İtaliyanı adam edən türklər ...

İtaliyanı adam edən türklər ...Romalılardan əvvəl İtaliyanın ilk sakinlərinin Etrusklar olması həqiqəti bütün dünyada elm adamları tərəfindən qəbul edilmişdir. Arxeoloji tapıntılar, nə Roma, nə Yunan mədəniyyətinə aiddir ... Etrusk dili çox fərqlidir, heç bir Avropa qəbiləsinə bənzəmir. Bütün tapıntılar, dil araşdırmaları, ictimai həyat, iman, İtaliyanın ilk sakinləri olan Etruskların türklər olduğunu sübut edir ...

AVROPA NƏ DEYİR?

Avropalı alimlər İtaliyada məskunlaşan ilk insanların şübhəsiz ki, romalılar olmadığını qəbul ediərək, yekdilliklə razılaşdılar: "Bu xalq qədim yunanlar deyil ... Və bu insanlar heç bir başqa Avropa millətinə də bənzəmir ... Dilləri, adətləri, həyatları ilə estetik anlayışları ilə çox fərqlidirlər ...İtaliyanın ilk sakinləri haqqında, qərblilərin, qərb mənşəli ensiklopediyaların dediyi budur ... Buradan bir sual yaranır: Yaxşı ... AVROPA XALQLARINA BƏNZƏMƏYƏN BU XALQ, ORAYA NƏDƏN GƏLDİ? Bu xalq kimə və hansı millətə bənzəyir?

Bu zaman, susurlar ... Az-maz danışanı da, yalnız Anadoludan gəldiyini, ürkərək deyər ...

Bütün qərb dünyasının elm adamları bu mövzuda səssiz qalırlar ... Əslində bu səssizlik, məlumat, dəlil çatışmazlığına görə deyil ... Çünki İtaliyanın ilk sakinlərinə aid bilgilər, ilk Türklərə (proto-Türklərin) aiddir!

Avropa alimlərinin 'Etrüks' adlandırdığı millət, Tur-Sakalardı, yəni qədim Türklər olduğunu sənədlərlə sübut olunmuş bir vəziyyətdədir. Lakin bu sənədlər avropalı alimlərə həqiqəti söyləmək üçün kifayət etmir.

İtaliyada ortaya çıxan sənədlərə görə, 10-cu əsrdə, qədim Türk hökmranlığının gətirdiyi mədəniyyəti, Türklərin gətirdiyini "ifadə etmək" onlar üçün asan deyil ... Bu baxımdan elmin, bu "Avropadakı səssizliyini" çox rahatca başa düşmək mümkündür...

ETRÜSKLƏR KİMDİR?

Qazan türkləri tərəfindən tərbiyə olunan böyük alim Sadri Maksudi Arsalın qızı Adile Ayda bu sahədə ən geniş araşdırma aparmış insanlardan biridir. 1974-cü ildə "Etrüsklər türk idimi?" adlı öz əsəri ilə ictimaiyyətə həqiqəti açıqlayan Ayda, toplanmış məlumatlar əminliklə nəticələnir və 1992-ci ildə "Etrüskler (Tursaklar) Türklər" adlı əsərini nəşr etdirir) ...

Bu əsər Qərb alimlərinin Etrüsklər haqqında məlumatları əsasında onların qədim türk varlığı ilə necə eyniyyət təşkil etdiyini göstərən sübutlarla doludur. Yunan əlifbasının əsası Ayda görə qədim türk əlifbasına əsaslanır. Eyni şəkildə, qədim türklərin Roma təsisatları və təşkilatları ilə ictimai həyat arasında oxşar izlər var.

"Etruskları öyrənməyə və tarixdən əvvəlki dövrdə onların türklüklə əlaqələrini araşdırmağa başlasam da, qarşılaşdığım ən vacib qəbilə Pelasaqlar idi." Ayda, Pelsaqların e.ə. 3000-ci ildə yunanlar hələ orada olmadığı vaxtlarda Mekadoniya və indiki Yunanıstan adlı bölgələri işğal etdiklərini və burada bir dövlət qurduqlarını söyləyirlər. Əslində Herodot da eyni fikirdədir ...

Yunan tarixçilərinin və digərlərinin Pelesaq adlandırdıqları tayfalar sonradan Anadoluya keçərək orada eyni illərdə dövlət qururlar ...

Pelesaqlar əslində Saka Türkləridir. Burada Sakaların bəziləri Dunay Vadisini keçərək Alp dağlarından İtaliyaya girdilər. Qərb alimləri şimaldan Sakaları qəribə adlarla çağırırlar. Onları "Villanovalı" adlandırırdılar. Əslində İtaliyanın Boloniya şəhərinin yaxınlığında Villonova adlı bir kənd var. Bu kənddə qazıntılar nəticəsində ilk dəfə 1853-cü ildə Sakaların (Etrüsk) varlığı məlum olur. Bundan sonra Tyrrhen (Turhan) adlı bir tayfa, İranlıların Tur-Turan dedikləri, yenə bir türk qövmü Anadoludan İtaliyaya köçdülər və Sakalarla birləşdilər, Tur-Saka adıyla yaşamağa başladılar. Etrüsk kitabələrində, Tursakların qısaldılmış "TRSK" adını oxumaq mümkündür.
İtaliyanı adam edən türklər ...TÜRSAKLAR (ETRÜSKLƏR) VƏ İTALİYA ...

Tursaklar Aralıq dənizinin qərbinə tamamilə hakim idilər. Atlantik okeanında Tanca (Tengiz) limanını qururlar. Bu səbəbdən yunanlar Aralıq dənizinin qərb hissəsini Turhan dənizi (Tirren dənizi) adlandırmaq məcburiyyətindədirlər.

Tursaklar həm heyvandarlıq, həm əkinçiliklə, həm də mədənçiliklə məşğul olurdular. İtaliyanın yarı vəhşi insanlarının heyranedici baxışları arasındakı bataqlıqları qurudaraq hər cür əkinçiliyi inkişaf etdirdilər və Orta Asiyada etdikləri kimi İtaliyada dəmir mədənlərini də işlətdilər.

E.ə. 753-cü ildə bu, dünya tarixindəki ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri oldu və Tursaka padşahlarından birinin nəvəsi ROMÜLÜS yeni bir şəhər qurmaq istədi. Topladığı macəra yoldaşlarıyla, Latın adlanan italyan qəbiləsinin yaşadığı bölgənin sərhəddinə yaxın bir yeri seçir. Tursaka hökmüdarından lazımi icazə aldıqdan sonra şəhəri qurur və onun adını ROMA qoyur... Romülüsdən Romanın adından olub olmadığı bilinmir.

NECƏ SÜQUT ETDİLƏR?

Roma, Etrüsk (Tursaka) padşahların təsiri ilə getdikcə inkişaf edirdi. Ancaq şəhəri quran Romülüs, zaman keçdikcə Romada Etrüskün təsirini getdikcə azalacaq bir ənənə qoyur. Bu ənənə: "Kim başqa bir şəhərdən qovulsa, Roma ona sığınacaq hüququ verirdi." Zamanla Latınlar şəhəri doldurdular. Hüquqlarını alan Roma vətəndaşları və Latinlar Senatda böyük bir gücə çevrildilər. Cənubda qurulan Yunan koloniyası (Siciliya) təsirli olmağa başlayır. Zamanla Yunan-Latın ittifaqı, e.ə. 509-cu ildə sonuncu Tursaka Kiralı II.Tarhan (II.Tarquinius) Romadan qovuldu və heç Romaya qayıtmadı. Beləliklə, İtaliyada Tursakanın hakimiyyəti sona çatır və Latın dövrü başlayır.
İtaliyanı adam edən türklər ...

ÖRNƏK SƏNƏDLƏR

Etrüskların qurd dastanı və türklərin qurd dastanı əsasən motivlərlə eynidir.

Etrüsklar və türklərin Allaha inamları birdir. `Şaman` mədəniyyəti hər ikisində mövcuddur. Bütün müqəddəs şeylər həm Etrüskdə, həm də türklərdə bənzərdir. Məsələn, Doqquz, Etrusklar üçün də, Türklər üçün də uğurlu rəqəm sayılır. Bütün türk ənənələri Etrüsklərdə yaşadılırdı.

Qədim türklərdə qadınlar da çox əhəmiyyətli və müqəddəs hesab olunurdu. Etrüsklərdə də qadın eyni statusa malikdir. Etrük məzarları Orta Asiyadakı Türk məzarları ilə eynidir. Asiyada oxşar bir ox və ya metal güzgü "əkizi" Etruskların arxeoloji tapıntıları arasındadır. Bundan əlavə, Orta Asiyada heykəllərdə istifadə olunan naxışlar Etrüsklərdə də mövcuddur. Bütün dünyadakı elm adamları Etrüsk dilinin heç bir Avropa dilli kimi olmadığını söyləyirlər. Ancaq kimə bənzədikləri barədə susurlar. Ancaq Etrüsk dili, qədim türk ilə demək olar ki, eynidir.

Türk dilində olduğu kimi, Etrüskcədə də fel cümlənin sonunda gəlir. Fellərin, sifətlərin, subyektlərin istifadəsi tam olaraq türk dilindəki kimidir. Etrüsk türk dilinin ən qədim formasıdır ... Və qədim Avropa tayfalarında bunların heç biri yoxdur. Etrüsklərdə nə varsa, əsasən qədim türklərdə də o var.

Bunları, Qərb elm adamlarının izah etməkdən qorxduğu bir çox oxşar dəlil qarşısında Adile Ayda, sözün həqiqi mənasında qışqıraraq ortaya qoydu.

Maraqlıdır ki, Etrüsklərin yaşadığı Şimali İtaliya xalqları bəzən "müstəqil" dövlət olmaq istədiklərini bildirirlər. Deyirlər, biz varlıyıq.Niyə cənubun sıxıntılarını öz üzərimizə götürməliyik?

(www.turkmeclisi.org istinad edilmədən istifadə edilə bilməz)

Fedai.az Araşdırma Qrupu
İtaliyanı adam edən türklər ...
08 oktyabr 2019 /

İtaliyanı adam edən türklər ...

Похожие новости

ETRÜSKLƏR: ÖLÜM VƏ DİRİLİŞ...

Latın şairi Sextus Propertius (e.ə. 50-16), Romalılar tərəfindən eradan öncə 396-cı ildə tutulan Etrusk şəhəri Veii (Veiima) üçün "Elegies" (elegiya, ağılar) adlı əsərində aşağıdakı sətrləri

TÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLAR

"Anadolunun müxtəlif yerlərində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sümüklərin DNT analizi təəccüblü faktları ortaya qoymaqdadır. Herodot tarixi deyir: Pers (Pers deyil, Midiya sakları - red.)

Etrusk dili

İlhami Cəfərsoy Etrusk dilinə və yazılarına gəlincə, bu yazılar latın qrafikasına uyğun yazıl­dığından dünyanın müxtəlif dil ailələrinə məxsus olan bir çox dillərində, ən çox da Hind-Avropa

ÖN TÜRKLƏR: PELASQLAR...

ADİLE AYDA "Türklərin İlk Ataları" Keçmiş səfir ADİLE AYDA yazır: "Fransız və İngilis yazarlar nədənsə PELASQLAR ilə ilgilənmirlər ... Ancaq Alman alimlər PELASQLAR üzərinə ciddi əsərlər yazmışlar.

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

HASAN YAZICI Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, hyazici@sakarya.edu.tr İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Dünyaya ağalıq edənlər: Akademiyamı, maliyyə qaynağımı?Osmanlıda qanuni əsasi...Qarabağda ermənilərə qan udduran azərbaycanlı qızdan DƏHŞƏTLİ ETİRAFLAR: Zəncirlə bağlayırdılar ki...Bu razılaşma ilə 4 ölkənin planını pozduq - ƏrdoğanQƏHRƏMAN, YOXSA QULDURBAŞI?İraqın beynəlxalq hava limanı BOMBALANDICeyhun Bayramov: "Gələn dərs ilindən ali məktəblərə qəbul yeni təsnifat əsasında aparılacaq”Barux ailəsi Rotşildlər və Rokfellerlərin təsirini necə poza bilərŞirvanlı Sultan Mehmet bəyQORBAÇOV ERMƏNİLƏRDƏN NİYƏ ÜZ ÇEVİRDİ?ORDAN-BURDAN"Müharibə başlasa Azərbaycanlılar bizi öldürəcək..." - Erməni polkovnikdən AÇIQLAMASalome Zurabaşvili: "İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu liderlərindən biridir”AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yeni ofisdəAzərbaycanda PKK-nı təbliğ edən keçmiş məmur özünü asıbQarabağ döyüşçüləri tələbələrlə görüşdüAZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK NİZAMİ HƏRBİ HİSSƏSİBu, baş verməsə, Qarabağda MÜHARİBƏ OLACAQ – Rusiyadan ŞOK XƏBƏRDARLIQElmar Vəliyevi vuran Yunis Səfərovla bağlı yeni ŞOK DETALLARHabil Vəliyev azadlığa buraxılıbSiyavuş Novruzov müxalifəti ağac əkməyə dəvət etdiİçib erməniləşən "azərbaycanlılar"ın adı açıqlandıPrezident: “Mənim ümidim gənclərədir”Telefon danışığınızı kim dinləyir? – Bu KOD ilə hər şeyi öyrənəcəksinizDeputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin diqqətinə! - Bu gündən başlandıTürkiyəli nazir Azərbaycan şəhidinin övladının əlindən öpüb - FOTO - VİDEOTƏBRİK: RASİM PAŞAYEV - 50AVMVİB Nəsimi rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildiİlham Əliyev: "Biz xalq üçün yaşayırıq, dövlət xalqı qorumalıdır"Tağıyevin villası satışa çıxarıldı - 5 milyon manataHəmyerlimiz Pentaqonda yüksək vəzifəyə təyin olunduPrezident Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıbDİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsindəAVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəQəhrəmanların ölümüPaşinyan İTALİYA mətbuatında CİDDİ TƏNQİD olundu - VİDEOErməni xəbərləri: Karapetyan "Ən yaxşı erməni" oldu...Anar Ələkbərovu prezdent köməkçi təyin etdiİlham Əliyev Əli Həsənovu vəzifəsindən AZAD ETDİPrezident Administrasiyasının yeni şöbə müdirləri - SİYAHIYeni Ombudsman and içdiSON DƏQİQƏ! Azərbaycan parlamenti yeni Ombudsman seçdiVeteran qadınlar Qarabağ dərdini Avropada nümayiş etdirdilərAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdiPrezident daha bir dövlət qurumunu ləğv etdiVilayət Eyvazov Ziya Məmmədovun qardaşı oğlunu İŞDƏN ÇIXARDIAVMVİB sədri Cümşüd Nuriyevə layiq olduğu cavabı verdiPaşinyan Ramil Səfərov haqda danışdıTƏBRİK: SƏBİRƏ MAHMUDOVA - QARABAĞIN HƏCƏRİ“Seçkilərin vaxtını Prezident müəyyən edəcək” - Siyavuş NovruzovRusiya Xarici İşlər naziri Bakıya gəlirAzərbaycanda Milli Məclis buraxıldı"Qarabağ" Sevilyada tarixi uğura bir addım da yaxınlaşa bilərSabiq prezident 17 il azadlıqdan məhrum edildiSəudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdıBu bizim hekayəmiz, o qədər saf, o qədər təmiz ...Daha bir qazimiz sıralarımızı tərk etdi...Haqqa yürüdüDüşmənin növbəti böhtanıİlham Əliyev: Paşinyanın cavabı onu göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər, amma bu ölkənin faşist mahiyyəti dəyişmir.Tramp erməni hiyeredulu Kardaşyana "çılpaq poz vermə"-deyibMüharibə veteranı həkimlər bir aradaİlham Əliyev Valeri Gerasimovla görüşdüŞəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə daha 100 mənzil verildiİlham Əliyev NATO-nun Hərbi Komitəsi sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTOABŞ-da iki erməni dığası EVLƏNİBLƏR...VİDEO“Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları yaxşı anlayırdılar ki, savadsız cəmiyyətdə...” - Prezident İlham ƏliyevBakıda yəhudi adı altında gizlənən ermənilər yaşayır? - ŞOK AÇIQLAMA
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ