100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı

100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı
Xaqani Ədəboğlu

(Əvvəli ötən saylarda)

Yaxın Şərqdə baş verən proseslər demək olar ki, 1915-1919-cu illərin təkararıdır. Qısa ekskurs edək.
Nədən Türkiyə?


1919-cu ildə ABŞ öz işğalçılıq niyyətlərini gizlətmək üçün Türkiyəyə və Zaqafqaziyaya "komissiya" adıyla məxfi agentlərini göndərdi. Vilsonun tapşırığıyla bölgəyə gələn xəfiyyə əlaltıları "Osmanlının parçalanmasının və ölümlərin qarşısını almaq üçün" gəldikləri barədə məlumatlar yayırdılar. Eyni zamanda başqa bir komanda Btum, İrəvan və Bakıya gəldilər. Rusiya isə ABŞ-dan göndərilmiş "bolşeviklər" (yəhudilər-Trotski, Zinovyev, Sverdlov, Kirov, Kuybışev, Dzerjinski və daha 245 komissar) isə Rusiyanı sahiblənməklə və oyundan çıxarmaqla öz ağalarına ayı xidməti göstərməkdə idilər. Çünki İngilislər Hindistanadək olan bütün ərazilərə tam hakimlik iddiasında idilər. Bölgədəki eser-daşnak-menşeviklər satın alınmışdı. İngiltərə öz xəfiyyələri hesabına 1918-1919-cu ildə bütün İranı ələ keçirmişdilər. Vosuq-ad Daule ilə vassal şərtləriylə saziş bağlayan İngilislər, maliyyə və hərb daxil İranın bütün strateji dayaqlarını öz əllərinə almışdılar. Müqavilə "İran dövlətinin rifah və tərəqqisi üçün Britaniya yardımı barədə saziş" adlansa da, məqsəd, tam olaraq İranı öz protektoratına almaq idi. Əfqanıstanda isə Əmir Həbibullanı ələ alaraq onların bütün siyasi kurslarını İngiltərə müəyyənləşdirirdi. Orta Asiya da 1918-ci ildən ingilislərin nəzarətində idi. ABŞ-İngiltərə kəşfiyyatı və xəfiyyələri Osmanlı sultanına parçalanma sazişi "Sevr"i imzalatdıqdan və Mesopotomiya, Fələstin, Suriya, Avropa torpaqları və dənizləri öz mandatlarına keçirdikdən az sonra ABŞ ortaya onların mandatı altında Ermənistan və Kürdüstan kimi "müstəqil" dövlətlərin yaradılması məsələsini qoydu. Əsrlərcə cızdıqları xəyallar çin olmuşdu. Fürsətdən istifadə edən imperializm hər kiçik adadan da öz payını istəyirdi. Xain yunan, erməni və bu xislətli ərəb, kürdlər bölgənin qapılarını ardıcıl surətdə imperializmin üzünə açmışdı...
100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı
Yalnız Mustafa Kemalın başlatdığı milli-azdlıq hərəkatı Hindistanadək yayıldığını görən imperialistlər öz iştahalarını qısmalı oldular. İranda, Əfqanıstanda ingilis ağalığına qarşı başlanan hərəkat (Şeyx M. Xiyabani Cənubi Azərbaycanda, Əmənulla Əfqanıstanda, Küçük xan Xorasan və Gilanda ingilis müstəmləkə siyasətinə qarşı ayaqlanmışdılar) öz ilhamını Anadoludan alması şəksizdi. Bu gün bəziləri günahı böyük bir imperiyanı ingilis toruna salmış sultanlarda deyil, Atatürkdə axtarırlar. Amma bu adamlar, Trabzonun, İstanbulun və başqa şəhərlərin belə azad şəhərlər elan edilməsindən xəbərsiz olanlardır. Əgər Atatürk meydana çıxa bilməsəydi bu gün hər bir türkün baxıb qürur duyduğu Türkiyə olmayacaqdı. Adicə bir adaya tamah salan ingilis Lloyd Corc demişdi: "Bu adalar Hindistan-Süveyş kanalı, Avstraliya və Uzaq Şərqə olan yolumuzun üzərində yerləşir. Əgər milli istiqlaliyyət zamanındakı kimi Yunanıstanla dost olsaq, bu adalar bizim sığortamız olacaq və Britaniya imperiyasının yollarında ötürücü məntəqə rolu oynayacaqdır".
100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı






































Bolşeviklərin yaydığı Lenin və Stalinin imzasıyla yayılmış başqa bir müraciətə diqqət yetirək (20 noyabr (7 dekabr) 1920-ci il): "...Biz bəyan edirik ki, İstanbulun istila edilməsi ilə bağlı Kerenski tərəfindən devrilmiş Çar hökumətinin gizli sözləşməsini cırıb atdıq.
Biz bəyan edirik ki, İranın parçalanması barədə sazişi də cırıb atdıq.
Biz bəyan edirik ki, Türkiyənin parçalanmasını nəzərdə tutan gizli sazişi də cırıb məhv elədik...
...Bu yırtıcıları və quldurları öz ölkələrinizdən qovun" (Проф. Н. Л. Рубинштейн "Ближний и Средний Восток после первой мировой войны. Лозаннская конференция" Москва 1952 г.).
Bu tarixi mənzərəni qarşılaşdırın-1915-16-17-18-20-21-22-23-2015-16-17...
100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı
Bu müharibədə ən böyük itkiyə, məhz Türkiyə məruz qaldı. Atalar demiş, "Ayının min oyunu var, bir armudun başında". ABŞ və onun "siyasi şərikləri" Birinci dünya savaşında olduğu kimi daxili narazılıqlar içindədirlər. Xatırladım ki, o zamanlar Fransa, İtaliya, ABŞ və Britaniya kimi imperialist yırtıcılar üz-üzə gəldilər. Yarımçıq qalan bu planı bu gün Böyük Orta Doğu layihəsi adıyla həyata keçirməyə çalışırlar. Onlar Türkyənin ruhunu öldürmək üçün satqın din adamlarını yetərincə yetişdirdiklərini düşünsələr də Türk ruhunu enmək yollarını tapmadıqlarını anlamaq üzrədirlər. Bölgədə imperialist köləliyinin yeni formasını yaymaq yolunda tək maneə Türkiyə olduğunu bilirlər. Rusiya və İranın istənilən anda ayaq sürüşkənliyini də bilirlər. Hazırda daxili çaxnaşmalara nə dərəcədə nail olduqlarını bilmək üçün xarici "həmlələrə" start verilib. NATO-da baş verən son olay bir başlanğıcdır.
100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı
Artıq imperialistlərin əsəbləri pozulub. Yaxın Şərqdə PKK-PYD kölgəsinə sığınan ABŞ və Avropada dayanacağı sərhədləri itirən NATO-nun sinirləri dözmədi. NATO ABŞ-ın oyuncaq bir təşkilatıdır. Öz ağasının acığını Türkiyədən çıxararaq düşmən işarəti atdı- ATATÜRK və ƏRDOĞAN. Çünki Birinci mərhələdə planı Atatürk, hazırda isə Ərdoğan bu layihənin pozulmasına nail olmaq üzrədir.

Bu qurulma işə başlamaq üçün Ərdoğan adina bir səhifə yaradılaraq "düşmənlərlə" iş birliyinə getməsi barədə mesaj yayınlandı. Bunadək Atatürkün büstü düşmən bioqrafiyalardan birinə yerləşdirilmişdi. Bu oyunların başında NATO durması təsadüf deyil. NATO, Pentaqona bağlı bir hərbi təşkilatdır. 28 ölkənin üzv olduğu NATO, əmrləri və planları Vaşinqtondan alır. NATO daxilində ABŞ-dan icazəsiz qərar alanın, siyasi hayatına son qoyular.
100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı
2011-ci ildə NATO qərarını gözləmədən Fransa prezidenti Sarkozi, Liviyaya qarşı hərbi əməliyyatlara başladı.
Bu saat Sarkozinin nə ilə məşğul olduğunu bilən yoxdur. O, öz memuarını çap etdirməyə bir nəşriyyat tapmır. Çünkü Vaşinqton onun "qələmini qırıb"...
(Ardı var)
21 noyabr 2017 /

100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... III yazı

Похожие новости

100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU...II YAZI

Xaqani Ədəboğlu (Əvvəli ötən sayımızda) ABŞ ardıcıl surətdə buraxdığı səhvlərdən sonra kimsəilə diqtə ilə danışa bilmir. Çünki bu "oyuncaq IV Romanın" əsil mahiyyətini, hətta Bərzani belə anlayıb

100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU...I yazı

X. Ədəboğlu ABŞ adlanan anqlo-sionist konqlemeratı ötən əsr malik olduğu bu imtiyazlara sahib durmaq üçün çox saylı lokal və regional savaşlarla birlikdə iki dünya savaşı çıxardı. XX əsrin sonlarına

ABŞ Yaxın Şərqdə təkcə mövqeyini deyil, həm də ağlını itirib

Antiterror adıyla bölgəyə soxulan ABŞ işğal gücləri terrorçu qruplarla eyni sırada durur. Artıq "Made in USA" istehsalı olan İŞİD bölgədə yoxa çıxdığına görə ABŞ son ümüd yeri kimi PKK və YPG-yə

“Azərbaycandan da “Kürdüstan” referendumunu pisləməyi gözləyirik” – Türkman lider

“Şimali İraq kürd muxtariyyətinin rəhbəri Məsud Bərzani Kərkükü neftinə görə kürd bölgəsinə daxil etmək istəyir. Onların sentyabrın 25-nə təyin etdiyi müstəqilliklə bağlı referendum təkcə İraq

TÜRKİYƏDƏ CÜMHURİYYƏT BAYRAMIDIR

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 29 oktyabr 1923-cü ildə qəbul etdiyi qərarla dünyaya yeni bir dövlətin - Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulduğu elan edildi, Qazi Mustafa Kamal Paşa Atatürk Cümhurbaşkanı
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Dünyaya ağalıq edənlər: Akademiyamı, maliyyə qaynağımı?Osmanlıda qanuni əsasi...Qarabağda ermənilərə qan udduran azərbaycanlı qızdan DƏHŞƏTLİ ETİRAFLAR: Zəncirlə bağlayırdılar ki...Bu razılaşma ilə 4 ölkənin planını pozduq - ƏrdoğanQƏHRƏMAN, YOXSA QULDURBAŞI?İraqın beynəlxalq hava limanı BOMBALANDICeyhun Bayramov: "Gələn dərs ilindən ali məktəblərə qəbul yeni təsnifat əsasında aparılacaq”Barux ailəsi Rotşildlər və Rokfellerlərin təsirini necə poza bilərŞirvanlı Sultan Mehmet bəyQORBAÇOV ERMƏNİLƏRDƏN NİYƏ ÜZ ÇEVİRDİ?ORDAN-BURDAN"Müharibə başlasa Azərbaycanlılar bizi öldürəcək..." - Erməni polkovnikdən AÇIQLAMASalome Zurabaşvili: "İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu liderlərindən biridir”AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yeni ofisdəAzərbaycanda PKK-nı təbliğ edən keçmiş məmur özünü asıbQarabağ döyüşçüləri tələbələrlə görüşdüAZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK NİZAMİ HƏRBİ HİSSƏSİBu, baş verməsə, Qarabağda MÜHARİBƏ OLACAQ – Rusiyadan ŞOK XƏBƏRDARLIQElmar Vəliyevi vuran Yunis Səfərovla bağlı yeni ŞOK DETALLARHabil Vəliyev azadlığa buraxılıbSiyavuş Novruzov müxalifəti ağac əkməyə dəvət etdiİçib erməniləşən "azərbaycanlılar"ın adı açıqlandıPrezident: “Mənim ümidim gənclərədir”Telefon danışığınızı kim dinləyir? – Bu KOD ilə hər şeyi öyrənəcəksinizDeputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin diqqətinə! - Bu gündən başlandıTürkiyəli nazir Azərbaycan şəhidinin övladının əlindən öpüb - FOTO - VİDEOTƏBRİK: RASİM PAŞAYEV - 50AVMVİB Nəsimi rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildiİlham Əliyev: "Biz xalq üçün yaşayırıq, dövlət xalqı qorumalıdır"Tağıyevin villası satışa çıxarıldı - 5 milyon manataHəmyerlimiz Pentaqonda yüksək vəzifəyə təyin olunduPrezident Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıbDİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsindəAVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəQəhrəmanların ölümüPaşinyan İTALİYA mətbuatında CİDDİ TƏNQİD olundu - VİDEOErməni xəbərləri: Karapetyan "Ən yaxşı erməni" oldu...Anar Ələkbərovu prezdent köməkçi təyin etdiİlham Əliyev Əli Həsənovu vəzifəsindən AZAD ETDİPrezident Administrasiyasının yeni şöbə müdirləri - SİYAHIYeni Ombudsman and içdiSON DƏQİQƏ! Azərbaycan parlamenti yeni Ombudsman seçdiVeteran qadınlar Qarabağ dərdini Avropada nümayiş etdirdilərAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdiPrezident daha bir dövlət qurumunu ləğv etdiVilayət Eyvazov Ziya Məmmədovun qardaşı oğlunu İŞDƏN ÇIXARDIAVMVİB sədri Cümşüd Nuriyevə layiq olduğu cavabı verdiPaşinyan Ramil Səfərov haqda danışdıTƏBRİK: SƏBİRƏ MAHMUDOVA - QARABAĞIN HƏCƏRİ“Seçkilərin vaxtını Prezident müəyyən edəcək” - Siyavuş NovruzovRusiya Xarici İşlər naziri Bakıya gəlirAzərbaycanda Milli Məclis buraxıldı"Qarabağ" Sevilyada tarixi uğura bir addım da yaxınlaşa bilərSabiq prezident 17 il azadlıqdan məhrum edildiSəudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdıBu bizim hekayəmiz, o qədər saf, o qədər təmiz ...Daha bir qazimiz sıralarımızı tərk etdi...Haqqa yürüdüDüşmənin növbəti böhtanıİlham Əliyev: Paşinyanın cavabı onu göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər, amma bu ölkənin faşist mahiyyəti dəyişmir.Tramp erməni hiyeredulu Kardaşyana "çılpaq poz vermə"-deyibMüharibə veteranı həkimlər bir aradaİlham Əliyev Valeri Gerasimovla görüşdüŞəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə daha 100 mənzil verildiİlham Əliyev NATO-nun Hərbi Komitəsi sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTOABŞ-da iki erməni dığası EVLƏNİBLƏR...VİDEO“Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları yaxşı anlayırdılar ki, savadsız cəmiyyətdə...” - Prezident İlham ƏliyevBakıda yəhudi adı altında gizlənən ermənilər yaşayır? - ŞOK AÇIQLAMA
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ