Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır


Sentyabrın 29-da Ermənistanda yezidi “ Tovuz mələk və yeddi mələk” ibadətgahı açılıb. Ermənistan Milli Məclisinin sədri Ararat Mirzoyan öz “Facebook” səhifəsində bu açılışı “rəmzi və məntiqli” adlandırıb.

Erməni saytlarının yaydığı məlumata görə, işğalçı ölkədə açılan bu məbəd dünyanın ən böyük yezidi məbədidir. Mirzoyan yezidi kürdləri ilə ermənilərin birlikdə bir çox tarixi sınaqlardan keçdiyini xatırladıb. O, “Ermənistan yezidi xalqı üçün bir evdir” deyib.

Xatırladılır ki, sayı bir milyona yaxın olan yezidi kürdlərin əksəriyyəti Şimali İraqda, 60-70 mini isə Ermənistanda yaşayır.

Yezidilərin dini olan yezidilik Zərdüştlük zəminində meydana gəlib və xristianlıq, İslam və yəhudilik elementlərini ehtiva edir. Yezidilikdə tovuzquşu kimi təsvir olunan Tovuz mələk mələklərin başıdır. Hər bir yezidi Tovuz mələk üçün gündə beş dəfə ibadət etməlidir.

Yezidilər, Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi Həzrəti Hüseynin və onunla birlikdə olan digər 72 nəfərin ölümünü əmr edən Əməvi Sultanı Yezidlə əlaqələndirənlərin fikirlərinə qarşı çıxırlar.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
ALLAHA PEYĞƏMBƏRSİZ İNANAN İNSANLAR

AA müxbirinin tarixi və dini mənbələrdən topladığı məlumata görə, keçmişdəki bəzi tarixçilər Yezidi inancının meydana gəlməsini Yezid ibn Muaviyəyə bağlayırdılar. Yezidilər haqqında məlumatı olmayanlar da Yezidilərin xəlifə Yezidin davamçıları olduğunu düşünə bilərlər.

Yezidilər isə bu iddianı rədd edirlər. Yezidilər, "Yezid bin Ezidiyan" qəyyumları rəhbər tutarkən və Əməvi xəlifəsiı "Yazid bin Müaviyyə" adların oxşarlığından başqa ortaq bir şey olmadığını söyləyirlər. Yezidilər özlərini "Ezdai" adlandıran, yəni "Allaha peyğəmbər olmadan iman gətirən insanlar" mənalı bir sözdür, Müaviyənin oğlu "Yezid" in ardınca getməklə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

3 dildə YEZİDİ, Kürdcədə EZİDİ

Türk, ərəb və ingilis dillərində "Yezidi", kürd dilində "Ezidi" adlanır. Terminoloji baxımdan, "Ezidinin mənası" Azda / Tanrının yaratdığı şəxsiyyət deməkdir. Kürd dilində Allahın başqa bir adı "Yezdan" dır. Bəzi tarixçilərə görə "Yezidi" sözü zərdüştilikdə "Yezata" sözündən gəlir.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
ŞEYTANA TAPINMA İDDİASI

Yəhudilərdə, xristianlıqda və islamda pisliyin simvolu olduğuna inanılan İblis adlı mələyinin, şeytanın, Yezidilikdə müqəddəs və yaxşı bir mələk olduğuna inanılır. Yezidilər, "Tanrı tərəfindən seçilmiş bir xalq" olduqlarına inanırlar və bir çoxları Şeyx Adinin vəhy aldığını qəbul edirlər. Mələk Tovuzu şeytan kimi deyil, Azdanın (Allahın) səhvlərini göstərmək üçün göndərilmiş bir səfir olaraq görürürlər. Buna görə heç vaxt "şeytan" adından istifadə etmirlər. "Şeytan ibadətçiləri" adlandırılmaqdan da imtina edirlər. Onlar üçün Mələk Tovuz yeddi mələyin ən böyüyüdür (oddan yaranmış iblis).

Yezidlik inancına görə, Tanrı Azda tərəfindən yaradılan və kainatı və insanları yaratmaq vəzifəsi verilmiş Mələk Tovuz, insanı yaratdıqdan sonra yaratdığı insanların qarşısında əyilməmiş, ancaq Tanrı Azda tərəfindən onun bu addımı fərqli şərh edilərək təkəbbürlü olduğu düşünülmüşdür.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

ORTA ŞƏRQİN CƏHALƏT DINLƏRDƏN

İnsanlar inanc haqqında çox şey bilmir, çünki Yezidizm gizli bir dindir və Yezidiliyin yayılması qadağandır. Missionerliyə qapalı olan Yezidilikdə yezidi cəmiyyətindən kənar insanlara dini məlumatlar verilmir.

Bəzi tarixçilər iddia edirlər ki, İslam dinini yaxşı bilmədikləri üçün bölgədə mövcud olan zərdüştilik və xristian dinin təsiri altına düşərək yezidilər qarışıq və eklektik bir din yaradıblar.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
QURUCUSU BİLİNMİR

Qurucusu naməlum olan yezidizmin Livan Şeyxi Adi bin Musafirdən qaynaqlandığı barədə məlumatlar yayılıb. Əməvi sülaləsinin nəslindən olan Şeyx Adi, Bağdadda məşhur İslam alimi İmam Qazalidən dərs almış sufi kimi tanınır. Daha sonra İraqın Sinjar (Şengal) bölgəsində məskunlaşan Şeyx Adinin 1162-ci ildə Lalesh Vadisində öldüyü deyilir.

Yezidizmin "Müşaf-ı Reş" və "Kitab-ı Cilve" adlı iki müqəddəs kitabı var. Bu kitablarda tək bir tanrının inancı vurğulansa da, peyğəmbərliyə inam yoxdur. Yezidlikdə ilahi dinlərdə olduğu kimi peyğəmbərlik sistemi yoxdur. İnama görə, Allah insanlara bir elçi göndərmədən birbaşa məlumat verə bilər və istəsə onları doğru yola yönəldə bilər.

BAŞQA DİNƏ KEÇMƏK ƏN BÖYÜK GÜNAH

Bəzi tarixi və dini mənbələrə görə Yezidlik odun, günəşin və suyun müqəddəs sayıldığı inanc formasıdır. Bu inancda sonradan Yezidi olmaq mümkün deyil. Bir Yezidinin başqa bir dinə keçməsi ən böyük günah sayılır. Dini ayinlər nəsildən-nəslə ötürülür. Yezidilik şifahi ədəbiyyatı, Kürd Kurmanci ləhcəsindədir.

Yezidilər gündə üç dəfə, səhər, günorta və axşam dualar oxuyurlar.

Bundan əlavə, hər il aprelin ikinci həftəsində başlayan "Qırmızı Çərşənbə" tətilindən əvvəl üç günlük oruc tutulur. Oruc tutanda müsəlmanlar kimi onlar da yemirlər. Digər dinlər kimi, ibadət yerləri olmayan Yezidilər yalnız mənəvi ruhanilərin ziyarətgahlarını ziyarət edirlər.

Qəbirlərdə şam yandırıb, dualar edirlər.

MÜQƏDDƏS MƏBƏDLƏRİ LALEŞDƏDİR

Yezidilərin müqəddəs məbədləri İraqın Duhok şəhərinin Şeyxan bölgəsindəki Laleş vadisində yerləşir. Hər il aprel ayında fərqli ölkələrdən "həcc" ziyarətinə gələn yezidilər Şeyx Adinin məzarını ziyarət edirlər.

Yezidilər buradakı "ağ bulaq" da çimirlər. Yeni doğulmuş uşaqlar da bu çeşmədə yuyunmalı və sonra sünnət olunmalıdırlar. Bir Yezidi sünnət olunmadan ölsə belə, cəsədi dəfn edilmədən sünnət olunmalıdır.

DİGƏR DİNƏ MƏNSUBLAR İLƏ EVLƏNMƏK QADAĞANDIR

Yezidilər bəzi digər kürd və orta şərq cəmiyyətləri kimi qəbilələrdən ibarətdir. Yezidilər arasındakı ictimai təşkilat Hindistandakı kasta sisteminə bənzəyir. Bu sistemə görə cəmiyyət üç qrupdan ibarətdir: şeyx, pir və müridlər. Bu üç qrup arasındakı evliliyir din qəbul etmir.

Yezidilərin digər din mənsubları ilə evlənməsinə də icazə verilmir. Bir müsəlman gənclə evlənən Yezidi qızı Dua 2007-ci ildə ailəsi tərəfindən öldürüldü. Bu dinin missionerliyə qapısı bağlıdır. Fərqli bir dinə tabe olan bir adam, sonradan Yezidliyə keçə və bu dinə mənsub olduğunu iddia edə bilməz.

DÜNYADA YEZIDİLƏRİN SAYI

Etnik mənşəcə kürd olan və kürdcənin Kurmanci ləhcəsində danışan yezidilər inancları ilə daim təhdid olunurlar. Bu səbəblə bir çox Yezidilər zamanla İraqı tərk edərək başqa ölkələrə sığındılar. Ancaq sıx miqrasiyaya baxmayaraq, ən çox Yezidi əhalisi olan ölkə İraq kimi tanınır.

Burada yezidi əhalinin sayının 500 min olduğu bildirilir. Əsasən Şeyhan, Hamdaniye, Sincar (Şengal), Duhok və Mosulun ətraf kəndlərində yaşayırlar. Türkiyədə isə Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin və Şanlıurfa illərində yaşayırlar. Yezidilərin bir hissəsi Almaniya, Fransa, Belçika, Ermənistan, Azərbaycan və digər Avropa ölkələrində yaşayırlar. Dünya Yezidinin əhalisinin 800 min olduğu təxmin edilir.

Hazırda Ermənistanda onlara qarşı diskriminasiya siyasəti yeridilir. Ermənistan məxfi bir plan işləyərək yezidiləri Qarabağın işğal ərazilərinə köçürmək və bufer zona yaratmaq planı hazırlayır. Yaxın Şərqdən də bu məqsədlə yezidilər qəbul edərək dünyaya bunu "erməni humanizmi" kimi təqdim etməyə çalışmaqdadır.

Fedai.az Araşdırma Qrupu

02 oktyabr 2019 /

Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

Похожие новости

"BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCƏYİK!" - Əziz Tonoyan

Yezidi kürdlərinin lideri, AZƏRBAYCANA OD "PÜSKÜRDÜ"... Yerevanda ürəyindən ağır əməliyyat keçirən yezidilərin başçısı Əziz Tonoyan erməni hakimiyyətindən də şikayətləndi, amma sonra yaltaqlanmağa

"AĞDAMLI" YEZİDİ KÜRDLƏRİN SAYI ARTIR...

“İraqdan qaçan yezudi kürdlər Qarabağda yerləşdirilməsi erməni və kürd xalqının dostluğundan xəbər verir”. News12.az xəbər verir ki, bunu "Sincar yezudlər" Milli Assosiasiyasının prezidenti Boris

"Ağdamlı" olmaq istəyən yezidi kürdlər...

Xatırladım ki, aylar öncə İraqda və Yaxın Şərqdə İŞİD təcavüzünə uğrayan yezidi kürdlərə məlum Azərbaycan şirkətinin yardımları, hətta Avropalıların təəccübünə səbəb olmuşdu. Azərbaycan əsilli

Kürdlərin Ermənistanı işğal planı - XƏRİTƏ

Yezdilərin çoxluq təşkil etdiyi kürd silahlı birləşmələri Azərbaycan və Türkiyə ətrafında Böyük Yeddilərin gizli anlaşması Yezidi kürdlər Ermənistan ərazisində ABŞ-ın protektoratı əsasında

Erməni əsilli müğənnini Bakıda yezidi kürdü kimi oxutmaq istəyirlər

Rus estradasının erməni əsilli müğənnisi Zara Nardaran sahilindəki "Sea Breeze"də keçirilən Jara 2018 Musiqi Festivalında iştirak etmək üçün Bakıya gəlir. Bu müğənni festivalın son günü – iyulun
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Gilyotinə qəhqəhəsiylə meydan oxumuş qadın döyüşçü: Əlcazairli CəmiləHesab məsələləriAzərbaycandan qaçan məmur haqda ilginc məlumatlar + FotolarMəktəblərdəki nöqsanlara görə kimlər cəzalandırılıb?Ermənistanla sərhəddə döyüş mövqeləri 1,5-1,7 kilometr irəli çəkilib - RƏSMİVilayət Eyvazov Tural Hacıyevi rəis təyin etdiPrezident İlham Əliyev Boris Consonu təbrik edib"7 POLİS" FİLMİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİ - VİDEOErməni polkovnik: “Azərbaycan Ordusu bizdən qat-qat güclüdür”Yakovlev İrəvanda dedi: Dərhal Qarabağı alın! - Rus kanalında şokAzərbaycanlı idmançı Moskvada dünya rekordu qırıb çempion oldu - FOTOAzərbaycan Dünya Bankının kreditindən imtina edibABŞ Senatından "erməni soyqırımı" ilə bağlı - Şok qərarAVMVİB ÜZVÜ OLAN VETERANLAR ANIM TƏDBİRLƏRİNDƏ..AVMVİB Rəhbərliyi və təşkilat üzvləri Anım günündə iştirak etdilərİlham Əliyevdən Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım - FOTOAğdaş veteranları məktəblilərlə görüşdülər12 dekabr – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür!Xəzər rayon veteranları Ulu Öndəri andılar...1993-cü ildən etibarən erməni əks-kəşfiyyatı 20-dən artıq casusu aşkar edib: əksəriyyəti Bakıya işləyirdiHərbi Prokror X. Vəliyev: “Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsi dünya tarixində və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaqdır”Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydı Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydıBakı və Tehran razılaşdı: Bu məhsullar çox ucuz olacaqAŞPA-nın həmməruzəçiləri Azərbaycana səfər edəcəkErmənistanın keçmiş prezidenti: "Nikol Paşinyan özünü Xilaskar İsus kimi təsəvvür edir"Əsirlikdə çörək üçün ermənilərlə güləşən çempionumuz - VideoDoğrudanmı, dünyada hər iki yüz nəfərdən biri Çingizxanın törəməsidir?ƏSİRLİKDƏ QALAN SOYDAŞLARIMIZSak oğlu Əmir TeymurQanlılıqNizami rayonunda tədbir keçirilib“EuroHome”də yanğın davam edir - VİDEODünyaya ağalıq edənlər: Akademiyamı, maliyyə qaynağımı?Osmanlıda qanuni əsasi...Qarabağda ermənilərə qan udduran azərbaycanlı qızdan DƏHŞƏTLİ ETİRAFLAR: Zəncirlə bağlayırdılar ki...Bu razılaşma ilə 4 ölkənin planını pozduq - ƏrdoğanQƏHRƏMAN, YOXSA QULDURBAŞI?İraqın beynəlxalq hava limanı BOMBALANDICeyhun Bayramov: "Gələn dərs ilindən ali məktəblərə qəbul yeni təsnifat əsasında aparılacaq”Barux ailəsi Rotşildlər və Rokfellerlərin təsirini necə poza bilərŞirvanlı Sultan Mehmet bəyQORBAÇOV ERMƏNİLƏRDƏN NİYƏ ÜZ ÇEVİRDİ?ORDAN-BURDAN"Müharibə başlasa Azərbaycanlılar bizi öldürəcək..." - Erməni polkovnikdən AÇIQLAMASalome Zurabaşvili: "İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu liderlərindən biridir”AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yeni ofisdəAzərbaycanda PKK-nı təbliğ edən keçmiş məmur özünü asıbQarabağ döyüşçüləri tələbələrlə görüşdüAZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK NİZAMİ HƏRBİ HİSSƏSİBu, baş verməsə, Qarabağda MÜHARİBƏ OLACAQ – Rusiyadan ŞOK XƏBƏRDARLIQElmar Vəliyevi vuran Yunis Səfərovla bağlı yeni ŞOK DETALLARHabil Vəliyev azadlığa buraxılıbSiyavuş Novruzov müxalifəti ağac əkməyə dəvət etdiİçib erməniləşən "azərbaycanlılar"ın adı açıqlandıPrezident: “Mənim ümidim gənclərədir”Telefon danışığınızı kim dinləyir? – Bu KOD ilə hər şeyi öyrənəcəksinizDeputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin diqqətinə! - Bu gündən başlandıTürkiyəli nazir Azərbaycan şəhidinin övladının əlindən öpüb - FOTO - VİDEOTƏBRİK: RASİM PAŞAYEV - 50AVMVİB Nəsimi rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildiİlham Əliyev: "Biz xalq üçün yaşayırıq, dövlət xalqı qorumalıdır"Tağıyevin villası satışa çıxarıldı - 5 milyon manataHəmyerlimiz Pentaqonda yüksək vəzifəyə təyin olunduPrezident Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıbDİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsindəAVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəQəhrəmanların ölümü
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ