Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Bibliya (İncil) – dünyada ən çox satılan kitabdır. Eyni zamanda o, insanlıq üçün etika, əxlaq, mənəviyyat dərsi, maraqlı əfsanələr toplusu və “yolgöstərən ulduz” kimi qəbul olunur.

Bununla belə, bu kitabda intim, qətl və zorakılıq hallarına daha çox rast gəlinir, nəinki bədnam “Taxtların oyunu”nda (Game of Thrones).

Qəribə və inanılmaz görünsə də, Bibliya personajlarının çoxu, hansı ki, hamı onları xeyir təcəssümü, mömin hesab edir, bəzən açıq-aşkar əxlaqsız və iyrənc hərəkətlər edirdilər.

Publika.az geniş kütlə üçün maraq kəsb edəcək, günah burulğanında qıvrılan peyğəmbərlər və digər Bibliya personajlarından bəhs edən yazını təqdim edir:

1. Musa

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Musa peyğəmbar daha çox bununla məşhurdur ki, öz zamanında israilliləri Misirdən çıxarıb, eyni zamanda kitabda Qırmızı dənizin ikiyə bölünməsi və Musa peyğəmbərin Allahdan “10 Hökm” alması haqqında danışılır. Amma israillilər 40 il səhrada məqsədsiz dolaşmayıblar: Onlar bu vaxtın böyük hissəsini başqa şəhərlərə müdaxilə ediblər.

Yazılır ki, Madianitlərə qarşı döyüşdə qələbə qazandıqdan sonra Musa peyğəmbər belə bir əmr verib: “Bütün kişiləri öldürün, eyni zamanda hər bir oğlan uşağı olan körpəni də öldürün, kişiləri müdafiə edən, onlardan ayrılmaq istəməyən qadınları da öldürün. Kişilərini təkzib edən qadın və qızları isə özünüzə götürün”. Əslində, bu hökmün mənasını yozmaq olduqca çətindir, amma sadə dillə yanaşsaq, müasir düşüncəylə ölçsək, bu, sadəcə kütləvi zorakılıq anlamına gəlir, başqa heç nə.

2. Davud

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Çar David İncildə ən mömin adam kimi qələmə verilir. Halbuki o, təkbaşına arvadının xahişi ilə 200 adamı axtalamış və qətlə yetirmişdi. Lakin, bəzi misallar göstərir ki, qəddarlıq və kütləvi qətliamlar, bir qayda olaraq, haqq və doğruluqla əl-ələ gedir. Məsələn, David öz ordusu ilə bir neçə qonşu dövlətlərin torpaqlarına soxulub, onları işğal edib.

Bibliyada bu zorakılıqlarla bağlı geniş məlumat verilmir, sadəcə cüzi səbəblər göstərilir ki, onun öldürdüyü insanlar dünyanın “köhnə sakinlər”i idilər və bu torpaqlar məhv edilməli idi. Yenə müasir düşüncəylə yanaşsaq, belə çıxır ki, çar sadəcə olaraq, bir neçə azsaylı xalqların kökünü kəsib. Yazılır ki, Davidin ordusu işğal etdiyi şəhərlərdə bütün kişi və qadınları öldürüb, sonra isə onların bütün mal-qaralarını öz torpağına aparır və şəhəri viran qoyur. David və Qoliafın mətnində vurğulanır ki, David qalib gəldiyi Qoliafın başını kəsir və özü ilə aparır.

Bəlkə, o vaxt bu hərəkətlər normal idi, Allah məhz belə hökm etmişdi, bəlkə bizim bilmədiyimiz yüzlərlə başqa səbəb var, ancaq faktlara səthi baxanda, yenə də müasir insanın ağlınagəlməz zorakılıqlarla üz-üzəyik.

3. Yelisey

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Kitaba görə, Yelisey eramızdan əvvəl IX əsrdə yaşamış peyğəmbər hesab olunur. Onun müəllimi İliya haqq dünyasına qovuşandan sonra Allah ona əmr edir ki, Yeliseyi peyğəmbər olaraq elan etsin. İncildə Yeliseyin adı çoxlu möcüzələrdə keçir: məsələn, İerixon şəhərinə suyu qaytarıb, bir qadının oğlunu dirildib, amma Yeliseyin xidmət siyahısında həqiqətən də digər bir “möcüzə” var ki, məəttəl qalmamaq mümkün deyil.

O vaxt ki, peyğəmbər Vefil şəhərinə gedir, bu zaman onun qarşısına bir qrup uşaq çıxaraq keçəl başına gülürlər. Yeri gəlmişkən, bu yeganə səhnədir ki, İncildə Yeliseyin daz olması xatırlanır. Nəticədə peyğəmbər uşaqları ölüm lənətilə lənətləyir. Dərhal iki ayı gələrək uşaqları tikələrə parçalayır. Bir daha qeyd edirik, bunlar İncildəndir.

4. İail

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Bəlkə də çoxları İail haqda hətta eşitməyib. Bibliyada iki general arasında döyüş təsvir edilir: İsrail ordusunun generalı Barak və Xanaan ordusunun lideri Sisara. Vuruşma zamanı tərəzilərin göstəricisi israillilərin tərəfinə əyilir və Sisara səhraya doğru qaçır. Bu zaman israillilər bütün xanaanlıları qətlə yetirirlər. Sisara səhrada Xeber Kenerit adlı müttəfiqinin çadırına rast gəlir.

Xeberin arvadı İail Sisaranı salamlayaraq onu çadırın içinə dəvət edir və deyir ki, o, artıq əmin-amanlıqdadır, qorxulu bir şey yoxdur. Öz nəvbəsində Barak hələ də səhrada Sisaranı tapmaq üçün onu təqib edirdi. İail ədyallar altında Sisaranı gizlədir, gözləyir ki, o, yuxuya getsin. Yuxuya getdikdən sonra isə başına çiv çalaraq qətlə yetirir ki, böyük sərkərdə Baraka hədiyyə etsin.

5. Samson

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Samson elə bir insan idi ki, Allah ona qeyri-insani bir güc vermişdi. Səbəb “pis” fələstinliləri məhv etmək. Lakin “nəsə düz getmədi” və Samson daha çox insan öldürməyə başladı – önünə çıxan hər kəsi desək, yanılmarıq. Məsələn, o, 30 adamla mübahisə edir ki, heç kim onun tapmacasının cavabını bilməz. Mərcin əmsalı 30 ipək köynəkdən ibarət idi. Mərc edən 30 insan hiylə ilə Samsonun arvadından cavabı öyrənə bilirlər. Samson uduzur, amma borcu vermək məsələsində dərkedilməz və manyakcasına bir hərəkətə imza atır: 30 başqa insanı qətlə yetirir, onların paltarlarını çıxarır və opponentlərinə verir…

6. İliya

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Öncə qeyd etdiyimiz kimi İliya öz varisi Yeliseydən əvvəl peyğəmbər idi. İliyanın peyğəmbər olduğu zamanlarda İsraildə bir dövr yaşandı ki, bir çox insanlar bütpərəstlik allahı Vaalaya ibadət etməyə başladılar. Təbii ki, İlya üçün bu, qəbuledilməz idi. O, Vaalanın 450 “peyğəmbərini” dəvət etdi ki, onların yanlış olduğunu sübut etsin. İliya onlara bir öküzü öldürərək, Vaalanın qurbangahına qoymağı tapşırır, sonra isə ona dua etmələrini istəyir ki, Vaala qurbanı qəbul edib mehrabı alovlandırsın.

“Peyğəmbərlər” bir neçə saat dua edirlər, təbii ki, heç bir nəticəsi olmur. Bundan sonra İlya özü, başqa bir öküzü öldürüb mehraba qoyur və öz Allahına dua etməyə başlayır. Dərhal ocaq alovlanır, tək olan Allaha inancsızlar onu qəbul edirlər… Lakin İlyaya bu az idi və o, Vaalın “peyğəmbərlərini” çayın qırağına apararaq, onların hamısını bir-bir soyuqqanlılıqla qətlə yetirir.

7. İeffay

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

İeffay Qalaada şəhərində anadan olmuş və zəngin bir insan idi. Amma onun anası yüngül əxlaqlı qadın olur, bu isə o deməkdir ki, İeffay qovulmağa məhkum idi. Onu qovurlar və mirasdan məhrum edirlər. Bir neçə il sonra israillilər ammonityanlara qarşı müharibəyə başlayır. Bilikli və qüvvətli İeffay onlara lazım olur. Onlar İeffayı tapıb, ondan Qalaadaya qayıtmağı və qoşuna rəhbərlik etməsini xahiş edirlər. Bu zaman çar Ammona israillilərə əmr edir ki, ona sadəcə rahat yaşaması üçün imkan versinlər. İsraillilərin cavabı isə sadə olur: “Allah necə desə, elə də edəcəyik”.

Beləliklə, İeffay ordunun rəhbəri olur. Və o, savaş qabağı Tanrı ilə saziş bağlayır: əgər qalib gələrsə, onda evə qayıtdığı zaman qarşısına ilk çıxan şəxsi Allaha qurban edəcək. Nəticədə İeffay qələbə ilə evə dönür, ilk olaraq onun qabağına isə şən, balaca qızı qaçır. İeffay, Allahın mərhəmətini qoruyub saxlamaq üçün ona verdiyi vədi yerinə yetirir: öz yeganə qızını qurban kəsir.

8. İequ


Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Çar İoram amansız çevriliş nəticəsində devrildikdən sonra İsrailin yeni padşahı İequ olur. Taxt uğrunda döyüşdə İequ İoramın 70 nəfərdən ibarət ailə üzvünü qətlə yetirir və kəsilən başları şəhər darvazalarının arxasında topa ilə bir yerə atır. Sonra o, İoramın hələ sağ qalan anasının üstündən öz arabası ilə keçir. Lakin bu da hələ hamısı deyil. Peyğəmbər Yelisey yeni çarı qəbul edəndən sonra, o, daha amansız olaraq “təmizləmə siyasəti”ni davam etdirmək qərarına gəlir.

Onun Vaalaya sitayiş etməsi haqda gəzən şayiələrə son qoymaq üçün əmr edir ki, onun şərəfinə böyük qurbangah qurulsun. Vaalaya ibadət edən bütün qulluqçular bir yerə toplansın. Və Vaalanın ziyarətgahı sözün əsl mənasında qan çanağına dönür. İequ öz ordusuna əmr edir ki, onların hamısını qətlə yetirsinlər. Qeyd etdiyimiz kimi, bütün bu vəhşətlər müqəddəs kitabda yazılanlardır.

9. İisuz Navin


Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR
İisus Navin Musa peyğəmbərin varisidir, haqqında müqəddəs kimi Bibliyada və yüzlərlə başqa kitablarda söz açılır. Onun İerixon şəhərinin divarlarını boru səsi ilə dağıtması hadisəsi demək olar ki, hər kəsə məlumdur. Amma əsl soyqırımı haqda danışmağı nəsə sevmirlər. Divarlar çökəndən sonra Navinin ordusu şəhərə daxil olaraq, qarşısına çıxan hər kəsin başını kəsir: kişi, qadın, uşaqlar, fərq etmir. Üstəlik, bu, yeganə hal deyil, Navinin ordusu bütün İsrailin üzərindən od və qılıncla keçir – Laxis, Eqlon, Libna, Xevron və Debir şəhərləri yerlə yeksan, bütün canlılar isə tamamilə məhv edilir.
11 may 2019 /

Dini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLAR

Похожие новости

İlk insan həqiqətən mövcud olub?

Qısa cavab vermək lazımdırsa, xeyr, "ilk insan" kimi təyin edə biləcəyimiz bir insan və ya "ilkin insanlar" olaraq təyin edəcəyimiz bir cəmiyyət heç bir zaman var olmayıb. Çünki bir nəsil bir və ya

Çətin olan - ölümdən qaçmaq deyil, haqsızlıq və pislik etməkdən qaçmaqdır

[img=left][/img] Böyük yunan filosofu Sokrat onu gözü götürməyənlərin paxıllıqlarının hədəfi olmuş, “tanrıları təhqir etmək”, "gənclərin tərbiyəsini pozmaq” kimi saxta ittihamlarla mühakimə olunmuş

Qızılbaş nə deməkdir?

Firudin Gilar Bəg Bildiyimiz kimi, mənbələrdə “qızılbaş” rəmzi Şah İsmayıl Xətainin ordusuna və onu əhatə edən tayfalara aid edilir. Mənbələrdə bu rəmz Uhud döyüşü ilə əlaqələndirilir ki, rəvayətə

Məşhur rus yazıçısı Fyodor Dostoyevskinin müharibə haqqında müsahibəsi

Məşhur rus yazıçısı Fyodor Dostoyevski bir müsahibəsində müharibə barədə maraqlı fikirlər ifadə etmişdir. Müsahibə ilk dəfə 1876-cı ildə Rusiyanın “Qolos” qəzetində çap olunub. Müsahibənin mətnini

Türkiyədə ən ucuz arvadlar Suriya qaçqınlarıdır

Tanışlıq saytları bu gün heç kimi təəccübləndirmir. Axtarış üçün online platforma ilə məsələn, lap "üçüncü yarını" axtara bilərsən. Son vaxtlar Türkiyədə, insan haqları müdafiəçilərinin narazılığına
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Türkiyədə yeraltı şəhər tapılıb"Sabah saat 12-də Ermənistanda inqilab olacaq" — Nikol PaşinyanErmənilər bu kəndimizə od vurublar – SON DƏQİQƏSaakaşvili tərəfdarlarına səsləndi: “Biz ancaq hücum etməliyik”Atatürk Qurtuluş savaşına gedərkən anası ilə belə VİDALAŞDIDirektor "yuxarılar"a pul çatdırmaq üçün rüşvət yığır - Müəllimlərdən ŞİKAYƏTTürkiyəli iş adamı Xocalıda uşaq bağçası tikdi -FOTO“Keşikçidağ” Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidirƏlilliyi olan şəxslər üçün daha bir imkanSon 2 ildə Xalq artistlərinin təqaüdü 50%, müharibə əlillərinin təqaüdü 10% artıbABŞ-da ən güclü qeyri-nüvə bombaların sınağı keçirildi-VİDEO“Azərbaycanda bütün sənədsiz evlərə sənəd veriləcək”-VİDEO27 İLLİK LAÇINSIZLIQ DƏRDİ...KEÇMİŞ DÖYÜŞÇÜLƏR LAÇINI ANDILARKöçəryan girov müqabilində evə buraxılıbPrezident bu icra başçılarını İŞDƏN ÇIXARDIQurban edilmiş Azadlığın nemətləri...27 illik Laçın həsrəti...Bu foto Ermənistanı silkələdi – Qarabağdan İrəvana doğru uzanan MÜHARİBƏSeparatçılar çevrilişə hazırlaşır – Xankəndinə təlimat Moskvadan gəlir/AnalizTürk ölkəsindən dünyanı SİLKƏLƏYƏCƏK AÇIQLAMA: "Nüvə silahlarımızı hazırlayırıq"KİTAB TƏQDİMATI KEÇİRİLDİTƏBRİK: KƏNAN BAYRAMZADƏUkraynada Azərbaycan diaspora təşkilatlarının birləşməsi təşəbbüsü ölümlə nəticələndi - FOTOLARAzərbaycan Cümhuriyyətinin Daxili İşlər naziri Behbud xan Cavanşirin qatili - Misak TorlakyanHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!Qarabağ separatçıları Köçəryan üçün 1 milyon dram təklif etdiXURAFATErməni baş nazirin anti-Amerika çıxışları ABŞ-ı narazı salıbOrdumuz 10 minədək əsgər, 150 tank, 35 təyyarə və helikopter ilə hərəkətə keçir - TƏLİMMarkesin son məktubuEtrusk diliPaşinyanın Brüsseldə BU FOTOSU səs-küy doğurduİlham Əliyev Pirallahıda şpris istehsalı zavodunun açılışındaTƏBRİK: FƏRƏC FƏRƏCOV - 60AVMVİB XƏZƏR RAYON ŞÖBƏSİNDƏErmənistan prezidenti Paşinyana qarşı - Münasibətlər gərginləşirİlham Əliyev qida və kənd təsərrüfatı sərgiləri ilə tanış olduİlhami Cəfərsoy. Bars dərisi geymiş koma: Aran eposuAzərbaycan 100 min ədəd “Kalaşnikov” istehsal etdiCəbhədə vəziyyət gərginləşib – Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydıƏliyevin də olduğu şəkildə Paşinyan hara yoxa çıxdı?ŞƏHİD POLAD ƏRƏBOVUN ANIM GÜNÜDÜRƏlillik dərəcələrində dəyişiklik olacaqQablaşdırılmış sular bəşəriyyətin ən böyük fırıldağıdırErmənistanın Baş naziri Radio Günündə İctimai Radionun qapısını təmir edibTəhsil naziri bu rayonların vətəndaşların qəbul edəcəkBİZ ONLARA "ÜZÜK" (Кольцо) VERDİK, ONLAR BİZƏ "DAĞLARDA TOY" (Свадьбу в горах) ELƏDİLƏRAVMVİB-DƏ YENİ TƏYİNATlham Əliyev Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak etdi - FOTOLARHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!Azərbaycanlı nazir erməni jurnalistə belə dərs keçdiAVMVİB MÜHARİBƏ VETERANLARINI TƏLTİF ETDİDaha bir erməni serjantı cəhənnəmə yolçu edildiTürkiyədə fəaliyyət göstərən erməni məktəblərinin siyahısı açıqlanıb -VİDEOİlham Əliyevlə Paşinyan Brüsseldə qısa görüş keçirdilər“Şollerin arxivi” film ABŞ-ın Baptist Fellowship kilsəsində nümayiş etdilibGürcülər Bakının mərkəzində meydan oxuduAVMVİB NƏSİMİ RAYON ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİ ANIM TƏDBİRİ KEÇİRDİAVMVİB NƏRİMANOV ŞÖBƏSİNDƏRusiya bayrağını tapdayan erməni qubernator olduİlham Əliyevin köməkçisi mükafatlandırılıbİlham Əliyevlə Paşinyan Brüsseldə qısa görüş keçirə bilər“Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan dağılacaq”-VİDEOUSQ (ВСУ) Donbassda yeni ərazilər azad etdi - VİDEODAHA BİR SEPARATÇI ÜNSÜR GƏBƏRDİ - VƏKİL MUSTAFAYEV - VİDEOAğdərəli müharibə veteranları təltif edildilərAZƏRBAYCAN SUSUR : SEPARATÇILAR İSƏ FUTBOL YARIŞINA HAZIRLAŞIR...BAŞSAĞLIĞIİSRAİL Müdafiə Nazirinin KEÇMİŞ MÜAVİNİNDƏN ERMƏNİSTANA XƏBƏRDARLIQ ...NÖVBƏTİ ERMƏNİ XƏYANƏTİ: BU DƏFƏ RF DUMASI DEPUTATINA QARŞIİlham Əliyev Milli Qəhrəmanın müalicəsini nəzarətə götürdüSaakaşvilidən Azərbaycana dəstək: Gürcü hakimiyyətini tənqid etdiQarabağa səfər edən Paşinyanı niyə "Qara siyahı"ya salmırıq? - XİN-dən AÇIQLAMAAzərbaycanın hərbi helikopterləri Türkiyəyə yola düşübŞuşada Paşinyanı ŞOKA SALAN ADDIM - Gizlinlər ORTAYA ÇIXDIMoskva Paşinyanın qarşısında yeni işğal hədəfləri qoyubABŞ İrana Ermənistandan hücum edəcək: Təbrizi itirə bilərikErmənilərdən sensasiyalı AÇIQLAMA: "Aprel döyüşləri"nin əsl məqsədi...Azərbaycan istehsallı “Nobel qardaşlarının ilk uğuru” filmi beynəlxalq festivalda iştirak edirQARABAĞIN BÖYÜK OĞLU - XOSROV BƏY SULTANOV - 140ATMACA: Paşinyan Cıdır düzündə, bizimkilər isə "Cıdır düzündə"...AVMVİB Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak edibSarkisyan: "Şuşanı ələ keçirməyimizə Azərbaycandakı vəziyyət kömək etdi"AVMVİB ZƏNGİLAN RAYON ŞÖBƏSİ: Pirşağı Şəhidlər bulağıDini kitabda peyğəmbərlərlə bağlı DƏHŞƏTƏ DÜŞƏCƏYİNİZ FAKTLARNizaminin bəhs etdiyi Ərmən ölkəsi haradır?ATMACA: Popkorn Rasim müəllimlə popkorn satan oğlanın "dastanı"Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümüdürPAŞİNYAN CIDIR DÜZÜNDƏ YALLI GEDİR, MAMEDYAROV BAKIDAN BƏYANAT VERİR...VİDEOZurabişvili fitə basıldı: Satqın, qul...YAP-çı deputat həmkarını QINADIİ. Əliyev: "Pensiyaları, maaşları, sosial müavinətləri artıraq"...AVMVİB Hacıqabul rayon şöbəsi 9 May günüylə bağlı tədbir keçirdiAVMVIB GÖYGÖL RAYON ŞÖBƏSİ TƏDBİR KEÇİRDİErməni nazir danışıqların mühüm detalını açıqladıXalq artisti Arif Məlikov dəfn edildiTƏQÜDÇÜLƏRƏ HESABLANMIŞ MƏBLƏĞLƏR NECƏ VERİLƏCƏK?Faşizmin “yeni Ermənistan” yaratmaq xülyasıStronski Paşinyanın yalanlarını FAKTLARLA ifşa etdi – FOTOLAR
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ