Səudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdı

Səudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdı
Qeyd etmək lazımdır ki, müəllif kitabında Kral Fahd b. Əbdüləziz sağ ikən əxlaqsızlığını və korrupsiyasını üzə çıxarmağa çalışmışdı.

Nasir əl-Səid kitabının ilk 30 səhifəsini Səud sülaləsinin şəcərəsinə həsr etdi və kitabın sonunda bu sülalənin əslində Hicaz və Mədinə yəhudiləri üzərində qurulduğunu sübut etdi.

Kitabın davamında Əl-Səid Muhəmməd b. Abdul Vahhabın qurduğu vəhhabilik düşüncəsini necə dəstəklədiyini geniş izah edir. Sonra Məhəmməd b. Əbdül Vəhhabın necə bir dini lider olduğunu və Ərəbistanın siyasi rəhbərliyinin Səud sülaləsinə təhvil verilməsində yəhudilərin əli olduğunu, bu planın yəhudilər tərəfindən planlaşdırıldığını və icra edildiyini geniş izah edir.

Müəllif Səud sülaləsinin çıxışlarını ətraflı araşdırdı və heç bir məsələni qələmdən salmamağa çalışdı. Sonradan bu sülalənin Ərəbistandakı qəbilələrə qarşı etdiyi soyqırımlarını araşdırdı və iddiasının sübutu üçün bəzi həqiqətləri əks etdirən tarixi fotoşəkilləri ortaya qoydu. Kitabın davamında müəllif, eyni zamanda, Səudiyyə sülaləsinin son əsrdə İngilislərlə sıx əlaqələrini də qeyd etmişdir.

Nasir əl-Səud, Səudiyyə sülaləsi ilə İsrail rejiminin qurucusu Ben Gerion arasındakı yaxın, lakin gizli tutulan təmasları və ikisi arasında indiyədək davam edən əlaqələrinə yer vermiş və belə demişdi: "Ben Gerionun xəyal etdiyi rejimi qurmaq üçün Səud Xanədanının dəstəyini almışdır.

Müəllif, yuxarıda göstərilən “Tarix-i Ərəbistan” ın (Ərəbistan tarixi) üz qabığında kral Fəhd b. Abdulazizin gənclik illərində bir fahişə ilə yaxalanan zaman bir fotoşəkilini buraxdı. Fotoda kral tanınmamaq üçün üzünü əlləri ilə örtməyə çalışır. Müəllif fotonu Səud sülaləsinə göndərərək, üzərinə Bəqərə surəsinin 204-dən 207-yə qədər olan ayələrini yazmışdır:

Bəzi insanlar var ki, dünya həyatı haqqında söylədikləri xoşunuza gələr və Allahı ürəyindəkilərə şahid tutarlar. Halbuki o, İslam düşmənlərinin ən pisidir.

İş başında olanda yer üzündə pozğunluq çıxarmaq, məhsulu və nəsli məhv etməyə tələsər. Allah fəsadı sevməz.

Ona deyildiyi zaman: "Qorx Allahdan qorx", onların qüruru onları günaha aparar. Cəhənnəm də onun öhdəsindən gələr. Bu yer, nə pis yerdir!”

Bu şəcərənin təfərrüatlarına nəzər salaq: Hicrətdən sonra, ANZA tayfasının bir qolu olan Əl-MASALİH qrupundan olan bir neçə nəfər, 851-ci ildə Nəcddən İraqa buğda, qarğıdalı və digər ərzaq məhsulları almaq üçün bir karvan qurdular. Bu karvanın lideri Sahmi Bin Hatlul idi. Bəsrəyə gəldikdə, karvan yemək almaq üçün dayandı.

Onlar daha ucuz qiymətə ərzaq bazarlığı etdikləri zaman, yəhudi taciri Murdakai Bin İbrahim bin Mose karvanın haradan olduğunu soruşdu. ANZA qəbiləsinin El Masalikh budağından gəldiyini söyləyəndə onları qucaqlayan yəhudi taciri Murkadai, atasının daxili münaqişələr səbəbiylə qəbiləni tərk etdiyini və bu bölgədə məskunlaşdığını söylədi. Karvandakıların yanından qayıdan Murkadai karvandakı dəvələrin hər cür yeməklə doldurmağı əmr etdi. Bu vəziyyətdən çox təsirlənənlər, Murdakayın tərəddüd etmədən söylədiyi hər uydurma hekayəyə inanırdılar. Karvan yükü götürüb hərəkətə başlayan anda, yəhudi taciri onlarla birlikdə Nəcdə gəlmək istədiyini və əcdad torpaqlarını görmək istədiyini söylədi. Bu istək karvan üzvləri tərəfindən müsbət qarşılandı.

Karvanla Nəcdə gələn Murkadai, burada olduğu müddətdə tanış olduğu insanlara müxtəlif təbliğatlar apardı və ətrafında bir dəstə topladı.

Onun apardığı təbliğat Yəmən, Hicaz və Nəcd bölgəsində fəaliyyət göstərən müsəlman din xadimi Şeyx Salih Salman Abdullah El Tamiminin müxalif reaksiyası ilə qarşılandı. Şeyx Murkadainin əsl niyyətini anlamış və bölgədən sürgün etdirmişdi.

Əl Qasim bölgəsinə sürgün edilən Murkadai burada adını dəyişdirərək Markan Bin İbrahim Musa adını aldı. Bir müddət sonra sürgün edildiyi bu bölgəni tərk edən Murkadai, Əl-Katif yaxınlığındakı Diriye qəsəbəsində məskunlaşdı və yeni hekayələr hazırlayaraq təbliğata başladı. Bu hekayələr və təbliğatla hörmət qazanan Murkadai, buranı tamamilə hazırladığı Yəhudi Krallığının mərkəzi olaraq görürdü.
Səudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdı


Kral olmaq üçün Markan bin İbrahim Musa (Murkadai) bölgədəki bir neçə bədəvi qəbiləsinə yaxınlaşdı və güvən qazandıqdan sonra səltənətlərini elan etdi. Bu bölgədə güclü Əjman və Banu Xalid qəbilələri birləşərək həqiqi şəxsiyyətlərini və məqsədlərini deşifrə etdikləri Murkadaya qarşı böyük bir hücuma başladılar. Hücumu çətinliklə qurtaran Murkadai, daha sonra Əl-Riyad kimi tanınan Əl Arid adlanan ərazidə El Mailibid Gusabiyadakı bir fermaya sığındı. Ferma sahibi yaxşı niyyətli bir adam olduğundan Murkadaiyə sığınacaq və yemək üçün kifayət qədər yemək verir. Orada bir ay qaldıqdan sonra Mukadai ferma sahibini öldürdü və əmlakını müsadirə etdi, ətrafdakılara ferma sahibinin oğrular tərəfindən öldürüldüyünü bildirdi.

Fermaya yerləşdikdən sonra dərhal Madaffa adlı bir qonaq evi qurdu və topladığı insanlara onun ərəb şeyxi olduğunu, şeyx Səlim Abdullah Tamim əleyhinə düşmən təbliğatı aparmağa başladı və Şeyx Tamimi əl Zalafi qəsəbəsindəki məsciddə öldürtdü.

Özünü çox təhlükəsiz hiss edən Murkadai, bir neçə qadınla evlənir və çoxlu uşağı var. Səudiyyə qəbiləsini quran Murkadai gizli olaraq öz inanclarını yaymağa başladı və ətrafda iqtisadi cəhətdən güclü tayfaların sahələrini ya pulla, ya da ayaq oyunları ilə ələ keçirdi və qısa müddətdə bölgədə böyük bir gücə çevrildi. Bu şəkildə Səudiyyə qəbiləsi meydana gəldi. Murkadainin oğullarından biri olan Al Mukaranın iki oğlu vardı. Onlardan biri Məhəmməd, digəri Səud idi. Səudiyyə krallığının adı buradan gəlir.

Onlara qarşı çıxanları ya qadın, ya pul, ya da zorla susdurdular.

Səudiyyə ailəsinin ərəblərin ən əhəmiyyətli qəbilələrindən olan Rabia, Anza və Almasalih qəbilələri ilə heç bir bağlarının olmamasını yazmaq istəyənləri, ya pul, ya da qorxu ilə susdurdular. Əllərindəki saxta bağlantılar ilə yazdığı bir kitabda Səudiyyə krallarının soyunu Məhəmməd peyğəmbərə aparıb çıxaran və əsas götürülən Krallıq kitabxanasının direktoru Məhəmməd əl-Tamimiyə Səudiyyə Ərəbistanı krallığı tərəfindən Səudiyyə Ərəbistanının Misir Konsulluğu vasitəsi ilə külli miqdarda pul verildi.

Vaxt keçdikcə çox güclü Səudiyyə ailəsi ərəblərin qabaqcıl ailələrini və qəbilələrini kifayət qədər müsəlman olmamaqda və ya geri döndüklərini iddia etməkdə günahlandırdı və bir çoxlarını Səudiyyə ədaləti adı altında öldürdü. "Səud ailəsi" adıyla yayılan kitabın 98-101-ci səhifələrində Nəcd bölgəsində yaşayan müsəlmanların bir zindik olduğunu və buradakı müsəlmanların qanının, pulunun, əmlakının və qadınlarının halal olduğunu elan edir. Vəhhabi xəttində olmayan müsəlmanların dinlərinin etibarlı olmayacağı da iddia edilir. Mahiyyətcə gizli yəhudi olan Səudiyyə sülaləsi illərdir özləri kimi gizli yəhudi vəhhabının qurduğu vəhhabilik doktrinası adı altında bir çox insanı vəhşicəsinə qətlə yetirdi. Ölkədəki bir çox insan yoxsul olsa da, Səudiyyə sülaləsi bütün ölkələrə adlarını verir və ölkədəki hər şeyi öz üzərinə götürür və yalnız öz qəbilələri bütün təbii sərvətlərdən bəhrələnirlər. Sülalənin ən xırda siyasətini tənqid edəcək hər hansı bir insanın cəzası vəhhabizmin qərarıyla edam edilməsidir.

20-ci əsrin əvvəllərində ərəb bölgəsini zorla ələ keçirən Səudiyyə ailəsindən olan Kral Əbdüləziz Osmanlı İmperiyasına girmək istədi, lakin Osmanlı hökmdarları tərəfindən etibarsız və qəddar kimi rədd edildi. Buna görə bölgədə güc olmaq istəyən İngilislərə yaxınlaşaraq, bölgədə bir çox qırğınlara imza atdılar.

Səudiyyə sülaləsinin yəhudi olması barədə yuxarıda göstərilən “Tarih-i Al-i Səud” (Səud sülaləsinin tarixi) kitabında qeyd olunan sənədlərə əlavə olaraq, bu zərərli ailənin özünə inamları da var: "1960-cı ildə Qahirədəki "Savl El Arap" radiosu və Yəməndə Sanaa radiosu Səudiyyə ailəsinin gizli yəhudilər olduğunu iddia etdi. İddiaları rədd etməyən Kral Faysal, "Washington Post" qəzetinə 17 sentyabr 1969-cu ildə deyib: "Biz Səudiyyə sülaləsinin yəhudi qohumlarıyıq !!!

Yəhudilərə düşmən olan ərəb və islam hakimiyyəti ilə eyni nöqtədə deyilik !!!

Ölkəmiz yəhudiliyin ilk mənbəyidir və yer üzündə dağıldığı yerdir !!! "

Sivas media
27 noyabr 2019 /

Səudiyyə sülaləsi tarixi sənədlərlə yəhudi çıxdı

Похожие новости

HƏCCƏ GEDƏNLƏRİ İSRAİL QARŞILAYIB YOLA SALACAQ

Son zamanlardakı açıqlamaları ilə "modern İslam" vurğulayan Səudiyyə Ərəbistanı İsraillə əlaqələrini "gücləndirmək" üçün daha bir addım atıb. Mart ayının əvvəlində, Səudiyyə rəhbərliyi öz hava

Səudiyyə fələstinlilərin İsrailə müqavimətini düşmənçilik adlandırdı

Hurriyyet.org xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının ABŞ ilə İsrail arasında həyata keçirdiyi sürətli yaxınlaşma getdikcə qəribə bir şəkil almaqdadır. ABŞ ilə müttəfiq ola bilmək üçün mülayim islam

Məkkə və Mədinə imamları cümə xütbəsində Qüds barədə səssiz qalmağı seçiblər

Eastnews.org-un verdiyi xəbərə görə, dünən dünyanın iki müqəddəs məscidlərinin yerləşdiyi Məkkə və Mədinədə cümə namazından sonra məscid imamlarının xütbəsində ABŞ prezidenti Donal Trampın Qüdsü

ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanının iyrənc Qüds planı üzə çıxdı

ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanının Qüdslə bağlı planlarının detalları məlum olub: Qüds İsrailin, Əbu-Dis isə Fələstinin paytaxtı olacaq, fələstinlilərin geriyə qayıdış haqları əllərindən alınacaq. ABŞ

KORRUPSİYAYA QARŞI "ÖLÜMÜNƏ" MÜBARİZƏ...

Krallıqda aparılan antikorrupsiya əməliyyatları zamanı 44 yaşlı Səudiyyə şahzadəsi Əbdül-Əziz ben Faxd ben Əbdüləziz əl Saud öldürülüb. Bu barədə məlumatı yerli KİV-lər yayıb. Səudiyyə Ərəbistanında
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
AVMVİB Rəhbərliyi və təşkilat üzvləri Anım günündə iştirak etdilərİlham Əliyevdən Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım - FOTOAğdaş veteranları məktəblilərlə görüşdülər12 dekabr – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür!Xəzər rayon veteranları Ulu Öndəri andılar...1993-cü ildən etibarən erməni əks-kəşfiyyatı 20-dən artıq casusu aşkar edib: əksəriyyəti Bakıya işləyirdiHərbi Prokror X. Vəliyev: “Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsi dünya tarixində və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaqdır”Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydı Erməni mediası: Paşinyan Putinin ifşa fotosunu yaydıBakı və Tehran razılaşdı: Bu məhsullar çox ucuz olacaqAŞPA-nın həmməruzəçiləri Azərbaycana səfər edəcəkErmənistanın keçmiş prezidenti: "Nikol Paşinyan özünü Xilaskar İsus kimi təsəvvür edir"Əsirlikdə çörək üçün ermənilərlə güləşən çempionumuz - VideoDoğrudanmı, dünyada hər iki yüz nəfərdən biri Çingizxanın törəməsidir?ƏSİRLİKDƏ QALAN SOYDAŞLARIMIZSak oğlu Əmir TeymurQanlılıqNizami rayonunda tədbir keçirilib“EuroHome”də yanğın davam edir - VİDEODünyaya ağalıq edənlər: Akademiyamı, maliyyə qaynağımı?Osmanlıda qanuni əsasi...Qarabağda ermənilərə qan udduran azərbaycanlı qızdan DƏHŞƏTLİ ETİRAFLAR: Zəncirlə bağlayırdılar ki...Bu razılaşma ilə 4 ölkənin planını pozduq - ƏrdoğanQƏHRƏMAN, YOXSA QULDURBAŞI?İraqın beynəlxalq hava limanı BOMBALANDICeyhun Bayramov: "Gələn dərs ilindən ali məktəblərə qəbul yeni təsnifat əsasında aparılacaq”Barux ailəsi Rotşildlər və Rokfellerlərin təsirini necə poza bilərŞirvanlı Sultan Mehmet bəyQORBAÇOV ERMƏNİLƏRDƏN NİYƏ ÜZ ÇEVİRDİ?ORDAN-BURDAN"Müharibə başlasa Azərbaycanlılar bizi öldürəcək..." - Erməni polkovnikdən AÇIQLAMASalome Zurabaşvili: "İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu liderlərindən biridir”AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yeni ofisdəAzərbaycanda PKK-nı təbliğ edən keçmiş məmur özünü asıbQarabağ döyüşçüləri tələbələrlə görüşdüAZƏRBAYCAN ORDUSUNUN İLK NİZAMİ HƏRBİ HİSSƏSİBu, baş verməsə, Qarabağda MÜHARİBƏ OLACAQ – Rusiyadan ŞOK XƏBƏRDARLIQElmar Vəliyevi vuran Yunis Səfərovla bağlı yeni ŞOK DETALLARHabil Vəliyev azadlığa buraxılıbSiyavuş Novruzov müxalifəti ağac əkməyə dəvət etdiİçib erməniləşən "azərbaycanlılar"ın adı açıqlandıPrezident: “Mənim ümidim gənclərədir”Telefon danışığınızı kim dinləyir? – Bu KOD ilə hər şeyi öyrənəcəksinizDeputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin diqqətinə! - Bu gündən başlandıTürkiyəli nazir Azərbaycan şəhidinin övladının əlindən öpüb - FOTO - VİDEOTƏBRİK: RASİM PAŞAYEV - 50AVMVİB Nəsimi rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildiİlham Əliyev: "Biz xalq üçün yaşayırıq, dövlət xalqı qorumalıdır"Tağıyevin villası satışa çıxarıldı - 5 milyon manataHəmyerlimiz Pentaqonda yüksək vəzifəyə təyin olunduPrezident Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıbDİFAİ ONA TABE OLMAYANLARI CƏZALANDIRIRDIPaşinyanın özünü bilməz Annası da sərsəmlədi"Müharibə veteranı" vəsiqəsi hansı sənədlər əsasında verilir? - Hüquqi YARDIMMüharibə veteranı məhkəmələrin ədalətsizliyinə üsyan etdiOlmayan binanın sakinləri BakıMetro QSC-ni günahkar sayırlar - VİDEOAVMVİB Sabirabad rayon şöbəsində"Mən İlham Əliyevin necə millətsevər bir lider olduğunu bilirəm"AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN LƏNKƏRAN ƏMƏLİYYATIRusiyada Njde ilə yanaşı Andranik, Hamazasp və Hovhannesin də xatirə löhvələri sökülübGöydən yaşayış evinə görün nə düşdü - Polis hadisə yerində - FOTOLARErmənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən xəbərdarlıq: "Azərbaycanlı ola bilər"Paşinyan rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana göndərir"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdı"Azərbaycan hazırda çox aktiv islahatlar mərhələsindədir" - PrezidentErməni KİV: Cahil və təlxək Nikol Paşinyan bulvar mətbuatının redaktoru kimi fəaliyyətini davam etdirirPrezident parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndəribBiri gəbərib, bir isə yaralanıb833 məcburi köçkün gəncə şəxsi biznesini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilibİlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib"Yəni, boynumuza alırııq ki, pis işləmişik?" - Deputat Oqtay Əsədovla söz davasına çıxdıPrezident Gündüz Kərimovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - SƏRƏNCAMBAŞSAĞLIĞI: Allah rəhmət eləsin!Ermənistan lideri Azərbaycan torpağında DÖYÜŞ MÖVQEYİ aldı...-FOTOLAR+VİDEOSərhəd tanımayan erməni həyasızlığı abırsız erməni hiyeredulunun simasındaNƏSİLLƏRƏ MUSİQİ YOLUYLA NƏZARƏT EDƏN FREKANS: A=440 HZ“Biz Madagizdə qalib xalqın nümayəndələri kimi oturmuşuq!..”Türk dünyasının yeni paytaxtı seçildiDoqquz insan növünü məhv edəcək dərəcədə vəhşiyikmi?Tanıyın, tanıdın: Vətən qəhrəmanlarıyla tanınar!Şəhid Adil Rüstəmovun xatirəsinə həsr edilmiş futbol turnirinə start verildiQarabağın Həcəri od püskürdü: Acı həqiqətlər...İlham Əliyev: Həyata keçirdiyimiz bu nəhəng layihələr bizim gücümüzü artırır — VİDEOQadın döyüşçülərin sədri Cümşüd Nuriyevə səsləndiAVMVİB Balakən rayon şöbəsindəAVMVİB Tovuz rayon şöbəsindəQəhrəmanların ölümüPaşinyan İTALİYA mətbuatında CİDDİ TƏNQİD olundu - VİDEOErməni xəbərləri: Karapetyan "Ən yaxşı erməni" oldu...Anar Ələkbərovu prezdent köməkçi təyin etdiİlham Əliyev Əli Həsənovu vəzifəsindən AZAD ETDİPrezident Administrasiyasının yeni şöbə müdirləri - SİYAHIYeni Ombudsman and içdiSON DƏQİQƏ! Azərbaycan parlamenti yeni Ombudsman seçdiVeteran qadınlar Qarabağ dərdini Avropada nümayiş etdirdilərAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdiPrezident daha bir dövlət qurumunu ləğv etdiVilayət Eyvazov Ziya Məmmədovun qardaşı oğlunu İŞDƏN ÇIXARDIAVMVİB sədri Cümşüd Nuriyevə layiq olduğu cavabı verdiPaşinyan Ramil Səfərov haqda danışdıTƏBRİK: SƏBİRƏ MAHMUDOVA - QARABAĞIN HƏCƏRİ
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ