Hitlerin Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə göndərdiyi casuslar və Alman kəşfiyyatının 82 il əvvəl Qarabağın işğal olunacağı barədə SENSASİON proqnozu -ŞOK MƏXFİ MƏLUMATLAR

[b]Hitlerin Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə göndərdiyi casuslar və Alman kəşfiyyatının 82 il əvvəl Qarabağın işğal olunacağı barədə SENSASİON proqnozu -ŞOK MƏXFİ MƏLUMATLAR
Fedai.az Hitlerin şəxsi tapşırığı ilə Azərbaycana gələn Alman hərbi kəşfiyyatının Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdə apardığı tədqiqatlar və onların nəticələri barədə məxfi məlumatları oxuculara təqdim edir.

Hitlerin planlarında Azərbaycanı işğal etmək və Bakı neftini ələ keçirtmək istəyi böyük idi. Ancaq üstündən illər keçəndən sonra məlum oldu ki, Hitler təkcə nefti yox, ondan da qiymətli sayılan başqa bir sərvəti Azərbaycanda axtarır. Hələ 1936-cı ildə Almaniyadan Bakıya tədqiqat qrupu gəlir. Bu qrupun işi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatını araşdırmaq, tədqiq edib, öyrənmək olur. şifahi xalq ədəbiyyatında təsvir olunan milli qürur, qəhrəmanlıq, şücaət, mərdlik, mübarizlik, dürüstlük, təmizlik, xeyirxahlıq, torpaq və vətən sevgisi kimi komponentlər alman alimləri tərəfindən ciddi araşdırılır. Onlara general Şıxlinskinin, Mehmandarovun, Şadlinskinin genini daşıyan qan qruplarını, nəsilləri öyrənmək lazım idi. Əlbəttə, bu dəfə araşdırmalar kitab rəflərində, arxiv sənədləri arasında deyil, birbaşa millətin özündə, genində, qanında aparılır. Çünki şifahi xalq ədəbiyyatımızın qüdrəti hesab olunan bu keyfiyyətlər alman genetiklərini çox məşğul edir.Həmin il bakılı həkim Namazəliyevin başçılıq etdiyi qrup alman ekspedisiyasının tərkibində Laçına, Kəlbəcərə gedir. İlk öncə dağətəyi rayon və kəndlərin coğrafi quruluşu tədqiq edilir. İlk nəticələr uğurlu olduğundan Azərbaycanın qütbləri üzrə tədqiqat qrupları işləyir:

Birinci qrupa Laçın-Kəlbəcər,
ikinci qrupa Ağdam-Şuşa,
üçüncü qrupa Lerik-Lənkəran,
dördüncü qrupa isə Şəki-Zaqatala-Gəncə daxil edilir.

Hər qrupda altı nəfər yerli həkim və bələdçi, iki nəfərdə alman həkimi olur.Bu, elə vaxt təşkil edilmişdi ki, həmin illər Hitler ordusunun döyüş qabiliyyəti, vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsi aşağı səviyyədə idi. Həmin vaxtlarda alman hərbi kəşfiyyatı elmi-tədqiqat laboratoriyalarının qarşısında maraqlı bir vəzifə qoyurdu: güclü immunitet yarada biləcək vaksinlərin, dərman preparatlarının axtarılıb tapılması. Çünki alman millətində Koroğlunun və yaxud Qaçaq Nəbinin mübarizliyinin, igidliyinin. təmizliyin, vətən və millət sevgisini özündə cəmləyən hisslərin «bərpa»sı üçün «Qafqaz xalqları»nın, о cümlədən, Azərbaycan millətinin geninin araşdırılması lazım idi. О genlərdən hazırlanan vaksin və digər dərman preparatları ilkin nəticələrini verirdi.

Almanların tərtib etdikləri Laçın-Kəlbəcər kartotekasında 23 nəslin geni araşdırılıb tədqiq edilir və onların özləri də sonradan üç qrupa aynlır. Milliyyətcə yunan olan və ömrünün 6 ilini alman elmi-tədqiqat laboratoriyalarında qoyan,1940-cı ildə alman vətəndaşlığını qəbul edən Fransua Melli (o, böyük «Hans» kimi tanınır) bu kartotekaların təşkilatçısı olur. O, 1940-cı ildə Almaniyanın Aşağı Saksoniyasında fəaliyyətə başlayan, Qafqaz xalqlarının genlərini tədqiq edən Bakı hərbi elmi-tədqiqat laboratoriyasına yekun arayışında göstərirdi: «Qafqazda döyüşkən millət, fikrimizcə, Azərbaycan millətidir (Onlara «türk» də deyirlər). Mən bunun coğrafi mövqeyini yazmıram. Bu, Alman Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına məlumdur. Tədqiqatımızın nəticəsi olaraq göstəririk: bu millətin mənsub olduğu ayrı-ayrı qrupların hər birinin özünəməxsus geni var.Bu genləri gəzdirən bir nəsil və yaxud millət dünyanı məğlub edə bilər. Genlərdə araşdırdığımız nəticələrə gəlincə, vücudlarında bu genləri, bu təmiz («möcüzəli») qan qrupunu saxlayan genlərin boyu, dözüm qabiliyyəti, düşüncə və məntiqi tərzləri, döyüşkən əhval-ruhiyyəsi, məğlubedilməzliyi,vətən və millət sevgisi, torpağa bağlılığı başqa Qafqaz xalqlarınkından fərqlidir. Onları öyrənmək,öyrənmək, yenə öyrənmək lazımdır. Bir ekspedisiya azdır».
22 gün sonra Fransua Melli ikinci məktubunu yazır: «Möcüzəli bir millətdir. Nağıllarda oxuduğumuz. öyrəndiyimiz millətdir. Bu millətin genində mərdlik və əyilməzlik adlı bir immunitet qolu var. Onlar ən ekstremal şəraitdə dözməyi bacarır. Onlar kəklik və qırqovul yeyir, süd içir, dağ qoçlarını bütöv şişə keçirib közdə qızardırlar. Onlar öz qanlarını hər cür murdarçılıqdan qorumağı bacarırlar. Buralar laboratoriyadır. Alman ordusunda bu «dözüm» immunitetindən
istifadə etmək şansı yaranarsa, maraqlı nəticələrə gələrik.Təkcə bu millətin neftini düşünmək acizlik olardı. Bomba yağdırmadan, topsuz-tüfəngsiz bu millətin neftinidə, ərazisini də işğal etmək mümkündür. Əvvəlcə gərək bu millətin genini zəbt edəsən, işğal edəsən. Bunu etdikdən sonra, hər şeyə sahib olmaq mümkündür».

Alman həkimi hələ о vaxt «Genin işğalı» məsələsini qoyurdu. Almaniyanın Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı belə bir diaqram cızmışdı: Kəlbəcər-Laçın qrupu üzrə elmi-tibbi araşdırmalarımızm nəticələri bunlardır: «Buradakı insan genlərini iki qrupa böldük. A qrupuna mənsub olanlar daha qədim genlərdir. Onlar dağ bəbirlərinə bənzəyirlər.İti baxışları var, hər cür xəstəliyə davamlı və dözümlü olurlar. Döyüşkənlik və mərdlik, doğru-dürüstlük,torpağa bağlılıq bu qrupun genlərində daha möhkəmdir. Belə genləri gəzdirən nəsillərin bir neçəsi arasında möhkəm qohumluq olaqəsi var. Onları nəyəsə cəlb edib aldatmaq, məqsəd və məramlarından döndərmək çətindir. Bu qrupa mənsub olan genlər Laçının cənub və şərq hissəsində, Kəlbəcərin isə şimal hissəsində daha çoxdur. В qrupuna məxsus olan genlər nisbətən cavan nəsillərdir. Bunların geni immunitet baxımından «A» qrupuna nisbətən zəifdir. «B» qrupuna məxsus genlərin qarışıq tərkibi «A» qrupuna nisbətən iki dəfə artıqdır. Ağdam-Şuşa qrupuna məxsus genlərin isə tərkibi, xəstəliklərə dözüm immunitetləri kövrəkdir. Bu genlərin sahibi heç nədən qorxmur. Onlar az aldanır,tez inanır və tez də qəzəblənirlər.Cəsur və əyilməzdirlər. Bu üçünün genlərindən istifadə edərək, gələcəkdə güclü tədqiqat işləri qurmaq mümkündür.Əgər bu millətin belə genləri ölərsə, onda Qafqazda gələcəkdə Azərbaycan millətinin bir etnik qrup kimi yaşaması və məhv olması labüd olacaq. «İnkubator» şəraitində yetişən yaş genlər (mən buna süni genlər deyərəm) azərbaycanlıların taleyində müstəsna rol oynamaq qabiliyyətindən məhrum olacaq. Onların yaddaşlarından keçmişi silmək asan olacaq».Tədqiqat arayışında daha sonra yazılır: «Elə bir vaxt və zaman gələcək ki, bu regionda bütün sindromlar bir-birinə qarışacaq. Süni şəraitdə «yetişdirilən» genlər özlərinin mübariz, qəhrəmanlıq və döyüşkən əhval-ruhiyyəsini əks etdirən səhifələrinə biganə olacaq və zaman keçdikcə, onlar öz məkanlarını unudub,
yaddan çıxaracaqlar.Bu gedişi biz görürük».
Alman ekspedisiyasının bu nəticələrinə xüsusi xidmət orqanlarında da biganə qalmadılar.Hələ1942-ci ilin oktyabr ayının 16-da «Böyük və məğlubedilməz Almaniya» ideyasını ortaya atan və bütün bunların bir nömrəli təbliğatçısı Göbbels Adolf Hitlerə Türkiyə kəşfiyyatına soxulmuş alman casusu «Henri-l»in məxfi məlumatını verərkən bildirir: «22-ci paraleldə belə bir yer var -Azərbaycan. Onun nefti var. Lakin orada mübariz və qədd-qamətli adamlar var. Onların geni, qanı bizim laboratoriyalar üçün maraqlı olar».
Həmin ərəfədə alman filosofu Ernest Kassirer «The Muthof thetate» gen və qanla bağlı araşdırmalarında məxfi laboratoriyaların işindən bəhs edərkən yazır:«Son illər bu işin (qanla bağlı tədqiqatların) çox mahir mütəxəssisləri, mifustaları meydana gəlmişdir. Bu baxımdan irqlə, qanla bağlı mifin özü əslində xüsusi silah növüdür, özü də hər hansı müasir tank və mərmilərdən daha dəhşətli bir silah.Çünki bu silah ən başlıca sahəni - insan beynini zədələyir, onu bütövlükdə özünə tabe edir».Proses bu gün də Azərbaycanda onun digər bölgələrində davam etdirilir. Almaniya, İngiltərə, ABŞ, Fransa, İsveç, Yaponiya, Çin, Türkiyə, İran mütəxəssisləri millətin qanı, geni haqqında məxfi tədqiqatlarını davam etdirirlər. Xüsusi xidmət orqanlarının, ayrı-ayrı dini qurumların xəttilə bu yönümdə iş aparan
«həkimlər», «mütəxəssislər», «alimlər» artıq işin nəticələrini müzakirə edirlər. Qəbul olunmuş məxfi qərarlardan da biri bu olub ki, meydandan silinməsi, XXI əsrdə itməsi mümkün olan bəzi millətlər özlərini yaşatmaq, cavanlaşdırmaq üçün (Azərbaycana), «səlib yürüşü»nə çıxsınlar, təcrübə mübadiləsi keçsinlər.Xarici ölkələrdə Azərbaycan millətinin genini öyrənən laboratoriyalarda, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, hərbi-sənaye komplekslərində, kəşfiyyat orqanlarında, eləcə də digər xüsusi xidmət sahələrində, genetik nəsildəyişmə proseslərində, hərbi molekulyar biologiya institutlarında bu sahədə görülən işlər gündən-günə aktuallaşır. Laçın-Kəlbəcər Qrupu: həkim ekspedisiyasının məxfi arayışı bu gün Almaniyanın məxfi idarəsində - «BND»-də qorunur. О arayışda irəli sürülən müddəalar hələ ki, qüvvəsini itirməyib. «Laçın və Kəlbəcər sindromları» eyni olmasa da, genlər arasında yaxınlıq və sıx bağlılıq var. Bu genlərdən, qan qruplarından hazırlanmış preparat və vaksinlər 18-25 yaş həddində adamlarda süstlüyü, iflici götürür, beyin qatlarını «təmizləyir», fikirlərə aydınlıq gətirməklə yanaşı, xüsusən, vərəm xəstəliyinə qarşı orqanizmdə güclü immunitet yaradır. Alman ordusu, həmçinin, dünyanın əksər silahlı qüvvələri əsgərlər arasında yayılmış bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdilər. Xəstəlik əleyhinə istifadəsi nəzərdə tutulan preparat və vaksinlər hələ də axtarışda idi.
Həkim Namazəliyev qeydlərində yazır: «Alman həkimləri» çantalarını açanda orada xeyli kitab gördüm. Alman dilində çap olunmuş bu kitabların üz qabığını oxumaq mənim üçün çətin olmadı. Az-çox alman dilini bilirdim. Bu kitabların hamısı bizim dastanlardan və nağıllardan ibarət idi. Kitabı vərəqləyəndə gördüm ki, orada «güclü», «cüssəli», «qüdrətli», «nəhəng vücudlu», «mərd», «varlı», «dözümlü», «təmiz», «sözündə qəti», «inadkar», «qəhrəman», «Məlik Məmməd», «buz baltası», «torpağı öpdü», «suyu içib, dirildi» və s. sözlərinin altından xətt çəkilib. Mən alman həkimi Yuhan Fişerdən soruşdum ki, bu nə kitablardır? Bu sözlərin altından nə üçün qələm çəkibsiz? О gülümsündü və təzədən kitablardan birini götürüb, vərəqlədi. - Bu kitablar bizim üçün «Atlas»dır -dedi. Altından xətt çəkdiyiniz sözlər elə-belə sözlər deyil. Bizim tədqiqatımız həmin sözlərin mahiyyətini təsdiqləyir. Sizinkilər əbəs yerə bu torpağı öpüb, ona səcdə etmirlər. Bunun tibbi-elmi əhəmiyyəti böyükdür. Bu kitablar, sadəcə, nağıl yox, həqiqətdir». Mən bundan sonra düşündüklərimi Bakıya, Səhiyyə Nazirliyinə göndərdim. Oradan mənə dedilər ki, sənin yazdıqlarınla Bakının və Moskvanın Dövlət Təhlükəsizlik orqanları maraqlanır».
Laçın və Kəlbəcərdə tədqiqat aparan, «Millətlərin ölüm tarixi» kitabını yazan alman alimi 1943-cü ildə vəfat edir. «Millətlərin ölüm tarixi» kitabının Qafqaz bölməsində Yuhan Fişer yazır: «Qafqaz zəngin bir yerdir. Oradan, sadəcə,ötüb keçmək alim şərəfimə toxunardı. Qafqazda sıradan çıxmış etnik qruplar çoxdur. Bu etnik qruplar ən çox bir-birilərilə ədavət edir, vuruşur, bir-birilərini məhv edir. Amma nəticədə nə qalib millət var, nə də qalib xalq. Bu, mənim fikrimdi. Fikrimcə, qanı təmiz millət yer üzündə gəldi-gedər olmur. Təmiz və sağlam qan, güclü və dözümlü gen mənsub olduğu millətin ən güclü və böyük silahıdır. Bu silahın sahibini nə məğlub etmək olar, nə də susdurmaq. Belə olarsa, həmin sağlam qana və genə mənsub millətlərin özlərini qalib saymağa haqları çatır.Mən bütün bunları Azərbaycanda gördüm». (Sozcu.az)
22 aprel 2018 /

Hitlerin Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə göndərdiyi casuslar və Alman kəşfiyyatının 82 il əvvəl Qarabağın işğal olunacağı barədə SENSASİON proqnozu -ŞOK MƏXFİ MƏLUMATLAR

Похожие новости

ANATOLİY KLYOSOV: "YASAQ EDİLMİŞ TARİX"

Rus dilindən tərcüməsi Tariyel Azərtürkündür DNT-Genealogiya təliminin yaradııcısının dedikləri bizim "Türkün Qızıl Kitabı" İkicildliyində mixi yazılar əsasında ortaya çıxartdıqlarımız elmi

Ukrayna prokurorluğu Krıma ziyarət edən Alman millət vəkillərinə cinayət işi açdı

Məlumatda deyilir ki, Almaniya nümayəndələri, "müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində" olduqlarına görə asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Alman millət vəkilləri bu "qanun pozuntusu" üçün üç illik

“Mixaylo“ Rəsulzadəni öldürməkdən imtina etdiyi üçün öldürüldü! - Dərin tarix

Fotoda Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, partizan hərəkatının aparıcı döyüşçüsü Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadədir. Əfsanəvi Mixaylonun haqqında çoxumuz bilirik. “Uzaq Sahillərdə” filmində bu qəhrəman barədə

Aprel döyüşləri Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir: İlham Əliyev

“Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası xüsusi məna, rəmzi xarakter daşıyır. Onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti heç vaxt işğalla barışmayıb və barışmayacaq. Uzun illər ərzində digər

ERMƏNİ "HUMANİZMİ"- erməni zabitləri öz arvadlarının toyunda iştirak edə biləcəklər...

Təklifləri qəbul edilməyən “Yelk” fraksiyasının rəhbəri, deputat Nikol Paşinyan hökumətə: “elə edin ki, bunu azərbaycanlılar eşitməsin” - deyib. Nikol Paşinyan çıxışında bildirib ki, daha təkliflər
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Mübariz Mənsimov kimdir ?“Bütün İran Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmalıdır” – Tarixçi şərhi“Vətən uğrunda savaşan insanlara münasibət belə olmamalıdır...” - QARABAĞ DÖYÜŞÇÜSÜPolis orqanlarına işçi axtarılırNazim İbrahimovun erməni diaspora rəhbəri - Ağadadaş, yox bir ARADUDUŞ - VİDEODənizi çəpərləyib bitirdik, növbə meşələrindi...AVMVİB TƏLTİF EDİRPrezident Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanı təsdiq etdiAVMVİB BALAKƏN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...“Armani” daşnak firmasıdırmı??? Modern.az-da əməkdar jurnalistdən SOS siqnalı...Adəm və Həvva Azərbaycanda yaranıb — İngilis araşdırmaçıdan ŞOK İDDİA (VİDEO)Bu təbii içki damarları təmizləyir və infarktdan qoruyurBakı məktəblisi Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağının altından asılmasına etiraz edib - VİDEOCəlil Məmmədquluzadənin doğum günüdür104 nəfər məktəb direktoru təyin olunduKÜRDLƏRİN ETNİK MƏNŞƏYİ HAQQINDADÜŞMƏNİN PİLOTSUZ UÇUŞ APARATI VURULUBŞEYTAN OĞLU SATANOVSKİNİN ANTİ AZƏRBAYCAN HƏDYANLIARI...AVMVİB YASAMAL VƏ SURAXANI RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏProxanov: Ermənistanla Azərbaycan heç vaxt “təkbətək” qalmayacaqMüharibə veteranının anası ölkə rəhbərinə müraciət etdi - VİDEOKamal Abdulla qaragüruha ritorik cavab verdi...Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinə 1 milyon manat ayrılıbAVMVİB TƏLTİF EDİRXərçəngdən dünyasını dəyişən polkovnik-leytenant dəfn edildiMehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunmasından iki il keçdiTəqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ