TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN
Bəzən, mənim sufizm haqqında yazan alimlərə qarşı bu qədər kəskin olduğumun səbəbini soruşurlar. İzah edim. Məsələ ondadır ki, biz alimlərə deyil, alimlər bizə hörmətsizlik edirlər. Bəzən doqmatik şiə və ya sünni dindardan belə DAHA ÇOX doqmatik olan bu "modern" yalançılar, Azərbaycan və Türkiyə insanının təsəvvüf "məlumatını" ölümcül viruslarla zenginləştirməklə, zəhərli şəkərlərlə uşaq aldadan şərəfsiz sübyançılar kimi davranırlar. Bunu inkar etmədən səbirlə oxuyun:

1) Haçansa, hansısa dərviş, hansısa bir alimin adından "alim bu cür olmalı, alimlərin prinsipləri bu cür olmalıdır" deyə bir ehkam kəsmiş?

2) Nə zaman gördünüz ki, Seyid Nəsimi otursun alimlərin və ya digər məslək sahiblərinin adından onları yanlış tanıdan cızmaqaralar etsin?

3) Əhli ürfan, tutuquşu kimi bir-birini əsrlər boyunca təkrarlayaraq yanlış və böhtanları insanları zəhərləmə nöqtəsinə gətirdiyini nə vaxt gördünüz?

Bunları görə bilməzsiniz. Fəqət, indi akademik çevrələrdə çox məşhur və istər Azərbaycan, istərsə də Türkiyədə onları şəksiz nüfuz sahibi sayan, təqlidçi "alim" müridləri olan iki şəxsin - Abdülbaki Gölpınarlı və İren Melikoff'un səhv təsbitlər ilə bağlı qısa nümunələr verəcəyəm.

Gölpınarlı "Türkiyədə Məzhəblər və Təriqət" adlı kitabında bunu yazır: "Hürufilik əsas inanclarında İslami hökmlərdən tamamilə ayrılmış, uydurma bir dindir". İndi deyəcəklər ki, "yalançının ta ..." deyəcəklər ki, bəs, Dimes yenə küfr etdi. Adamdan soruşarlar :

1) Ey insan, bu mövzunu araşdırmağınızı sizdən istəyənmi oldu?

2) Deyək ki, bu adları və ün qazanmaq üçün deyil, Vicdan və Xidmət üçün bunu etdin. Bəs ey cahil, yuxarıdakı iddianı yazarkən Şah Fəzl şəhidlərinin ŞAH FEZL və SEYİD Nəsimi kimi İrfan şəhidlərinin Allaha, Məhəmmədə və Əli sevgisinə dair düşüncələrini bilirdinizmi? Bilirdisinizsə, nəyə görə bu iddiaya düşməzdən əvvəl düşünmədiniz ki, "əgər bu ərənlər inancları uğrunda ölümü belə gözə alırlarsa, deməli burada bizim anlamadığımız bir xüsus var? "

Mən ən yaxşı halda hökm verrmədən, ehkam kəsmədən onların düşüncələrini paylaşaq, qoy insanlar özləri qərar versinlər.

3) Sən ki, sadə şəriət - Şiə təfəkküründəsən, niyə başın çıxmayan mövzularda -Mərifət sultanlarına İlahi İdrakında ehkam kəsmək istəyirsən. Hələ də şəriət = din demək yalnız və yalnız diletantlığın cürümüş halıdır. Və əgər Şah Fəzl və Seyid Nəsimi sənin sadə şəriət bilginin xaricindədirsə, o zaman zəhmət çək öz dar dünyanı ittiham et, daha nəfsinə məğlub olub axmaq bir ehkam kəsərək bir çuval ənciri bərbad etmə.

4) Unutma ki, sənin bu yanlış təsbit və nəfsi ehkamınla Əhli HAQQ hürufi elminə SƏHV baxan bütün insanların günahı sənin üzərində qalacaq, ey axirətdə cənnət diləyən, lakin Tanrı ərlərinə böhtan atmaqdan da geri qalmayan, cahil ...

İren Melikoffu nəzərdən keçirək. Bu xanım də "Hacı Bektaş: əfsanədən gerçəyə" adlı əsərində yazır: "Hərflərin tanrısallaştırılmasına söykənən, Tövrat şərhləri mənşəli təlim, hürufiliyi yayan və vəz edən Al-Hürufi lakablı, Fəzlullah Nəimi Təbrizi Astarabadi idi".

İndi buyur buradan yandır! Onsuz da bəzi "alimlər" işi daha da şişirdərək əslən Azərbaycan türkü olan Şah Fezli yəhudi çıxarmağa çalışırlar, çünki onlar da İren Melikoffun bu axmaq Tövrat nəzəriyyəsinə əsaslanaraq belə iddia edirlər: "Madam Tövrat yorumludur, demək ki Nəimi İslamı içdən bölmək istəyən gizli Yəhudidir". Bu "möhtəşəm" ixtira ilə, IRFAN MÖVZUSU tamamilə yəhudi - mason elan edərək Quranın müstəqil təfsirdən məhrum etmək istəyirlər. Melikoffdan soruşaq:

1) Sənidəmi bu işə məcbur etdilər?

2) Xeyr, əgər elə deyilsə, nə üçün Quran deyil, Tövrat deyirsən?

3) Musaya gələn 22 hərflə və Məhəmmədə gələn 28 hərfi arasında FƏRQİ görmədinmi?

4) 22 və 28 arasındakı fərqi görməyən, sən, korsanmı, yoxsa ağıldan kəmsənmi?

5) Bu azmış kimi, Fəzlin 28 hərfli Quran əlifbasında olmayan 4 hərflə tamamlayaraq İNSANIN İLAHİ yaranma SIRRINI izah etməsini hansı haqqla sadəcə "Tövrat mənşəli" deyə önə sürə bildin?

6) 2500 ildir Kabala adlanan elmini açıqlamayan yəhudi hahamları, nədən XIII əsrdə Sefirotu birdən ortaya atdılar?

7) Bunca illər əllərinimi tutmuşdular?

8. Mansurun ƏNƏL-HAQQ nidasıyla "Mən meydandayam"- deyən İslam irfanı, qısa müddət sonra İbn Ərəbinin şəxsində vəhdət -VÜCUDun sistemli təməlini atmasından sonra İDRAK qarşısında sarsılmış və QORXUYA DÜŞMÜŞ haham tayfası "bu dedikləriniz onsuz da bizdə var" iddiası ilə Sefirotu bazara çıxarmağa başlamadılarmı?

9) Hahamlar, bu Sefirot bazarlığı ilə, "bax görürsnüzmü, dərvişlər, altdan yəhudilərə çalışırlar"-deməsi İslamdakı şəriət tacirlərinə belə bir iddia üçün bəhanə verdilər. Çünki bilirdilər ki, İRFAN ərənlərindən sadə şəriət təfəkkürü ilə və müsəlmanların öz əlləri ilə məhv etsələr, gec-tez İslam dünyasının BƏDƏNİ böyüsə də, idrakı inkişafdan QALMIŞ, düşüncəsi zəlil biri olacaq. Bu düşüncə nöqtələrini istədikləri kimi istifadə edə biləcəklər. Və onlar bunu etdilər, bu saat biz bu bəlanın içində deyilikmi?

10) Hal beləykən özünə alim deyən bu qadının yazdıqları ilə İNDİ İslam dünyasındakı cəhalətə arasındakı əlaqəni görməyəcək qədər kor və CAHİL olmalıyıqmı?

İndi İrfanla yazan alimlərin 99 faizinin çürük olması iddiamı anlada bildimmi? Yaşamadıqları bir şeyi anlamış kimi yaza biləcəkləri qədər cahil olduqları halda, bundan xəbərsiz olaraq akademik adlarının arxasında gizləniblər və yeni nəslin idrakına virus ötürməklə məşğul olurlar ... Ancaq gerçək alimlər EHKAM yazmaz, BİLGİ verər ki, heç olmasainsan öz idrakına uyğun qərar verə bilsin. Bu mənada, Annemarie Schimmelin kitablarını daha faydalı olduğunu vurğulamaq istərdim. Çünki bu qadının kitablarında bəzi yanlış fikirlər olsa da, bəd niyyət hiss etmədim və əksinə, hər şeyi Alman dəqiqliyi ilə təsvir etmək niyyətində olduğunu gördüm.

Sonuc: Halbuki, çox təəssüf ki, nə Türkiyə, niyə İRAN ALİMLƏRİ XXI əsrin İRFAN idrakını layiqincə əks etdirən biləcək gücdə deyillər. Əfsus ki, NƏFSLƏRİNƏ, ÇEVRƏLƏRİNƏ, BASQILARA təslim olmuş durumdadırlar! ODUR Kİ, batini idrakla və İrfan ilə tanış olmaq istəyənlər, alimlərin əsərlərindəki virusları təmizləmək zorundadırlar. Bunu edəcək gücünüz yoxdursa, bu gücəqovuşanadək İrfanı, alimlərin kitabını oxuyaraqöyrənmək kimi boş bir düşüncəyə düşməyin. Çünki zəhərli yeməkdənsə, quru çörək daha yaxşıdır.

Ona görə deyilir ki, Pirsiz bu yol gedilməz!
Vaxtiylə Mövlam Əli buyurmuşdu: "İki insandan uzaq olun: İnancsız alim və elmsiz zahiddən".

Saygılarımla,
Türk İrfan İdraki adına
Dimes Hak Alerli
.TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN .
16 iyul 2019 /

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN

Похожие новости

MƏBƏD KODU: Masonlar, Fironlar və Ölü dəniz yazıları

ХIХ əsrin sonlarında Qüdsdə arxeoloji araşdırmalar aparan ingilis tədqiqatçısı Çarlz Uilson da həmçinin bu qənaətə gəlib ki, Tampliyerlər Qüds Məbədinin xarabalıqlarını araşdırmaq üçün ora

Çətin olan - ölümdən qaçmaq deyil, haqsızlıq və pislik etməkdən qaçmaqdır

[img=left][/img] Böyük yunan filosofu Sokrat onu gözü götürməyənlərin paxıllıqlarının hədəfi olmuş, “tanrıları təhqir etmək”, "gənclərin tərbiyəsini pozmaq” kimi saxta ittihamlarla mühakimə olunmuş

BU GÜN ŞAH İSMAYIL XƏTAİNİN VƏFATI GÜNÜDÜR

Dilavər Əzimli Bütöv Azərbaycan Ocaqlrı sədrinin ideologiya üzrə müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mayın 23-ü Dünya fatehləri içərisində özünəməxsus yer tutan Böyük sərkərdə, Böyük sufi,

Şimon Peres Putinə nələr demişdi?

[img=left][/img]"Mən ona dedim: 63 yaşındasınız, mənim isə 93 yaşım var. Önümüzdəki 30 il içində nə qazanmaq istəyirsən? Nə üçün mübarizə edirsiniz? Amerikanı sarsıdacağınızamı ümid edirsiniz? O

YAXŞILARI RƏHMƏTLƏ, XAİNLƏRİ NİFRƏTLƏ ANMAQ LAZIMDIR...

Sosial şəbəkələrdə dəyərli paylaşımlarıyla tanıdığım və hörmət bəslədiyim İlhamə Ənvər qızı bir məqalədən parçanı izləyicilərin diqqətinə çatdırıb. Bu məqamı hər birinizin bilməsi vacibdir.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Pensiya artımı neçə nəfəri əhatə edəcək?Əillərə verilən prezident təqaüdü hansı halda dayandırıla bilər?AH ATAMBAYEV, ATAMBAYEV, NƏ GÜNDƏSƏN, ATAM BALASI..."BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCİK!" - Əziz TonoyanƏhməd bəy Ağaoğlu Əli bəy Hüseynzadəyə yazır - Səndən ermənilərə çox üz verməməni xahiş edirəm6 ay ərzində Azərbaycanda bu qədər insan ölüb2020-2021-ci tədris ilindən vahid məktəbli forması tətbiq ediləcək.Bəylər, bu vətənə necə qıydınız?"FƏDAİ" ADI ÇOXLARININ MARAQLANDIRIR, NİYƏ, MƏHZ FƏDAİ?Elçin Quliyev: "Ermənistanla sərhədin mühafizəyə götürülməsi zəfər yürüşümüzün davamıdır"Ermənilərin ekoloji terroru: Tərtər, Ağdam, Bərdə və Goranboy susuz qala bilər - VİDEOAtatürk Mərkəzində “Azərbaycanın müstəqillik şairləri” adlı kitabın təqdimatı olubAzər Süleymanov Mixeil Saakaşvili ilə müzakirə etdiklərini açıqladıAzərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100-cü ildö­nümüАzərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbBir "Aprel Şəhidi"nin qardaşıdigər "Aprel Şəhidi"nin bacısı ilə ailə qurdu- VİDEOTÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLARAVMVİB 25 illiyi ilə bağlı ilk Xatirə medalını AVMVİB sədrinə təqdim etdiPolşada Şoyqu təyyarəsindən F-18-in "qəhrəmancasına" qaçışını lağa qoydular“Böyük Ərməniyyə” Movses Xorenatsi, Favtos Buzandın təxəyyülünün məhsuludurXarici işlər Nazirliyi bəyanat yaydı — Rusiya işğala davam edirAzərbaycanlı general ABŞ donanmasında komandan təyin olunduƏJDƏR İSMAYILOV DÜNYADA İSTİNAD EDİLƏSİ MÖTƏBƏR ALİM TÖVSİYƏ EDİLDİ...Ukraynada nazir müavini və köməkçisi həbs edildi“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019” yarışlarında hərbi qulluqçularımız mükafatlandırılıb - VİDEO"Bayat elinin ziyalıları" filminin təqdimatı oldu - VİDEODüşmən komandanlığı zabit heyətini ayağa qaldırdı: Fərari əsgərə görə...Ombudsmanın nümayəndələri fərari erməni hərbçiyə baş çəkib, Kazaryan saxlanma şəraitindən razıdırMehriban Əliyeva Putinə minnətdarlıq məktubu göndərdiERMƏNİSTAN MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN AZƏRBAYCANA QARŞI NÖVBƏTİ İFTİRAXəyanətə uğramış əsgər göz yaşlarını saxlaya bilmədi...AVMVİB Göygöl rayon şöbəsində5 İNTERAKTİV YOLLA DƏRSİN KEYFİYYƏTİNİ NECƏ ARTIRMAQ OLARABŞ-DAN ERMƏNİSTANA XƏBƏRDARLIQİcra başçısı şəhid ailəsinə iylənmiş Qurban əti göndərdi - VİDEONazir ödənişli təhsil alan tələbələrlə bağlı göstəriş verdiPaşinyan Azərbaycandakı erməni hərbçilərə ev tikilməsi üçün 2,9 mlrd. ayırmağa qərar verdi...Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədirƏmək pensiyasının minimum məbləği artırıldı - SƏRƏNCAM"BARBAR" TÜRKLƏR!Los-Ancels də "eməni" şəhəri imiş...Biz niyə beləyik?SQ Qazaxda döyüş mövqelərini irəli çəkdiQarabağ: ermənilər məscidi niyə bərpa edir? - VİDEOAzərbaycanın erməni "manıslarına" sevgisinin arxasında nə dayanır?Adil hakimin ibrətamiz hökmü...ABŞ hakimiyyəti, ermənilər 1915-ci il "soyqırımı" ilə bağlı "tarixi yalanlara" görə türklərdən üzr istəməli olduqlarını söyləmişdiBrayzadan 11 ilin ETİRAFI: "ABŞ Saakaşvilini sakitləşdirməliydi"Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycana təslim olan əsgərdən DANIŞDIMehriban Əliyevaya orden verildiMüdafiə naziri yeni tikilən hərbi hospitalın açılışında olubTÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...AVMVİB Qax rayon şöbəsindəErməni mediası döyüş postundan qaçan əsgərdən yazdı - İrəvan susurİlin 9 ayını xəstəxanada keçirən Qarabağ qazisiRusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü başqa vaxta keçirilibHərbi hissələrdə Qurban bayramı qeyd edilibQafqazın əsil sahibi kimlər imiş?Cəbhədə Ermənistan Ordusunun hərbçisi əsir götürülüb – FOTOLARMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə aztəminatlı ailələrə qurban payları çatdırılırAVMVİB Sabunçu rayon şöbəsindəDƏRDİN ƏLİNDƏN TUTUB GƏZDİRƏN ADAM...Ermənistandan bəzi STATİSTİK MƏLUMATLARMəcburi köçkünlər yurdlarını istəyirlərABDULLA ÖCALAN KÜRD MƏSƏLƏSİNİ 1 HƏFTƏYƏ HƏLL EDƏ BİLƏCƏYİNİ BİLDİRİBAVMVİB daha bir fəxri üzvünü mükafatlandırdıAVMVİB BİLƏSUVAR ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LAYİHƏNİN İCRASINI DAVAM ETDİRİBAVMVİB NİZAMİ RAYON ŞÖBƏSİNDƏ“Beynəlxalq Ordu Oyunları 2019” yarışlarında Azərbaycan tankçıları Çinə qalib gəlibPrezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibTürkiyə mətbuatı Xəzərə düşən MiQ-29-un qalıqlarının görüntüsünü yaydıMehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibSON DƏQİQƏ: Xəzərə düşən MiQ-29 parça-parça olub - "Pilot kabinənin içərisindədir"TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!TƏBRİK: KAMİL ŞİRİNOV – 55Ermənistan Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayır – FOTOİxtisas qrupları üzrə bu qədər plan yerləri boş qaldıBu işçilərin maaşları artırıldıAzərbaycanda itkin düşən uşaqların sayı artıbBU ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıbTƏBRİK: ALLAHVERDİ DƏRD - 65Azərbaycan Ordusunun hərbi birlik və birləşmələrində komanda-qərargah təlimləri başlayıb.Qırğızıstanda sabiq prezident Almazbek Atambayev saxlanılıbBAYRAĞIMIZA TƏRS BAXANLAR... NİYƏ ONLAR CƏZALANDIRILMIR?Ermənistan KİV-ləri Paşinyan sərsəmləmələrini şübhə altına aldıQARABAĞA NÜMAYƏNDƏ GÖNDƏRƏN ÖLKƏLƏRİN S İ Y A H I S I...Ermənistan yezidi kürdlərindən və PKK-lılardan necə yararlanır?- FOTOZELENSKİ TÜRKİYƏDƏErmənilərin mənşəyi haqqındaRəsmi Bakıdan Paşinyanın Qarabağa səfərinə sərt reaksiya"Ax, bu Qarabağ tərəkəmələri!"-nə söz ardı...Tural Gəncəliyev: "Paşinyan Ermənistanın təcavüzkar olduğunu açıq bəyan edib"AVMVİB sədri antiterror əməliyyatlarının başlanmasına çağırdıXANKƏNDİNDƏKİ MİTİNQDƏ ETİRAZLARBakı iddia qaldırsın: Bu şəhəri ala bilərik - ARAŞDIRMATƏBRİK: TOĞRUL MUSAYEV - 30Paşinyan Qarabağda "at oynadır", bizimkilər isə qarğış tökür: "Paşinyan qələt edir nəsli-kökü ilə""Rəsulzadə" gəmisi suya buraxıldı - FOTO80 İLDƏN SONRA YER ÜZÜNDƏ İNSANLARIN SAYI DAHA ARTMAYACAQ
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ