İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?

İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?
Xaqani Ədəboğludan: "Öncə Kazım Mirşanı rəhmətlə anıram. Bu yazını oxuyarkən Böyük Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərindəki Minacatdan bu beytləri xatırladım:

Xudaya! Gilimiz mayələnirкən
Bir vəsiqə yazdın o gün bizə sən.
Sənin xidmətində buyurdun, duraq,
Muzdunu verməyi vəd etdin ancaq...

...Yetmiş iкi iz var yolumda müşкül,
Yetmiş biri tiкan, ancaq biri gül.

Nizami Gəncəvi "Xosrov və Şirin".
İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?

Çoxları bu 72 sayını məzhəb təriqət kimi Allaha gedən yol kimi şərh etsə də, burada Tanrıya yol başlayan 72 xalqdan, millətdən bəhs edildiyini deyə bilərəm. Yəni, UDGUN-SELENE yazılarında "ES-ÖNÜGLİG KANTAN KELİPİN, ESÜ-EDE İL ETDİ" ifadəsi şəklində bir ifadə var ... Bu, "örnək bir qandan gələn ideal bir xalq yaratdı" nlamını açan sözdür. Azərbaycanda qorunub saxlanmaqda olan OĞLU düşmənlərin əl uzatmadığı bir özəllikdir.

Kazım Mirşan yazır: "Bu gün qan nümunələrindən biri olan KİŞİ-OĞLU-nun genetik quruluşunu, DNT kodlarını deşifrə etmək, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və genlərdə bəzi dəyişikliklər etmək və ya kopyalamaqla istədiyiniz keyfiyyətdə bir irqi yaratmaq mümkündür". Yəni Nizami Gəncəvinin GÜL adlandırdığı, əslində O-ĞUL-dur.

Təbiətdə bütün var olan hər şeyin toxumu var. Biolıoji varlıqların yaranması bu cür mümkündür və hər bir bioloji növ toxumdan yaranmışdır. Aparılmış genetik kod və qan kodları (Zarints-ABŞ) bir ünvan göstərir: Azərbaycan Türkləri...

Yanlış duymadınız. Azərbaycan türkləri bəşəriyyətin toxumlarıdır. Ona görə bütün millətlərin diqqəti Qafqaza - Azərbaycana yarandıqları məkana dikilib. Avrosentrizm və onun quluna çevrilmiş imperializm nadancasına qısdimizə girişib. Elə düşünürlər ki, "İNSANLIQ TOXUMUNU" məkan yetirir. Unudurlar ki, biz olmasaq zamanı gəlincə qeyri millətlər qısırlaşaraq Tarix səhnəsindən çəkiləcəklər (X. Ədəboğlu. "Dilin tarixi, Tarixin dili" kitabından)

***

1907-ci ildə Macarıstan Türkoloq Aurel Stein, Daxili Türküstan olaraq bilinən bölgədəki Miran qalasında 3 vərəq şəklində bəzi sənədlər tapdı.

Stein, Bin Buda, yəni Tun-Huanq məbədlərini araşdırmış, keşiş Wang ilə uzun sövdələşmədən sonra 24 sandıq əlyazma ilə 5 sandıq rəsmi alıb London muzeyinə təhvil verildi.

Tun-Huanqdan 15 kilometr məsafədə qayalara həkk olunmuş 500-ə yaxın mağara ibadətxanəsi var, bunlara Bin Buda Məbədləri deyilir.

Stein əlyazmaları danimarkalı alim Vilhelim Tomsenə göstərdi, onları araşdırdıqdan sonra ingiliscə tərcümələri ilə 1912-ci ildə Kral Asiya Cəmiyyətinin "Journal of Royal Asiatic Society" jurnalında nəşr etdirdi.

Bu sənədlərdə çox qədim bir türk dilində yazılmış mətnlər var idi, Kazım Mirşana görə, ilk vərəqdə Yarlığ Boltılarının altı məqaləsi var ...

Monqolustan Türk Tarixi yazıçılarına görə, Boltlar, e.ə. 1517-ci ildə AT-UKUS BİLnin (İdil-Ural bölgəsindəki bir Türk dövləti-Atlantis) qurulmasından, e.ə. 512-ci ildə Daranın, URE-APA (Ural çayı) məğlubiyyətinə qədər 1000 illik bir tarixə sahib idi.

Ancaq əsas mətni yazma tarixi dəqiq bilinmir.

Əlyazmalar Sintaşdan kopyalanmışdı. SİN sözü mənasını ifadə edən söz olaraq, MƏNA İFADƏ EDƏN ŞƏKİL, HEYKƏL deməkdir.

Min illik fəlsəfi düşüncənin yəhəri olan YOLTI BOLTİLER, eyni yazı ilə kopyalanmışdır ...

Deməli, onu kopyalayan yeganə şəxsdir.

Kağızda köhnə SINTASların TAMĞA-ları da var.

Uzun müddət bir Buddist məbədində gizlənmiş daş üzərində yazılmış, SIX YARIK TIGIN, bu mətnə görə, Türk Buddist rahibləri e.ə. 1517-ci ildən e.ə. 512-ci ilə qədər BOLTI yazmışdılar, e.ə. 516-cı ildə bir Türk xanlığı TÜRÜK BİLin BU-KİSİ türbələrini nəzarəti altına aldı, bütün yazıları kağıza köçürdü və sonra yenə də BU-KİSİ nəzarətində olan MİRAN qalasına apardı.

BU - KİSİ, Himalayların cənub ətəklərində görülən ilk Asiya insanına verilən addır ...

TIBETLİLƏR, ESKIMOSLAR, QIZILDƏRİLİLƏR, tamamilə BU KİSİ xarakterinin daşıyıcılardır.

Hamısı türklərin yaxın qohumlarıdır.

Yazının ÖC-ONON hissəsini Altı Yarıq Tigin bölməsi gəlirdi. Bu ifadəni "BƏNDƏLƏRİN SPEKTR NƏSİ BLƏRİ" kimi tərcümə etmək olar ...

Elmi baxımdan başqa bir məna AL SIX İŞIQvə TANJANTLARI" demək olar. Simvolik mənada "AlTUN ÇİÇƏK DOKTRINİ" kimi qəbul edilir.

Bu üslubda çox mənalı ifadələrə təkcə mətnlərin başlığında deyil, hər məqalədə rast gəlinir.

Belə bir texnikanın köməyi ilə ALTI YARIG TİGİN yalnız həyat hadisələrini, yəni izah etmək çətin olan bütün hadisələri vahid əsaslarla bağlayır və bu prinsipi KİŞİ-OĞULun başa düşə biləcəyi rəmzlərə və simvollara bağlayır.

KİŞİ-OĞLU YAZMIŞI
ALTI YARIG TİGİN
ISİZ OYIBIZ KUL BİTİDİM ITİM

Adı ilə məşhur olan bu bölüm əslində bütövdür və son dərəcə dərin bir fəlsəfəni, TÜRKÜN KAİNAT VƏ YARADILIŞ İNANCINI kağıza köçürmüşdür.

ALTI YARIG TIGINdə hər hadisənin əsası DETERMINİZM ilə bağlıdır ...KİŞİ-OĞLU ifadəsindəki KİŞİ bugünkü insanlığın ortaq əcdadıdır, KAINATa OL-ONI deyirdilər.

OL sözü DÜNYA, ikinci ON sözü KOSMOS mənasındadır.

Hər bir qalaktika bir ON-dur. Kosmik bir quruluşa sahibdir, ancaq canlı mövcud deyil.

Canlı sistemlərə ÖC-ONON (ACUN) deyilir ...

ÖC-ONONumuz qallaktikanın ONundakı GÜNƏŞ sistemidir. Qədim türklər, Evrensel sözünü "hər şeyi öz içərisinə alan" ALKU ilə ON sözünü birləşdirib ALKU-ON yaratmış, bunu da KAİNAT, MÜKEVVENAT mənalarında işlədirlər ...

ALKU BİŞ ACUN ifadəsi (elementlərin dövri cədvəlində 2, 2 x 5 = 10.On olaraq müəyyən edilmişdir).

Buna görə də "5" sayı son dərəcə vacibdir və bir çox qədim türk simvolları arasında yer alır.

FƏZA (boşluq, vakum), bu gün istifadə etdiyimiz sözün ekvivalenti olaraq, UZAY-SPACE sözünün "SONSUZ OLARAQ UZANIB GEDƏN BİLİNMƏZ" deməkdir. UZANTKUN YÜCE nlamını daşıyır ...

UDGUN-SELENE yazılarında "ES-ÖNÜGLİG KANTAN KELİPİN, ESÜ-EDE İL ETDİ" ifadəsi şəklində bir ifadə var ... Bu, "örnək bir qandan gələn ideal bir xalq yaratdı" deməkdir!

...Bu gün qan nümunələrindən biri olan KİŞİ-OĞLU-nun genetik quruluşunu, DNT kodlarını deşifrə etmək, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və genlərdə bəzi dəyişikliklər etmək və ya kopyalamaqla istədiyiniz keyfiyyətdə bir irqi yaratmaq mümkündür.

KAŞIM MİRŞAN "Altı yarıq Tiğin"
İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?
14 sentyabr 2019 /

İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?

Похожие новости

Hitlerin türklərdən oğurladığı "ÖZ" tamğası-FOTOLAR

Hitler, üstün irq iddiası ilə dünyaya hakim olmaq üçün bir qaynaq axtarırdı. O dövrdə irəli sürülən Hind-Avropalı sivilizasiyana sarıldı və hind-german adlandıracağı bir imperiya qurmaq istədiyini

Nizaminin bəhs etdiyi Ərmən ölkəsi haradır?

NİZAMİ GƏNCƏVİ "XOSROV VƏ ŞİRİN" ƏSƏRİNDƏ MÜRACİƏT ETDİYİ "ƏRMƏN" ÖLKƏSİ TAMAMİLƏ TÜRKÜN ÖLKƏSİ KİMİ NƏZƏRƏ ÇATDIRILIR. BU, DƏQİQ TƏDQİQATLA ASANLIQLA ÖZ TƏSDİQİNİ TAPAR. Nizami Gəncəvi "Xosrovun

Bütün dünya tarixini dəyişəcək kəşf — Amerika hindularının türk olduğu RƏSMƏN TƏSDİQLƏNDİ

Bəzən genetiklərin irsi xəstəlikləri və qədim insanların marşrutlarını tədqiq etmə istəyi qeyri-adi nəticələrə səbəb oldu. “Ölkə.Az” xəbər verir ki, alimlər dil və mədəniyyət cəhətdən bir-birinə

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

HASAN YAZICI Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, hyazici@sakarya.edu.tr İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər

TANRININ TÜRKLƏRİ...

Kazım Mirşan "Mən Kazım Mirşan; Ulukem, Baykal, Lena, Altay, Talas, Monqolustan, Başqırdıstan, İskiteli, Val Camonica, Anadolu, İsveçrə, Etrüsk, Yunanıstan, Makedoniya, Fransa, Portuqaliya, Pra
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Tanıyın, tanıdın: Onlar Vətən uğrunda döyüşmüşlər...DAHA BİR VETERANIMIZ HAQQA YÜRÜDÜBakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 101 il ötürErməni generaldan Paşinyana sərt reaksiya - Ölkəni müharibəyə aparır, gedib xiyar əksə yaxşıdır...”Novxanıda ağır qəza, 3 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıbBirinci vitse-prezident İsmayıllıda səfərdə olub - FOTOAzərbaycanlı uşaqlar internetdə ən çox nə ilə maraqlanır? - AçıqlamaBirinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva uşaq bağçasının açılışında iştirak edibAVMVİB: FİLM KİMİ 25 İL - VİDEOİNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?Erməniyə təslim olmayaraq özlərini partladan azərbaycanlı kəşfiyyatçılar - FOTOLAROnu Həcc ziyarətinə gondərmək istiyən İcra Başçısına köçkün şairin cavabıRövşən Rzayev: “Həmsədrlərin cinayətkar erməni rejiminin xeyrinə addım atması qəbuledilməzdir”Qarabağ icması Fransa hökumətinə çağırış edibAVMVİB XƏBƏRLƏRİMikayıl Cabbarovdan sensasiyalı AÇIQLAMAMehriban Əliyeva Kürdəxanıda - FOTOİlham Əliyev Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında - FOTOAVMVİB 25 illiklə bağlı yekun yığınağını keçirdiPUTİN ERMƏNİSTANA GEDƏCƏK, YA YOX?BOLTONUN İSTEFAYA GÖNDƏRİLMƏSİ ABŞ-RUSİYA MÜNASİBƏTLƏRİNƏ NECƏ TƏSİR EDƏCƏKKOÇARYAN-SARKİSYAN TANDEMİNƏ QARŞI NÖVBƏTİ QƏRARQafqaz İslam Ordusunun Bakını azad etməsindən 101 il keçirAzərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Paşinyana xəbərdarlıq etdiPrezident metrodaİlk hərbi təyyarəçimizin anım günüdürDOĞUM SƏVİYYƏSİNİN ARTMASI İSRAİLDƏ CİDDİ PROBLEMƏ ÇEVRİLMƏKDƏDİRQarabağ həqiqətləri: Baxa-baxa bilmədiklərimiz...AVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəAVMVİB Nəsimi rayon şöbəsindəAşura günü Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edildi - FOTOAVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏAybəniz Haşımova şəhid həyat yoldaşının fotosunu paylaşdı: “Ay yaraşıqlı oğlan""Tərtər işi" üzrə bəraət alan hərbçilər danışır...Daha bir müharibə veteranı haqqa yürüdü...ERMƏNİ MAŞASININ İKİ MIRIQ DİŞİ - Oqtay Güləliyev və Ərəstun OrucovVətəni sevmək imandandır...“Hərbiyyə - 2019”-un qalibi Ağdərə məktəbliləri oldu - VİDEOPaşinyanı "Heyvagülü"nə oynatdılar - VideoHakimiyyət Moskvada çoxluğu əldə edə bilməyib – Rusiyada keçirilən seçkilərin əsas sensassiyasıYerevanda Moskva günü: Ermənistanda Rusiyaya belə nifrət edirlər - VİDEOPKK bu dəfə Suriyada müstəqillik elan etdiGürcüstanda yeni müxalif telekanal – “Əsas kanal” yayıma başlayıbMütəxəssis amerikalı və eşşək! ...Gözləyə-gözləyə yaşayın...KQB arxivləri Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan necə çıxarılıb? – ARAŞDIRMAZelenski Putinə zəng etdiTƏBRİKLƏR: QURBAN QURBANOV - 44Boşanma zamanı uşaq bu hallarda ataya verilirSiyavuş Novruzov sabiq nazirləri hədələdi: "Altlarına milyardlar yığıblar..."Nazirlər Kabineti “Əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları”nı təsdiq edibBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Sovet televiziyasının qurucularından olan - Ənvər Məmmədov kimdir? - VİDEOAVMVİB -25: Bakı, Sumqayıt, Abşeron və məcburi köçkün rayon şöbələrinin geniş tərkibli iclası keçirildiŞah Qacarın qətlinin gizlinləri: Rus fitnəsi və erməni barmağı - FaktlarlaORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ DAİR XARİCİ TARİXŞÜNASLIĞA TƏNQİDİ BAXIŞErmənistandan Bakıya XƏBƏRDARLIQ - MÜMKÜN DEYİLPaşinyan Qarabağa getməkdən vaz keçdi - SƏBƏB"TurAz Qartal"ları ayın 16-dək təlim keçəcəkErmənistan Şişkinlə bağlı məsələdə Rusiyaya əzələ şişkinliyi göstərdi...Rusiya Ermənistana yeni silah satdı - FOTOİlham Əliyev türk dövlətlərinin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini qəbul etdiORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ DAİR XARİCİ TARİXŞÜNASLIĞA TƏNQİDİ BAXIŞQalina Şuke: "Biz hamımız-latışlar, ruslar azca da olsa türkük".AVMVİB ÖZ EMBLEMİNİ DƏYİŞDİABŞ Ermənistan ordusuna hücum etdi6,4 milyon manatlıq Lamborghini nümayiş olunduYəhudicə "AS-SELAM-ALAİCHEM" - VİDEOPrezident Bakıda elektrik stansiyasını işə saldıErmənilər Putini hədələdilərTürkiyəyə qarşı YPG içində erməni taburu quruldu!Rus dilinin Azərbaycanda geniş təbliği müstəqilliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə bir başa təhlükədir!DAHA BİR MÜHARİBƏ VETERANI VƏFAT ETDİ“TurAz Qartalı - 2019” birgə taktiki təlimlərində döyüş uçuşları keçirilir - VİDEOORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ DAİR XARİCİ TARİXŞÜNASLIĞA TƏNQİDİ BAXIŞErmənistan hakimiyyətində qarşıdurma – Köçəryanın həbsi qanunsuz elan edildi“Yeganə yolumuz müharibədir, nəyi gözləyirik?” - Polkovnikdən çağırışNikolay Patruşev Ramil Usubovla görüşübŞƏHİDLƏR XİYABANINA ƏLİL ARABASI!Nazir Təhsil şöbəsinin müdirini işdən çıxardıERMƏNİ MƏTBUATI TƏŞVİŞ İÇİNDƏ YAZIR...Paşinyan Putini 11 milyonluq ordu ilə hədələdiAVMVİB İDARƏ HEYƏTİ TOPLANTI KEÇİRDİTanıyın, tanıdın: Qəhrəmanlar can verir, Yurdu yaşatmaq üçünİlham Əliyev Nikolay Patruşevi qəbul etdi - FotoDollar kəskin ucuzlaşacaq, daha sonra... - Mərkəzi Bank HƏRƏKƏTƏ KEÇDİDərslərə hazırlaşmaq üçün ən uyğun vaxt hansıdır? (Gecə, yoxsa Gündüz?)Qadınları kölə olan bir cəmiyyət kölə nəsillər yetişdirərXaoslar üçün yaradılmış ermənilərin yad ölkələrdəki prezidentləri - VİDEOALBAN VƏ ƏRMƏN TÜRKLƏRİ"Cənab Əliyevə dedim ki, əgər dramatik bir prosesə başlamaq istəmirsə..." - Paşinyandan həll yolları...ETRÜSKLƏR: ÖLÜM VƏ DİRİLİŞ...ŞƏHİD TANKÇININ ANIM GÜNÜHərbçilərin və müəllimlərin maaşları artırıldıNazir şəhid oğluna verdiyi sözü tutdu: Ona planşet hədiyyə etdi – FOTONazir təhsil işçilərinin sentyabr konfranslarının keçirilməsi haqqında əmr imzaladıXAİN TÜRK ZABİTİ VƏ SAXTA ERMƏNİ TOLERİANTLIQ NAĞILI...Acından ölən düşmən və toxundan ölən biz...Adambaşına şərik olduğumuz borc nə qədərdir?Hərbçilərin pensiyası necə hesablanacaq?
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ