ile girme durumumuz olmasına rağmen twitterde tek bir geri adım atmadan,günde 16-18 saat mücadele verdik. “Türksüz Anadolu’ya Hayır” adını verdiğimiz kitabımızı yayınlandı.


AKP’nin yaptıkları ve yapmakta oldukları ortadadır.


AKP’de biri yine “Türk , Atatürk Cumhuriyet” düşmanlığından” bahseder, bir diğeri “Çözüm sürecini yeniden başlatıyoruz” derken bir başkası “Türksüz Anayasa çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyebilir!


Türkler tarih boyunca kurdukları tüm devletleri kendi içinden çıkan topluluklara kaptırarak yıkıldı. Bu topluluklar hasım devletlerle iş birliğine giderek hızla nüfuslarını çoğalttılar, daha sonra içerideki işbirlikçiler vasıtasıyla egemenlik paylaşımına gidildi. Daha sonra Türkler yönetimi kendi içlerinden çıkan bu topluluklara kaptırdı ve esir durumuna düştü bir daha varlığını sağlayamadı ve tarihten silindi.

На изображении может находиться: 1 человек, текст


Büyük Türk Kavim devleti Med’ler aynı şekilde kendi içerisinde yaşayan ve küçük bir unsur olan Pers’lere yönetimi kaptırdılar. Sümer Türkleri yanlarına işçi olarak girmiş Samileri yönetimde değerlendirmeye başladılar. Onlar yanlarına bir kısım Türkleri alarak Akad Devletini kurdular.


Turuvalılar ve İskitler bir araya gelerek İtalya’da emsalsiz bir Türk medeniyeti kurdular. Bu günkü Roma’yı inşa ettiler. Roma Hukuku dediğimiz dev sistemi inşa ettiler. Latince ve Alfabesini meydana getirdiler. Cumhuriyeti kurdular. M.Ö.500’lerde Romalıları çalıştırmaya başladılar. 150 sene içinde Romalılar çoğaldı.


Etrüksler onların parlamentoda seçilmesini sağladı. M.Ö.300’lerde Romalılar ihtilal yaparak Etrüks yönetimine son verdiler. Bir kısım Etrüksler asiller olarak itibar görmeye devam etsede bir süre sonra Romalıların arasında eridiler gittiler.


Safevi Devletini Anadolu’dan giden Türkmenler kurdu. %5 civarında Fars unsuru kalmıştı. Kültürel yozlaşma ve yönetim değişiklikleri neticesinde Türk Safevi Devletinin yerinde bu gün İran Devleti var. Nüfusun %60’ı Türk ancak devletin adı İran..

Değerli Arkadaşlarım,
Son Buzul çağından bu yana sayısız Türk kavmi yaşadı!
Şimdi neredeler?
Çin de on civarında Türk soylu devlet kurduk Çinlileştik.


Hindistan’a gittik Hintlileştik ancak bunlar bir yandan soykırımla oldu.
15. ve 16.YY’da dünya’da 15 büyük devlet vardı. Her zaman en az 14 tanesi Türk!


Nerede bu Türk Devletleri?


Tarih anlatıldığı gibi romantik seyretmiyor.


Değerli Arkadaşlarımıza anlatıldığı gibi bir Türk Devleti yıkılınca yerini diğer Türk Devleti almıyor.


Atsız Hocamın anlattığı gibi devletler birbirinin devamı değil. Büyük Selçuklu Devleti kanlı bir süreçten sonra tarih Sahnesinden silindi. Anadolu Selçuklu devleti de, öyle oldu. Nogay’ın desteğiyle Osmanlı Devleti Kurulmasaydı Moğol katliamından kalan Türkler bu coğrafyada tek tek katledilirdi!


Her devletin yıkılması bu devletin sahip olduğu topraklarda yaşayan Türk milletinin en az dörtte üçünün katledilmesi ile neticelenmiştir!
Bırakalım diğer milletlerin bizi yok etmelerini bizim birbirimizi yok etmemiz bile çok kanlı olmuştur.


Mesela Uygurların Kırgızlar ve diğer Asya kavimleri ile bir araya gelerek Göktürk İmparatorluğunu yok etmesi çok kanlı olmuştur.


Göktürkler katliama tabi tutulmuşlardır. Bir kısmı Çine sığınmış Uygurlar ve Kırgızlar orada takip etmeye devam etmişler ancak Oğuzlar devreye girerek sağ kalan Göktürkleri kurtarmışlar ve kendi bünyelerine alarak Oğuz olarak yaşamalarını sağlamışlardır.


Hun Türklerinin kaderi de pek farklı olmamıştır. Kırgızlar Büyük bir medeniyet kuran Ötüken’e yerleşmiş Uygurları katletmiş kalanları bu gün yaşadıkları Doğu Türkistan’a sürmüştür.


Tarih de yaşanmış milletler mücadelesi acımasız devam etmiş bu günde aynı şekilde acımasız devam etmektedir.


Biraz önce anlattığım örnekte olduğu gibi Türk, Türk’e bu zulmü yaparken Diğer milletlerin Türk’e zulmetmesi gayet doğaldır!


Nerede Büyük Hazar İmparatorluğu ?
Nerede Akhunlar?
Nerede Peçenekler?
Nerede Nogaylar?
Nerede Bulgar Türkleri?
Nerede Kıpçaklar?
Böyle 130 kavim devleti-devleti sayar gideriz!


Her birinin tarih sahnesinden çekilirken yaşadığı acı bir tarihi vardır. Her bir Türk Devleti milyonlarca Türk’ün acımasızca katledilmesiyle tarih sahnesinden çekilmiştir.


Yüce Tanrının izniyle inşallah hepsini burada bir bir anlatacağız.
Bu güne kadar hamasi bir tarih ile avutulduğumuz için Türk’ün gerçek tarihi bilmiyor bu sebeple maruz kalacağımız tehditleri de anlamıyoruz.
Tarih boyunca hep içeriden yıkıldık.


Bu yıkımlar önce oldukça masum ikinci bir dil talebiyle başladı!
Sonra egemenlik paylaşımına gidildi. Sonra Türkler yönetimi kaybettiler. Daha sonra katledildiler kalan çok az kısmı da yurtlarından sürüldüler.
Türkiye de oynanan oyunda budur.


Batı’nın 206 yıl önce Şark Meselesi adını verdiği Türkleri yok etme planı bu gün B.O.P. adıyla devam ediyor. Batı Kürt kartını kullanarak, «Demokrasi, barış özgürlük vesaire masallar ile PKK ile Türkler arasında egemenlik paylaşımı sağlayarak, bu gün yönetimde milli şuur sahibi Türklerin hatta şuursuz bile Türklerin etkin olmadığı devletin yönetiminin Türk milletinin elinden çıkmasıyla neticelenecek bir felaketi hazırla.


Bunun için hazırlanan senaryo «dil»dir. «Afiş», «levha», «tabela», «kamusal alan», derken İkinci bir dile resmiyet kazandırmak isteniliyor.


PKK’nında 40 yıldır 40.000 kişiyi katlederek ulaşmak istediği öncelikli netice «ikinci dilin resmiyet kazanmasıdır.»


Bu BOP planı dün AKP eliyle yapılmaya çalışılıyordu bu gün CHP belediyeleri bu işe soyundular!


Maruz kaldığımız vahim durum Milletimizin geleceği bakımından büyük tehdittir.


Milyonlarca evladımızın kanının acımasızca akıtılacağı bir karmaşanın başlangıcıdır!


Bu sebeple Sayın Ekrem İmamoğlu’na Tekrar sesleniyoruz!

Sayın Ekrem İmamoğlu,
Türk Milleti AKP’nin Çözüm Süreci saçmalığından duyduğu güvensizlik sebebiyle size oy verdi. Aynı «Çözüm süreci saçmalığı» CHP eliyle ihya edilmek istenir, PKK’nın hedefleri CHP’li belediyeler eliyle kıyıdan köşeden alıştırılarak hayata geçirilmeye çalışılırken Türk Milleti CHP’ye nasıl güvenecektir?

На изображении может находиться: 6 человек, люди стоят и на улице


Bir yandan Atatürk’ten bahsederken diğer yandan PKK/HDP’nin hedeflerini gerçekleştirmeye çalışılmasını anlamamız mümkün değildir! Burada CHP’ye gönül vermiş yüz binlerce vatansever arkadaşımız var sanırım onlarda bizimle aynı üzüntüyü yaşamaktadır?

Sayın Ekrem İmamoğlu,
Bu Kürtçe afiş sevdasından vaz geçiniz. Sizi destekleyerek CHP’ye oy veren milyonlarca Atatürkçü, “ülkemiz etnik ve dini taassuba teslim olmasın” diye oy verdi. Ancak siz «etnik taassup ile kol kola girerseniz» gelecek seçimde bu günkü desteği bulamazsınız. Bir hatırlatayım dedim.

NOT : Biz Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bizce uygun görmediğimiz hatalarını eleştiriyoruz. Bunu 45 yıldır tüm siyasi partilere ve siyasilere yaptık! Çünkü doğrusu ne ise onun yapılmasını istiyoruz.
Milli meselelerde taviz olmaz
.


Ancak bizim bu samimi davranışımızdan istifade ile AKP propagandası yapılması çok yanlış olur.


AKP bu konularda aşırı derecede yanlışlar yapmıştır. «Çözüm APO’dur» diye haykıran Genel Başkan yardımcıları «Türksüz Anayasa» diyen Başbakanları gördük. «Cumhuriyet düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı» yapan sayısız AKP’liyi gördük. Kitaplarımızda bunları belge ve ayrıntılarıyla anlattık.


Bu gün Dini ve etnik taassup bu kadar vahim bir noktaya gelmişse bunun baş sorumlusu AKP iktidarıdır. Halen Cumhuriyet yıkıcısı Cemaatler ve siyasi ümmetçiler desteklenmektedir.


AKP’yi doğrudan veya dolaylı destekleyenlerin bu yaptığımız paylaşımı seviyesi dışına çıkararak parti tartışmasına dönüştürmemesi dileğimizdir.

Tüm değerli Arkadaşlarımıza, bir sonraki paylaşımımız da görüşmek üzere, sevgiler, saygılar, selamlar

22.03.2020 Saat 02.00

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •