2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları

2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları
Arxeoloq Dr. Jeannine Davis Kimball Amazon mifinin arxasında duran həqiqəti tapmaq üçün yola çıxdı. Əsl amazonlar kimlər idi?

Yunan mifologiyasında, Aşil (Axilles) adlı yarı tanrı döyüşçü Troya Döyüşündə amazon qəbiləsindən olan Pentesile (Penthesilia) adlı qadın döyüşçü ilə uzun müddət mübarizə aparır. Axilles ölən qadının üzünü açır və bu sarışın qadına aşiq olur. Tutduğu əməldən peşiman olur ...

Qədim Yunan mənbələrində bu döyüşçü qadınlar şeytanlar kimi döyüşkən və külək tək at sürən kimi təsvir edilmişdir.

Arxeoloq Dr. Jeannine Davis Kimball, döyüşçü Amazon qadınlarının harada olduğunu və haradan gəldiyini öyrənmək üçün yola çıxır, Yunan mifologiyasında əfsanələr yaradan döyüşçü qadınların Qara dənizin şimalından gəldiyini, köçəri olduqlarını, kişilərin üstünlük təşkil etdikləri cəmiyyətlərlə qarşı-qarşıya olduqları zaman onları heyrətə salan, azadlıqlarına bağlılıqları və qızlara savaşmaq öyrətmələri heyranlıqla araşdırmağa başlayır. Əfsanələri dinləyərək Qara dənizin şimalındakı rus çöllərində arxeoloji qazıntılara başlamağa qərar verir ...

Onlarla köhnə kurqanları açdı. Kimball, Qara dənizin şimalında axtardığını tapdı, qazıntılarda tapılan əşyaların və naxışların indiki Altay köçəriləri ilə oxşarlığına diqqət yetirdi və tədqiqatlarını Altay dağlarının şərq yamaclarında aparmaq qərarına gəldi. Bu günkü Qazaxıstan və Monqolustan sərhədləri daxilində kurqanlarda yatan döyüşçü qadınlar, amazonların Orta Asiya mənşəli olduqlarını dünyaya sübut etdi.

Dr. Kimball, araşdırmalarını sürətləndirdi. Yaxınlıqda onlarla döyüşçü qadın kurqanlarının olduğunu və əfsanəvi qadın döyüşçülərin Orta Asiya mənşəli olduğunu və o dövrdə döyüşçü qadınlara hörmətin olmasını sübut etdi.
2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları
Gözünü yunan mifologiyasına çevirdi. Kimball döyüşçüləri sarışın kimi təsvir olunur və Pentesile də sarışındır, Altaydakı təcrid edilmiş köçəriləri araşdırmağa başlayır və Altay dağlarının ətəklərində 9 yaşlı sarışın Meryem Gül (Mairamgul) qırğız qızına diqqət çəkir ...

Qara dənizin şimalından 3000 km məsafədə olan Meryem Gül və skelet nümunələrindən DNT testi göndərildi. Kimball nəticələrdən şok oldu ...

2500 yaşlı döyüşçü qadın və Meryem Gülün mitoxondrial DNT-si 99,9% bir-birinə bənzəyirdi. Amazonlar, inama görə, sadəcə bir mif, uydurma əfsanə deyilmiş, Meryem Gülün2500 yaşlı savaşçının törəməsi olduğu və Troya savaşında qüzeydən gələn qadın savaşçıların da kökəncə Orta Asiyadan olması və Türk olması elmi sübutlarla təsdiq olundu.

Amazonlar, Fatsa ya Ordudan Qara dənizə tökülən Termedon çayı yaxınlığında yaşayan döyüşçü qadınlardır. Onların paytaxtı Themiskyra (Temizkir) idi.

Amazonlar Anadolu yarımadasında böyük rol oynayırdılar. Həm tarixçilər, həm də mifoloqlar İzmir, Efes, Sinop və bir çox sahil şəhərlərinin Amazonlar tərəfindən qurulduğunu söyləyirlər. Platon və Sokrat Anadoluda yaşayan bu çox güclü və cəsur qadınların Yunanıstana tez-tez axın etdiyini xatırladırlar.

Mifologiyaya görə, Amazonlar müharibə tanrısı Ares və Harmoniyanın (və ya Afrodita) qızlarıdır. Təsvirlərdə onlarınçox yaxşı oxlar, yaylar, nizə və iki balta (Labrys) istifadə etdiklərini, at üstündə döyüşdüklərini göstərilir.

Amazon sözünün qədim Anadolu dilinə aid olduğu deyilir. Bəzi alimlərin fikrincə A-mazon = Məməsiz deməkdir. Yaylarını daha asan çəkmək üçün sağ döşlərini kəsdikləri və buna görə də Amazon adlandıqları iddia edilir. Ancaq ən erkən tarixlərdən hazırlanan təsvirlərin əksəriyyəti Amazonların döşlərini də göstərir. Başqa bir görüşdə, Amazon sözündəki "A", zorakılıq və güc, mazon isə döş üçün deməkdir. Söz bu dəfə döşsiz deyil, əksinə geniş və güclü döşlü deməkdir. Başqa bir görüşə görə, Amazon sözündəki "A" indeki türkcədəki -maz-eki kimi olumsuzluq gətirən bir bəzəkdir. "Mazo" toxunulmaz deməkdir. Bu görüşdə, Amazon, kişi tərəfindən toxunulmayan qadınlar deməkdir. Amazon qadınlarının çoxu mifologiyada qəhrəmanlarla münasibət qurmuşdular. Hippolytenin Heraklı, Antiopanın Zeusu, Penthesileiyanın Axillesi. Başqa bir görüşə görə, -Maza qədim Qafqaz dillərində ay deməkdir. Bu ad Amazonlara həm ay, həm də Kybele ilahəsinə, sonra Efes Artemidasına ibadət etdikləri üçün verilmişdir.

Amazonlarda müharibədə ələ keçirdikləri adamlarla əlaqəyə girib və sonra onları öldürmək adətləri idi. Bəzən qonşu ölkələrlə saziş bağlayırdılar və xüsusilə baharda qonşu ölkə kişiləri ilə birlikdə olurdular, qızları götürüb oğlanlar onlara verirdilər.

Amazon qadınları türkdür

Ötən həftə Türkiyə qəzetlərində aşağıdakı yazını oxuduq:

- "Telegraph" qəzetinə görə, Liqian kəndində yaşayan Çinlilərin 56 faizinin Qafqaz mənşəli olduğu təsbit edildi. Bu kənd sakinlərinin əksəriyyətinin rəngli gözləri, uzun burunları və hətta sarışın tükləri var. Bu xüsusiyyətlər kəndin Avropa kökləri olduğuna dair şayiələri gücləndirir.
2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları
Liqian kəndi ölkənin şimal-qərbindəki Qobi səhrasının kənarında yerləşir. "Roman Cai" ləqəbli bir adamın yaşadığı kənddə maraqlı tapıntılar əldə edilib. Kənddə bir çox insan onun itirilmiş Roma legionunun nəslindən olduğuna inandığı üçün onu bu adla çağırırlar.

Arxeoloqlar qədim İpək Yolu boyunca ərazini qazmaq və əfsanəvi orduya aid qalalar və ya oxşar quruluşlar tapmaqla nəzəriyyəni sübut etmək istəyirlər.

Xəbər Britaniya mənşəlidir, amma xəbərin mənbəyi Qobi səhrasının kənarındakı bir kənddir.

Birinci fakt bu kəndin hazırda Çində olmasıdır. Ancaq bu gerçəkliyin altındakı başqa bir tarixi həqiqət var ki, bura da məhz türklərin tarixi vətənidir.

Kəndin sakinləri çinli deyil, türkdürlər.

Əslində Qobi səhrası Çingiz xanın doğulduğu və böyük imperiyasını qurduğu yerdir.

İkinci maraqlı məqam, bu kənddə yaşayan sarışın saçlı mavi gözlü bir insanın olmasıdır.

Bunu görən Qərb elm adamları dərhal bir DNT testi edirlər.

Çünki onlara görə, sarışın saçlı və mavi gözlü biri monqol və ya türk ola bilməz!

Axı, sarışın saçlar üstün Qərb keyfiyyətidir! İrqçi miqyasda türklərə düşən şey, qara dəri və qara saçlı olmaqdır.

Bunu qərəzli elm adamları araşdırır və kəndlinin DNT-nin Qafqaz mənşəli olduğunu tapırlar.

Qafqazın mənşəyi qeyd edildikdə, Qafqaz bölgəsinin yerli xalqları deyil, bu bölgədən keçən romalılar ağıllarına gəlir!

Sonra elmi nəzəriyyə tamamlanır: "Bu kəndli yalnız Qafqazdan keçən (və itkin düşmüş) bir Roma əsgərinin nəvəsi ola bilər!"
2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları
Qərblilər, yoxsa türklərmi sarışındırlar?

Qərb alimləri bu nəzəriyyəni israrla qorumaqdadırlar. Çünki onlar üçün bir şərqli əsla sarışın ola bilməz.

Ancaq bütün irqçi baxışlarına zidd olaraq, sarışın saçlı mavi göz genlərinin mənşəyi Avropa qitəsi deyil, Asiyadır.

Beləliklə, sarışın saçlı romalılar Qobi səhrasına getməyib bu genləri daşımayıblar, əksinə Qobi səhrasını tərk edib Avropaya gedən türklər bu genləri avropalılara daşıyıblar!

Qafqaz adlanan bölgə, yəni Xəzər dənizinin qərbində və Qara dənizin şimalında sonsuz bir çöldür.

Bu, Orta Asiyadan Avropaya köç edən Türk xalqlarının keçid bölgəsidir.

Buradan Anadoluya keçən tayfalar var.

Nəticədə, həm Avropa, həm də Anadolu min illər boyu bu miqrasiya yolunu keçən tayfalar tərəfindən işğal edildi və bölgəyə şərq genləri nəql edildi.

Bu bölgə tarixən Qıpçağın yurdu olan Daşt-i Qıpçaq adlanır. Qıpçaqlar, bilindiyi kimi, bir türk tayfasıdır və sarışın saçları və rəngli gözləri ilə xarakterizə olunurlar.

Buna görə də rus dilində "sarışın" mənasında "Poloves", avropalılar "sarışın" mənasını verən "Kuman" adlandırırlar.

Bəs Qafqaz geninə gəldikdə, niyə bir türk tayfası olan qıpçaqlar, Qərb elm adamlarının ağlına gəlmir?

Çünki türkləri tarixdən silmək üçün xurafatla öyrəşiblər.

Qafqazın yerli xalqları olan qıpçaqlar ən azı 2500 il bu bölgədə qıpçaqlar kimi yaşamışlar.

Daha da əhəmiyyətlisi, qıpçaqlara şəcərə tapıla bilər, qıpçaqlar da tatarların əkiz boyudur.

Tatarların ana vətəni isə Qobi səhrasıdır. Çingiz xan tatardır.

Ancaq bu sarışın saç məsələsi Qərb elmində əhəmiyyətli bir yaradır.

Amerikalı bir alim illər əvvəl İran sənətini öyrənməyə başladı. Onların fikrincə İran fars deməkdir. Tarixdəki qəribə bir bükülmə kimi bu arxeoloqun qarşısında arxeoloji bir fürsət dayanır. Qazıntı bu günkü Qazaxıstanda aparılacaqdı.

Bölgə Daşt-i Qıpçaq adlanan bölgədə, Qafqazda, Qara dənizin şimalında yerləşirdi. Buradakı qazıntılara kurqanlar da daxildir. Kurqanlar köçərilərin məzar yerləri kimi tanınır. Türk tayfaları ölülərini kurqanda basdırırlar.

Jeannie Kimball Davis bu kurqanda maraqlı bir həqiqətlə qarşılaşır. Ölənlərin əksəriyyəti qadınlardır. Qadın çəkmələri və oxları kurqandadır. Görünür bunlar döyüşçü qadınlardır.

Bu bölgədəki döyüşçü qadınların izləri olduqca normaldır. Çünki əfsanəvi Amazon Qadınları da bu bölgədə yaşayırdılar. Herodotun dediyinə görə, bunlar skif qadınlarıdır. Eyni məlumatı Amasiyadan olan Strabon da verir.

Hekayə çox maraqlıdır, çünki Amazonların izi ilk dəfə kəşf edilmiş və bir əfsanə təsdiq edilmişdir.Kurqanlardan çıxan sümüklərə DNT testi tətbiq edilir və onların qadın olduqları təsdiqlənir. Bu qadınların sarı saç genini daşıdığı da müəyyən edilmişdir.

Devis Qazaxıstanda işini davam etdirir. Bugünkü Monqolustan yaxınlığındakı bir qazax "vətənində" bölgəni öyrənməyə başlayır.

Qazax qadınlarının cəmiyyətdəki roluna diqqət yetirir. Bunlar evdə həbs olunan ikinci dərəcəli insanlar deyillər. Konar-köçəri qazax kəndlilərində qadınlar kişilərə bərabərdir.

Hətta Amazonlar kimi ox atma ustaları olduqlarının şahidi olur.

Bir gün "yurtda" oturarkən atın qarşısından kiçik bir qızın gəldiyini görür.

Qızların at sürmələri anormal deyil, nə anormal, nə də Devis üçün fövqəladə olanı, anormal olan şey Davisətəəccüblü gələn şey, bu kəndin digər insanlarından fərqli olaraq bu qızın sarışın saçlı və mavi gözlü olmasıdır.

Mənbə: TRABZON YAZARLAR DERNEĞİ
27 sentyabr 2019 /

2500 yaşlı Döyüşçü Türk Qadınları

Похожие новости

TARİX AZƏRBAYCANDAN BAŞLAR

Şimalda İtil, şərqdə Xəzər, qərbdə Qara dəniz və Şərqi Anadolu, cənubda Mesopotamiya sərhədlər kimi çəkildikdə, bölgədəki əsərləri Runik yazının mənşəyi baxımından qiymətləndirdikdə maraqlı məsələlər

Bütün dünya tarixini dəyişəcək kəşf — Amerika hindularının türk olduğu RƏSMƏN TƏSDİQLƏNDİ

Bəzən genetiklərin irsi xəstəlikləri və qədim insanların marşrutlarını tədqiq etmə istəyi qeyri-adi nəticələrə səbəb oldu. “Ölkə.Az” xəbər verir ki, alimlər dil və mədəniyyət cəhətdən bir-birinə

AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?

Tarkan Suçıkar Əsas mövzumuz İskit - Sak imperiyası və Kimmer türkləri ilə sıx bağlıdır. Kimmerlər və İskitlər qədim türk mədəniyyət tariximizdə ilk Avropa dövlətini quran türklərdir (İskit-Saka

Akademik Anatoli Olovintsov: “Çingiz Xan monqol deyildi”

“Moğol milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır” – deyə Çingiz Xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Olovintsov iddia edir. O belə düşünür ki, XIII yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz Xan da

`Çingiz Xan monqol deyildi` - Akademik Anatoli Olovintsov

“Moğol milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır” – deyə Çingiz Xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Olontsov iddia edir. O belə düşünür ki, XIII yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz Xan da
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Ərdoğan Bakıda oteldə Veteranlar Birliyi üzvləri ilə söhbət etdiMasonlar "Barış Pınarı" Əməliyyatıyla bağlı açıqlama verdilərERMƏNİ HƏRBİ EKSPERTİNDƏN ERMƏNİLƏRƏ QORXUNC XƏBƏRLƏR"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çox mühümdür"Türkiyəyə yeni sanksiyalar tətbiq ediləcək.“Barış pınarı”dırsa, oradan su deyil, qan axır” deyən prezidentə qarşı SƏRT TƏPKİ: "Heç utanmır?”İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşdü - FOTO“Bir millət, iki dövlət” formulu bütün sahələr üzrə birliyimizə xidmət göstərir - Əli HəsənovAzər Axşam olaya aydınlıq gətirir: "O cür oğulun adından istifadə etmək mənim üçün Allah qarşı çıxmaq deməkdir"Ləqəbi Ölüm Mələyi: Məsum baxışları altında bir Savaşçı yatan, ilk Sovet snayperi Roza ŞaninaAzər Axşamın övrəti quşladı...Türkiyə Prezidenti sabah Azərbaycana gəlirPaşinyanın Putinə yaltaqlanmaq istəməsi kimsənin diqətindən yayınmayıbVeteranlar Azərbaycan DİN XTPD-nin ilk əfsanəvi komandiri polis polkovniki Əbil Rzayevi andılar...30 ölkədən 150 siyasətçi Qarabağa gəlib - “Artsaxın dostları” forumu keçirilibXTPD-nin ilk komandirinin Anım günü keçirildiErmənistanın həddini bilməz şəkildə Türkiyə açıqlamaları - VİDEORusiya ABŞ-ın "Barış pınarı" əleyhinə olan layihəyə qarşı çıxdı“Bu ləkədən, bu rüsvayçılıqdan təmizlənməlisiniz” – İlham Əliyev Paşinyanı susdurduAVMVİB sədrindən Türk Ordusuna dəstəkTonoyan Dağlıq Qarabağa gəldiTürk əsgərlərinin Suriyadakı bu görüntüləri TÜKLƏRİNİZİ BİZ-BİZ EDƏCƏK - MÖHTƏŞƏM VİDEOMüharibə veteranına ölkə rəhbəri vətəndaşlıq verdiƏməliyyatların 4-cü günündə böyük uğur, əsas hədəf ələ keçirildiAVMVİB TOVUZ BÖLGƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRDİHeç kim unudulmur!ERMƏNİ MƏTBUATI YAZIR: "BAŞ NAZİRİN EKSTRAVAQANT XƏRCLƏRİ DAVAM EDİR."AVMVİB Göygöl rayonunda layihə həyata keçirdiAVMVİB FƏAL ÜZVLƏRİNİ TƏLTİF EDİR...Küçə süpürən qadın9 Oktyabr Ordumuzun ikinci dəfə təşəkkül tapması günüdürTörəmə nədir, Törəmə anlayışı, Törəmə növləri, Törəmənin xüsusiyyətləriƏnvər paşa Moskvanın sülh təklifini niyə rədd etdi?Qubadlı rayonundan olan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciətiAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdi"ERMƏNİ QOHUMLARI DEKLARASİYASI"NA EHTİYAC VARDünyada bütün şərəfsizliklərin tək ünvanı - ERMƏNİ - VİDEORayon başçısının kafedə yeyib-içəndən sonra avtomat çıxaran oğlu Qarabağı niyə yada salıb? - VİDEOBakı meriyasının qarşısında piket keçirildi – FOTOLAR“Qarabağ”a qarşı təxribat törədənlər məlum oldu – FOTOLARİradə Gülməmmədova müharibə veteranları ilə görüşdüTÜRK ORDUSU ƏMƏLİYYATLARA BAŞLADIXanlar Vəliyev Rusiyanın Baş hərbi prokuroru ilə görüşdüVəndamda türk əskərinin məzarı var, yoxsa...İtaliyanı adam edən türklər ...Hocaz uğrunda şəhid düşən qəhrəmanlar yad edildi -VİDEOZəkəriyya Rəhimov: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"Düşmənin içinə kəşfiyyata... Bahar Bənövşə ilə!Təhsil Nazirliyində kollegiya iclası keçirilibYəhudilərlə azərbaycanlıların dostluğu - Xəzərilərin tarixi mirası Aqşin Yenisey yazır...Nazir müəllimlərdən pul yığan məktəb direktorunu işdən çıxardı - VİDEOAVMVİB Sabirabad şöbəsi ön cəbhədəXainlər düşməndən təhlükəlidirİSLAM SƏFƏROV: ƏMR ET, KOMANDANIM!Kapitulyasiya, yoxsa çoxdan gözlənilən sülh? Ukrayna nəyə razı oldu?AVMVİB Suraxanı rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirdiAzərbaycanlı vəkil Rusiyada partiya yaratdı – yeni partiyanın abreviaturası SSSR adlanırJAK ŞİRAK DA ERMƏNİ ÇIXMADIAVMVİB Nəsimi rayon şöbəsi təltif edirJurnalistikanı məhv edən “jurnalist”lər…MÜƏLLİM GÜNÜNƏ AYDIN SAYAĞI SÖZ ARDI...Türk daim belindən erməni tələsinə düşürBÖYÜK AZƏRBAYCANMI, TORPAQ İTKİLƏRİMİ?Veteranlar "N" saylı hərbi hissənin yaranma günündə iştirak ediblərAleksandr Proxanov: Zal İlham Əliyevi alqışladıAVMVİB Abşeron rayon şöbəsində Anım tədbiriİran Azərbaycana xəyanətlərini davam etdirirERMƏNİSTANDA NƏ BAŞ VERİB?İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan böyük uğurlara imza atır - Siyavuş NovruzovATMACA: MANATA SİTAYİŞ EDƏNLƏR...K. ŞİRİN: "Gələcək sizin əlinizdədir, əziz müəllimlər!"İlham Əliyev “Valday” iştirakçılarının qeyri-formal görüşündə - FOTOXanım rektor müəllimləri təbrik etdiDAHA BİR VETERANIMIZ HAQQA YÜRÜDÜPensiyaların artımı ilə bağlı nazirlikdən açıqlamaRektor Nurlana Əliyeva BSU- nun yeni tələbələri ilə görüşdüAVMVİB sədri Füzuli Rzaquliyev: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"-VİDEOPUTİN İRƏVANDA Köçəryanın arvadı ilə görüşübQardaş Türkiyədə Qazilərə verilən imtiyazlar25 İLLİKLƏ BAĞLI TƏLTİFLƏR DAVAM ETDİRİLİBDAHA BİR QAZİMİZ HAQQA YÜRÜDÜ...Şəhid Milli Qəhrəmana Xatirə medalı verildiErmənilərin Kəlbəcərdən çıxardığı qızıldan hazırlanan bahalı İsveçrə saatları azərbaycanlılara SATILIRUkrayna sülhü bərqərar edə biləcəkmi?Siyavuş Novruzov: “Xalq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətə alternativ görmür”İlham Əliyev: Qarabağ - Azərbaycandır! Və nida işarəsi - VİDEOPrezident bu müəllimlərə fəxri ad verdiYÜKSƏK BAL TOPLAYIB MÜƏLLİMLIK PEŞƏSINI SEÇƏNLƏR ÇOXALIBSəbail rayonunda müharibə veteranları ilə görüş keçirilmişdirAlmaniyanın nüfuzlu portalı Qarabağdan yazdıİlham Əliyev Rusiyada işgüzar səfərdədir - VİDEO - FOTOMilli Məclisdə bu qədər deputat yeri boş qalıbErmənilər Qarabağdakı raket sistemlərini nümayiş etdirdiBu gün Heydər Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür…AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yardım aksiyası keçirdiXOCAVƏNDİN İŞĞALI İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLDİUkrayna Donetsk və Luhansk üçün "Ştaynmayer düsturu"na razılaşırQa­zaxda ekskavato­r atə­şə tutul­du — Azərbaycan vətəndaşı mülki şəxs həlak olduBBC Qarabağ qazilərindən yazdıSəməd Seyidov ermənilər qarşısında niyə susub? Növbəti erməni fitnəsi...
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ