AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
Hasan Yazıcı
Pre-Turkish is the Origin of the European Languages


Xülasə: Türk dili dünyanın ən qədim və ən çox danışılan dillərindən biridir. Qədimliyinin dərinliyi və yayğınlığı digər dillərlə əlaqəsini daha da artırmışdır. E.ə. 10 mininci illərdə türk qrupları ətraf ölkələrə yayılmış və digər mədəniyyətlərə təsir göstərmişdir. Türk dilinin digər dillərlə qarşılıqlı əlaqəsi düşünülməsindən daha vacibdir. Zamanın hakim güclərinin söykəndiyi, bir çox baxımdan yanlış və güvən sarsıdıcı təbliğatlarının dayaqsız təlqinlərinin elmi tapıntılarla zərərsizləşdirilərək gerçəklərin üzə çıxarılması təmin edilməlidir. Türkcə arxeoloji məlumatların ortaya qoyduğu açıq dəlillərə görə, dünyanın ən əhəmiyyətli bir çox dilinə, Avropanın başlıca dillərinə qaynaq olan və ya gizlədilən böyük təsirlər artıq tapılmışdır. Rəsmdən əlifbaya ilk keçid Orta Asiyada türklər tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buna görə də, ümumdünya sivilizasiyasının köklərində türklərin rolu aşkardır. Qərb alimlərinin bütün iddialarına zidd olaraq, bu gün dünyada istifadə olunan əlifbaların əksəriyyəti Türkcədən alıntıdır. Kazım Mirşan və Haluk Tarcanın yetkin, səmərəli işi ilə ortadadır. Türk dili böyük mədəniyyət və sivilizasiyanın səsidir. Lakin, layiq olduğu dəyər bir çoxları tərəfindən qiymətləndirilmir. Türk bayrağının yenidən ortaya çıxması, həqiqətin işığına parıltı verəcək.

"Türk cocuğu atalarını tanıdıqca daha böyük işlər görmək özündə güc tapacaqdır" M.K.ATATÜRK (1930).

Kâzım Mirşan (4 iyul 1919- 4) inşaat mühendisidir. Ailə xətti Sibirə gedib çıxır. Qazaxıstan mənşəli bir türkdür. Şərqi Türkistan əyalətindəki Gülca şəhərində anadan olub. Çində ilk təhsilini bitirib. 1932-ci ildə orta təhsilini Türkiyədə- İstanbulda davam etdirib. Boğaziçi Litseyindən məzun oldu. 1940-cı ildə Mühəndislik Litseyinə daxil oldu. 1942-ci ildə, üçüncü ilində Almaniyaya getdi. Berlindəki Technische Schule Berlin-də təhsil aldı. 1946-ci ildə Türkiyəyə döndü. Yeni başlayan irqçilik-Turanizm hadisəsində şahid olaraq məhkəməyə çağırıldı. İstanbul Texniki Universitetində təhsilini yüksək mühəndislik sahəsində tikinti mühəndisi olaraq davam etdirdi. 1947-ci ildə bitirdi.

İnşaat mühəndisi olaraq Almaniya, İsveçrə və Türkiyədə çalışdığı sırada hobbi olaraq köhnə Türkləri araşdırmağa başladı. Onun əsəri 10 min illik Türk tarixinin mövcud olduğunu sübut etdi. O, əvvəlcədən türklərə dair etdiyi araşdırmaları ilə məşhurdur.
AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
Ailəsi türkmən dialektində danışır. Alman, Rus, İngilis, Çin dilini öyrəndi. Bütün türk dillərini, dialektlərini, 41 türk dialektindən 10 Asiya türk ləhçəsini bilir. Tatar, Özbək, Başqırd, Tarançıca, Kaşkarlıkça (Uyğurca), qazax, qırğız, Azərbaycan, Türkiyə Türkcəsi ilə öz ana ləhcəsi olan Tümenlikcədən başqa Yunan, Latın, İtalyancanı peşə araşdırmalarına yarayacaq qədər bilir.

Mirşan, 50 ildən çox müddətdə həyatının çox hissəsini, Ön Türk tarixinə dair araşdırmalara həsr etdi. Erkən Türk tarixi sahəsində 41 kitabı var. Aldığı məlumatlara görə, bu gün müzakirə olunan tezisləri təqdim etdi. Bu tezislər, Ön Türk tarixinin tarixi və yazılardan əldə edilən sənədlərə əsaslanır.

Etrüsk yazıları, Misir heroqlifləri, Seyteri Əbu yazısı və Taryat kimi bir çox yazıları oxudu və nəticələr çıxardı. Yenisey, Ulukem, Baykal Lena, Altay Talas yazılarını oxudu. Talas yazıları 1932-ci ildə Mason tərəfindən tapıldı. Mason tərəfindən tapılan yazılar hələ də Sankt-Peterburqdakı Ermitaj Muzeyindədir. Mirşan, Başqırdıstan, İskiteli, İtaliya, Anadolu, Eskişehirdəki Yazılıkaya yazılarını, bütün Runi yazıları və Etrüsk əlifbasının oxunuşunu həll etdi. Bir elm adamı, Eskişehir Yazılıkaya abidəsi ilə Hoca Ahmet Yesevi türbesindeki ornamentlərin eyni olduğunu bildirmişdi.
Kazım Mirşanın Haluk Tarcan ilə birlikdə müdafiə etdikləri tezisin Mustafa Kamal Atatürkün təşviqləri ilə 1930-cu illərdə yaradılan Günəş Dil Nəzəriyyəsini və Türk Tarix Tezi'ni dəstəkləyən tərəfləri vardır. Türk tarixinin, 16.000 il öncəyə dayanması fikrini müdafiə edir.

Yazı olmadan bir mədəniyyət ola bilməz. Sivilizasiyanın əsası yazıdır. Qərb alimlərinin bütün iddialarından fərqli olaraq, bu gün dünyada istifadə olunan bütün əlifbaların əsasları Türkcədir. Bütün əlifbalar 18 min il əvvəl türklər tərəfindən hazırlanmış tamqalalara əsaslanır. Türklərin əlifba yazını inkişaf etdirdiyi çağlardan daha gec çağlarda Şümerlər, hititlər və çox daha sonraları Çinlilər tərəfindən inkişaf etdirilən heroqlifləri bir əlifba yazısı kimi inkişaf etməmişdir, çünki göstərilən çağlarda artıq dillər öz xarakterlərinə qovuşmuşdu.

Əlifba sivilizasiya deməkdir. Heç bir mədəniyyət əlifba sırası ilə inşa edilə bilməz. Rəsmdən əlifbaya ilk keçid Orta Asiyada türklər tərəfindən başladıldı. Türklərin danışmağa başladıqlarında yazmağa başlayan bir xalqdır. Əlifbanın formalaşmasının yaşı tədricən minlərcə ildən çoxdur. Dəlillər ortadadır. Buna görə də, ümumdünya sivilizasiyasının kökündə türklərin izləri var.

Mirşan, M.Ö. 10 min illərində mülayim iqlimin və böyük göllərin olduğu aydın olan Orta Asiyanın quruması və çölləşmesiylə Türk qruplarının ətraf ölkələrə yayıldığını və digər mədəniyyətlərə təsir etdiklərini ifadə edir.

Prof.Dr. Çığın "Türklərin mədəniyyət qurultayında gələn Türkoloqlar dedilər ki, İskit (sak) yazıları tamamilə Türkcə və Türk dilindədir. Rusiya alimləri tapıntını qəbul etmirlər. Bir müddət sonra Rusiya Akademiyası Başçısı bir müddət sonra Prof. Çığa "Sibirə bir qrup olaraq girdim. 300-dən çox türk yazısı topladım. Bunların türk tarixinə böyük təsiri olacaqdır. Türklərdə yazı geniş yayılıbmış"- deməyi bacardı.
AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
Kazım Mirşan şumerlərin Türk olduğunun daha 1936-cı ildə Türk Dil Kurumu Konqresində deyərək mübahisəyə səbəb olduğunu və məşhur Fransız şumeroloq Hiler Barentan və digər xarici elm adamlarının tezisi doğruladıklarını yazırdı.

Dr. Selaki Diker, Sümerlilərin Türk olduğunu söylədi. Atatürk dövründə Şumerlər Türklər hesab edilirdi. Sümerbank və Etibank o dövrlərdə qurulmuşdur. Batılılar da deyirlər ki, kökləri Heretik və ya Sümerilərdir.

Prof. Muazzez İlmiye Uçqun "Azərbaycanda dosent Atakişi Çelliklioğlu Qasımın kitabında, Sümerce tamamilə Türkcədir dediyini bildirir.

Rəsmlərdə yer alan şəkillər, dünyanın ilk tanınmış yazı sayılan Sümer çivi yazılarıdır. Prototürklərə aid 18 tamğa şumer yazıları içində yer almaqdadır.

Iduk-At (Orta Fərat) ərazisində yerləşən və e.ə. 5500 illərə aid "Tel Es Sawwan III" keramikləri (Chefs d'oevr, Musée Baghdat, Petit Palais, Paris, 1981) olaraq bilinən arxeoloji əsərlər üzərindəki motivlər OK, UÇ, ÖNÇ, ED, ÖK, OĞ kimi Proto Türk tamgalarıdır.

Şumerlər 5000 il bundan əvvəl yazı yazmışdılar. Batılılar bir çivi yazısını oxudular. Yazını ilk oxuyan Sir Henry Creswicke Rawlinson, "Bu bir Turani dilidir"-demişdi. Şumerdə təxminən 1000-ədək Türk və 20 ərəb sözü var. Şumer yazısında fərqli bir vəziyyət var. Adam balıqları boyadır, balıq oxuyur, oxumağa da ehtiyac yoxdur. Çünki 5000 il əvvəl Türkçə şumercə şəklində meydana gələn dil bir Proto Türkcə dildir, primitiv bir Türkçədir. Türkçə şumercədən başlamış və inkişaf etmiş, zamanla Göktürkcə olmuşdur. Mahmud Qaşqarinin təsbitiylə güc qazanaraq bu günə qədər gəlmişdir.

Hazırlayan: Selim Sarısoy

(Ardı var)[/b]
28 yanvar 2019 /

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

Похожие новости

TANRININ TÜRKLƏRİ...

Kazım Mirşan "Mən Kazım Mirşan; Ulukem, Baykal, Lena, Altay, Talas, Monqolustan, Başqırdıstan, İskiteli, Val Camonica, Anadolu, İsveçrə, Etrüsk, Yunanıstan, Makedoniya, Fransa, Portuqaliya, Pra

ANA YURDDA QURULAN İLK SİVİLİZASİYALAR

Türklərin ana yurdu olaraq qəbul edilən Orta Asiyada aparılan qazıntılar nəticəsində günümüzdən 7000 il əvvəlinə söykənən mədəniyyətlərə aid tapıntılar əldə edilmişdir. Bu baxımdan qazıntı

ANATOLİY KLYOSOV: "YASAQ EDİLMİŞ TARİX"

Rus dilindən tərcüməsi Tariyel Azərtürkündür DNT-Genealogiya təliminin yaradııcısının dedikləri bizim "Türkün Qızıl Kitabı" İkicildliyində mixi yazılar əsasında ortaya çıxartdıqlarımız elmi

TÜRKİYƏDƏ CÜMHURİYYƏT BAYRAMIDIR

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 29 oktyabr 1923-cü ildə qəbul etdiyi qərarla dünyaya yeni bir dövlətin - Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulduğu elan edildi, Qazi Mustafa Kamal Paşa Atatürk Cümhurbaşkanı

İSTANBULDA QƏDİM TÜRK İZLƏRİ...

İstanbulun Beşiktaş məhəlləsində metro tikintisi üçün aparılan qazıntılar zamanı 3500 il tarixə malik Türk və Altay mədəniyyətlərinə aid 35 kurqan tipli məzar aşkarlanıb. “Hürriyət” yaydığı məlumata
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Təqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"AVMVİB-DƏ YENİ TƏYİNATOZAN ARİFİ RƏHMƏTLƏ ANIRIQ: YA QARABAĞ, YA ÖLÜM!SHXÇDX-nin yaradılmasının 7 illiyi qeyd olunubYerli sakin istədi, Prezident söz verdiİranda canlı bomba saldırısı, ölü 20, yaralı sayı 20İLHAM ƏLİYEV: Mənə güc verən xalqın inamıdır - VİDEOAzərbaycanda korrupsiyanın daha çox qeydə alındığı sahələr açıqlanıbİlham Əliyev əsgərlərlə birgə nahar etdiAbituriyentlər bu ixtisasları seçə bilməyəcəklərOZAN ARİF BİZLƏRİ TƏRK ETDİ...Savaş xatirələri: Türk jurnalistinin yazdıqları...SAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 2: BUNLAR XƏYAL DEYİL, OLMUŞ HADİSƏLƏRDİR...Tanıyın, tanıdın: "Snayper" ləqəbli Elçin HəsənovAVMVİB RAYON ŞÖBƏLƏRİ ANIM TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR...DAHA BİR ERMƏNİ ƏSGƏRİ CƏHƏNNƏMƏ "YOLA DÜŞDÜPrezident İlham Əliyev: Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirikGÖRKƏMLI RƏSSAMIN DOĞUM GÜNÜDÜR...Şəmistan Əlizamanlının ifası Ərdoğanın xoşuna gəldi - VİDEOPaşinyandan Qarabağla bağlı GÖZLƏNİLMƏZ MÖVQE: Azərbaycan tərəfi danışıqlarda...Erməni general Qarabağ üçün HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ - Torpaqlarımızda ölüm-dirim SAVAŞI BAŞLADIPAŞİNYAN HƏRBÇİLƏRİNİ SURİYAYA NİYƏ GÖNDƏRDİ?Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASIPrezident bu mahnıları oxumağı qadağan etdiTARİX BİR NÖQTƏDƏN VƏ BİR ANDAN BAŞLARPrezidentlər yenidən Soçiyə toplanırErməni əsgər öldürüldü
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ