Beşinci əsrin "mustafası" - Mustafa Fazil!

Beşinci əsrin "mustafası" - Mustafa Fazil!

Aydın Canıyev

... "Yoxdur yer üzündə elə bir şiə ki, səhər günah etsin, axşama cəzasını almasın, yoxdur yer üzündə elə bir şiə ki, axşam günah etsin, səhərə cəzasını almasın!" İmam Museyi-Kazım belə deyib. Və sadəcə mən əlavə edirəm: "Allah qiyamətə qədər əhli-beyt əhlinə qarşı çıxanları, onları aşağılayanları boş buraxıb: dinindən, məzhəbindən asılı olmayaraq! Allahın boş olduğunu bildiyi yarat(d)ıqlarına Allah yerdə qalan Yer bəndələrinin münasibətinə nəzər yetirməkdədi! 15 əsrdi! Və... tamaşa edib, tamaşa edir, tamaşa da edəcək ki, şərəfinə yaratdığı Yer üzündə bu müqəddəslərə kin-nifrət püskürənlərin qabağına kim çıxacaq! Kim Kövşər təşnəsi olacaq, kim əqidəsinə sonadək sadiq olacaq, kim "bir haqsızın qabağına bir haqlının çıxa biləcəyini nümayiş etdirmək üçün" vuruşacaq, toxum-tayfası öldürülsə də, balası oxlansa da, təslim olmayacaq, kim "başına gələn zülmətlər gündüzün başına gələrdisə, ətrafı zülmət bürüyərdi də", amma və lakin... yenə də "Atasının Qızı", xəyalında belə müxalif olmadan yalnız və yalnız "Ərinin Xanımı", "Övladlarının Anası" olaraq qalacaq və "İki Dünya xanımı" kimi şərəflənəcək!?"
Kim...
Kim...
Kim...
Əlbəttə ki, dünya bir yana, Əli (ələyhissalam) və şəhid oğlu həzrəti Hüseynin təəssübü bir yana, Azərbaycan bir yana, heç qeydiyyata alınmayan AXC-nin şərəfini daşımaq xoşbəxtliyini Mustafayev Fazilə rəva görməyən Allahın... mənsub olduğu bir qövmün bütün müqəddəsliklərinə dil uzadan ikinci bir belə bəndəsi də yoxdu!
Mustafa(yev. bundan sonra hər yerdə "Mustafa" - A.C.) Fazilin ay ərzində, xüsusilə də müqəddəs orucluq ayında silsilə perforsmanları bir daha adama münasibət bildirməyə məcbur etdi! Çünki adamı 17 il qabaq rəsmən mətbu şəkildə düşüncəmdə dəfn etmişdim: onda "Türkün manifesti"ni yazırdı, indi YAP-ın daha Böyük formatda Quruluşu üçün Parti YAPır, yəni ki, qıdıqlanmaqla diri qaldığını zənn edən bu "akula"nı qıdıqlayıb bu günəcən gətirsəydim də, xeyri olmazdı: adam zatən də siyasi meyit!
Ən azından ona görə ki:
təfəkkürü - ibtidai icma səviyyəsində;
mübarizəsi - SIFIR;
əqidəsi - SIFIR;
əxlaqı - SIFIR;
tarixi bilgiləri - SIFIR;
İQ-sü - SIFIR!
İzah etməyə özümü borclu bilirəm!
Adam var reallıqdan danışır - "nağıl"dı, yəni yalandı, nifrəti haqq edir: qanundan tutmuş milli mental dəyərlər tapdanaraq edildiyi üçün!
Adam var xatirə danışır - yəni nəqlə çevrilmiş, artıq nağıl olmuş... amma həqiqətdi, dəyərdi: insanlıq, ölkə üçün atılan addımlardı!
Adamlar da var hətta öz reallıqları qarşılığında bu həqiqətlərə qulaq asmırlar! Ki... "böyük"lükləri çooox kiçik görünür və gələcəkdə xatirə ola bilməyəcək dərəcədə, hətta xatirələr dilə gələndə belə düşüncələrində rəva görmürlər ki, tapdadığı dəyərləri qoruyanların var olduğu səslənsin! - son statuslarımdan biridi, Mustafa Fazili qəsd edib yazmışdım.
Niyə?
Baxın, adamı izləyin: ölkə tarixinin nə müqqəddəs düşüncə adamı, mübarizə ismi, dəyər adına kimi varsa, aşağılmaqla məşğuldu!
Adam tarixçi deyil! Tarix üzərində tvist oynayır!
Adam siyasətçi deyil! Bütün siyasi ballarda, maskaradlarda "medlennıy" "oynayır" - Əbülfəz Elçibəydən, Fətullah Güləndən ta bu günə qədər və adını çəkmək istəmədiklərimizlə!
Adam hüquq təhsili alıb: ölkədə başdan-ayağa qanun pozuntusudu, hətta oracan ki, vəkillər vəkillikdən qanunlar tapdalanaraq qovulur, hakimlər hakimlik etməkdən imtina edir, siyasi fəallar həbs olunur, işgəncələr verilir, xaricdən gəlib təsdiq edirlər, bu... burdan bura görmür və... gedir çıxır 15-ci əsrə.... Şah İsmayıl eşələyir!
Burdan bura... içəridə... həbsxanalarda dini əqidəsinə görə vicdan məhbusu kimi çürüdülənləri saxlayıb, gedib çıxıb beşinci əsrə... imam Hüseyn eşələyir!
Burdan bura rayonlarda qaz verilmir, işıq kəsilir, adamlar tarlalarda zəhərlənir, xəstəxanalarda həkim səhlənkarlığı ucbatından heç nədən vətəndaşlar ölür, bu gedir 19-cu əsrə, 20-ci əsrin əvvəlinə, Mirzə Fətəlini zəhərləyir, Qaçaq Nəbini öldürür, Həcərin balağına burun soxur!
Əlli nəfər cavab yazdı, əlli nəfər təhqir etdi, biri hətta məhkəməyə vermək istəyir, heç biri ilə razı deyiləm, çünki heç biri o sualı vermədi ki, sən kim olursan Mustafa Fazil? Hansı savadınla, hansı əxlaqınla, hansı mübarizənlə sən bu ağıl verməyi haqq edibsən, ittiham haqqını qazanıbsan?
Heç biri də demədi ki, Şah İsmayılın paçasını, dalını-qabağını qurdalamaqdansa, ərazisinin 20 faizi işğalda ola-ola atəşkəsə imza atana nəsə dedin? Hardaydın onda?
Heç biri də demədi ki, sən kim olursan ki, imam Hüseyn mübarizəsinə və bu mübarizəyə səcdə, pərəstiş, beyət edən insanlara xor baxırsan, handa ki, bir qrupda oxuduğun, bir yataqxanada qaldığın, bir evdə çörək kəsdiyin, bir komandada təmsil olunduğun, suçu Əmirxanın oğlu Əli Kərimlidən qeydiyyata alınmayan AXC-ni belə qopara bilmədin o boyda maliyyə dəstəyiylə... əlinən başından ancaq bu gəldi ki... yaz(dır)asan: Kərimov Əli!
Əlindən-başından gələn həm də bu oldu ki, səni yuvarlandığın çirkabdan qorumaq istəyən, səni xilas etmək istəyən, həyatında çox cüzi bir şərəfli mərhələ olan milli-azadlıq hərəkatı tarixində qalmağın üçün çalışan... 25 ildi bu hakimiyyətə qarşı satılmadan, dönmədən, sınmadan, əyilmədən, böyük mübarizə imzaları Şahvələd Çobanoğluna, Zamin Vəzir Hacıya, Elnur Astanbəyliyə "cırıq üçlük" deməyi özünə rəva gördün!
Bir mandata siyasi liderindən imtina edib "konstruktivləşdin".
Bir mandata, bir neçə otağa, bir neçə min manat aylığa təmsil olunduğun partiya rəhbərinə nəinki siyasətçiyə, heç üç yaşında uşağa yaraşmayan hərəkəti etdin!
Ən nəhayət, sən hansı haqla danışırsan ki, saxta yolla deputat seçilməyin göz qabağındadı! Sən ancaq bu hakimiyyəti dəstəkləyə, tərifləyə, bu hakimiyyətə yaltaqlana bilərsən! Sənin millət vəkili kimi də, siyasətçi kimi də, vətəndaş kimi də səlahiyyətin, söz haqqın bura qədərdir!
Hansı mübarizən var?
Əli Kərimliyə Kərimov Əli yazmağındımı mübarizə?
Elçibəy ideyalarını "YAP konstuktivizmi"nə barter etməyinmidi siyasi təfəkkür kreativliyi?
Hansı ictimai-siyasi əxlaq nümunəsini sərgiləmisən?
Hansı intellektual əsərin var - nurçuluğun təbliğatından başqa?
Araşdırmağa qalsa, dədənin Naxçıvanda necə mehmanxana işlətməyini və hüquq fakültəsinə qəbulunu araşdırmaq yetər!
Və faciən odur ki, adam, sən beşinci əsrdə də qalıbsan. Beşinci əsrdən bir il nədi e, bir gün də bu yana keçməyibsən!
Keçsəydin, çox şeyi anlayardın.
Adam, sən həmişə Azərbaycana şərəf gətirənlərin deyil, Azərbaycanı tapdayanların yanında olubsan!
Azərbaycana xəyanət edənlərə müqavimət göstərməyibsən!
Azərbaycan üçün çalışanlara xəyanət edibsən!
Bunları demək lazım idi və ən sonda da xatırlatmaq lazım idi: 15 ildə hakimiyyətin dəstəyiylə suçu Əmirxanın tələbə yoldaşı olan oğluna qalib gələ bilmədin, "Bədrin aslanı" həzrəti-Əlinin Kərbəla şəhidi olan İMAM oğluna 15 əsrlik sevgiyə flört YAPmağın nə?
Sən həyatda Kərimov dediyin Əliyə hakimiyyətinlə birgə uduzmusan, ay adam, 15 əsrdi yaşayan həzrəti-Əliyə nə cumursan?
Sən 20 faiz torpağı işqalda ola-ola atəşkəsə imza atan sərkərdənin qulusan, sənin 14 ildə 14 ölkə fəth edən Şah İsmayılda nə işin?
Sən qeydiyyata alınmayan bir partiyanı ələ keçirə bilmədin, ölkənin təfəkküründə inqilab edən Mirzə Fətəlidə nə işin var?
Dədəndən mehmanaxana işlətməyi, siyasi ağalarından xəyanəti öyrənibsən, get məddahlığını elə!
Bunlar deyilməliydi və çəkinmədən deyilməliydi!
Qoy olmayan şərəf və ləyaqətinə görə (saxta seçkiləərdə deputat mandatını alanda itirildiyi bəlli!) verəydi məhkəməyə, qoy görəydi ki, imam Hüseyn eşqinə, onun mübarizəsinin dəyəri olaraq, bir haqsızın qabağına bir haqlının çıxa biləcəyini nümayiş etdirmək üçün bütün fədakarlıqlara hazır olan birini görəydi!
Yoxsa ki...
Yoxsa ki... imtina edək imam Əlidən, imam Hüseyndən, Şah İsmayıldan, Babəkdən, Mirzə Fətəlidən, Qaçaq Nəbidən, Həcərdən, nəhayət, Elçibəydən, Əli Kərimlidən, neyniyək, səni kimi edək?
De də, kimdən yapışaq? Kimi Öndər edək, kimə təkyə quraq? Kimin qılıncının altından keçək? Kimi tariximizin fatehi yazaq? Kimi milli-azadlıq hərəkatına lider edək? Kimi irticayla mübarizədə qəhrəman bilək?
Sənimi? FETÖ-numu? Fərəc Quliyevimi? Aynur Camalqızınımı? Deputat seçiləndə legitim, seçilməyəndə parlamenti qeyri-legitim sayan Pənah Hüseynimi?
Bəlkə imam Hüseyn sevgimizi və təhqir etdiyin, aşağıladığın, tarixin verdiyi titullardan məhrum etmək istədiyin digər tarixi şəxsiyyətlərə olan sayğımızı Hacı Məmmədova, Səlim Müslümova, Eldar Mahmudova, Ziya Məmmədova, Surət Hüseynova (qalanının özün əlavə) bəsləyək, göstərək!?
Böyük məmnuniyyətlə məhkəmədə ittihamlarını dinləməyə hazıram: tarix üçün!
Qoy xalq şahid olsun və məhkəmə sənədləri arxivdə qalsın: 21-ci əsrdə beşinci əsrin "mustafası" olub!
Adı: Qəzənfəroğlu Fazil!
Bəsdi də, adam!
Heç olmasa, əvvəllər sənə kimsə qadağa qoyurdu ki, get fermada qoyunlarını otar, deyəsən, daha onu da deyən yoxdu!
14 iyun 2018 /

Beşinci əsrin "mustafası" - Mustafa Fazil!

Похожие новости

Çətin olan - ölümdən qaçmaq deyil, haqsızlıq və pislik etməkdən qaçmaqdır

[img=left][/img] Böyük yunan filosofu Sokrat onu gözü götürməyənlərin paxıllıqlarının hədəfi olmuş, “tanrıları təhqir etmək”, "gənclərin tərbiyəsini pozmaq” kimi saxta ittihamlarla mühakimə olunmuş

Vətən Ana sayılsa da, hər Ana Vətən deyil, soxuşdurmayın!

Aydın Canıyev Peşəkar jurnalist MÜSABİQƏDƏNKƏNAR YAZI: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 100, Heydər Əliyevin 95, Ayaz Mütəllibovun və Əbülfəz Elçibəyin 80, anamın 70, özümün 50, nəvəmin 1

Rişard Kapuşinski – “Şahənşah”

Hazırlayan: Fatimə Kərimli İran İslam Respublikasında 1975-ci ildə baş tutmuş inqilabı dəstəkləyənlərin adətən əsas arqumentlərindən biri guya ölkədə əxlaqsızlığın baş alıb getməsidir. Bu kitab isə

10 padşah, 28 vəzir, 5 baş nazir gördü: 6 müharibədə döyüşdü, 29 dəfə evləndi: Belə həyat yaşayan İLK VƏ SON ADAM

10 padşah gördü, 28 vəzir, 5 baş nazir. 6 müharibədə iştirak etdi, 29 dəfə evləndi. Bütün bunlar ancaq bir adamın yaşadığıdır. Fedai.az Cebhe.info-ya istinadən xəbər verir ki, söhbət 160 il

Əli Həsənov Facebookda status yazdı: “Bütün məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki…” – MƏTN

Xarici ölkələrdə anti-Azərbaycan kampaniyası aparan bir qrup şəxs haqqında ikinci status… Əli Həsənov – Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, Prezident
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Mübariz Mənsimov kimdir ?“Bütün İran Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmalıdır” – Tarixçi şərhi“Vətən uğrunda savaşan insanlara münasibət belə olmamalıdır...” - QARABAĞ DÖYÜŞÇÜSÜPolis orqanlarına işçi axtarılırNazim İbrahimovun erməni diaspora rəhbəri - Ağadadaş, yox bir ARADUDUŞ - VİDEODənizi çəpərləyib bitirdik, növbə meşələrindi...AVMVİB TƏLTİF EDİRPrezident Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanı təsdiq etdiAVMVİB BALAKƏN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...“Armani” daşnak firmasıdırmı??? Modern.az-da əməkdar jurnalistdən SOS siqnalı...Adəm və Həvva Azərbaycanda yaranıb — İngilis araşdırmaçıdan ŞOK İDDİA (VİDEO)Bu təbii içki damarları təmizləyir və infarktdan qoruyurBakı məktəblisi Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağının altından asılmasına etiraz edib - VİDEOCəlil Məmmədquluzadənin doğum günüdür104 nəfər məktəb direktoru təyin olunduKÜRDLƏRİN ETNİK MƏNŞƏYİ HAQQINDADÜŞMƏNİN PİLOTSUZ UÇUŞ APARATI VURULUBŞEYTAN OĞLU SATANOVSKİNİN ANTİ AZƏRBAYCAN HƏDYANLIARI...AVMVİB YASAMAL VƏ SURAXANI RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏProxanov: Ermənistanla Azərbaycan heç vaxt “təkbətək” qalmayacaqMüharibə veteranının anası ölkə rəhbərinə müraciət etdi - VİDEOKamal Abdulla qaragüruha ritorik cavab verdi...Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinə 1 milyon manat ayrılıbAVMVİB TƏLTİF EDİRXərçəngdən dünyasını dəyişən polkovnik-leytenant dəfn edildiMehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunmasından iki il keçdiTəqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ