II dünya müharibəsinin pərdə arxası

II dünya müharibəsinin pərdə arxası
Bəli, bu da ötən əsrin haqqında ən çox danışılan şəxslərindən olan Hitlerə, onun iç dünyasına ötəri bir nəzər. Necə deyərlər, bu yazıda Hitlerin bir çoxları üçün bilinməyən tərəfləri göstərildi. Əslində bəlkə də burada bir təbiilik var. Çünki heç bir insan milyonları arxasınca apara bilməyi, onlara təsir etməyi öyrədəcək məktəb keçmir və o heç yoxdu da. Bəs nədir burada sirr??? Öz adıma qətiyyətlə deyə bilərəm ki, inam. Həm də uğrunda sevə-sevə canını verə biləcəyin, eyni zamanda səni canlar almağa ruhlandıran inam. Yaxşı və ya pis bir şey olmasından asılı olmayaraq inandığına ən güclü şəkildə inam da demək olar buna. Ancaq hər iki halda ziyanlıdır və ya qorxuludur. Xüsusən də bu inam səndə özü yaranmıyıb, sadəcə kənardan aşılananda. Məhz o zaman insan düşünərək deyil, sadəcə dırnaq içində danışar və hərəkət edər. Sözün düzü Hitler mənim üçün bir o qədər də maraqlı şəxs deyil. Xüsusən də onun sadəcə hazırlananı təqdim edən birisi olduğunu biləndən sonra. Məni düşündürən isə məsələnin başqa tərəfidir. Mən Hitlerin öldüyünə inanmıram. Bu gün öz əməlləri ilə Hitleri yaşadanlar var və hətta deyərdim ki, ona rəhmət belə oxudanlar var. Hitlerdən üzü bu yana illər bir-birini əvəzləsə də dəyişən bir şey var ki, o da terminlərdir. Indi bəşəriyyətə, insanlığa zərər vurmaq və ardından onu pərdələmək üçün çox gözəl terminlər meydana çıxıb. Bu terminlər altında insanlar istismar olunur, dəyərlər ucuzlaşır. Belə bir şəraitdə Hitleri qeyri-adiləşdirməyə ehtiyac varmı? Yaradılan yaradılış qayəsindən uzaqlaşdıqca hələ neçə-neçə hitlerlər yetişdirəcəkdir bu zaman. Nə deyim?! Tanrı bizi elə bizdən qorusun. Şeytan dəbdə deyil artıq.
Ötən əsrin ən böyük müharibəsinin səbəbkarı və ya səbəbkarlarından biri olan Hitler haqqında daha nələr yazılmayıb, nələr deyilməyib. Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, bu şəxs hələ də bir çox tədqiqatçıların ən maraqlı tədqiqat obyekti olaraq qalır. Səbəb isə onun həyatında, fəaliyyətində kifayət qədər qaranlıq məqamların mövcud olmasıdır. Belə araşdırmalardan ən maraqlısı isə Hitlerin indiyədək bir çoxlarına naməlum yeraltı dünya ilə əlaqədar olan bilinməyən tərəfləridir. Yaxınlarının söylədiklərinə görə Adolf Hitler gecələr çox narahat yatar, qəflətən oyanaraq anlaşılmaz kəlimələr söyləyər və “budur o, bura da gəlib, budur o” deyə sayıqlayardı. Herman Rausching “Hitler mənə dedi ki...” adlı kitabında Hitlerlə bağlı inanılmaz iddialar irəli sürərək, dünyanı titrədən bir liderin nədən qorxmasını araşdırmağa cəhd edir. Bəs kim idi Hitler??? O, kütləni necə belə təsiri altına ala bilirdi?
12 il Hitlerin mətbuat katibi olmuş Otto Dietrich “emosional milliyətçi düşüncələri olan şeytani bir adam” deyirdi Hitler üçün. Müəkkif kitabında qeyd edir ki, “Hitler elə hey vaxtın çox az qalması təlaşında idi və qorxurdu. Tez-tez söylədiyi şeylər arasında “kainatın qəti dövrü” vardı, amma biz bunu tam qavraya bilməzdik. O, kütlə üçün “ruhun səhv istiqaməti” ifadəsini işlədirdi. Qədim dünyaya aid əfsanələri incələyir, ilk toplumlar və kütləyə təsir edən mifləri araşdırırdı. Təbiət qanunlarının dəyişdirilməsi üçün istifadə olunan sehrli antik üsullar haqqında bir kitab da yazdı. Öz gücünün gizli güclərdən qaynaqlandığına əmin idi. Insanlığa yeni İncili bir an öncə bildirmək həvəsi içindəydi”. Rauschingin bu sözlərinə inansaq Hitlerin sehrlə əlaqəsinin olduğu anlaşılar. Hələ fransız elm adamı Jacques Bergier “Sehr və Siaysət” adlı əsərində sehrin 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə siyasəti idarə etdiyini bildirir və çox gizli siyasi sehr qruplarının məxfi savaş içində olduqlarını yazırdı. Rauschingin kitabında Hitlerlə şəxsən görüşən bir yaxınının belə bir söhbəti də yer alır: “Führerim, qara sehri seçməyin, əgər seçsəniz, artıq o, yaşamınızdan və taleyinizdən əsla çıxmayacaq. Palçığa bulaşmış məxluqların sizi düz yoldan çəkindirmələrinə yol verməyin”.
Məhz bu kimi yuxarıda sadalanan fikirlər təbii ki, istənilən oxucuda şübhə və suallar doğurmaya bilməz. Lakin o müəmmalı səbəb haqqında hələ bir az sonra. Bəzi fikirlərə görə Hitleri idarə edən başqa güclər var idi. Və o, həmin güclərin iradəsinin ifadəçısı kimi çıxış edirdi. Onların lazım bildiyini xalqa açıqlayırdı. Zaman-zaman dünyadakı həyatı dəyişdirməklə bağlı fikirlərini o, Rauschingə və digər dostlarına belə ifadə edirdi: “Haqqımda heç bir şey bilmirsiniz. Partiya yoldaşlarım məni heç buraxmayan xəyallar və öldüyüm zaman təməlləri atılmış olacaq görkəmli quruluş haqqında adi bir təsəvvürə belə sahib deyillər. Dünya yeni bir dövrə yetişib. Sizlər anlamayacaqsınız, amma kainat altüst olacaqdır. Bütün olub-bitənlər yeni bir dinin formalaşmasını çoxdan aşmışdır”. İddialara görə Hitler, german mifologyasındakı THULE əfsanəsindən təsirlənmişdir. Thule əfsanəsi də eynilə Atlantis kimi qeyb olmuş bir ölkə əfsanəsiydi və Hitlerin arxasındakı gizli və sehrli güc də Thule qruplaşması idi. Bu qruplaşmanın ən önəmli üzvü Münih Universitetinin professorlarından Karl Haushoffer idi. Haushoffer ilə Hitleri tanış edən isə Thule qruplaşmasının yaşayan son üzvü Rudolf Hess olmuşdur. Maraqlı cəhət odur ki, II dünya müharibəsindən sonra Hess İngiltərəyə aparılaraq Spandau həbsxanasına salınmış və ömrü boyu o həbsxanada saxlanmışdır. Halbuki, başqa nasist liderlər ya edam edilmiş, ya da cəzalarını çəkdikdən sonra azad edilmişlər. Məhz Hitlerin həyatında ən önəmlı rol oynayan şəxlər də elə Karl Haushoffer, Rudolf Hess və Dietrich Eckart olmuş, o, “Mənim Mübarizəm” adlı kitabını da bu şəxslərin köməyi ilə yazmışdır. Simvolları olan qamalı xaçı isə Haushoffer seçmişdi. Haushoffer haqqında digər maraqlı cəhət odur ki, o, Zen Buddizmi ilə maraqlanırmış, rus cadugər və metafizikçisi Qreqor İvanoviç Qurdyevdən, eyni zamanda tibetli Lama rahiblərindən də dərs almışdır. Hətta bunun sübutu kimi II dünya müharibəsinin sonlarına yaxın dağıdılmış nasist qərargahına girərkən dağıntılar arasından 12 tibetli rahibin cəsədləri tapılmışdır. Lakin o vaxt buna heç kim fikir verməmişdi. Savaş bitdikdən sonra hər şey nisbətən normallaşdıqca, artıq bir çoxları bu məsələ haqqında düşünməyə başladı. Nasist qərargahında 12 tibetli rahibin nə işi vardı? Nasistlər ilə tibetli rahiblər arasında nə kimi əlaqələr vardı? Araşdırmalar sonunda ortaya çıxan bir çox məqam isə daha diqqət çəkiciydi. Mövzunu davam etdirməzdən öncə deyilənlər tam aydın olsun deyə qısa bir xatırlatma etmək istərdim. Belə ki, nasistlər yeraltı dünyadan sayılan ŞAMBALA ilə əlaqəliydilər. Bildyimiz kimi artıq bir çox dünya alimlərinin də təsdiq etdiyi Atlantis mədəniyyəti mövcud olmuş və sonralar naməlum səbəblərdən sulara qərq olaraq izi tamamilə itmişdir. Hətta Atlantis qövmünün hazırkı dünyamızdan texnolji cəhətdən çox-çox irəli olduğu, Misir ehramlarının əsl sahiblərinin də həmin qövm olduğu güman edilir. Geniş yayılmış fikirlərdən biri də budur ki, Atlantis qövmü tam yox olmamış, xilas olanlar 2 qrupa ayrılmış və özlərinə başqa bir yeraltı dünya qurmuşlar. Bunlardan I qrup AGHARTA, digəri isə kosmik bilgiləri insanların zərərinə istifadə edən, fəaliyyətlərində şeytani əməllərdən, qara sehrdən istifadə edən mövzumuzda haqqında sözü gedən həmin Şambala idi. Bu qruplaşmanın dünyamızdakı bəzi insanlarla əlaqə qurduğu, təşkilatlar yaratdığı da yer alan fikirlər içərisindədir.
Mövzuya davam edərək qeyd edim ki, Qurdyev, Haushoffer, Hitler, Alfred Rosanberg, Himler, Goring və Hitlerin yanından heç ayrılmayan fizik doktor Morell dünaynın altında yaşayan (fikir rəmzi mənadadır-red.R.H) və insandan daha üstün dünyaxarici bir qövm ilə əlaqədə olduqlarına əmin olduqları Tibet Locasının üzvü idilər. Məhz nasist partiyasını quran 7 nəfər qara güclər tərəfindən idarə edildiklərinə ruhən və cismən əmin idilər. Onları birləşdirən güc isə bir tibet əfsanəsinə bağlı idi. Wulf Schwartzwaller özünün “Bilinməyən Hitler” kitabında (1990) da yuxarıdakı məsələni daha ətraflı şərh etmişdir. Bəs Hitlerin üzv olduğu Thule qrupunun özəyi olan Thule əfsanəsi nə idi, nə məna daşıyırdı? Hər şey təbii ki, Thule əfsanəsi ilə başlayırdı. Əfsanənin kökü qeyb olmuş bir qövmə dayanır. Bu da nasizmin təməlini təşkil edirdi. Belə ki, bu əfsanə ətrafında birləşən bir qrup Thule adında gizli bir təriqət qururlar. Təriqət haqqında daha ətraflı məlumat üçün Nasist Partiyasının 7 qurucusundan biri olan Dietrich Eckardın bu haqda izahına diqqət edin: “Thulenin bütün sirləri qeyb bir qövmə əsaslanır. Insanoğlu ilə “xarici zəkalar” arasında olan bəzi vasitəçi varlıqlar, bu sirlərə yetişənlərə böyük bir güc qaynağı formalaşdırmaqdadır. Bu güc qaynağı Almaniyanı dünyaya hakim edəcək. Yenə bu güc qaynağı gələcəyin üstün insanının ortaya çıxmasını və insan növünün dəyişməsinə səbəb olacaqdır”.
Bəli, bu sözlər elə nasizmin təməlini təşkil edirdi. Digər maraqlı bir fakt isə Hitlerin insanları təsiri altına almaq üçün sehrdən, cadudan məharətlə istifadə etməsi idi. Məsələn, o, radiodan etdiyi çıxışlarında daim “səs sehri” adlı üsuldan istifadə edərmiş. Hətta bir çoxları da artıq təsdiq edib ki, Hitler Parisə girəcəyi ilk günü, müxtəlif cəbhələrdə düşmənin nə qədər dözüm gətirəcəyini və Ruzveltin ölüm gününü də öncədən bilmiş və demişdi. Digər bir maraqlı məsələ isə nasizmin ayrılmaz simvolu olan qamalı xaçdır. Bu barədə isə Ergun Candan “Gizli Sırlar Öğretisi” adlı kitabında maraqlı araşdırma aparmışdır. Onun kitabında qamalı xaç barədə yer alan fikirlərdən çıxan nəticə isə belədir ki, bu simvol elə-belə təsadüfən nasistlər tərəfindən seçilməyib. Bu simvol insanlığın istifadə etdiyi ən qədim simvollardan biridir. Ən əsas da bu simvolun əsl kökünün dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən olan Mu mədəniyyətinə aid olmasıdır. Bu simvol deyilənlərə görə Munun gizli bilgilərinin ən önəmli sirlərindən birini özündə birləşdirirdi. Simvolun sirrini isə ancaq qədim Misir və Tibetdəki məbədlərdə olan rahiblər bilmişdir. Hələ də mənası tam açılmayan bu simvolu da nasistlərin tibetdəki rahiblərdən götürdükləri bildirilir. Tibet rahibləri ilə əlaqədə olan Hitler və dostları simvolun sirrini də bilməmiş deyildilər. Məhz öz çirkin məqsədlərini həyata keçirmək üçün simvolu sonradan bayraqlarına çevirdilər.
Hitlerin bilinməyən digər bir tərəfi və ya onun hər hansı bir sehrli gücə inanmasının sübutu kimi aşağıdakı fakta diqqət edək. Stalinqrad məğlubiyyətindən sonra Gobbels qışqıraraq : “Dünyəvi güc məğlub oldu, ruhi güclər məğlub olur. Hökm saatı gəlir, bütün insanlar əzab görəcəklər və görməlidirlər” deyir və Hitler buna cavabında “yetərincə itki verilmədi” -deyir. Digər bir fakt. Berlinin süqutu günü metroya sığınmış üç yüz min alman üçün Hitler amansızca əmr verir: “Metronu sular altında qoyun, hər kəs ölsün, bu bir ayindir və qurban tələb edir, belə olduğu halda yerdəki güclər köməyimizə gələcəkdir”. Görəsən, Hitler məğlubiyyətimi həzm edə bilmirdi, yoxsa ona tapşırılanımı yerinə yetirirdi?! Bu kimi faktlar Hitlerin mütləq mənada hər hansı bir gücə ruhən və cismən inandığını göstərir. Məsələn, Nasist Sosialist Partiyasının 7 qurucusundan biri olan Eckart ölüm döşəyindəykən bu sözləri deyir: “Hitleri mütləq izləyin, o, mənim musiqimlə rəqs edəcəkdir. Ona “onlarla” əlaqə qurma səlahiyyətini verdik”.
Kimlərlə? Onlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulur??? Göründüyü kimi qaranlıq məqamlar az deyil. Həqiqətən də nasist idarə etməsinin hər yerində bir gizlilik, magika hiss olunmaqdadır. Indi isə son olaraq başqa bir məsləyə diqqət yetirək. Bildiyimiz kimi milyonlarla yəhudi Hitler tərəfindən məhv edilmişdir. Bunun səbəbləri haqqında da bir çox fikirlər mövcuddur. Rausching isə öz kitabında bu məsələ ilə əlaqədar bunları bildirir: “Düşmənlərimdən çox şey öyrəndim. Katoliklərdən, Marksistlərdən, masonlardan. Masonlar haqqında bir raport hazırlatdırdım. Simvollar, tədbirlər. Bu adamlarda təhlükəli olan tək şey mənim də isitfadə etdiyim təriqət sirri üsuludur. Bu cür ruhani aristokratiya formalaşdırırlar. Iyerarxik bir təşkilat qurur, simvollardan istifadə edir və ayrı-ayrı ibadətlər edirlər, yəni zəkanı yormadan, alışdıraraq simvolların sehrli təsirlərindən istifadə edirlər. Bax, masonların ən təhlükəli tərəfi budur. Dünyada bir neçə təşkilata yer yoxdur. Ya masonlar, ya biz ...”
05 iyun 2018 /

II dünya müharibəsinin pərdə arxası

Похожие новости

Hitlerin ölümü ilə bağlı illərdir gizli qalan sənədlər – yayımlandı

Adolf Hitlerin ölümü ilə bağlı bütün təfərrüatların və can çəkişən faşist Almaniyasının yerləşdiyi sənədlər illər sonra ilk dəfə gözlər önünə sərilib. 1945-ci ilin may ayında Sovet birliyinin

Rus arxivi açıldı: “erməni soyqırımı” ilə bağlı - Şok sənəd

Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl imperialist dövlətlər Osmanlını bölüşdürmək üçün böyük plan hazırlamışdılar. Bu planın ən əhəmiyyətli hissəsi isə ermənilərlə bağlı idi. Onlar əllərində tutduqları

Hitlerin qaçdığı sualtı tapılıb: Fürrer sağ imiş?

Danimarkanın Skaqen şəhərinin sahillərinin yaxınlığında U-3523 qayığı tapılıb. Bəzi məlumatlara görə, bu qayıqla başda Adolf Hitler olmaqla Almaniya hökumətinin nünayəndə heyəti Cənubi Amerikaya

Avropanln utanc səhifəsi - İnsan Zooparkları

XIX əsrin ortalarında, Avropalıların Afrikada həyata keçirdikləri işğallar yerli əhali üçün kölələşdirilmə, məcburi əməyə cəlb edilmə kimi ağır nəticələrə səbəb oldu. Bütün bunlardan əlavə, bu dövrdə
AMANSIZ DİKTATORLARI DƏSTƏKLƏYƏN PONTİFİK - VI YAZI
---

AMANSIZ DİKTATORLARI DƏSTƏKLƏYƏN PONTİFİK - VI YAZI

(əvvəli “Papa fitvası və Avropada gedən dini müharibələr” adlı yazıda) Bir fakt kimi məlumdur ki, Roma papası XI Piy (1922-1939), bəşəriyyət üçün böyük təhlükə olmuş faşist partiya rəhbərlərinin –
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Mübariz Mənsimov kimdir ?“Bütün İran Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmalıdır” – Tarixçi şərhi“Vətən uğrunda savaşan insanlara münasibət belə olmamalıdır...” - QARABAĞ DÖYÜŞÇÜSÜPolis orqanlarına işçi axtarılırNazim İbrahimovun erməni diaspora rəhbəri - Ağadadaş, yox bir ARADUDUŞ - VİDEODənizi çəpərləyib bitirdik, növbə meşələrindi...AVMVİB TƏLTİF EDİRPrezident Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanı təsdiq etdiAVMVİB BALAKƏN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...“Armani” daşnak firmasıdırmı??? Modern.az-da əməkdar jurnalistdən SOS siqnalı...Adəm və Həvva Azərbaycanda yaranıb — İngilis araşdırmaçıdan ŞOK İDDİA (VİDEO)Bu təbii içki damarları təmizləyir və infarktdan qoruyurBakı məktəblisi Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağının altından asılmasına etiraz edib - VİDEOCəlil Məmmədquluzadənin doğum günüdür104 nəfər məktəb direktoru təyin olunduKÜRDLƏRİN ETNİK MƏNŞƏYİ HAQQINDADÜŞMƏNİN PİLOTSUZ UÇUŞ APARATI VURULUBŞEYTAN OĞLU SATANOVSKİNİN ANTİ AZƏRBAYCAN HƏDYANLIARI...AVMVİB YASAMAL VƏ SURAXANI RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏProxanov: Ermənistanla Azərbaycan heç vaxt “təkbətək” qalmayacaqMüharibə veteranının anası ölkə rəhbərinə müraciət etdi - VİDEOKamal Abdulla qaragüruha ritorik cavab verdi...Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinə 1 milyon manat ayrılıbAVMVİB TƏLTİF EDİRXərçəngdən dünyasını dəyişən polkovnik-leytenant dəfn edildiMehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunmasından iki il keçdiTəqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ