TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN
Bəzən, mənim sufizm haqqında yazan alimlərə qarşı bu qədər kəskin olduğumun səbəbini soruşurlar. İzah edim. Məsələ ondadır ki, biz alimlərə deyil, alimlər bizə hörmətsizlik edirlər. Bəzən doqmatik şiə və ya sünni dindardan belə DAHA ÇOX doqmatik olan bu "modern" yalançılar, Azərbaycan və Türkiyə insanının təsəvvüf "məlumatını" ölümcül viruslarla zenginləştirməklə, zəhərli şəkərlərlə uşaq aldadan şərəfsiz sübyançılar kimi davranırlar. Bunu inkar etmədən səbirlə oxuyun:

1) Haçansa, hansısa dərviş, hansısa bir alimin adından "alim bu cür olmalı, alimlərin prinsipləri bu cür olmalıdır" deyə bir ehkam kəsmiş?

2) Nə zaman gördünüz ki, Seyid Nəsimi otursun alimlərin və ya digər məslək sahiblərinin adından onları yanlış tanıdan cızmaqaralar etsin?

3) Əhli ürfan, tutuquşu kimi bir-birini əsrlər boyunca təkrarlayaraq yanlış və böhtanları insanları zəhərləmə nöqtəsinə gətirdiyini nə vaxt gördünüz?

Bunları görə bilməzsiniz. Fəqət, indi akademik çevrələrdə çox məşhur və istər Azərbaycan, istərsə də Türkiyədə onları şəksiz nüfuz sahibi sayan, təqlidçi "alim" müridləri olan iki şəxsin - Abdülbaki Gölpınarlı və İren Melikoff'un səhv təsbitlər ilə bağlı qısa nümunələr verəcəyəm.

Gölpınarlı "Türkiyədə Məzhəblər və Təriqət" adlı kitabında bunu yazır: "Hürufilik əsas inanclarında İslami hökmlərdən tamamilə ayrılmış, uydurma bir dindir". İndi deyəcəklər ki, "yalançının ta ..." deyəcəklər ki, bəs, Dimes yenə küfr etdi. Adamdan soruşarlar :

1) Ey insan, bu mövzunu araşdırmağınızı sizdən istəyənmi oldu?

2) Deyək ki, bu adları və ün qazanmaq üçün deyil, Vicdan və Xidmət üçün bunu etdin. Bəs ey cahil, yuxarıdakı iddianı yazarkən Şah Fəzl şəhidlərinin ŞAH FEZL və SEYİD Nəsimi kimi İrfan şəhidlərinin Allaha, Məhəmmədə və Əli sevgisinə dair düşüncələrini bilirdinizmi? Bilirdisinizsə, nəyə görə bu iddiaya düşməzdən əvvəl düşünmədiniz ki, "əgər bu ərənlər inancları uğrunda ölümü belə gözə alırlarsa, deməli burada bizim anlamadığımız bir xüsus var? "

Mən ən yaxşı halda hökm verrmədən, ehkam kəsmədən onların düşüncələrini paylaşaq, qoy insanlar özləri qərar versinlər.

3) Sən ki, sadə şəriət - Şiə təfəkküründəsən, niyə başın çıxmayan mövzularda -Mərifət sultanlarına İlahi İdrakında ehkam kəsmək istəyirsən. Hələ də şəriət = din demək yalnız və yalnız diletantlığın cürümüş halıdır. Və əgər Şah Fəzl və Seyid Nəsimi sənin sadə şəriət bilginin xaricindədirsə, o zaman zəhmət çək öz dar dünyanı ittiham et, daha nəfsinə məğlub olub axmaq bir ehkam kəsərək bir çuval ənciri bərbad etmə.

4) Unutma ki, sənin bu yanlış təsbit və nəfsi ehkamınla Əhli HAQQ hürufi elminə SƏHV baxan bütün insanların günahı sənin üzərində qalacaq, ey axirətdə cənnət diləyən, lakin Tanrı ərlərinə böhtan atmaqdan da geri qalmayan, cahil ...

İren Melikoffu nəzərdən keçirək. Bu xanım də "Hacı Bektaş: əfsanədən gerçəyə" adlı əsərində yazır: "Hərflərin tanrısallaştırılmasına söykənən, Tövrat şərhləri mənşəli təlim, hürufiliyi yayan və vəz edən Al-Hürufi lakablı, Fəzlullah Nəimi Təbrizi Astarabadi idi".

İndi buyur buradan yandır! Onsuz da bəzi "alimlər" işi daha da şişirdərək əslən Azərbaycan türkü olan Şah Fezli yəhudi çıxarmağa çalışırlar, çünki onlar da İren Melikoffun bu axmaq Tövrat nəzəriyyəsinə əsaslanaraq belə iddia edirlər: "Madam Tövrat yorumludur, demək ki Nəimi İslamı içdən bölmək istəyən gizli Yəhudidir". Bu "möhtəşəm" ixtira ilə, IRFAN MÖVZUSU tamamilə yəhudi - mason elan edərək Quranın müstəqil təfsirdən məhrum etmək istəyirlər. Melikoffdan soruşaq:

1) Sənidəmi bu işə məcbur etdilər?

2) Xeyr, əgər elə deyilsə, nə üçün Quran deyil, Tövrat deyirsən?

3) Musaya gələn 22 hərflə və Məhəmmədə gələn 28 hərfi arasında FƏRQİ görmədinmi?

4) 22 və 28 arasındakı fərqi görməyən, sən, korsanmı, yoxsa ağıldan kəmsənmi?

5) Bu azmış kimi, Fəzlin 28 hərfli Quran əlifbasında olmayan 4 hərflə tamamlayaraq İNSANIN İLAHİ yaranma SIRRINI izah etməsini hansı haqqla sadəcə "Tövrat mənşəli" deyə önə sürə bildin?

6) 2500 ildir Kabala adlanan elmini açıqlamayan yəhudi hahamları, nədən XIII əsrdə Sefirotu birdən ortaya atdılar?

7) Bunca illər əllərinimi tutmuşdular?

8. Mansurun ƏNƏL-HAQQ nidasıyla "Mən meydandayam"- deyən İslam irfanı, qısa müddət sonra İbn Ərəbinin şəxsində vəhdət -VÜCUDun sistemli təməlini atmasından sonra İDRAK qarşısında sarsılmış və QORXUYA DÜŞMÜŞ haham tayfası "bu dedikləriniz onsuz da bizdə var" iddiası ilə Sefirotu bazara çıxarmağa başlamadılarmı?

9) Hahamlar, bu Sefirot bazarlığı ilə, "bax görürsnüzmü, dərvişlər, altdan yəhudilərə çalışırlar"-deməsi İslamdakı şəriət tacirlərinə belə bir iddia üçün bəhanə verdilər. Çünki bilirdilər ki, İRFAN ərənlərindən sadə şəriət təfəkkürü ilə və müsəlmanların öz əlləri ilə məhv etsələr, gec-tez İslam dünyasının BƏDƏNİ böyüsə də, idrakı inkişafdan QALMIŞ, düşüncəsi zəlil biri olacaq. Bu düşüncə nöqtələrini istədikləri kimi istifadə edə biləcəklər. Və onlar bunu etdilər, bu saat biz bu bəlanın içində deyilikmi?

10) Hal beləykən özünə alim deyən bu qadının yazdıqları ilə İNDİ İslam dünyasındakı cəhalətə arasındakı əlaqəni görməyəcək qədər kor və CAHİL olmalıyıqmı?

İndi İrfanla yazan alimlərin 99 faizinin çürük olması iddiamı anlada bildimmi? Yaşamadıqları bir şeyi anlamış kimi yaza biləcəkləri qədər cahil olduqları halda, bundan xəbərsiz olaraq akademik adlarının arxasında gizləniblər və yeni nəslin idrakına virus ötürməklə məşğul olurlar ... Ancaq gerçək alimlər EHKAM yazmaz, BİLGİ verər ki, heç olmasainsan öz idrakına uyğun qərar verə bilsin. Bu mənada, Annemarie Schimmelin kitablarını daha faydalı olduğunu vurğulamaq istərdim. Çünki bu qadının kitablarında bəzi yanlış fikirlər olsa da, bəd niyyət hiss etmədim və əksinə, hər şeyi Alman dəqiqliyi ilə təsvir etmək niyyətində olduğunu gördüm.

Sonuc: Halbuki, çox təəssüf ki, nə Türkiyə, niyə İRAN ALİMLƏRİ XXI əsrin İRFAN idrakını layiqincə əks etdirən biləcək gücdə deyillər. Əfsus ki, NƏFSLƏRİNƏ, ÇEVRƏLƏRİNƏ, BASQILARA təslim olmuş durumdadırlar! ODUR Kİ, batini idrakla və İrfan ilə tanış olmaq istəyənlər, alimlərin əsərlərindəki virusları təmizləmək zorundadırlar. Bunu edəcək gücünüz yoxdursa, bu gücəqovuşanadək İrfanı, alimlərin kitabını oxuyaraqöyrənmək kimi boş bir düşüncəyə düşməyin. Çünki zəhərli yeməkdənsə, quru çörək daha yaxşıdır.

Ona görə deyilir ki, Pirsiz bu yol gedilməz!
Vaxtiylə Mövlam Əli buyurmuşdu: "İki insandan uzaq olun: İnancsız alim və elmsiz zahiddən".

Saygılarımla,
Türk İrfan İdraki adına
Dimes Hak Alerli
.TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN .
16 iyul 2019 /

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN: "MÜQƏDDƏS" CƏHALƏT: ALİMLƏR VƏ İRFAN

Похожие новости

MƏBƏD KODU: Masonlar, Fironlar və Ölü dəniz yazıları

ХIХ əsrin sonlarında Qüdsdə arxeoloji araşdırmalar aparan ingilis tədqiqatçısı Çarlz Uilson da həmçinin bu qənaətə gəlib ki, Tampliyerlər Qüds Məbədinin xarabalıqlarını araşdırmaq üçün ora

Çətin olan - ölümdən qaçmaq deyil, haqsızlıq və pislik etməkdən qaçmaqdır

[img=left][/img] Böyük yunan filosofu Sokrat onu gözü götürməyənlərin paxıllıqlarının hədəfi olmuş, “tanrıları təhqir etmək”, "gənclərin tərbiyəsini pozmaq” kimi saxta ittihamlarla mühakimə olunmuş

BU GÜN ŞAH İSMAYIL XƏTAİNİN VƏFATI GÜNÜDÜR

Dilavər Əzimli Bütöv Azərbaycan Ocaqlrı sədrinin ideologiya üzrə müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mayın 23-ü Dünya fatehləri içərisində özünəməxsus yer tutan Böyük sərkərdə, Böyük sufi,

Şimon Peres Putinə nələr demişdi?

[img=left][/img]"Mən ona dedim: 63 yaşındasınız, mənim isə 93 yaşım var. Önümüzdəki 30 il içində nə qazanmaq istəyirsən? Nə üçün mübarizə edirsiniz? Amerikanı sarsıdacağınızamı ümid edirsiniz? O

YAXŞILARI RƏHMƏTLƏ, XAİNLƏRİ NİFRƏTLƏ ANMAQ LAZIMDIR...

Sosial şəbəkələrdə dəyərli paylaşımlarıyla tanıdığım və hörmət bəslədiyim İlhamə Ənvər qızı bir məqalədən parçanı izləyicilərin diqqətinə çatdırıb. Bu məqamı hər birinizin bilməsi vacibdir.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Müharibə əlili əlil arabasıyla təmin olunubSaakaşvilinin iqamətgahı bu qiymətə satıldıGilyotinə qəhqəhəsiylə meydan oxumuş qadın döyüşçü: Əlcazairli CəmiləHesab məsələləriAzərbaycandan qaçan məmur haqda ilginc məlumatlar + FotolarMəktəblərdəki nöqsanlara görə kimlər cəzalandırılıb?Ermənistanla sərhəddə döyüş mövqeləri 1,5-1,7 kilometr irəli çəkilib - RƏSMİVilayət Eyvazov Tural Hacıyevi rəis təyin etdiPrezident İlham Əliyev Boris Consonu təbrik edib"7 POLİS" FİLMİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİ - VİDEOErməni polkovnik: “Azərbaycan Ordusu bizdən qat-qat güclüdür”Yakovlev İrəvanda dedi: Dərhal Qarabağı alın! - Rus kanalında şokAzərbaycanlı idmançı Moskvada dünya rekordu qırıb çempion oldu - FOTOAzərbaycan Dünya Bankının kreditindən imtina edibABŞ Senatından "erməni soyqırımı" ilə bağlı - Şok qərarAVMVİB ÜZVÜ OLAN VETERANLAR ANIM TƏDBİRLƏRİNDƏ..AVMVİB Rəhbərliyi və təşkilat üzvləri Anım günündə iştirak etdilərİlham Əliyevdən Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım - FOTOAğdaş veteranları məktəblilərlə görüşdülər12 dekabr – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür!Xəzər rayon veteranları Ulu Öndəri andılar...1993-cü ildən etibarən erməni əks-kəşfiyyatı 20-dən artıq casusu aşkar edib: əksəriyyəti Bakıya işləyirdiHərbi Prokror X. Vəliyev: “Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsi dünya tarixində və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaqdır”Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydı Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydıBakı və Tehran razılaşdı: Bu məhsullar çox ucuz olacaqAŞPA-nın həmməruzəçiləri Azərbaycana səfər edəcəkErmənistanın keçmiş prezidenti: "Nikol Paşinyan özünü Xilaskar İsus kimi təsəvvür edir"Əsirlikdə çörək üçün ermənilərlə güləşən çempionumuz - VideoDoğrudanmı, dünyada hər iki yüz nəfərdən biri Çingizxanın törəməsidir?ƏSİRLİKDƏ QALAN SOYDAŞLARIMIZSak oğlu Əmir TeymurQanlılıqNizami rayonunda tədbir keçirilib“EuroHome”də yanğın davam edir - VİDEODünyaya ağalıq edənlər: Akademiyamı, maliyyə qaynağımı?Osmanlıda qanuni əsasi...Qarabağda ermənilərə qan udduran azərbaycanlı qızdan DƏHŞƏTLİ ETİRAFLAR: Zəncirlə bağlayırdılar ki...Bu razılaşma ilə 4 ölkənin planını pozduq - ƏrdoğanQƏHRƏMAN, YOXSA QULDURBAŞI?İraqın beynəlxalq hava limanı BOMBALANDICeyhun Bayramov: "Gələn dərs ilindən ali məktəblərə qəbul yeni təsnifat əsasında aparılacaq”Barux ailəsi Rotşildlər və Rokfellerlərin təsirini necə poza bilərŞirvanlı Sultan Mehmet bəyQORBAÇOV ERMƏNİLƏRDƏN NİYƏ ÜZ ÇEVİRDİ?ORDAN-BURDAN"Müharibə başlasa Azərbaycanlılar bizi öldürəcək..." - Erməni polkovnikdən AÇIQLAMASalome Zurabaşvili: "İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu liderlərindən biridir”AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yeni ofisdəAzərbaycanda PKK-nı təbliğ edən keçmiş məmur özünü asıbQarabağ döyüşçüləri tələbələrlə görüşdüAZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK NİZAMİ HƏRBİ HİSSƏSİBu, baş verməsə, Qarabağda MÜHARİBƏ OLACAQ – Rusiyadan ŞOK XƏBƏRDARLIQElmar Vəliyevi vuran Yunis Səfərovla bağlı yeni ŞOK DETALLARHabil Vəliyev azadlığa buraxılıbSiyavuş Novruzov müxalifəti ağac əkməyə dəvət etdiİçib erməniləşən "azərbaycanlılar"ın adı açıqlandıPrezident: “Mənim ümidim gənclərədir”Telefon danışığınızı kim dinləyir? – Bu KOD ilə hər şeyi öyrənəcəksinizDeputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin diqqətinə! - Bu gündən başlandıTürkiyəli nazir Azərbaycan şəhidinin övladının əlindən öpüb - FOTO - VİDEOTƏBRİK: RASİM PAŞAYEV - 50AVMVİB Nəsimi rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildiİlham Əliyev: "Biz xalq üçün yaşayırıq, dövlət xalqı qorumalıdır"Tağıyevin villası satışa çıxarıldı - 5 milyon manataHəmyerlimiz Pentaqonda yüksək vəzifəyə təyin olunduPrezident Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıbDİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsində
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ