Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır


Sentyabrın 29-da Ermənistanda yezidi “ Tovuz mələk və yeddi mələk” ibadətgahı açılıb. Ermənistan Milli Məclisinin sədri Ararat Mirzoyan öz “Facebook” səhifəsində bu açılışı “rəmzi və məntiqli” adlandırıb.

Erməni saytlarının yaydığı məlumata görə, işğalçı ölkədə açılan bu məbəd dünyanın ən böyük yezidi məbədidir. Mirzoyan yezidi kürdləri ilə ermənilərin birlikdə bir çox tarixi sınaqlardan keçdiyini xatırladıb. O, “Ermənistan yezidi xalqı üçün bir evdir” deyib.

Xatırladılır ki, sayı bir milyona yaxın olan yezidi kürdlərin əksəriyyəti Şimali İraqda, 60-70 mini isə Ermənistanda yaşayır.

Yezidilərin dini olan yezidilik Zərdüştlük zəminində meydana gəlib və xristianlıq, İslam və yəhudilik elementlərini ehtiva edir. Yezidilikdə tovuzquşu kimi təsvir olunan Tovuz mələk mələklərin başıdır. Hər bir yezidi Tovuz mələk üçün gündə beş dəfə ibadət etməlidir.

Yezidilər, Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi Həzrəti Hüseynin və onunla birlikdə olan digər 72 nəfərin ölümünü əmr edən Əməvi Sultanı Yezidlə əlaqələndirənlərin fikirlərinə qarşı çıxırlar.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
ALLAHA PEYĞƏMBƏRSİZ İNANAN İNSANLAR

AA müxbirinin tarixi və dini mənbələrdən topladığı məlumata görə, keçmişdəki bəzi tarixçilər Yezidi inancının meydana gəlməsini Yezid ibn Muaviyəyə bağlayırdılar. Yezidilər haqqında məlumatı olmayanlar da Yezidilərin xəlifə Yezidin davamçıları olduğunu düşünə bilərlər.

Yezidilər isə bu iddianı rədd edirlər. Yezidilər, "Yezid bin Ezidiyan" qəyyumları rəhbər tutarkən və Əməvi xəlifəsiı "Yazid bin Müaviyyə" adların oxşarlığından başqa ortaq bir şey olmadığını söyləyirlər. Yezidilər özlərini "Ezdai" adlandıran, yəni "Allaha peyğəmbər olmadan iman gətirən insanlar" mənalı bir sözdür, Müaviyənin oğlu "Yezid" in ardınca getməklə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

3 dildə YEZİDİ, Kürdcədə EZİDİ

Türk, ərəb və ingilis dillərində "Yezidi", kürd dilində "Ezidi" adlanır. Terminoloji baxımdan, "Ezidinin mənası" Azda / Tanrının yaratdığı şəxsiyyət deməkdir. Kürd dilində Allahın başqa bir adı "Yezdan" dır. Bəzi tarixçilərə görə "Yezidi" sözü zərdüştilikdə "Yezata" sözündən gəlir.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
ŞEYTANA TAPINMA İDDİASI

Yəhudilərdə, xristianlıqda və islamda pisliyin simvolu olduğuna inanılan İblis adlı mələyinin, şeytanın, Yezidilikdə müqəddəs və yaxşı bir mələk olduğuna inanılır. Yezidilər, "Tanrı tərəfindən seçilmiş bir xalq" olduqlarına inanırlar və bir çoxları Şeyx Adinin vəhy aldığını qəbul edirlər. Mələk Tovuzu şeytan kimi deyil, Azdanın (Allahın) səhvlərini göstərmək üçün göndərilmiş bir səfir olaraq görürürlər. Buna görə heç vaxt "şeytan" adından istifadə etmirlər. "Şeytan ibadətçiləri" adlandırılmaqdan da imtina edirlər. Onlar üçün Mələk Tovuz yeddi mələyin ən böyüyüdür (oddan yaranmış iblis).

Yezidlik inancına görə, Tanrı Azda tərəfindən yaradılan və kainatı və insanları yaratmaq vəzifəsi verilmiş Mələk Tovuz, insanı yaratdıqdan sonra yaratdığı insanların qarşısında əyilməmiş, ancaq Tanrı Azda tərəfindən onun bu addımı fərqli şərh edilərək təkəbbürlü olduğu düşünülmüşdür.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

ORTA ŞƏRQİN CƏHALƏT DINLƏRDƏN

İnsanlar inanc haqqında çox şey bilmir, çünki Yezidizm gizli bir dindir və Yezidiliyin yayılması qadağandır. Missionerliyə qapalı olan Yezidilikdə yezidi cəmiyyətindən kənar insanlara dini məlumatlar verilmir.

Bəzi tarixçilər iddia edirlər ki, İslam dinini yaxşı bilmədikləri üçün bölgədə mövcud olan zərdüştilik və xristian dinin təsiri altına düşərək yezidilər qarışıq və eklektik bir din yaradıblar.
Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır
QURUCUSU BİLİNMİR

Qurucusu naməlum olan yezidizmin Livan Şeyxi Adi bin Musafirdən qaynaqlandığı barədə məlumatlar yayılıb. Əməvi sülaləsinin nəslindən olan Şeyx Adi, Bağdadda məşhur İslam alimi İmam Qazalidən dərs almış sufi kimi tanınır. Daha sonra İraqın Sinjar (Şengal) bölgəsində məskunlaşan Şeyx Adinin 1162-ci ildə Lalesh Vadisində öldüyü deyilir.

Yezidizmin "Müşaf-ı Reş" və "Kitab-ı Cilve" adlı iki müqəddəs kitabı var. Bu kitablarda tək bir tanrının inancı vurğulansa da, peyğəmbərliyə inam yoxdur. Yezidlikdə ilahi dinlərdə olduğu kimi peyğəmbərlik sistemi yoxdur. İnama görə, Allah insanlara bir elçi göndərmədən birbaşa məlumat verə bilər və istəsə onları doğru yola yönəldə bilər.

BAŞQA DİNƏ KEÇMƏK ƏN BÖYÜK GÜNAH

Bəzi tarixi və dini mənbələrə görə Yezidlik odun, günəşin və suyun müqəddəs sayıldığı inanc formasıdır. Bu inancda sonradan Yezidi olmaq mümkün deyil. Bir Yezidinin başqa bir dinə keçməsi ən böyük günah sayılır. Dini ayinlər nəsildən-nəslə ötürülür. Yezidilik şifahi ədəbiyyatı, Kürd Kurmanci ləhcəsindədir.

Yezidilər gündə üç dəfə, səhər, günorta və axşam dualar oxuyurlar.

Bundan əlavə, hər il aprelin ikinci həftəsində başlayan "Qırmızı Çərşənbə" tətilindən əvvəl üç günlük oruc tutulur. Oruc tutanda müsəlmanlar kimi onlar da yemirlər. Digər dinlər kimi, ibadət yerləri olmayan Yezidilər yalnız mənəvi ruhanilərin ziyarətgahlarını ziyarət edirlər.

Qəbirlərdə şam yandırıb, dualar edirlər.

MÜQƏDDƏS MƏBƏDLƏRİ LALEŞDƏDİR

Yezidilərin müqəddəs məbədləri İraqın Duhok şəhərinin Şeyxan bölgəsindəki Laleş vadisində yerləşir. Hər il aprel ayında fərqli ölkələrdən "həcc" ziyarətinə gələn yezidilər Şeyx Adinin məzarını ziyarət edirlər.

Yezidilər buradakı "ağ bulaq" da çimirlər. Yeni doğulmuş uşaqlar da bu çeşmədə yuyunmalı və sonra sünnət olunmalıdırlar. Bir Yezidi sünnət olunmadan ölsə belə, cəsədi dəfn edilmədən sünnət olunmalıdır.

DİGƏR DİNƏ MƏNSUBLAR İLƏ EVLƏNMƏK QADAĞANDIR

Yezidilər bəzi digər kürd və orta şərq cəmiyyətləri kimi qəbilələrdən ibarətdir. Yezidilər arasındakı ictimai təşkilat Hindistandakı kasta sisteminə bənzəyir. Bu sistemə görə cəmiyyət üç qrupdan ibarətdir: şeyx, pir və müridlər. Bu üç qrup arasındakı evliliyir din qəbul etmir.

Yezidilərin digər din mənsubları ilə evlənməsinə də icazə verilmir. Bir müsəlman gənclə evlənən Yezidi qızı Dua 2007-ci ildə ailəsi tərəfindən öldürüldü. Bu dinin missionerliyə qapısı bağlıdır. Fərqli bir dinə tabe olan bir adam, sonradan Yezidliyə keçə və bu dinə mənsub olduğunu iddia edə bilməz.

DÜNYADA YEZIDİLƏRİN SAYI

Etnik mənşəcə kürd olan və kürdcənin Kurmanci ləhcəsində danışan yezidilər inancları ilə daim təhdid olunurlar. Bu səbəblə bir çox Yezidilər zamanla İraqı tərk edərək başqa ölkələrə sığındılar. Ancaq sıx miqrasiyaya baxmayaraq, ən çox Yezidi əhalisi olan ölkə İraq kimi tanınır.

Burada yezidi əhalinin sayının 500 min olduğu bildirilir. Əsasən Şeyhan, Hamdaniye, Sincar (Şengal), Duhok və Mosulun ətraf kəndlərində yaşayırlar. Türkiyədə isə Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin və Şanlıurfa illərində yaşayırlar. Yezidilərin bir hissəsi Almaniya, Fransa, Belçika, Ermənistan, Azərbaycan və digər Avropa ölkələrində yaşayırlar. Dünya Yezidinin əhalisinin 800 min olduğu təxmin edilir.

Hazırda Ermənistanda onlara qarşı diskriminasiya siyasəti yeridilir. Ermənistan məxfi bir plan işləyərək yezidiləri Qarabağın işğal ərazilərinə köçürmək və bufer zona yaratmaq planı hazırlayır. Yaxın Şərqdən də bu məqsədlə yezidilər qəbul edərək dünyaya bunu "erməni humanizmi" kimi təqdim etməyə çalışmaqdadır.

Fedai.az Araşdırma Qrupu

02 oktyabr 2019 /

Ermənilər yezidi məbədini dünyaya erməni toleriantlığı kimi sırımağa çalışır

Похожие новости

"BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCƏYİK!" - Əziz Tonoyan

Yezidi kürdlərinin lideri, AZƏRBAYCANA OD "PÜSKÜRDÜ"... Yerevanda ürəyindən ağır əməliyyat keçirən yezidilərin başçısı Əziz Tonoyan erməni hakimiyyətindən də şikayətləndi, amma sonra yaltaqlanmağa

"AĞDAMLI" YEZİDİ KÜRDLƏRİN SAYI ARTIR...

“İraqdan qaçan yezudi kürdlər Qarabağda yerləşdirilməsi erməni və kürd xalqının dostluğundan xəbər verir”. News12.az xəbər verir ki, bunu "Sincar yezudlər" Milli Assosiasiyasının prezidenti Boris

"Ağdamlı" olmaq istəyən yezidi kürdlər...

Xatırladım ki, aylar öncə İraqda və Yaxın Şərqdə İŞİD təcavüzünə uğrayan yezidi kürdlərə məlum Azərbaycan şirkətinin yardımları, hətta Avropalıların təəccübünə səbəb olmuşdu. Azərbaycan əsilli

Kürdlərin Ermənistanı işğal planı - XƏRİTƏ

Yezdilərin çoxluq təşkil etdiyi kürd silahlı birləşmələri Azərbaycan və Türkiyə ətrafında Böyük Yeddilərin gizli anlaşması Yezidi kürdlər Ermənistan ərazisində ABŞ-ın protektoratı əsasında

Erməni əsilli müğənnini Bakıda yezidi kürdü kimi oxutmaq istəyirlər

Rus estradasının erməni əsilli müğənnisi Zara Nardaran sahilindəki "Sea Breeze"də keçirilən Jara 2018 Musiqi Festivalında iştirak etmək üçün Bakıya gəlir. Bu müğənni festivalın son günü – iyulun
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Ərdoğan Bakıda oteldə Veteranlar Birliyi üzvləri ilə söhbət etdiMasonlar "Barış Pınarı" Əməliyyatıyla bağlı açıqlama verdilərERMƏNİ HƏRBİ EKSPERTİNDƏN ERMƏNİLƏRƏ QORXUNC XƏBƏRLƏR"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çox mühümdür"Türkiyəyə yeni sanksiyalar tətbiq ediləcək.“Barış pınarı”dırsa, oradan su deyil, qan axır” deyən prezidentə qarşı SƏRT TƏPKİ: "Heç utanmır?”İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşdü - FOTO“Bir millət, iki dövlət” formulu bütün sahələr üzrə birliyimizə xidmət göstərir - Əli HəsənovAzər Axşam olaya aydınlıq gətirir: "O cür oğulun adından istifadə etmək mənim üçün Allah qarşı çıxmaq deməkdir"Ləqəbi Ölüm Mələyi: Məsum baxışları altında bir Savaşçı yatan, ilk Sovet snayperi Roza ŞaninaAzər Axşamın övrəti quşladı...Türkiyə Prezidenti sabah Azərbaycana gəlirPaşinyanın Putinə yaltaqlanmaq istəməsi kimsənin diqətindən yayınmayıbVeteranlar Azərbaycan DİN XTPD-nin ilk əfsanəvi komandiri polis polkovniki Əbil Rzayevi andılar...30 ölkədən 150 siyasətçi Qarabağa gəlib - “Artsaxın dostları” forumu keçirilibXTPD-nin ilk komandirinin Anım günü keçirildiErmənistanın həddini bilməz şəkildə Türkiyə açıqlamaları - VİDEORusiya ABŞ-ın "Barış pınarı" əleyhinə olan layihəyə qarşı çıxdı“Bu ləkədən, bu rüsvayçılıqdan təmizlənməlisiniz” – İlham Əliyev Paşinyanı susdurduAVMVİB sədrindən Türk Ordusuna dəstəkTonoyan Dağlıq Qarabağa gəldiTürk əsgərlərinin Suriyadakı bu görüntüləri TÜKLƏRİNİZİ BİZ-BİZ EDƏCƏK - MÖHTƏŞƏM VİDEOMüharibə veteranına ölkə rəhbəri vətəndaşlıq verdiƏməliyyatların 4-cü günündə böyük uğur, əsas hədəf ələ keçirildiAVMVİB TOVUZ BÖLGƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRDİHeç kim unudulmur!ERMƏNİ MƏTBUATI YAZIR: "BAŞ NAZİRİN EKSTRAVAQANT XƏRCLƏRİ DAVAM EDİR."AVMVİB Göygöl rayonunda layihə həyata keçirdiAVMVİB FƏAL ÜZVLƏRİNİ TƏLTİF EDİR...Küçə süpürən qadın9 Oktyabr Ordumuzun ikinci dəfə təşəkkül tapması günüdürTörəmə nədir, Törəmə anlayışı, Törəmə növləri, Törəmənin xüsusiyyətləriƏnvər paşa Moskvanın sülh təklifini niyə rədd etdi?Qubadlı rayonundan olan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciətiAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdi"ERMƏNİ QOHUMLARI DEKLARASİYASI"NA EHTİYAC VARDünyada bütün şərəfsizliklərin tək ünvanı - ERMƏNİ - VİDEORayon başçısının kafedə yeyib-içəndən sonra avtomat çıxaran oğlu Qarabağı niyə yada salıb? - VİDEOBakı meriyasının qarşısında piket keçirildi – FOTOLAR“Qarabağ”a qarşı təxribat törədənlər məlum oldu – FOTOLARİradə Gülməmmədova müharibə veteranları ilə görüşdüTÜRK ORDUSU ƏMƏLİYYATLARA BAŞLADIXanlar Vəliyev Rusiyanın Baş hərbi prokuroru ilə görüşdüVəndamda türk əskərinin məzarı var, yoxsa...İtaliyanı adam edən türklər ...Hocaz uğrunda şəhid düşən qəhrəmanlar yad edildi -VİDEOZəkəriyya Rəhimov: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"Düşmənin içinə kəşfiyyata... Bahar Bənövşə ilə!Təhsil Nazirliyində kollegiya iclası keçirilibYəhudilərlə azərbaycanlıların dostluğu - Xəzərilərin tarixi mirası Aqşin Yenisey yazır...Nazir müəllimlərdən pul yığan məktəb direktorunu işdən çıxardı - VİDEOAVMVİB Sabirabad şöbəsi ön cəbhədəXainlər düşməndən təhlükəlidirİSLAM SƏFƏROV: ƏMR ET, KOMANDANIM!Kapitulyasiya, yoxsa çoxdan gözlənilən sülh? Ukrayna nəyə razı oldu?AVMVİB Suraxanı rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirdiAzərbaycanlı vəkil Rusiyada partiya yaratdı – yeni partiyanın abreviaturası SSSR adlanırJAK ŞİRAK DA ERMƏNİ ÇIXMADIAVMVİB Nəsimi rayon şöbəsi təltif edirJurnalistikanı məhv edən “jurnalist”lər…MÜƏLLİM GÜNÜNƏ AYDIN SAYAĞI SÖZ ARDI...Türk daim belindən erməni tələsinə düşürBÖYÜK AZƏRBAYCANMI, TORPAQ İTKİLƏRİMİ?Veteranlar "N" saylı hərbi hissənin yaranma günündə iştirak ediblərAleksandr Proxanov: Zal İlham Əliyevi alqışladıAVMVİB Abşeron rayon şöbəsində Anım tədbiriİran Azərbaycana xəyanətlərini davam etdirirERMƏNİSTANDA NƏ BAŞ VERİB?İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan böyük uğurlara imza atır - Siyavuş NovruzovATMACA: MANATA SİTAYİŞ EDƏNLƏR...K. ŞİRİN: "Gələcək sizin əlinizdədir, əziz müəllimlər!"İlham Əliyev “Valday” iştirakçılarının qeyri-formal görüşündə - FOTOXanım rektor müəllimləri təbrik etdiDAHA BİR VETERANIMIZ HAQQA YÜRÜDÜPensiyaların artımı ilə bağlı nazirlikdən açıqlamaRektor Nurlana Əliyeva BSU- nun yeni tələbələri ilə görüşdüAVMVİB sədri Füzuli Rzaquliyev: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"-VİDEOPUTİN İRƏVANDA Köçəryanın arvadı ilə görüşübQardaş Türkiyədə Qazilərə verilən imtiyazlar25 İLLİKLƏ BAĞLI TƏLTİFLƏR DAVAM ETDİRİLİBDAHA BİR QAZİMİZ HAQQA YÜRÜDÜ...Şəhid Milli Qəhrəmana Xatirə medalı verildiErmənilərin Kəlbəcərdən çıxardığı qızıldan hazırlanan bahalı İsveçrə saatları azərbaycanlılara SATILIRUkrayna sülhü bərqərar edə biləcəkmi?Siyavuş Novruzov: “Xalq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətə alternativ görmür”İlham Əliyev: Qarabağ - Azərbaycandır! Və nida işarəsi - VİDEOPrezident bu müəllimlərə fəxri ad verdiYÜKSƏK BAL TOPLAYIB MÜƏLLİMLIK PEŞƏSINI SEÇƏNLƏR ÇOXALIBSəbail rayonunda müharibə veteranları ilə görüş keçirilmişdirAlmaniyanın nüfuzlu portalı Qarabağdan yazdıİlham Əliyev Rusiyada işgüzar səfərdədir - VİDEO - FOTOMilli Məclisdə bu qədər deputat yeri boş qalıbErmənilər Qarabağdakı raket sistemlərini nümayiş etdirdiBu gün Heydər Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür…AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yardım aksiyası keçirdiXOCAVƏNDİN İŞĞALI İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLDİUkrayna Donetsk və Luhansk üçün "Ştaynmayer düsturu"na razılaşırQa­zaxda ekskavato­r atə­şə tutul­du — Azərbaycan vətəndaşı mülki şəxs həlak olduBBC Qarabağ qazilərindən yazdıSəməd Seyidov ermənilər qarşısında niyə susub? Növbəti erməni fitnəsi...
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ