Atatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...

Atatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...Əvvəla, mən bir türk millətçisiyəm. Mən belə anadan olmuşam. Mən belə öləcəyəm. Türk birliyinin bir gün həqiqət olacağına inanıram. Görməsəm də, xəyallarında dünyaya gözlərimi bağlayacağam. Türk birliyinə inanıram, görürəm. Sabahın tarixi Türk Birliyi ilə yeni dövrlərini açacaq. Dünya yalnız bu zaman asudəliyə qovuşacaqdır. Türkün varlığı bu köhnəlmiş dünyada yeni üfüqlər açacaq, günəş nə deməkdir, üfüq nə deməkdir, o zaman görüləcəkdir.

***

Bu ölkə dünyanın heç gözləmədiyi, heç ummadığı müstəsna bir varlığın yüksək təzahürünə bir səhnə oldu. Bu mənzərənin yeddi min yaşı var, bura bir türk beşiyidir. Bu beşik təbiətin küləkləri ilə dalğalandı. Beşikdəki uşaq təbiətin yağışlarında çimdi. Bu uşaq əvvəllər təbiətin ildırım, şimşək, qasırğalardan qorxurdu; sonra onlara öyrəşdi; Təbiət atası onları övladları kimi tanıdı. Bir gün o təbiət uşağı təbiətə çevrildi; ildırım, şimşək, günəş oldu; Türk oldu. Türkc budur. İldırımdır. Qasırğadır, dünyanı işıqlandıran günəşdir.

***

Bir gün rəssamlar türklərin üzünü çəkmək istəyirlərsə, ildırıma baxıb çəksinlər.

***

Milli mənliyini tapa bilməyən millətlər başqa millətlərin ovu olacaqlar.

***

Həyatdakı yeganə üstünlüyüm türk olmağımdır! Bunu hörmətli millətimə tövsiyə edirəm, qoynunda bəsləyib başına qaldıracağın adamların qanındakı və vicdanındakı əsillik mahiyyətini araşdırmağı heç zaman diqqətdən kənarda tutmasın.

***

Biz milləti doğrudan doğruya sevirik və türk millətçisiyik.

Respublikamızın təməli türk topluluğudur. Bu cəmiyyətin üzvləri nə qədər türk mədəniyyəti ilə doludursa, o cəmiyyətə söykənən respublika daha da güclü olar.

***

Məni fövqəladə bir insan kimi şərh etməyin. Doğulduğum yeganə fövqəladə hadisə, bir türk olaraq anadan olmağımdır.

***

Ölkəniz sizindir, Türklərindir. Bu ölkə tarixdə bir Türkdü və bu gün bir Türkdür və bir Türk olaraq daim yaşayacaqdır.

***
Yetişəcək uşaqlarımıza və gənclərimizə, görəcəkləri təhsilin hüdudu nə olursa olsun, ən əvvəl, hər şeydən əvvəl Türkiyənin istiqbalına, öz mənliyinə, milli ənənələrinə düşmən olan bütün ünsürlərlə mübarizə etmək lüzumu öyrədilməlidir.

***
Bu, türk ziyalılarının özlərini tanımamaları səbəbindən özlərini onlardan daha aşağı səviyyədə görmələri, bir səbəbə və ya başqa səbəbə görə başqa millətlərdə üstünlüyün olduğunu düşünürlər. Bu yalançı görüşə son qoymaq üçün bütün nəcibliyi və tarixi ilə türklüyümüzü tanımaq və tanıtmaq vacibdir.

Uca Türk! Sənin üçün ucalığın hüdudu yoxdur. İşdə parol budur Türkiyə nə Amerikanlaşacaq, nə də Batılılaşacaktır, yalnız razı özü olacaqdır.

Uca Türk! Sənin üçün ucalığın hüdudu yoxdur. Şifrə budur.

***

Türk uşağı əcdadı ilə tanış olduqdan sonra daha böyük işlər görməyə güc tapacaqdır.

***

Daş qırılır, tunc əriyir; amma türklük əbədidir.

***
Türk dünyasının ən böyük düşməni kommunizmdir. Göründüyü yerdə əzilməlidir.

***
Millətin çox fərqli xüsusiyyətlərindən biri də dildir. Türk millətindən olduğumu söyləyən şəxs hər şeydən əvvəl türkcə danışmalıdır. Türk dilini bilməyən bir şəxs, Türk mədəniyyətinə və cəmiyyətinə sadiqliyini iddia edərsə, buna inanmaq doğru olmaz.

***

Xalqın sevdiyi qədər böyük sevgi yoxdur. Düşünürəm ki, İstiqlal Müharibəsində millətimə verdiyim bəzi xidmətlər var. Ancaq bunun heç birini özümə mal etmədim. Dedim ki, görülən işlərin hamısı millətin bir əsəridir. Arasanız ən doğrusu budur. Keçmişdə saysız-hesabsız sivilizasiyalar qurmuş bir irq və millətin övladı olduğumuzu sübut etmək üçün, etməli olduğumuz hər şeyi etdiyimizi iddia edə bilmərik. Bu gün və sabah daha çox böyük işimiz var. Elmi araşdırmalar da bunlar arasındadır. Dostlarıma tövsiyəm budur: gəlin özünüz üçün deyil, mənsub olduğumuz millət üçün birlikdə çalışaq. Bu işlərin ən böyüyüdür.

***
Böyük dövlətlər quran əcdadlarımızın da böyük və dəbdəbəli mədəniyyətləri olub. Bunu axtarmaq, araşdırmaq, türklüyü və dünyanı məlumatlandırmaq bizim borcumuzdur.

***

Şübhə etmirəm ki, Türklüqyün unudulmuş böyük sivilizasiya və türklük mədəniyyətinin gələcək inkişafı ilə yüksək sivilizasiya üfüqündə yeni bir günəş kimi meydana çıxacaqdır.

***

Yeni türk yazısı türklərin zəkasını və istedadını inkişaf etdirə biləcəyi üçün, yeni yazımızı tarlalarda işləyən əkinçilərə və dağlarda gəzən çobanlara yaymağa çalışmaq vicdanımızın və milli ləyaqətimizin borcudur.

Türk Türk olduğu üçün nəcibdir, çünki türkdür. Bütün soy qürurumuzu türk olmanın içində tapırıq.

Millətləri yüksəldən bu xüsusa başqa bir amil əlavə edək. Millətlərin qəlbində intiqam hissi olmalıdır. Bu ümumi intiqam deyil, həyatı, gələcəyi və firavanlığı ilə düşmən olanların zərərə uğratymağı hədəfləyən bir qisasdır.

***
Bütün dünya bilməlidir ki, biz qarşımızda belə bir düşmən olduqca onu bağışlaya bilmərik və bağışlamayacağıq. Düşmənə mərhəmət, acizlik və zəiflikdir, bu insanlıq göstərmək deyil, insanlıq həssaslığının məhv edildiyini elan etməkdir.

***

Yurddaşlarım! Az vaxtda çox və böyük işlər görmüşük. Bu işlərin ən böyüyü, təməli Türk qəhrəmanlığı və yüksək Türk mədəniyyəti olan Türkiyə Respublikasıdır.

***

İndi böyük Türk millətinin bir fərdi olaraq bu xoşbəxt günə qovuşmanın ən böyük sevinc və həyəcanı içərisindəyəm.

***

Türk Türk olduğu üçün nəcibdir. Çoxumuz atamızın atasını xatırlamırıq. Bütün soy qürurumuzu Türk olmanın içində duyuruq.
Atatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...
***

Üzv olduğum Türk millətinin izzəti və şərəfi varsa, mən də bir fərd olaraq şan və şərəfə sahibəm.

***

Türk Milləti əsrlər boyu azad və müstəqil yaşamış və müstəqil yaşamağın zəruriliyini düşünən bir xalqın qəhrəman övladlarından ibarətdir. Bu millət istiqlalsız yaşamayıb, yaşaya bilməz və yaşamayacaq.

***

Türk millətinin xarakteri yüksəkdir. Türk milləti çalışqandır, Türk milləti zəkidir. Çünki Türk milləti milli birlik və həmrəylik ilə çətinliklərin öhdəsindən gələ bildi. Türk millətinin yürüməkdə olduğu tərəqqi və mədəniyyət yolunda əlində apardığı məşəl müsbət bir elmdir.

***

Şübhə etmirəm ki, Türklüyün unudulmuş mədəni vəsfi və böyük mədəni qabiliyəti, bundan sonrakı inkişafı ilə yeni mədəniyyət üfüqündə bir günəş kimi meydana çıxacaqdır.

***

Türklük ən dərin güvən mənbəyim və ən qürurlu dayağımdır.

***

Milli varlığımıza düşmən olanlar ilə dost olmayaq. Belələrinə qarşı ... "Türkəm və sənə düşmənəm, bir nəfər qlsam da"!-deyək.

Türk millətindən olduğunu söyləyən insanlar ilk növbədə Türkcə danışmalıdırlar.

Türk çətin işləri bacarmaq üçün yaradıldı!

***

Möhtac olduğun qüdrət damarlarındakı əsil qanda mövcuddur!

***

Dil millətin aşkar keyfiyyətlərindən biridir. Türk millətindən olduğumu söyləyən şəxs hər şeydən əvvəl türkcə danışmalıdır. Türk dilini bilməyən bir şəxs, Türk mədəniyyətinə və cəmiyyətinə sadiqliyini iddia edərsə, buna inanmaq doğru olmaz.

***

Qurtuluş savaşından bəri Türk milləti, hətta bu müharibəyə atılanda da məhkum edilmiş millətlərin azadlıq və müstəqillik davalarına qatıldı və kömək etdi. Belə olduqda, öz həmyerlilərinin azadlıqlarına və müstəqilliklərinə laqeyd qalması əlbəttə ki, uyğun deyil. Ancaq millət davası şüursuz və ölçüsüz bir dava şəklində mütaliə və müdafiə edilməməlidir. Millət davası siyasi mübarizə mövzusundan əvvəl, şüurlu bir əqidə məsələsidir. Şüurlu əqidə demək müsbət elm və elmi metodlara əsaslanan məqsəd və hədəf deməkdir. Bu vəziyyətdə təbliğatda müsbət prosedurların tətbiqi vacibdir. Hərəkətlərin həddi və qaydası nəzərə alınmalıdır. Türkiyə xaricində qalmış olan Türklər, ilkin mədəniyyət məsələləriylə məşğul olmalıdırlar. Əslində türklüklə bağlı müsbət mənada ələ almış oluruq. Böyük türk tarixinə, türk dilinin qaynaqlarına, zəngin ləhcələrə və qədim türk əsərlərinə böyük əhəmiyyət veririk. Baykaldan şimalda yaşayan Yakut türklərinin də dilini və mədəniyyətini diqqətdən kənarda qoymuruq.

***

(Türk) Tarix tezisi yetişdi. Bunun üzərinə getmək, fasiləsiz işləmək lazımdır. Bəzi imansızlar ola bilər. Bunlar yol kəsənlərə bənzəyə bilərlər, aldanmayın.

***

Yalnız vətənimizə və müstəqilliyimizə göz dikənlərə təkcə əsgəri güclə üstün olmaq kifayət deyil. Siyasi, inzibati və iqtisadi cəhətdən güclü olmaq lazımdır ki, ölkəmiz haqqında aqressiv ambisiyaları olanların bütün ümidlərini qırılsın ...

Qurtuluş və müstəqillik uğrunda mübarizəmizi başa çatdırmaq və Uca Allahın xalqımıza verdiyi bacarıqları ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək və zəifliyimizin səbəblərini aradan qaldıraraq ölkəmizə hədiyyə edilən bütün güc və sərvət mənbələrindən ən yaxşı şəkildə istifadə etmək üçün daha çox vaxt sərf etmədən çalışmağa məcburuq.

***

Hər hansı bir insanın yaşadıqca məmnun və xoşbəxt olması üçün lazım olan şey özü üçün işləmək deyil, gələcəyi üçün çalışmaqdır. Həyatda tam zövq və xoşbəxtlik yalnız gələcək nəsillərin ləyaqəti, varlığı və xoşbəxtliyi üçün çalışmaqda tapıla bilər.

***

Hər bir Türk fərdinin son nəfəsi, Türk millətinin nəfəsinin sönməyəcəyini, əbədi olduğunu göstərməlidir.

Uca Türk! Sənin üçün ucalığın hüdudu yoxdur.

Fedai.az
Atatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...
16 noyabr 2019 /

Atatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...

Похожие новости

Qalina Şuke: "Biz hamımız-latışlar, ruslar azca da olsa türkük".

Bəşəriyyətin əsasında türk etnosunun durması artıq danılmaz bir elmi faktdır. Belə qənaətə türk dilli alimlər, araşdırmaçılar, tarixçilər, filoloqlar deyil məhz qərb alimləri gəlir. Bəli türk

ZƏFƏR BAYRAMIN MÜBARƏK, TÜRK MİLLƏTİ!

Bu gün qardaş Türkiyənin milli bayramlarından biri, 30 avqust – Zəfər bayramı qeyd olunur. Bu bayram Türkiyə tarixinə Birinci Dünya müharibəsindən məğlub çıxan Osmanlı dövlətinin işğalçı ölkələr

Əli Yunisindən Azərbaycan türklərinə təhqirlə bağlı Türk millət vəkillərindən Ruhaniyə yazılı xəbərdarlıq-Şəkil

GADTB-nin Mətbuat Mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Urmiyanın millət vəkilləri Qazipur və Bəhadüri, eləcə də digər 50 türk millət vəkili Ruhaninin etniklərin işi üzrə müşaviri Əli Yunisinin

PPK-dan xain hücum: 5 Türk əsgəri şəhid oldu, 7 yaralı var

DHA xəbər verir ki, Siiritin Eruh ətrafındakı Ormanardı Üs bölgəsində karakola PKK terrorçuları tərəfindən hücum təşkil olunub. Döyüş nəticəsində 5 Türk əsgəri şəhid olub, 7-si yaralanıb. Hazırda

TÜRK ORDUSU AFRİNDƏ 11 ŞƏHİD VERDİ

Dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın Afrin bölgəsində keçirdiyi "Zeytun budağı" əməliyyatı çərçivəsində şəhid olan türk hərbçilərinin sayı artıb. Türkiyə mətbuatı yaydığı məlumatda qeyd
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
DİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsindəAVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəQəhrəmanların ölümüPaşinyan İTALİYA mətbuatında CİDDİ TƏNQİD olundu - VİDEOErməni xəbərləri: Karapetyan "Ən yaxşı erməni" oldu...Anar Ələkbərovu prezdent köməkçi təyin etdiİlham Əliyev Əli Həsənovu vəzifəsindən AZAD ETDİPrezident Administrasiyasının yeni şöbə müdirləri - SİYAHIYeni Ombudsman and içdiSON DƏQİQƏ! Azərbaycan parlamenti yeni Ombudsman seçdiVeteran qadınlar Qarabağ dərdini Avropada nümayiş etdirdilərAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdiPrezident daha bir dövlət qurumunu ləğv etdiVilayət Eyvazov Ziya Məmmədovun qardaşı oğlunu İŞDƏN ÇIXARDIAVMVİB sədri Cümşüd Nuriyevə layiq olduğu cavabı verdiPaşinyan Ramil Səfərov haqda danışdıTƏBRİK: SƏBİRƏ MAHMUDOVA - QARABAĞIN HƏCƏRİ“Seçkilərin vaxtını Prezident müəyyən edəcək” - Siyavuş NovruzovRusiya Xarici İşlər naziri Bakıya gəlirAzərbaycanda Milli Məclis buraxıldı"Qarabağ" Sevilyada tarixi uğura bir addım da yaxınlaşa bilərSabiq prezident 17 il azadlıqdan məhrum edildiSəudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdıBu bizim hekayəmiz, o qədər saf, o qədər təmiz ...Daha bir qazimiz sıralarımızı tərk etdi...Haqqa yürüdüDüşmənin növbəti böhtanıİlham Əliyev: Paşinyanın cavabı onu göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər, amma bu ölkənin faşist mahiyyəti dəyişmir.Tramp erməni hiyeredulu Kardaşyana "çılpaq poz vermə"-deyibMüharibə veteranı həkimlər bir aradaİlham Əliyev Valeri Gerasimovla görüşdüŞəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə daha 100 mənzil verildiİlham Əliyev NATO-nun Hərbi Komitəsi sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTOABŞ-da iki erməni dığası EVLƏNİBLƏR...VİDEO“Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları yaxşı anlayırdılar ki, savadsız cəmiyyətdə...” - Prezident İlham ƏliyevBakıda yəhudi adı altında gizlənən ermənilər yaşayır? - ŞOK AÇIQLAMATanıyın, tanıdın: ONLAR VƏTƏN UĞRUNDA DÖYÜŞMÜŞLƏR...Qənirə Paşayeva Qarabağ əlilləri ilə bağlı hökumətə çağırış etdi“İki min azərbaycanlı əsiri kluba doldurub…” – Erməni kapitanın qorxunc etiraflarıBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!"Kür, Araz, Ararat...deyib qardaş olanlar"...Bakıdan Pşinyanın sərsəmləməsinə cavabİham Əliyev millət vəkiliylə bağlı sərəncam imzaladıİlham Əliyev Valeh Ələsgərova vəzifə verdi - SƏRƏNCAMAzərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Rusiyaya rəsmi səfəri başa çatdıAVMVİB Gəncə şəhəri Kəpəz rayon şöbəsi tədbir keçirdiNJDE LÖVHƏSİ. Xatirə abidəsi necə nifaq simvoluna çevrildi?Avropanın mərkəzində törədilmiş Türk soyqırımıİraqda dünyanın ilk super gücünü məhv edən fəlakətin izləri tapıldıRusiya ABŞ və Avropanı yeni silahlarla qorxutduMƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ DƏ DİFAİNİN ÜZVÜ İDİBakıda 12 cangüdənlə gəzən erməni səfərindən danışdıMehriban Əliyeva Rusiya mediasına müsahibə verdiNazir yeni rəis müavini təyin etdiDaha bir veteran haqqa yürüdüNikol Paşinyandan diplomatik skandal! - Arxasını dönüb getdi - VİDEOAzərbaycana gələn erməni və Ermənistana gedən azərbaycanlı jurnalistlərAVMVİB Mingəçevir şəhər şöbəsindəAVMVİB Laçın rayon şöbəsindəŞöbə sədri Fəxri fərmanla təltif edilibBAŞSAĞLIĞIMehriban Əliyeva Moskvada “Azərbaycan” pavilyonunun açılışında iştirak edib (FOTOLAR)Rusiya “Müharibə Allahı”nı sınaqdan keçirdi - VİDEOMəşhur deputatın xanımı yüksək VƏZİFƏYƏ GƏTİRİLİR? - 25 noyabrda təsdiqlənəcəkMüxalifətin məntiqi: "Hava soyuqdursa, günahkar iqtidardır"...Mariya Zaxarova: "Azərbaycanlı qaçqınların Qarabağa qayıtmaq hüququ var"Prezident İlham Əliyev dekabrın 20-də rusiyalı həmkarı ilə görüşəcəkPKK-da təcavüz dəhşəti: Qızları sıraya düzdü, sonra isə...
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ