TANRINI OĞURLAYANLAR

TANRINI OĞURLAYANLARBu yaxınlarda FB-da bir məqaləyə rast gəldim. Məqaləini adı belədir - Türklər alanların tarixini osetinlərə verməlidirlərmi? Vəziyyət həqiqətən də kritik həddə çatıb. Heç bir tarixi, mahiyyəti olmayan, əsli-nəsli hansı cəhənnəmdən peyda olduğu bilinməyən məxluqlar ermənilərin timsalında bu gün həyasızcasına bizim bütün tarixi, mədəni irsimizə sahib olmaq uğrunda əsil savaşa çıxıblıar.

http://www.kavkazplus.com/news.php?id=11385#.WIZwF02hfIX

Əslində 3 kəndin əhalisi qədər sayı olan bu mənşəyi bilinməyən əcaib millətlər, özləri kimi kökləri və mənşəyi bilinməyən imperiya havadarlarının vasitəsilə dınqılı boyları ilə yekə-yekə imperiyaların tarixinə əl qoyur, vərəsəliyinə iddia edirlər. Bu keşməkeşli varis bölgüsündə hamısından da çox zərərçəkmiş biz oluruq. Kimdir bu tariximizi oğurlayıb, keçmişimizə sahib çıxmaq istəyənlər? Hardan gəlib peyda oldular? Gəlin araşdıraq. Əgər nəzərə alsaq ki istər osetinlərin istərsə də sonradan bizim torpaqlara Çar Rusiyası tərəfindən məskunlaşdırılan ermənilərin sağı da solu da, yuxarısı da aşağısı da Türklərdir, o zaman belə sual meydana çıxır - əcəba bunlar göydən zənbilləmi aramıza düşdüklərinimi zənn edirlər? İndi bunların tarixin müxtəlif mərhələlərində necə aramıza girdiyinə aydınlıq gətirəcəm...

Uşaq vaxtı məktəbdən yay tətillərinə buraxılan kimi validenylərim məni Dərbəndə qohumlarımızın yanına göndərirdi. Ən çox sevdiyim isə anamın kəndi idi. Kənddə uşaqların darıxmaması üçün bütün şərtlər var idi - kəndin gözəl meşəsi, çayı və saysız hesabsız meyvə bağları. Kəndin əhalisi də hamısı bir-birilə qohum idi, hərəsinin evində 2-3 gün qalsaydım elə yay tətillərinin sonuna kimi gəlib çatırdı. Bir dəfə məndən 3 yaş böyük dayım oğlu ilə çaya çimməyə getdik. O zaman mənim 11-12 yaşım olardı. Çayın kənarına gələndə burada bir at arabasında qaraçı kibitkası gördük. 70-ci illərdə qaraçılar hələ ki köçəri həyat sürər, belə at arabalarının içində yaşayardılar. Dayım oğlu həmən yaraçı kibitkasını görüb hirsləndi, yanındaki tabasaranlı uşaqlarla yaraçıların kibitkasına sarı yollandıq. Bizi görüb təxminən 50-55 yaşlarında bir kişi bizə yaxınlaşdı. Yanınca iki oğlu da vardı... Bizə çatanda dayım oğlu bu kişinin üstünə qışqırdı - sizə deməmişəm ki bir də buralara gəlməyin? Kişi ağzını açıb nəsə söz deyəcəedi amma sözü elə ağzında qaldı. Dayım oğlu buna şappıltılı bir şillə vurdu, tabasaranlı gədələr də bu yaşlı kişiyə çatıb hərəsi bir-iki şillə təpik yedirdi. O zaman mən utandığımdan yerə girmişdim. 50 yaşlarında bir kişi və iki oğlu az qala diz çöküb yalvarırdılar ki - bizi qovmayın, bizi döyməyin. İcazə verin bu çayın kənarında 2-3 gün qalaq, sonra yolumuza davam edəcəyik...

Üstündən bir neçə gün keçdi, çayın kənarındakı 1 kibitkaların sayı 4 oldu. Bir həftədən sonra çayın kənarında 50-dən artıq yaraçı kibitkası və 200-dən artıq uşaq ilan-qurbağa kimi qaynaşırdı. Biz dayım oğlu və kəndin uşaqları artıq çaya çimməyə gedə bilmirdik, çünki çayın sahili boyu bu yetimçələr sıçıb batırmışdılar, çayın içində isə barmaq basmağa yer yox idi. Bir yer tapıb soyunub suya girsən paltarlarını oğurlayıb qaçırdılar. Kənddə toyuq, qaz hinduşka və mal-qara oğurluğu baş alıb gedirdi. İndi 15 yaşlı dayım oğlunun həmən 50 yaşında qaraçı kişiyə vurduğu şilləyə haqq qazandırmağa başlamışdım.

Günlərin bir günü səhər tezdən bir də eşitdik ki bəs hay-küy qopub, ağlaşma kəndi başına götürüb… Biz səs gələn tərəfə qaçıb gələndə gördük ki, mə’rəkə açan ele bu qaraçılardır. Kişiləri ağlaşır nəsə çığırıb başına dizinə döyürdülər, 11-12 yaşındakı qızları isə kəndin mərkəzi küçəsinə tərəf irəliləyərək özlərini arxası üstə yerə çırpıb tozanaq qoparırdılar, daha sonra yenidən bədənlərini yerə çırpıb saçlarını yolub küləyə verirdilər. Aralarında birisi vardı Elə bir qiyyə çəkdi ki ürəyi getdi ağzından köpük gəlməyə başladı. Arvadları haray-salıb üzlərini cırıb qan çıxarırdılar…

- Ay bala nə olub, kim ölüb deyf kəndin əhalisi bınlara tərəf axışdı…
- A-aaa siz bilmirsiniz? İmamlarımızın ölən günüdür…
- Kim ölüb??? - Kim ölüb???
- İmam Hüseyn, ya İmam Əli…
- Hansı Hüseyn? Kimin oğludur?
Beləcə kənd bir-birinə qarışdı. Kəndin arvadları da bunlara qoşulub ağlaşmağa başladılar… Aman Allah bu hansı Hüseyndü? Tamamət xalanın Moskvaya oxumağa getmiş oğlu Məhəmməd Hüseyn olmasın?

Vaxse-eeey ölən hansı Əlidi, Əlimərdan? Hi-iii (içini çəkir) can beyneva, heç qardaşının ili çıxmayıb hələ, atası bu dərdə dözməyəcək öləcək…

Belecə bu minvalla qaraçılarla kəndin əhalisi bir kütləyə çevrilib kəndin məscidinə sarı gəlib çatdılar. Bu zaman bilmirəm kim idi, bəlkə də kəndin axundu idi, çıxıb bunlara çığırdı, qabaqda gələn qaraçılara bir-iki şillə təpik də vurdu.
- Ay camaat bunlar yalançıdı, bunlar qaraçıdılar… Biz sünnülərik bunlar isə şiyyələrdi, bizi provakasiyaya çəkmək istəyirlər. Dağılışın evlərinizə heç kəs ölməyib, hamı sağ-salamatdır…

Daha sonra məlum oldu ki qaraçılar başqa kəndə köçməzdən əvvəl bizim kəndliləri aldadıb nəzir-sədəqə yığmaq istəyirlərmiş. Bir neçə saat çəkmədi ki, kibitkalarını sürüb gözdən itdilər…
TANRINI OĞURLAYANLAR

Bu hadisə mənə həyat dərsi vermiş oldu. Anladım ki bax belə kənar qüvvələrin təsiri ilə yerli insanları kütlə halına salıb idarə etmək olar… Qafqazlarda yaşayan çoxlu sayda azsaylı millətləri analiz etdikdə görərik ki bunların yerləşdirilmə taktikası da ele həmən məqsədlərə xidmət edir. Genetik olaraq eyni millətdilər, dilləri də eynidir = farsdilli millətdilər - sadəcə dinləri başqa-başqa olduğundan biz də bunları millətlərinə görə deyil, dinlərinə görə bölüb ad qoymuşuq. Belədə maraqlı mənzərə gözlərimiz önündə canlanır - demək ki semitlər hər dəfə öz dinlərini biz Türklərə sırıyaraq qəbul elətdirdikcə yanımıza, baş kəndimizə də öz emissarlarını, dini təbliğ edənlərini köçürürdülər… Köçürürdülər ki öz adət-ənələrini biz Türklərə din vasitəsilə yeritmək, qəbul elətdirsinlər. Diqqət yetirin, bizdən cənubdakı İran dövlətində yaşayanlara fars deyirik, eyni dildə danışan, amma bizdən Qərbdə Xristian dininə sitayiş edənlərə isə osetin deyirik… Əcəba nədən? Sualın cavabı məncə elə üstündədir. Bu tayfa həmən ərazilərə biz Oğuz Türkləri həmən şeytanlara aldanıb onların dinlərini qəbul edərək Xristian Qafqaz Albaniyası dövlətini qurduğumuz zaman köçürülə bilərdi… Yoxsa ki bunlar hər tərəfdən Türklərlə əhatə olunmuş torpaqlara kosmosdan meteorit kimi düşmədilər ki? Qafqazlarda yaşayan azsaylı etnik millətlərdən birisi də tatlardır. Bu qardaşlarımız da bizimlə qaynayıb qarışsalar da, bunlar da həmən məskunlaşdığı torpaqlara dini məqsədlərlə köçürülüb. Eyni millət olaraq bunların yarısı İslamın şiyyə, digərləri isə İudaizm dininə sitayiş edir. Bunlar da məlum olur ki kosmosdən gəlməmişlər və 4 bir tərəfdən Türklərlə əhatə olunmuş torpaqlarda yalnız və yalnız dini məqsədlərdə köçürülmüşdülər. Belə ki müsəlmanlığı təbliğ edənlər Sasanilər dövləti zamanı, İudaizmə sadiq qalanlar isə Xazar xaqanlığı zamanı məskunlaşdırılmışdılar. İndi biz də bunların xristianlarına osetin, İrandakı müsəlmanlarına fars, Azərbaycandakı müsəlmanlarına tat, iudaistlərinə isə yahudu (cuvud) deyirik. Bax beləcə bizləri illər ərzində özlərindən uydurduqları dinləri qəbul etdirərək hərifləyib içərimizə daxil olaraq qurduğumuz dövlətləri mənimsəyərək, bu gün biz Türklərə bu torpaqlara siz gəlmələrsiz deyirlər.

Biz Türklər həmişə evimizə gələn qonağa lazım olduğundan daha çox dəyər verdiyimizdən, illər keçdikdən sonra bu üzüsürtülmüş “qonaqlar” tədricən özlərini bizim evimizdə ev sahibi kimi göstərməyə başladılar.

Bu proses necə gedirdi. Çalışıb qədim vaxtları gözümüz önünə gətirək və izahını verməyə çalışaq. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki semitlərdə (semitlər bunlardır = ərəb+fars+yahudu+kürd+qaraçı) matriarxatdır. Yəni ki qadının cəmiyyətdəki rolu kişidən üstündür. Siz İslam dinindəki ərəblərə baxmayın ki onların cəmiyyətlərində İslamdan əvvəl qadınların heç bir hüququ yox idi deyə... Molla Nəsrəddinin sözü olmasın - bunların heç kişisi də adam kimi kişi deyildi axı... Bu ərəblərin kişiliyini ərənliyini, mərdliyini özlərinin reklam xarakterli bəzəyib-düzədikləri 1001 gecəyə bənzər dini nağıllarnıdan deyil, real həyatımızdakı qaraçıların kişiliyindən müşahidə etməyi təklif edirəm. 15 qaraçı kişisi bir Türkün üzərinə düşərsə bunlar kişi olur və dünyada nə qəddarlıqlar varsa bunlardan çıxar. Kişilikləri, mərdlikləri olmadığı üçün hemişə semitlər qadınlarını qabağa verərlər. Və ən mühüm işləri də bunların qadınları görər, iş bitdikdən sonra isə hazıra nazir kişiləri gəlib ortaq süfrədən yararlanarlar. Təxminən bugunki kimi - qaraçıların arvadları küçələrdə dilənib ərlərini saxladığı kimi. Erkək fərdlərinin isə cəmiyyyətdəki rolu elə birbaşa heyvani erkək fnksiyasını yerinə yetirmək üçündür.

(Ardı var)
Hacı Əhmədov

TANRINI OĞURLAYANLAR
27 oktyabr 2019 /

TANRINI OĞURLAYANLAR

Похожие новости

"Dedilər, oğlun könüllü döyüşüb, sizə birdəfəlik pul düşmür" - ŞƏHİD ANASI

"O pul bir şey deyil, sadəcə hamı soruşur, deyirlər, bəs sizə niyə vermədilər?” "Oğlum 1992-ci ildə Ağdərənin çaylı kəndində şəhid olub. Ona şəhid adı da verilib. İllərdir müavinət də alırıq. Ancaq

Qaraçıların əksəriyyəti hipnoz etməyi yaxşı bilir

Qaraçılar demək olar ki, bütün qitə və materiklərdə yaşayırlar. Təkcə Avropa qaraçılarının sayı 8-12 milyon civarındadır. Alimlərin linqvistik və genetik tədqiqatlarına əsasən, qaraçıların soykökü

UNUDULMAZ QƏHRƏMANLAR: ƏVƏZ, ZİYA VƏ İSA NOVRUZOVLAR

(Erməni əsiinin Əvəz Novruzov haqqında dedikləri) Sosial şəbəkələrdə bu cür yayımları ilə tanınmış keçmiş döyüşçü Vidadi Kərimbəyliyə AVMVİB adından öz minnətdarlığımızı bildiririk... 1992-ci il

XOCAHƏSƏN QƏBRİSTANLIĞINDA UYUYAN TÜRK ŞƏHİDİ

Zahid Qasım Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi Tarix müəllimliyi ixtisası ııı kurs Xocahəsənkəndi - 21 iyun 2017-ci il Ramazan ayının 26-cı günüdür. Yolyoldaşım Cəlal adlı 6-cı sinif şagirdi

"Kemişi olmayanın gələcəyi yoxdur"...

Umuxanım Hüseynzadə İnsan canlı təbiətin bir parçası, tərkib hissəsi olaraq sosial yaradılmışdır. Yəni insan cəmiyyətdə yaşayır və digər fərdlərlə ünsiyyətdə olaraq sosial əlaqələr qurur. Bu
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Güney Azərbaycanda və İranda ötən həftənin ictimayi–siyasi mənzərəsiAVMVİB Tovuz rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirdiMüxalifətin «miqrasiya mafiyası» Avropada mühacir statusu almaq üçün ermənilərə də yardım göstərirmişErməni deputat əsgər ölümlərindən danışıbMehriban Əliyeva Rusiyaya rəsmi səfərə gedibQarabağı istəməyən "Qarabağ" qəzeti-VideoPrimakov bayraqlıların gizli hədəflərinə işıq düşürYerevanda Corc Soros əleyhinə etiraz aksiyası keçirilirSürücülərə etibarnamə ilə bağlı ŞAD XƏBƏRErmənistan ordusunda istefalar başladıŞuşanın icra başçısı yenə "gül vurdu"1991-ci ilin qara gələn 20 noyabrından 28 il ötdü...Veteranlar döyüş dostlarını ziyarət etdilərXalqın küçələrə töküldüyü İranda ordu HƏRƏKƏTƏ KEÇDİSumqayıtın 70 illik yubileyi qeyd edildiPrezident İlham Əliyev: “Cavid Qurbanovu mən bu vəzifəyə təyin edəndən sonra böyük irəliləyiş var”Novruz Məmmədov yeni vəzifəyə təyin olunduİsgəndər Həmidov siyasətdən getdiÖlkə rəhbərinin göstərişləri necə həyata keçirilir? - Nizami rayonuİranda etirazçılar polis və təhlükəsizlik işçilərini girov götürüb-Video“Azərbaycan ordusu 1992-də Xankəndiyə girirdi…” – Ermənistanın keçmiş baş naziriATMACA: "Psixolox" Nərminin şərab keyfiNASA Yer kürəsində milyonlarla insanı məhv edəcək asteroidin düşmə tarixini açıqladıCəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi:"Azərbaycanı daha dərindən öyrənməyə çalışacam"ƏRDOĞAN “ERMƏNİ SOYQIRIMI”NDAN DANIŞDI:"Bu iftiradan qurtula bilmirik"BMT-nin dəyərsiz qətnamələri: 884 saylı qətnamə"ÜFÜQ" EİB VƏ "DALĞA" EİM İŞÇİLƏRİ MAAŞ ÜZÜNƏ HƏSRƏT QALIBLARYevgeni Satanovskiy-Vladimir Solovyov: Bakı bir erməni şəhəri idi. BakurakertErməni jurnalistləri Bakıya kim gətirir?Roma Papası: "Cəhənnəm yoxdur, Adəm və Həvva gerçək deyil”Saakaşvilidən azərbaycanlılara çağırış: Təxribatlara uymayın!İranda aksiyada ölənlərin sayı 25 nəfərə çatdıAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi YAP-ın 27 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edibBölgə veteranlarına diqqət artırılmalıdır"Müharibə veteranı" fərqləndirici döş nişanı hazırdırŞuşadan Xocalıya NİYƏ YARDIM OLUNMADI?- Qazilər tarixin qaranlıqlarına işıq salırlarErmənilərin erməniləri güldürən xəritəsi – Fotoİşğalçı Ermənistan Araz çayında ekoloji fəlakət yaratdı-Video“Ən məxfi general”: ABŞ-ı 1 trilyon ziyana salan azərbaycanlı – 25 İLLİK SİRRMehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdiDoqquz yaşlı oğlan universitetə qəbul olduAtatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...AVMVİB-nin yersiz-yurdsuz Biləsuvar şöbəsindəŞəhid ailəsi və əlilliyi olan şəxslərə mənzillər veriləcəkHacı Zeynalabdin Tağıyevin ev muzeyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir olunurBMT-nin dəyərsiz qətnamələri: 874 saylı qətnaməİlham Əliyev: “Savadsız bir demaqoq Müdafiə naziri olmuşdu”Erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı qətnamə ABŞ Senatında səsverməyə gedib çıxmayacaqÜzürü ayıbından betər müxalifətə Avropa da dözmədiYeni icra başçısı təyin olunan Qarabağ qazisi evsiz vətəndaşa mənzil verdiVilayət Eyvazov onlara YÜKSƏK VƏZİFƏ verdi" TÜPÜRÜM O ERMƏNİ BAYRAĞINA! "QARXUNLU ƏŞRƏF BƏYDİFAİÇİLƏRİN QURDUĞU GİZLİ TƏŞKİLATLazımsız BMT qətnamələri: 853 saylı qətnaməRUSLARI BİR GECƏDƏ TƏRKSİLAH ETDİLƏRYoxa çıxan Rövşən və Ayaz Mütəllibovun avtomatları - TARİXRusiya Qarabağda, məhz buna görə Azərbaycanı dəstəkləyirLavrov ermənilərə Köçəryanın günahını xatırlatdı - VİDEOBMT-nin dəyərsiz qətnamələrinin xülasəsi: 822 saylı qətnamə"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" kitabı çapdan çıxdıErməni və PKK birgə Ərdoğana qarşı aksiya keçiriblərDaha bir ştat qondarma respublikanı tanıyıbƏrdoğan-Tramp görüşü başa çatdı - FOTO/VİDEOMAYASI POZUQ İKİ DÖVLƏT!Müharibə veteranı Xətai rayonuna İcra Hakimiyyətinin Başçısı təyin edildiErmənilərin növbəti "5 rayon qaytarılır" oyunu"Nə hadisə baş verib ki, piket keçirirlər?" — Siyavuş Novruzovİlham Əliyev xalqa MÜRACİƏT ETDİ...Erməniləri yer üzündən silmək istəyən hökmdarAVMVİB sədrindən maraqlı açıqlamalarErməni Lavrovun "rusca" Qarabağ siyasətiŞəhid övladının ad günündə gözlənilməz hədiyyə – VİDEOÖlkə prezidentindən və I vitse prezidentdən daha bir örnək addımAzərbaycan ordusu tam heyətlə poliqonlara yeridilirFaciəli qəzada müharibə veteranının həyat yoldaşı həlak oldu - VideoBakıda erməni ayranı satılır - FOTOMübariz Mənsimov azərbaycanlı deputatı BİABIR ETDİErmənilər Ağdamda "Anaitin alt paltarını tapıblar"Tarix boyu Türk Qadınları: "KATUN-XATUN-XANIM"Əmir Teymur Sultan Bəyazidin xanımını azad buraxdı"Mənim səlahiyyətim olsaydı, Paşinyanın gəldiyi toyu qara gətirərdim..."Məcburi köçkün məktəbində Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunmuşdurPaşinyan Azərbaycana toya gəlibPrezidentin yeni təyin etdiyi icra başçısı şəhidlə bağlı göstəriş veribNövbəti snayper hazırlığı kursu uğurla başa çatıb-VİDEO"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" çoxcildliyinin 91-ci kitabı çapdan çıxdıQələmiylə və silahı ilə Vətənin keşiyində duran döyüşçü-jurnalistDÖYÜŞÇÜLƏRİN GÖRÜŞÜHərbi prokuror və DSX rəisi Ermənistanla sərhədə gedib - FOTOABŞ-dan Qarabağla bağlı mövqeyini açıqlayıbXramçixin erməniləri hədələdi: Qarabağsız qalacaqsınız...Lavrov Qarabağ danışıqları üçün Yerevana gedirDaimi nümayəndəmiz ATƏT - i fakt qarşısında qoyduVasadze erməniləri rüsvay etdi - Bakı və Tiflisə təxribatAVMVİB sədrindən bayram təbrikiMehriban Əliyevadan Bayraq Günü paylaşımı: "Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!" - VideoPrezidentdən Bayraq Günü ilə bağlı möhtəşəm paylaşım - VİDEO1200 ERMƏNİNİ MƏHV EDƏN 45 AZƏRBAYCAN TÜRKÜNazir əmr imzaladı – bu müəllimlər üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcək
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ