Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus

Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus
Ermənistan anti Azərbaycan fəaliyyətini bütün aspektlərdə genişləndirib. İrəvan xanlığında bütün xalqları, rusları, kürdləri, yezidiləri və azərbaycanlıları deportasiya edərək yad bir torpaqda monoetnik bir ölkəyə çevrilən haylar Azərbaycandakı xalqların dərdindən timsah kimi göz yaşları axıtmaqdadır. Ermənistanda duruş gətirən tək etnik qrup olan yezidilər diskriminasiya siyasətinə qarşı etirazlarını bildirməkdədilər.

Tarixən dövlətsiz olmuş haylar heç bir qeyri etnosla eyni sərhəd daxilində yaşamı paylaşmır. Çünki bu yığnaq millət olmaq üçün yaradılmaması ilə bağlıdır. Erməni saytları bu günlərdə Ağdərə rayonunun Vəng kəndindəki albanlara məxsus Qanzasar kilsəsində ermənilərin keçirdiyi qondarma bir tədbir barədə məlumatlar yayınlayıb. Əgər kimsə özünü haylar kimi "avtoxton" sayırsa onların İrəvana kimi yolu var.

"Erkramas" saytı yazır: "19 oktyabr 2019-cu ildə Qanzasarda (qondarma DQR), Qafqaz-Xəzər Bölgəsinin Yerli (avtoxton) Xalqları İnstitutunun (İrəvan) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının yerli xalqları nümayəndələrinin yekun iclası keçirildi. Oktyabr iclasında institutun Haaqa, Varşava, Tbilisi, Kopenhagen, Rəşt və Sankt-Peterburqdakı əlaqələndiricilərinin iştirakı ilə görüş keçirildi. Bu silsilə görüşlərin məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin yerli xalqlara qarşı repressiv fəaliyyətinə qarşı çıxmaq və yerli xalqların öz hüquqları və azadlıqları uğrunda mübarizəsinin praktik perspektivlərini müzakirə etmək idi"...

Çıxış edənlərin böhtançı arqumentlərinə diqqət yetirin və özünüz qiymət verin: "Beləliklə, kompakt yaşayan yerli xalqların məskunlaşdığı ərazilərdə ana dilinin tədrisi problem olaraq qalır. Doğma dillərdən çox istifadə edənlər təqib olunur: yerli xalqların nümayəndələrindən "adam dilində", yəni "türkcə" (azərbaycan dilində) danışmaları tələb olunur. Yerli xalqların nümayəndələri öz dillərində ədəbiyyatın, xüsusən lüğətlərin və dərsliklərin saxlanması üçün belə təqib olunurlar".

Daha sonra erməni məxfi xidmət orqnlarıyla əməkdaşlıq edən separatçılar barədə ermənilərin məkrli niyyətləri biruzə vrerilir: "Yığıncaq iştirakçıları yerli liderlərə qarşı siyasi repressiya məsələsinə də toxundular. Siyasi fəallar uydurma cinayət işlərində ittiham olunurlar, bəzən müəmmalı şəkildə həbsxanalarda ölürlər. Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən fəallara təcavüz olunur, respublikada yaşayan qohumları da təhdid edilir və repressiyaya məruz qalırlar.

Görüşün ayrı bir iclası "görkəmli talış alimi, yazıçı, jurnalist və ictimai-siyasi xədim" Fəxrəddin Aboszodənin (Abbasov) işinə həsr olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina edərək uzun müddət Rusiya Federasiyasında yaşamış Fəxrəddin Aboszodə Azərbaycan prokurorluğunun tələbi ilə həbs olundu və altı ay həbsdən sonra Rusiya məhkəməsinin onu Azərbaycana təhvil verməkdən imtina etməsi barədə qərarının əksinə olaraq, oğurlandı və kobud qayda ilə Azərbaycana aparıldı. Rusiya hakimiyyətinin utancverici istəyi və Qərbin insan hüquqları strukturlarının passivliyi buna səbəb oldu. İndi Fəxrəddin Aboszodə təcridxanadadır.

Fəxrəddin Aboszodənin işi hüquq və azadlıq uğrunda mübarizədə yerli xalqların, ilk növbədə öz qüvvələrinə güvənməli olması barədə tezisin daha bir təsdiqidir!!!" Anladınızmı? Mən bu planın mövcudluğu barədə dəfələrlə yazmışam. Ermənilərin məxfi planında talış xalqı güya armenoid elan edilir və tədricən ərazilər Abxaziyadakı kimi erməni himayəsi altına alınır. Çünki boş baş haylar elə düşünürlər ki ərazidə bütün əhali mono etnik olaraq yalnız talışlardan ibarətdir. Bu planı sərhəd zonası altında rus imperializmi aldıra bilmədisə, əlikramılara, fəxrəddilərə və digər zodlara arxayın olub pul xərcləməsinlər. Çünki onların cavabını talış qardaşlarımız bir dəfə verib və min dəfə də verməyə qadirdilər. Qaldı kül o xalqın başına ki, erməni ilə birgə özünü avtoxton saya. 1828-53 -cü illərdə gələn bir yığnağa özünü tay edə. Məqalədən bir -iki abzası sizin öz vicdanınızın mühakiməsinə buraxıram. Bildirim ki, bu yeni məsələ deyil. Həm İNOBİS planında, həm də ermənilərin "Kür-Araz, Ararat" planında bu mövzuya geniş yer verilib.

Azərbaycanda milli azlıqların hüquqlarının pozulduğunu, xüsusilə də guya talışların təqiblərə məruz qaldıqlarını Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlandığı ilk günlərdə Yerevanda KRUNK təşkilatının liderləri demişdilər, Zori Balayan və Silva Kaputikyan "Azərbaycandakı talışlara çağırış"lar etmişdilər. İndi Əlikramın ətəyində namaz qılmaq istəyənlər bilsinlər ki, onların mürşidi Zori Balayandır...
Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus


Və bu barədə talış dostum və tələbə yoldaşımın dahiyanə bir məqaləsindən bir hissəni diqqətinizə çatdırıram: "Uzun çəkən sözümü qısa edim: Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Əlikram Hümmətzodənin AŞ PA-ya, Azərbaycan Prezidentinə talış xalqının hüquqları ilə bağlı müraciət mətni yayılıb. Bu “qatır lider”götürüb mətni... Paşinyana da göndərib. Bax, guya talışın ziyalı övladları üçün ürəyi yanan, bir neçə adı əlində dəstavuz edən bu xəyanətkar xislətli Əlikram Hümmətzodəyə məsləhət görərdim ki, erməni rəhbərliyinə o müraciətdən əvvəl talış adıyla öz evindəki qızları-qadınları göndərəydi, görəydi orda onların başına ermənilər nə oyun açır, sonra düşünəydi!

Adama deyərlər, ay “qatır”, sən talışsansa, talış üçün vuruşursansa, erməniyə niyə müraciət edirsən? Bütün dünya bilir ki, erməni türkün düşmənidir! Sən də türklə düşmənsənsə, sən bunu xalqın adından və guya da xalq üçün etdiyini niyə ortaya qoyursan? Guya erməniyə “türk talışın da düşmənidir” mesajını verməklə talışın da erməninin yanında olduğunu bəyan edirsən erməniyə və külli-cahana?

Onda türk haqlı olmazmı təkcə sənin arvadını, ananı, bacını söyəndə həm də cəmi talışları gözünə qatsın? Ay xəstə, öz adından ye... yediyini də! Sən nə vaxtdan talış xalqının taleyini həll edən olubsan? – ziyanından başqa bir şeylə yadda qalmayıbsan! TMR yaratdın, ağzını cırıb, Azərbaycan himni oxutdularmı? “Otxod” kimi simvolik olaraq Hollandiyaya yola saldılarmı aeroportdan? Get dalını düşün də - həm məcazi, həm də müstəqim mənada!

“Qatır” və qısır siyasətçi olmağın bəlli, axı o qədərmi eşşəksən ki, anlamırsan, erməniyə heç bir halda müraciət etməzlər? Türkə elə düşmən olan erməni... əlinə keçən talışı daha bərbad və pis günə qoyar – bu ağılla hansı talışa özünü lider bilirsən?"

Bunu bir vətəndaş deyir. Türk üçün türk, talış üçün talış, ləzgi üçün ləzgi olacaq qədər əzəmətli bir vətəndaş. Sıxıntısı sizinkindən çox böyük bir jurnalist deyir bu sözləri. Anlamağa çalışın. Biz türklər üçün xalqların ölkədə çoxluğu çəməndə çöl çiçəklərinin çoxluğu anlamındadır. Bizim tərbiyəmiz budur. Biz hamımız azərbaycanlıyıq-sən talış kimi, mən türk kimi...

Erməni torunda çabalayan separatçılar, xüsusən Rusiyada çoxalmaqdadır. Bakıda çoxları psixo-LOX Nərmin Şahmarzodənin "humanist və patsefistcəsinə" qələt qarışdırmasını təsadüf saydılar. Öncə bildierim ki, işlədiyi Ermənistanda kilsənin bir qolu kimi bəslənən cəza verici bir qurum var. Nərmin kimilərini anındaca 72 saatdan gec olmayaraq qətlə yetirirlər və erməni cəmiyyətində yad fikirlərin yayılmasına şans tanımazlar. Amma ölkənin paytaxtında gendən gələn bir pozayla bu adamcıq xalqa naz satır. Bu gen qənaətini bölgədən deputat seçilmiş F. İbrahimliyə istinadən aydınlaşdırdım:

“Bu məsələni gündəmə gətirməyəcəkdim. Çünki bu məsələ parlamentdə müzakirə olunmağa layiq deyil. Ancaq həmin bölgənin deputatı kimi borcumdur ki, bu məsələyə toxunum. Birincisi, burada genetik kodlar rol oynayır. O, öz dayılarını müdafiə edir. İkincisi, onun özünün psixoloqa, psixiatra ehtiyacı var”. Yəni daşın haradan gəldiyi aydındır. İkinci genetik deqredasiya isə, məhz Abboszodə ilə irsi qohumluqdan gəldiyi artıq müəyyən olunub.

Məsələnin bu istiqamətini Reyting onlayn qəzeti araşdıraraq yazıb: "Nədən Nərmin Ağalar qızı Şahmarzadədən Fəxrəddin Abbasova gəldik. Səbəb sadədir, bu şəxslərin hər ikisi Lerik rayonunun Blabənd kəndində anadan olub və qohumdurlar. Sadəcə, aralarında 33 yaş fərqi var. Deməli, düşünən beyinin gəncləşməsinə ehtiyac duyulur. Əslində Nərmin Şahmarzadənin söylədiklər nə Əlikram Hümbətovun, nə də Fəxrəddin Abbasovun dediklərindən mənaca o qədər də fərqlənmir. Sadəcə, formaları fərqlidir".

Separatizmə avam və nadan adamlar tez yoluxurlar. Həm də zatında hay virusu varsa, deməli, o bu virusun yuvası kimi yetkinləşib. Baxın, Qanzasarda Abboszodənin virusuna Bakıda Şahmarzodə necə yoluxub? Həddi olmayan şəxslər haqqında qələt sındırır. Deməli, sifariş verilibsə, yerinə yetirilməlidir...

X. Ədəboğlu
AVMVİB Mətbuat Xidmətinin rəhbəri

Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus
Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus
29 oktyabr 2019 /

Vəngdəki Aboszodədən, Bakıdakı Şahmorzodəyə yoluxan virus

Похожие новости

Xəstə vücudun hallyüsinasiyaları, amma gerçək sifətdə

Aydın Canıyev Əlikram Hümbətov haqqında yazır... Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir. Biri rusdur, biri ingilisdir, biri almandır, hər üçü də heç vaxt mənsubiyyət qüruru

Ermənilər kimi "avtoxton olan əlikram, faxraddin, zaxiraddin" xalqı ...VİDEO

Azərbaycanın separatçılaraqarşı qətiyyətli addımı erməni separatçılarını və onlara nökərçilik edən milli xainləri şoka salıb. Aboszada onların ağzından düşmür. 150 min yezidi kürdünü insan yerinə

ERMƏNİ FEYKİ: F. Abbasova qarşı yeni hücum - VİDEO

Anti Azərbaycan təbliğatının əsas ruporu olan "Novaya Armeniya" saytı erməni tələsinə düşən əlikramçıları talış xalqı ilə qarışdırmaqda davam edir. Videodan da göründüyü kimi bu gənclər məqsədli

Nərmin Şahmarzadənin erməni xüsusi ximət orqanlarının əməkdaşı ilə qohumluq əlaqəsi üzə çıxdı...

Həmişə bir hadisə baş verəndə ilk növbədə düşünürsən səbəb nədir? İlk olaraq bunu anlamaq lazımdır ki, nəticənin nəyə hesablandığını təxmin edə biləsən. Bir insanın həyatını az da olsa riskə ataraq

ERMƏNİ SEPARATÇISI ABBOSZADƏ HƏBS OLUNDU

Azərbaycana qarşı radikal çıxışlar edən, separatçı təşkilat rəhbəri, Talış Milli Hərəkatı adlanan qondarma qurumun sədri Fəxrəddin Abboszadə (Abbasov) Moskva vilayətinin Lyuberets rayonunda həbs
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı qətnamə ABŞ Senatında səsverməyə gedib çıxmayacaqÜzürü ayıbından betər müxalifətə Avropa da dözmədiYeni icra başçısı təyin olunan Qarabağ qazisi evsiz vətəndaşa mənzil verdiVilayət Eyvazov onlara YÜKSƏK VƏZİFƏ verdi" TÜPÜRÜM O BAYRAĞA! "QARXUNLU ƏŞRƏF BƏYDİFAİÇİLƏRİN QURDUĞU GİZLİ TƏŞKİLATLazımsız BMT qətnamələri: 853 saylı qətnaməRUSLARI BİR GECƏDƏ TƏRKSİLAH ETDİLƏRYoxa çıxan Rövşən və Ayaz Mütəllibovun avtomatları - TARİXRusiya Qarabağda, məhz buna görə Azərbaycanı dəstəkləyirLavrov ermənilərə Köçəryanın günahını xatırlatdı - VİDEOBMT-nin dəyərsiz qətnamələrinin xülasəsi: 822 saylı qətnamə"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" kitabı çapdan çıxdıErməni və PKK birgə Ərdoğana qarşı aksiya keçiriblərDaha bir ştat qondarma respublikanı tanıyıbƏrdoğan-Tramp görüşü başa çatdı - FOTO/VİDEOMAYASI POZUQ İKİ DÖVLƏT!Müharibə veteranı Xətai rayonuna İcra Hakimiyyətinin Başçısı təyin edildiErmənilərin növbəti "5 rayon qaytarılır" oyunu"Nə hadisə baş verib ki, piket keçirirlər?" — Siyavuş Novruzovİlham Əliyev xalqa MÜRACİƏT ETDİ...Erməniləri yer üzündən silmək istəyən hökmdarAVMVİB sədrindən maraqlı açıqlamalarErməni Lavrovun "rusca" Qarabağ siyasətiŞəhid övladının ad günündə gözlənilməz hədiyyə – VİDEOÖlkə prezidentindən və I vitse prezidentdən daha bir örnək addımAzərbaycan ordusu tam heyətlə poliqonlara yeridilirFaciəli qəzada müharibə veteranının həyat yoldaşı həlak oldu - VideoBakıda erməni ayranı satılır - FOTOMübariz Mənsimov azərbaycanlı deputatı BİABIR ETDİErmənilər Ağdamda "Anaitin alt paltarını tapıblar"Tarix boyu Türk Qadınları: "KATUN-XATUN-XANIM"Əmir Teymur Sultan Bəyazidin xanımını azad buraxdı"Mənim səlahiyyətim olsaydı, Paşinyanın gəldiyi toyu qara gətirərdim..."Məcburi köçkün məktəbində Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunmuşdurPaşinyan Azərbaycana toya gəlibPrezidentin yeni təyin etdiyi icra başçısı şəhidlə bağlı göstəriş veribNövbəti snayper hazırlığı kursu uğurla başa çatıb-VİDEO"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" çoxcildliyinin 91-ci kitabı çapdan çıxdıQələmiylə və silahı ilə Vətənin keşiyində duran döyüşçü-jurnalistDÖYÜŞÇÜLƏRİN GÖRÜŞÜHərbi prokuror və DSX rəisi Ermənistanla sərhədə gedib - FOTOABŞ-dan Qarabağla bağlı mövqeyini açıqlayıbXramçixin erməniləri hədələdi: Qarabağsız qalacaqsınız...Lavrov Qarabağ danışıqları üçün Yerevana gedirDaimi nümayəndəmiz ATƏT - i fakt qarşısında qoyduVasadze erməniləri rüsvay etdi - Bakı və Tiflisə təxribatAVMVİB sədrindən bayram təbrikiMehriban Əliyevadan Bayraq Günü paylaşımı: "Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!" - VideoPrezidentdən Bayraq Günü ilə bağlı möhtəşəm paylaşım - VİDEO1200 ERMƏNİNİ MƏHV EDƏN 45 AZƏRBAYCAN TÜRKÜNazir əmr imzaladı – bu müəllimlər üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcəkŞəhid oğlunun toyuna təşrif buyuran "çağrılmamış qonaqlar"ın sürpriziQəhrəmanlar can verir, Yurdu yaşatmaq üçün...AVMVİB Tovuz rayon şöbəsində təltif mərasimiPaşinyandan Putinə şok zərbəRus əsgərini güllələyən rus əsgəri tatar danışdıPrezident "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə 45 milyon ayırdıMilli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun dəfnindən 9 il ötdüErmənistan baş nazirinin bəyanatı Amerikada da narahatlıq yaradıbTARİXİ YOL, TARİXİ HADİSƏBakı sakinlərinə Bayraq Günü ilə bağlı müraciətYanvar ayının birindən maaşınızdan 10 AZN tutulacaq - RƏSMİErmənistan baş nazirinin bəyanatı Amerikada da narahatlıq yaradıb“Türkiyənin hədəfi kürdlər yox, PKK-dır” – Necirvan BərzaniOktyabrda baş verən 7 noyabr inqilabıBüdcəmizdə nə var, nə yoxMübariz Mənsimov müxalifətin zirvə görüşü barədə nələr dedi?Eldar Əzizovdan icra başçılarına ciddi - XƏBƏRDARLIQBu gün radio və televiziya işçilərinin bayramıdırQarabağın Həcərinə aid kadrlar yayınlanıb - VİDEOMaşınında erməni mahnısı səsləndirən şəxs tutulduFətullah Gülənin erməni patriarxına - Şok məktubuAlmaniyada üzərində “Artsax Respublikası” yazılmış avro hazırlanıbHeydər Əliyev Fondu Oqtay Güləliyevin müalicəsini öz üzərinə götürdüDİLİMİZ, MİLLİ KİMLİYİMİZDÜŞMƏNƏ QARŞI CİHAD ELAN ETMİŞ ZƏNGƏZUR QAZİSİNəvə-oğulun toyunda, şəhid-oğul təltif edildiOrdu döyüş atışlarını icra etdi - videoABŞ Azərbaycanın güc strukturlarının fəaliyyətini təqdir etdiİlham Əliyev icra başçılarına xəbərdarlıq etdiErmənistan son ay ərzində ORDUSUNDA BAŞ VERƏNLƏRTƏBRİK: İSMAYIL TANRIVERDİ - 64NƏ SOYQIRIMI? ERMƏNİLƏRİN QƏLƏMİNDƏN KÜRDLƏŞƏN ERMƏNİLƏR! ..Primakovun ölüsü də Bakıdan "əl çəkmir"Tramp ABŞ-ı dollar uçurumuna sürükləyir“Aprel döyüşlərində ərazilər itirmişik, təmas xətti dəyişib” - Sabiq erməni nazirdən etirafDaha bir veteranımız sıralarımızı tərk etdiNazirlik hərbi pensiyalara artımlar barədə açıqlama verdiMehriban Əliyeva Qarabağ əlilinin həbs qoyulmuş evini özünə qaytardı - VideoAzərbaycan ABŞ-a nota verdiDaha bir veteranımız haqqa yürüdü...AVMVİB Biləsuvar rayon şöbəsinin sədri təltif edildiTürkiyə tək bu sənədlə erməniləri ifşa edə bilər - FotoƏsədin 18 hərbçisi Rusiyaya təhvil verildi - VİDEO"7 POLİS": Onlar geri dönmədən Vətənin keşiyində qaldılarBakı Slavyan Universitetinin rektoru ilə bağlı iddialara cavab verildiPaşinyan Qarabağa görə faşist olduPrezident yeni icra başçılarına şərt qoydu: Eşitsəm ki, əyri yola gedirsiniz, çox ciddi cəzalandırılacaqsınız
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ