AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ


400 nəfərdən artıq şəhidi olan Əfsanəvi Alay...

" Vətən gözdür,
Biz kirpik
Gözümüzün keşiyini çəkirik !"

(Sənəd N•_960968Gf)
1991-ci ilin oktyabrından Qarabağ və ətraf bölgələrdə özünümüdafiə batalyonları yaradılmağa başlanıldığı zaman Bakıda yaradılan "Birinci Batalyon" və onun şəxsi heyəti Qarabağa göndərilir.

Bu batalyon Kəlbəcərdə yerli batalyonlarla bərabər erməni işğalçılarına qarşı döyüşüb.

Hərbi hissə əvvəlcə 18110 saylı Motoatıcı Desant hücum briqadası adlandırılıb. Ayrı-ayrı adlar və nömrələr daşımasına baxmayaraq, bu Hərbi Hissə Qarabağ müharibəsində "Əfsanəvi Alay" kimi yaddaşlarda qalıb.

Əfsanəvi Alayın komanda heyəti:

Hərbi hissə komandiri- polkovnik Zaur Rza oğlu Rzayev.
Qərərgah rəisi-polkovnik-leytenant Süleymanov Zəfərşah.
Arxa cəbhə üzrə müavin- polkovnik-leytenant Rəhimov Zakir.
Əməliyyat bölməsinin rəisi- polkovnik-leytenant Məmmədov Qəzənfər.
Əməliyyat bölmə rəisinin baş köməkçisi-mayor Əhmədov Süleyman Rəhim oğlu.
Əməliyyat bölmə rəisinin baş köməkçisi-mayor Abdullayev Müzəffər.
Əməliyyat bölmə rəisinin köməkçisi-leytenant Yusibov Səyad Yəhya oğlu.
Kadrlar bölməsinin rəisi-baş leytenant Fərəcov Rəhim İsmayıl oğlu.
Kadrlar bölməsi rəisinin köməkçisi-leytenant Qayıbov İlqar İsmayıl oğlu.
Plan təşkili xidməti rəisi-mayor Əsgərov Zeynalabdın Rza oğlu.
Rabitə xidməti rəisi-kapitan Fətəliyev Mübariz oğlu.
Avtomobil xidməti rəisi-leytenant Rzayev Məmmədmirzə.
Tibb xidməti rəisi-kapitan Əliyev Əhliman Pənah oğlu.
Topoqrafiya xidməti rəisi-leytenant Qurbanov Vaqif Şaban oğlu.
Əşya xidməti rəisi-baş leytenant Mürsəlov Firuz Məmmədəli oğlu.
Ərzaq xidməti rəisi-leytenant Abdullayev Natiq Ənvər oğlu.
Maliyyə xidməti rəisi-leytenant Hacıyev Qırımxan Əsgər oğlu.
Yanacaq xidməti rəisi-leytenant Hüseynov Rafiq Fərəməz oğlu.
Mühəndis xidməti rəisi-baş leytenant Nəcəfov Valeh Qurban oğlu.
İdman və fiziki hazırlıq rəisi-leytenant Bəylərov Rauf.
Orkestr rəisi-mayor İsmayılov Eduard.
Komendant bölüyünün komandiri-baş leytenant Xanbutayev Mübariz.
Briqada komandirinin adyutantı-Məmmədov Rəşid.

Bununla bərabər hərbi hissənin könüllülərdən ibarət ilk batalyonu da yaradılıb.
Batalyon komandiri-mayor Abdullayev Nurəddin Əjdər oğlu.
Qərərgah rəisi-kapitan Yaqubov Zəfər Hüseyn oğlu.
Müavin-kapitan Əliyev Ələkbər Ələsgər oğlu.
Müavin-baş leytenant Məmmədov Altay Cəmil oğlu.
Müavin-baş leytenant Rəcəbov Rəşid Ağasəf oğlu.
Qərərgah rəisinin köməkçisi-leytenant Məmmədov Oruc Məhərrəm oğlu.
Rabitə rəisi-kapitan Əliyev Şamo .

1-ci bölük komandiri-baş leytenant Mövsümov Seyidağa Fəyyaz oğlu.
Müavin-baş leytenant Hacıyev. İsmayıl Məhəmməd oğlu.
1-ci tağım komandiri-baş leytenant Hacıyev Azər Muxtar oğlu.
2-ci tağım komandiri-baş leytenant Babayev Cavanşir Şirin oğlu.
3-cü tağım komandiri-leytenant Qurbanov Qurban Temirxan oğlu.
4-cü tağım komandiri Rzaquliyev Füzuli Ədəb oğlu.
5-ci Tank əleyhinə tağım komandiri -leytenant Məmmədov Əli Şükür oğlu.

2-ci bölük komandiri-baş leytenant Məmmədov Akif Həsən oğlu.
Müavin-baş leytenant İsmayılov Nizami Məhər oğlu.
1-ci tağım komandiri-leytenant Əhmədov Firudin Hüseyn oğlu.
2-ci tağım komandiri-leytenant Qasımov İlham Məhəmməd oğlu.
3-cü tağım komandiri-leytenant yarəliyev Zakir Alay oğlu.
4-cü Tank əleyhinə tağım komandiri-leytenant Alməmmədov Şakir Mürsəl oğlu.

3-cü bölük komandiri-baş leytenant Hüseynov Mehman Bəhrəm oğlu.
Müavin-baş leytenant Mürsəlov Akif Gülmirzə oğlu.
1-ci tağım komandiri-Zeynalov Nəriman Vilayət oğlu.
2-ci tağım komandiri-leytenant Nuriyev Eldəniz Məmməd oğlu.
3-cü tağım komandiri-leytenant Salmanov Nəsimi Həsən oğlu.
4-cü Tank əleyhinə tağım komandiri-leytenant Qocayev Oktay Qoca oğlu.

Minaatan batareyası komandiri-baş leytenant Əliyev Hidayət Məcid oğlu.
1-ci tağım komandiri-leytenant Quliyev İsmayıl Kərim oğlu.
2-ci tağım komandiri-leytenant Əhmədov İmamqulu Sultan oğlu.
İdarəetmə tağımı komandiri leytenant Həsənov Sədrəddin Qardaşxan oğlu.
Baş çavuş-gizir Məmmədov Arif Bilal oğlu.

Tank əleyhinə bölük komandiri-leytenant Nəcəfov Yunis İsa oğlu.
1-ci tağım komandiri leytenant Məmmədov Sənan Məlikməmməd oğlu.
2-ci tağım komandiri-leytenant Mahmudov Vilayət Şükür oğlu.
Qumbaraatan tağımı komandiri-baş leytenant Ləzimov Bəhrəm Valeh oğlu.
Minaatan tağımı komandiri-leytenant Namazov Azər Rəhim oğlu.
ZRA komandiri-baş leytenant Hüseynov Qulamhüseyn.
Rabitə bölüyü komandiri-baş leytenant Mirsadıqov Miryaqub Mirəziz oğlu.
Kəşfiyyat bölüyü komandiri-baş leytenant Seyidov Seyidrza Heydər oğlu.
Komendant bölüyü komandiri-leytenant Nəsirov Şirinəli İslam oğlu.
Təminat bölüyü komandiri-baş leytenant Namazov Murad Həmdulla oğlu.
Tibb xidməti rəisi-baş leytenant Ağayev Oktay Abuzər oğlu.
9 dekabr 1991-ci il tarixdə briqadanın ilk döyüşçülərindən ibarət ilk döyüş tağımı Şuşaya ezam edilib.
AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİDöyüş tağımının tərkibi:

1. Komandir: baş leytenant Məmmədov Altay Cəmil oğlu.
2. Müavin: baş leytenant Mövsümov Seyidağa Fəyyaz oğlu .
3. Gizir Məmmədov Firdovsi.
4. Sıravı Quliyev Bahəddin Hafiz oğlu
5. Sıravı Abdullayev İlqar Niftalı oğlu
6. Sıravı Ağakişiyev Asif Xankişi oğlu
7. Sıravı Əliyev Şahlar Nəriman oğlu
8. Sıravı Salahov Nofəl Sərməst oğlu
9. Sıravı Əlisoltanov Xalıx Poladxan oğlu
10. Sıravı Salehov Viktor Saleh oğlu
11. Sıravı Bədəlov Köçəri
12. Sıravı Ağayev Hüseyn Xəlil oğlu
13. Sıravı Abbasov Malik Rizvan oğlu
14. Sıravı Xalıqov Vaqif Sərxan oğlu
15. Sıravı Mirzəliyev Novruz Xanmirzə oğlu
16. Sıravı Rzayev Zərdan Məhərrəm oğlu
17. Sıravı Məhərrəmov Nizami Mövsüm oğlu
18. Sıravı Cəfərov Yəhya Mahmud oğlu
19. Sıravı Məmmədov Lütfi Rza oğlu
20. Sıravı Əhədov Şamil Səməd oğlu
21. Sıravı Mustafayev Tofiq İmkan oğlu
22. Sıravı Quliyev Qərib Adil oğlu
23. Sıravı Orucov Tahir Rafiq oğlu
24. Sıravı Cavadov Etibar Əlisəfa oğlu
25. Sıravı Novruzov Bəhruz Abbasqulu oğlu
26. Sıravı Əliyev Elmir Novruz oğlu

Sonra briqadanın başqa batalyonlarıda təşkil edilərək döyüş
bölgələrinə - Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular, Kosalar,
Qaybalı, Umudlu və Kəlbəcərin Ağdaban kəndlərinə göndərilir.
02 yanvar 1992-ci il tarixdə briqadanın yeni yaradılan 2-ci
taboru Qarabağ cəbhəsində 1-ci taboru əvəz etdib.
AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ2-ci batalyonun komanda heyəti:

Tabor komndiri-kapitan Cəfərov Zəfər Camal oğlu
Müavin-baş leytenant İsmayılov Rauf Tofiq oğlu
Müavin-baş leytenant Dadaşov Əbülfəz
Müavin-mayor Əliyev U.
Müavin-kapitan Şirinov Elmir
Tibb xidməti rəisi-baş leytenant Əmiraslanov Sabir
1-ci bölük komandiri-leytenant Cəbiyev Kamal Xanoğlan oğlu
2-ci bölük komandiri-baş leytenant Əliyev Afiq Qasım oğlu
2-ci bölük komandirinin müavini-baş leyt. Cəfərov Qənbər Yaqub oğlu
3-cü bölük komandiri-baş leytenant Məmmədov Eyvaz Həbib oğlu
Tank əleyhinə bölük komandiri-baş leyt. Abbasov Allahverdi Cəmil oğlu
Mühəndis bölüyünün komandiri-baş leytenant Ağayev Adil Fikrət oğlu
Təminat bölüyü komandiri-baş leytenant Rəhmanov Tofiq.

#GizliFAYL

P.S. Müəllif Qafqaz bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Keçmiş döyüşçülərdən, xüsusiylə 701-cilərdən siyahıda olmayanlar barədə məlumat vermələrini xahiş edirik...

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ
22 yanvar 2019 /

AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK HƏRBİ HİSSƏSİ

Похожие новости

DÖYÜŞÇÜ XATİRƏSİ: HAQLILARIN SUSDUĞU YER...

Zahid Teymurov Sibirdə xidmətim sərt şimal tayqasında keçirdi. 3 leytenant, 3 baş leytenant, 1 kapitan. Kapitan keçmiş mayor idi. Qalanlarıda rütbələri dəfələrlə alınmış zabitlər idilər. Tək mən

PREZİDENT GENERALI TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Хüsusi Dövlət Mühafizə Хidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən, Xüsusi

MİLLİ ORDU-100: MİLLİ ORDUDAKI GENERALLARIMIZ

Ordu quruculuğuna xüsusi önəm verən Azərbaycan Cümhuriyyətinin 21 generalı olub. 1. Səməd bəy Mehmandarov 2. Əliağa Şıxlinski 3. Xosrov bəy Sultanov 4. İbrahim ağa Vəkilov 5. Həbib bəy Səlimov 6.

DÖVLƏT BAŞÇISININ YENİ TƏYİNATLARI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Nazirlər Kabinetinin üzvləri aşağıdakı şəxslər təyin ediliblər:

Qazi polkovnik-leytenant vəfat etdi – Hərbi hospitalın günahı ucbatından

QAZİLER.AZ saytı xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalın günahı ucbatın ağır yataq xəstəsinə çevrilmiş Kamil Süleyman oğlu Şirəliyev vəfat edib.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Təqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"AVMVİB-DƏ YENİ TƏYİNATOZAN ARİFİ RƏHMƏTLƏ ANIRIQ: YA QARABAĞ, YA ÖLÜM!SHXÇDX-nin yaradılmasının 7 illiyi qeyd olunubYerli sakin istədi, Prezident söz verdiİranda canlı bomba saldırısı, ölü 20, yaralı sayı 20İLHAM ƏLİYEV: Mənə güc verən xalqın inamıdır - VİDEOAzərbaycanda korrupsiyanın daha çox qeydə alındığı sahələr açıqlanıbİlham Əliyev əsgərlərlə birgə nahar etdiAbituriyentlər bu ixtisasları seçə bilməyəcəklərOZAN ARİF BİZLƏRİ TƏRK ETDİ...Savaş xatirələri: Türk jurnalistinin yazdıqları...SAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 2: BUNLAR XƏYAL DEYİL, OLMUŞ HADİSƏLƏRDİR...Tanıyın, tanıdın: "Snayper" ləqəbli Elçin HəsənovAVMVİB RAYON ŞÖBƏLƏRİ ANIM TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR...DAHA BİR ERMƏNİ ƏSGƏRİ CƏHƏNNƏMƏ "YOLA DÜŞDÜPrezident İlham Əliyev: Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirikGÖRKƏMLI RƏSSAMIN DOĞUM GÜNÜDÜR...Şəmistan Əlizamanlının ifası Ərdoğanın xoşuna gəldi - VİDEOPaşinyandan Qarabağla bağlı GÖZLƏNİLMƏZ MÖVQE: Azərbaycan tərəfi danışıqlarda...Erməni general Qarabağ üçün HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ - Torpaqlarımızda ölüm-dirim SAVAŞI BAŞLADIPAŞİNYAN HƏRBÇİLƏRİNİ SURİYAYA NİYƏ GÖNDƏRDİ?Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASIPrezident bu mahnıları oxumağı qadağan etdiTARİX BİR NÖQTƏDƏN VƏ BİR ANDAN BAŞLARPrezidentlər yenidən Soçiyə toplanırErməni əsgər öldürüldü
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ