QONDARMA GÜNÜ - 24 APREL...

QONDARMA GÜNÜ - 24 APREL...Hacı Əhmədov
Araşdırmaçı

Yenə də 24 aprel yaxınlaşır - qondarma erməni soyqırımı günü.

Yenə də dünya mətbuati bar-bar bağıracaq ki, erməni yalanlarından. Artıq bir əsrdir ki, Türklər demişkən, bu saçmalama davam edir. Ermənilər bir tərəfdən ulaşır, Avropadakı və Amerikadakı himayedarlari bunlarin sersemlemesini tirajlayir və bu dəlixana tamaşasının sonu görünmür. Amma buna son qoymaq lazimdir və buna son qoymağın vaxtı coxdan catıb. Bu yerdə haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Türkiyədə minlərcə tarixçi, nə bilim araşdırmaçı, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən yüzlərcə müxtəlif siyasi araşdirma mərkəzləri var. Və bu insanlar, bu teşkilatlar dövlətdən milyonlarca pul vəsaiti yeyirlər. Amma erməniləri susdurmağa çıxan isə Hacı Əhmədovdur. Mən hec yerdən maliyyə yardımı almıram. Bununla belə meydanda təkbaşına savaşa atılmışam. Və ermənilərin bu oyununu durdurmağa calışacağam.

Biz nə qədər ermənilərə üz çevirsək də, onlar adam deyil, deyib kontakta getməsək də - bu heyasız millət yaxamızdan əl çəkən deyil. Odur ki, kontaktdan qaça bilmərik, üstlərinə getməliyik. Yəni 1915-ci ildəki olayları müxtəlif media resurslarımız vasitəsiylə onlara başa salmağa calışmalıyıq. Bilirsinizmi, özümüz deyib özümüz eşitməklə məsəl həllini tapmayacaq. Mütləq erməni xalqına xitab, muraciət olunmalıdır və bu hadisələrin gercək mahiyyəti anladılmalıdır.

Həmən hadisələrin gerçək mahiyyətini anlatmaqdan ötrü müasir günümuzdən misal cəkərək başlamaq gərəkdir. Bu yaxınlarda Türkiyə dövləti ilə Israil arasındakı siyasi qalmaqalı yada salmaq yerinə düşərdi. Burada nə baş verirdi?

Demək ki, Türkiyənin ətrafındakı müsəlman dövlətlərində (Iraq, Suriya) muxtəlif imperialist dövlətlərin oyunu gedirdi və Türkiyə də bu oyunları kənardan müşahidə edə bilməzdi. Gərək, məsələyə qarşıb müdaxilə eləsin və öz siyasi maraqlarına uyğun olaraq şərtlərini və tələblərini ortalığa qoysun. Lakin ikibaşlı oyun oynayan Israil Turkiyəni bu məsələlərdən hər cür təcrid etmək istəyirdi. Bunun üçün Türkiyənin Xüsusi Xidmət orqanları "Mavi Marmara" gəmisi ilə xüsusi əməliyyat kecirdi və məncə bu əməliyyat çox uğurlu alındı. Bilirsinizmi hər hansi bir dövlətin Xüsusi Xidmət orqanları əməliyyat kecirdikləri zaman insan qurbanları olur, yəni tələfat qacılmazdır. Burada da bele oldu. Bir necə nəfər Türk - Israil əsgərləri tərəfindən öldürüldü və nəticədə Türkiyə siyasi arenada üstünlük qazandı. Dünya ictimaiyyəti Israilin dinc insanlara qarşı amansızlıqla davranışını qınadı və Israil hökuməti Yaxın Şərq münaqişəsində Türkiyənin qarşısından cəkildi. Beynəlxalq tribunalarda Israilin əməlləri pisləndi və Turkiyə dövlətinə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi üçün kompensasiya nəzərdə tutuldu və Israil dövlətini bu kompensasiya ilə yüklədilər. Nəticədə bu bölgədəki munaqişədə Türkiyə üstünlüyü ələ aldı, Israil dilini qarnına qoyub geri cəkildi.

Indi gələk erməni munaqişəsinə... Neçə ki, Türkiyə istihbaratı əməliyyat apara bilir, o illərdə də Çar Rusiyası yenicə yaranmış Türk dövlətinə qarşı eləcə əməliyyat aparmışdı. Yəni bu genosidi Türklər etməsəler belə Çar Rusiyasının xüsusi xidmət orqanları üçün bu erməni soyqırımını törədib Türklərin üstünə atmaq su içmək kimi asan bir iş idi.

BUNU NƏDƏNSƏ MƏNDƏN BAŞQA BİR KİMSƏ DEYƏN YOXDUR!

Böyük Vətən Müharibəsi illərində də yerli əhalinin düşmənə qarşı nifrətini yaratmaq üçün bu usulllardan istifadə edilib - bu gün sirrlər açılır artıq. Alman faşistləri Sovet ordusunun formasını geyinib arxa cəbhədə dinc insanlari qırırdılar ki, əhalinin Sovet ordusuna nifrəti artsın. Eyni ilə bu üsuldan Sovet istihbaratı da istifadə edirdilər ki, müharibə gedən torpaqlarda yerli əhali, istər rus əhalisi olsun, istərsə də alman - faşistlərə qarşı nifrət hissi oyansın deyə düşmən formasını geyinib yerli ehalini qırırdılar. Eyni hadisələr də o illərdə baş verirdi. Bu əməiyyatı Çar Rusiyasının istihbaratı keçirib yeni yaranmış Türkiyə dövlətinin üstünə atdılar. Mən oxuculara daha önəmli detallara açıqlamaq istəyirəm. I Cahan savaşındakı Almaniyanın rolunu danmaq olmaz - bu olkənin də bütün təxribatları öyrənilməlidir və etdikləri açıqlanmalıdır. Nəzərinizə çatdirmaq istəyirəm ki, Türkiyə bilirsinizmi I Cahan müharibəsinə necə qatıldi? Bilmirsinizmi?

İndi bilin!!!

Iki Alman hərbi gəmisi, güya ki Türkiyə hökuməti tərəfindən pul ilə satın alındı. Amma əslində isə nə baş verdi? Həmin gəmilər Türkiyəyə təhvil verilmədi, sadəcə üzərlərindəki Alman bayrağı Türk bayrağı ilə əvəz edildi. Gecə ikən həmin iki gəmi tərkibundəki alman zabit və əsgər heyəti ilə Çar Rusiyasının gəmilərinə hücum etdi. Səhəri gün isə Çar Rusiyası Türkiyəyə müharibə elan etdi və Türkiyənin savaşmaqdan başqa çarəsi qalmadı...

Indi diqqət yetirin!

Deyəcəksiniz ki, nə əlaqəsi?

Yəni burada bir kimsə rabitə, əlaqə görməyir ( Hardadır bizim tarixi araşdirmaçılarımız, politoloqlarımız?

Diqqət! Baş vermiş hadisələrə qayıdıram...

Sovet dövləti çökənden sonra məlum oldu ki, Vladimir Leninin rəhbərliyi ilə Rusiyada bash tutan Sosialist inqilabı, MƏHZ ALMANİYA İSTİHBARATI TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏLƏŞDİRİLMİŞDİ (Küçəyə torbalarla pul atan bir sərsəm heç gördünüzmü? Bəs nədən Almaniyanın bu inqilaba milyonlarca pul xərcləyib küçəyə atdığını düşünürsünüz?) *

Demək ki, öz aralarında müharibə aparsalar da, ortaq maraqlar da yox deyildi. Bu munaqişədə, əslində Rusiya Almaniya ilə deyil, Qərbdə Polşanı öz aralarında bölmək, Cənubda isə Osmanlını məhv etmək məqsədini güdürdü. Bu əməliyyatın ortaq projesi olaraq həmən qüvvələr birləşib böyük erməni qətliamı planını hazırladılar və həyata kecirdilər. Bunun gunahını isə Osmanlının boynuna atdılar. Bunlari ermənilərə demək, anlatmaq zorundayıq. Qoy uydurma genosidin kimlər tərəfindən planlaşdırıldığını, həyata kecirildiyini bilsinlər və gerçək düşmənlərini də tanısınlar.
QONDARMA GÜNÜ - 24 APREL...

*****
* Qeyd etmək istəyirəm ki, Alman dovlətinin Çar Rusiyasının daxili işlərinə qarışması faktı tarixdə ilk dəfə deyil. Hələ I Pyotrun vaxtında Çar Pyotrun Prussiyaya səfəri zamanı onun alman istihbaratı tərəfindən öldürülməsi və oxşarı ilə əvəzlənməsi faktı var.
QONDARMA GÜNÜ - 24 APREL...


P.S. Ermənilərin toplum kimi məhv edilməsi faktı yoxdur və bölgədə salkdıqları vətəndaş müharibəsində də Rus və İngilislərin arxasında gizləndikləri üçün elə böyük itkiyə məruz qalmamışlar. Uğradıqları köç isə hər bir dövlətin gördüyü təhlükəsizlik tədbiri sayılır. Qaldı ingilis arxivlərində bütün Osmanlı torpaqlarında erməni sayı 1 milyon 200 min göstərilib və bu say 49 minlik hərbi-quldur dəstələrini də əlavə etdikdə köçürülənləri topladıqda 5-10 min erməni öldüyü məlum olur. Təkcə Anadolu və Azərbaycanın hər iki sahil ərazilərində 3 milyona yaxın əhalini bu erməni terror qrupları qətlə yetirib. 1200 min ermənidən 1500 min ölü "qayıran" ermənilər yaxşı bilirlər ki, 1948-ci ildə qəbul edilmiş bir qanunla olmayan dövləti və olmayan bir cinayətlə ittiham etmək olmaz. Bunu dünya da yaxşı bilir. Sadəcə erməni axmaqlığı onların karına gəlir...

Qaldı ki, 1-ci dünya müharibəsi 10 milyon əsgərin, 12 milyon dinc sakinin ölümü və 55 milyon insanın yaralanması ilə nəticələnmişdi. Nə oldu ki, 22 milyon həlak olmuşların içində bu dünya üçün 5-10 min erməninin leşi maraqlı oldu?
20 aprel 2019 /

QONDARMA GÜNÜ - 24 APREL...

Похожие новости

BİZ İNFORMASİYA SAVAŞINA DİQQƏT ARTIRMALIYIQ

Abbas Hüseynli Araşdırmaçı, AVMVİB sədrinin hüquqi və sosial məsələlər üzrə müavini II Yazı Dünyada baş vermiş hadisələrə diqqətlə nəzər saldıqda məlum olur ki, dünyada hansı millət və xalq

Ermənilərin türklərə qarşı soyqırım siyasəti

Ermənilər, tarix boyu dünyayı aldatmaqda ən mahir millət kimi qəbul edilə bilər. Ona görə ki, kosmopolit siyasəti ustalıqla həyata keçirə bilirlər. Gerçəkləri gizlədərək, yalanlarına inandırmaq

ERMƏNİLƏRİN NASİSTLƏRLƏ İŞ BİRLİYİ

( N°_ QQ090781) Nasistlərlə ermənilər, əsas da daşnaklar arasındakı əməkdaşlığın ideoloji təmıli 1930-cu illərdə qoyulur. Almaniyanın o zamankı İşğal Edilmiş Şərq Bölgələri naziri Alfred Rozenberq

İSRAİL YOX OLACAQMI?

İsrailin Qəzzədə yenidən hərəkətə başlamasıyla gözlər yenidən Yaxın Şərqə çevrildi. Türkiyə mediasının verdiyi xəbərə görə, Həmas qurucusu Şeyx Ahmet Yasinin, istərsə də 17 kəşfiyyat təşkilatının

100 İLLİK ANLAŞMANI YENİLƏMƏK PLANI: BOP-UN FİASKOSU... IV yazı

Xaqani Ədəboğlu (Əvvəli ötən saylarda) Hazırda Sarkozinin yerini Ərdoğan tutub. Çünki Türkiyə Pentaqonun iki planını boşa çıxarmağa məcbur oldu. Kobani və 15 sentyabr. NATO əslində, Pentaqonun
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Bakının müxtəlif yerlərində hərbi orkestrlərin çıxışları təşkil olunubAzərbaycanlı dirilərin səsini eşitməzliyə vuran BMT erməni ölülərini xortdatmaq niyyətindədirAVMVİB ZƏNGİLAN RAYON ŞÖBƏSİ ORDU GÜNÜNÜ HƏRBİ HİSSƏDƏ QEYD ETDİORDU VƏ AVMVİB-NİN YARANMASINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN DÖYÜŞÇÜ ÖLÜMÜNDƏN SONRA TƏLTİF EDİLDİAVMVİB MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ ORDUNUN 101 İLLİYİNİ QEYD ETDİAVMVİB NİZAMİ RAYON ŞÖBƏSİ TƏDBIRDƏ İŞTİRAK ETDİTəqsirsizlik prezumpsiyası...BU GÜN BİZİM GÜNÜMÜZ: ORDU GÜNÜAlim öldü, aləm öldü...AVROPA ŞURASI RUSİYAYA QARŞI TƏTBİQ EDİLƏN SANKSİYALARIN LƏĞVİNƏ HAZIRLAŞIRERKƏYİ DİŞİSİ BİLİNMƏYƏN ASLANLAR...Mehriban Əliyeva: "Əsas hədəf dövlət xidmətlərini əlçatan və rahat etməkdir"İlham Əliyev Ramil Usubovu qəbul etdiFuad Abbasov BakıdadırPrezident İlham Əliyev hərbi qulluqçuları təltif edibOrta məktəblərdə daha çox bu fənn müəllimlərinə ehtiyac varDilqəm və Şahbazla bağlı şikayət Avropa Məhkəməsinə göndərilibTəhsil Nazirliyi ictimaiyyətə müraciət edibGürcüstan prezidenti rusiyalı turistlərə müraciət etdiƏkrəm İmamoğlu seçkiləri yenə qazandıKöçəryanın oğlunun hesabına 18 milyon dolları hansı azərbaycanlı köçürüb?Prezidentdən məmurlara xəbərdarlıqBAŞSAĞLIĞIÖdənişli əsaslarla ən çox tələbə qəbul edən universitetlər (SİYAHI)Ali Hərbi Məktəb növbəti məzunlarını ordu sıralarına yola saldıMilli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin xatirəsi anıldı - VİDEO"NÜBARAŞENDƏ" BİR İRANLININ ASILMIŞ MEYİDİ TAPILDIAzərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbABŞ Ermənistana 40 milyon dollar yardım ayırdıOrdumuz döyüş atışlarını icra etdi - VİDEOAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNDƏErmənilər Türkiyədə erməni terrorçusunu ziyarət etdilərQaçaq Haramının pusqusu, ölüm aclığı, bir ildə 6 qəhrəman qazanan Azərbaycan kəndi – Səbuhi Məmmədli yazırTiflisin Bakı ilə bağlı açıqlaması - İrəvan təşvişdəVETERANLAR AVMVİB ZONA MÜŞAVİRƏSİNİ MÜZAKİRƏ EDİRLƏRERMƏNİ XƏBƏRLƏRİDüşünməyə dəyər: KAFE MÜDİRİ ROLUNDA NİYƏ MƏHZ “TOFİQ BƏHRAMOB” ADI ...AVMVİB ÇİLOV ŞÖBƏSİNİN TƏŞƏBBÜSÜYLƏ NEFTÇİLƏR VƏ MÜHARİBƏ VETERANLARI GÖRÜŞDÜLƏRAZƏRBAYCAN TƏLİMLƏRİ NİYƏ DAYANDIRDI?EL QIZI AVMVİB-NİN FƏXRİ ÜZVLÜYƏ QƏBUL EDİLDİAVMVİB-DƏ YENİ TƏYİNATRusiyanın adamının kafedə Paşinyanla gizli görüşü: Qarabağ mesajı - FOTOABŞ konqresmenindən Qarabağla bağlı sərsəm bəyanat: “Birbaşa əlaqələr qurulsun!”Orta illik əməkhaqqından çox maaş alan müəllimlər...STATİSTİKAMüəllimlərin maaşı artdı“QRU” ermənilərlə döyüşənlərə qarşı Yevlaxda işgəncə mərkəzi yaratmışdı...”Maaşlar artırıldıZakir Həsənov: "Mxitaryandı, Kardaşyandı, Tonoyandı, hamısı eyni şeydir"Minimum aylıq əməkhaqqı 250 manat müəyyən edilib - SƏRƏNCAMQəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün - MÜBARİZ İBRAHİMOVAZƏRBAYCANDAN NƏNƏSI ERMƏNİ VAHİDƏDDİN OSMANLISINA ETİRAZ NOTASIFransa Ermənistana od qoydu: Siyasi çaxnaşma...AVMVİB RƏHBƏRLİYİ TƏRTƏRDƏ ZONA MÜŞAVİRƏSİ KEÇİRDİKolleci qurtaranlar bu ixtisaslara qəbul ola bilməyəcəklərƏsrin sonunda planetin əhalisi nə qədər olacaq? - BMT-dən PROQNOZErmənilər Qarabağda HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ: 10 min əsgər, 200 tank… – VİDEOERMƏNİSTANI İLK TANIYAN DÖVLƏT OSMANLI OLUBMƏZARSIZ ŞƏHİDLƏRDİFAİ TƏŞKİLATININ BƏYANI"Deyəsən, Azərbaycan sözdən əmələ keçməyə hazırlaşır...”AVMVİB DAHA BİR ŞƏHİD ANASINA BAŞ ÇƏKDİAVMVİB DAHA BİR VETERANI TƏLTİF ETDİDaha ermənilərin "göz yaşlarına" inanmırlarSOCAR-ın bir az-650 milyon manat maliyyə pozuntusu olub – Rəsmi açıqlamaSEPARATÇI "DNR" ORDUSUNDA QİÇS VAHİMƏSİAzərbaycanlılar Fuad Abbasova görə Moskvada aksiya keçiriblərRusiya şirkətindən Azərbaycana qarşı təxribatDalağa dəyən Şair!- Əlisəmid Kürün 65 yaşına...AVMVİB DAHA BİR VETERANI TƏLTİF ETDİAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNİN BAYRAM TƏDBİRİPapazyan erməni tarixini darmadağın etdi - FaktlarDüşmən təxribatının qarşısı dərhal alınsın - Nazirdən tapşırıqMariya Zaxarova Bakını çox sevirmiş...Mehriban Əliyeva: “Yolunuz açıq olsun!”TONOYAN ÖN CƏBHƏYƏ GƏLİBElçibəyin ailəsi Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdiErməni komandirin maşını belə məhv edildi- VideoAVMVİB 15 İYUNU QEYD ETDİMehriban Əliyeva Elçibəyin ailəsinə başsağlığı – Yas xərclərini Fond ödəyəcəkELAN: Etibarsız sayılır5 km-lik dövlət bayrağı“Azərbaycanın qisası amansız olacaq”- erməni hərbi ekspertÜzərində Rəsulzadə və Nuru Paşanın şəkli olan avroKəlbəcər özünümüdafiə batalyonu və 701- in uğurlu ÇAPAR döyüşüOnlarAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində Anım tədbiriAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi Milli Qurtuluş Gününü qeyd etdiErməni jurnalist yazır: "Azərbaycan cəmi bir günə Qarabağı öz nəzarətinə götürə bilər"Ermənilər Qarabağda keçirəcəkləri oyunların məşəlini Türkiyədə yandırdılar – AKP hakimiyyəti hara baxır?AVMVİB Bərdə rayon veteranlarından örnək addım - VİDEOLARPaşinyanla separatçılar arasında qarşıdurma - Qarabağın girov götürülən erməni icması - ŞƏRHTƏBRİK: RAFİQ ŞÜKÜROV - 59Qarabağ həqiqətləriBSU-nun müəllimləri məktəblərdə şagirdlərlə görüşüblərQarabağda kartlar dəyişir: Mnatsakanyan və Balasanyan üzərində razılaşma?QƏHRAMAN DÖYÜŞÇÜ HAQQINDA FİLM ÇƏKİLİB - VİDEOAVMVİB Bərdə rayon şöbəsi turnir keçirdiAVMVİB DAHA İKİ VETERANI TƏLTİF ETDİAzərbaycan və Türkiyə Müdafiə nazirləri QəbələdəAzərbaycan və Türkiyə bütün təhlükələrə birlikdə sinə gələ bilər
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ