Türklər qalaktik sivilizasiyalardan gəlir

Türklər qalaktik sivilizasiyalardan gəlir"Türklər" qalaktik sivilizasiyalardan" biri olan Sirius varlıqları tərəfindən bir genetik peyvənddən keçirildilər.

Sirius və Mu mədəniyyətlərinin Türk mədəniyyət tarixinin əsas bünövrəsiKaraman-Konya-Akşehir üçbucağından enerji yayılaraq, Türkləri fərqli bir zamana çəkdi (Bu bölgədə yüzə yaxın məsamə əmələ gəldi və məsamələr davam edir).

Türk cəmiyyətinin özəl bir cəmiyyət olduğunu bildirən bu xüsusiyyət yaradılışdan və sonrakı üstünlüklərdən qaynaqlanır və onu Tanrının qamçısı halına gətirdi”.

Atatürk Mu və Atlanta haqqında

Ağartada, həm də Ergenekonda başlandı: Alp, Eren və bir mürşüd Bozkurtdur (usta). /Esra Alus "Milliyet" qəzeti-31-07-2008/.

Kökümüz Dəmir xovlu ulduzdan gəlir.

Ulduzun xüsusiyyətləri məlumdur ki, adı Xovlu ulduz Temir. Dəmir xovlu ulduz, simvol Qurd, As Ana.

Kök üzündəki ən parlaq ulduzdur.

Günəşdən 8,6 işıq ili uzaq olmasına baxmayaraq, onun parlaqlığı günəşdən 23 dəfə çoxdur.

Sirius-B üçün astronomlar "Kiçik ulduzlardan biri olsa da, çox ağır bir ulduzdur" deyirlər.

İnsan ağlının bu ulduzdan alınacaq kiçik bir maddənin 1 tona gələcəyini qavramaqda çətinlik çəkəcəyi deyilir.

Ağırlıq və maddənin sıxlığı ilə dəyişən bu çəki nisbəti dünyamızla müqayisədə çox heyrətləndiricidir.

Dəmirdən daha sərt olan bu materialın yerdəki ən sərt mineral olan almazdan 300 qat daha sərt olduğu düşünülür.

Türk ulduz mədəniyyətində dəmir qədər sərt olan bu ulduza Demirkazık ulduzu deyilir.

Demirkazık kainatın dayağı və göy qapısı adlanır. İsti və soyuğun bu qapıdan keçdiyi düşünülür.

Bu ulduzun günəşlə doğuluşu İyul və Avqust, orta və şimal enliklərində bu isti temperatur "it günləri" adlanır.

Hətta ingilis dilində "Dog days" ifadəsi buradan gəlir.

Bu günlərdə temperaturun artması səbəbiylə epidemiya xəstəliklərində artım müşahidə edilir.

Bunu Demirkazıkdan gələn istiliyin yerə enməsi kimi düşünə bilərik.

Atalar sivilizasiyalarında bu ulduz yer üzünü işıqlı ölkələri olan, tanrıların göyü ilə birləşdirən müqəddəs bir qapı sayılırdı.

Bu ulduz ruhlar aləminin və insanın maddi aləminin hüdudu idi.

Bu ulduz, Tanrını insandan ayıran xətt idi.

Tanrı bu qapıdan insanlara nemətlər göndərirdi.

Samanyolunun Böyük Yarığı da bu günümüzdə Sirat Körpüsü olaraq bildiyimiz doqmaya əsas verir.

Türklər (ok tüvü> Türk) Göydən enən göydən mavi işığın (mavi) qurd simvolu yaradılması çox yayğındır.

Orta Asiyadakı Türklərin Mənşəyinə (Türk Sivilizasiyası) görə, bütün ailəni məhv edən bir uşağı (simvolik mənada günəş sistemimizdir), bir dişi qurdun (Tür ük bil uyğarlığı) rəhbərliyi ilə xilas olur.

Qurd uşağı əmizdirir və uşaqla evlənir.

(Ağlınıza Türk igidini, Tarkan ifadəsini gətirin). Kök Tanrı yer kürəsinə qurd şəklində enir.

Ezoterik təlimlərə görə, Yer planetinin yaranması əslində Siriusun (köpək ulduzu) günəş sistemi ilə evliliyinin nəticəsidir.

Mavi işıqlı qurdun yoxa çıxan bir uşağa ərə getməsinin nə qədər oxşarlığı var.

Türklərin köhnə inanclarında qurd müqəddəs sayılır.

Yaranmış əfsanələrinin əksəriyyətində və dünyanın simvol hovuzunda, dişi qurd əhəmiyyətli bir məna daşıyır.

Kök üzü tərəfindən göndərilən Aşina (Asena) adlı bir dişi qurdun əfsanəsi bu günə qədər yaşamışdır.

Qurdların şəkilləri bir çox türk qəbiləsinin bayraqlarında yer almış və ordu komandirlərinə Gök-Börü deyilirdi.

Əski türkcədə Gök- Göy, Böri isə Qurd deməkdir.

Tarixə baxsaq, Türklərə və VI əsrə aid ən qədim sənəd, bir Türk şahzadəsi Mahan Tigin tərəfindən yazılan Bugut adlı daş kitabədə oyma qurd relyeflərini görürük.

Digər bir maraqlı məlumat: Atatürkün 1927-ci ildə İngiltərədə buraxdığı ilk sikkədə qurdun embleminin olması bu ənənənin hələ də davam etdiyini göstərir. 1960-cı illərə qədər Cümhuriyyətin dərslik və tarix kitablarının üz qabığında bu qurdun baş simvolu olduğunu da unutmamalıyıq.1927-ci ildə çap edilmiş türk pulları və üzərindəki qurd simvoluna baxın (İngiltərədə 88 qızıl pula basılıb).

Dərsliklərin qabığında oan Qurd simvoluna aid şəkillər barədə qeydləri əlavə edirəm. Kompüterimdə 10.000-dən çox görüntü olduğuna görə açıq şəkildə tapmağa çalışıram. Hələ deyə bilərəm ki, sağa baxan qurd başı fiquru var.

Ulduzumuza dönsək bu ulduzun rənginə dair də fərqli fikirlər var.

Ümumiyyətlə, qırmızı və narıncı adlandırılsa da, 1-ci əsrdə şair Manilius və 4-cü əsrdə Avienus bu ulduzu dəniz mavisi adlandırırlar. Yapon dilində də mavi ulduz olaraq da xatırlanır.

Oxumağa davam edin və şərh hissəsini bağlayın.

Vega, türk dilində Qütb ulduzudur.

Qütb ulduzu ən parlak ulduzdur. Şimal bölgəsini göstərir. Bu gündən təxminən 13000 il sonra, şimal yarımkürəsinin qütb ulduzu, hazırda yayın ən parlaq ulduzlarından biri olan Vega olacaq.

Kibla da Kibela adı ilə tanınır.

Qütb ulduzundakı adam oğullarının ismi Oğ adını daşıyır; Oğ adlanır.

Mars planetindəki insana Os / z adı verilib.

Misir sivilizasiyasının türkcədən əvvəlki adı Ot /d Oğ / k-dır.

Ot Oğ, İşıq oğulları deməkdir.

Oğ - OZ / Oğuz = Görünən İşıq Spektri.Yazılardakı Oğ Oz Kağanın mövqeyi Oğ / k Üs oilaraq adlanır.

Oğ-Üs Qütb ulduzunun yer üzündəki elçisi/Peyğəmbər deməkdir.

Oğuz Kağan Vega ulduzdan, Marsdan (On Ok / Qun) gələn kosmik şüalardır.

Oğuz xan dastanını yenidən oxuyun ...

Ata Kara Xan (qara enerji)

Ana Ay Xan (Ağ> enerji)

Həyat yoldaşı Böyük Anamız Anau, Asena/Asena göyüzündən işıq kimi enmişdir.

Avtosomlar cinsəl xromosomu olmayan xromosomlar qrupudur. Cüt vəziyyətdə tapılırlar. X və Y xromosomları autosomal xromosomlardan deyildir.

Ümumiyyətlə, cinsəl xromosomları, gonosomlar, alloosomlar və heterosomlar xromosomlarının əksi olan otosomlardır.

İnsan bədənində 23 cüt xromosom var (22 cüt autosom, 1 cüt gonosom).

X xromosomu iki cins xromosomundan biridir. Bütün insanların birində olsa da, qadınlarda "46, XX"; kişilərdə "46, XY" normal karyotip kimi tanınır.

Cinsiyyət xromosomları insanlarda tapılan 23 homoloji cütlükdən biridir.

X xromosomu 153 milyondan çox bazanı özündə daşıyır. Qadın hüceyrələrindəki ümumi DNT-nin təxminən 5% -i, kişi hüceyrələrində ümumi DNT-nin 2,5% -ni ehtiva edir. Hər bir insanda normal olaraq cinsi xromosomlardan ikisi olur. Qadınlar X xromosomu ilə daha bir X daşıyır (46, XX), kişilərdə X yanında Y xromosomu var (46, XY).

Zəka tamamilə X xromosomu üzərindən ötrülür. Homoloq xromosomu, bir anadan bir ataya qədər forma və ölçüdə eyni olan bir xromosomdur.

Bənzər bir forma və ölçüdə biri atadan, biri anadan gələn xromosom cütü adlanır, eyni xarakterə təsir edir.

Muzaffer Çiçek/Türkiyə/
Türklər qalaktik sivilizasiyalardan gəlir
04 yanvar 2020 /

Türklər qalaktik sivilizasiyalardan gəlir

Похожие новости

FRANSA QƏZETİ YAZIR: "NOEL AĞACI BƏZƏMƏK BİR TÜRK ADƏTİDİR"

Fransanın cənubunda yayımlanan "La Depeche" regional qəzetində yer alan bir xəbərə görə, hər il dekabrın 25-də İsanın anadan olduğu günü xristian aləmini bayram edir. "La Depeche" qəzeti yazır ki,

EKREM MEMİŞ: "1071 YALANI BİR TƏLƏDİR"...

Malazgirt Meydan müharibəsi illərdir ki, "alçaqcasına" istismar olunur. "1071 yalanı və Türk Millətinə qurulan bir tələdir. Xainlərin xəyanət qapanı" (Prof. Dr. Ekrem Memiş). “Anadolu Türklərin

Dünyada ən qədim abidə və tarix Türkün Tarixidir...

Fotoda əsrlər boyu Çin tərəfindən gizlədilən qədim Türk piramidalarıdır. Çinin Şian şəhərindən 100 kilometr uzaqlıqdakı Qin Ling Shan dağlarında olan bu piramidaların ən böyüyü Ağ Piramida adlanır və

TÜRKLƏRDƏ AND MƏRASİMLƏRİ

Türkcə "And" sözü, and içmək, söz vermək sözlərinin qarşılığıdır. Inana görə; Yakutlar "Andıgar", Çuvaşlar "Antah", Kalmıklar "Andıgar", Uyğurlar "and içmək" felini "andık" şəklində istifadə edərlər.

TARİXİMİZLƏ MARAQLANANLARIN MENYÜSÜNƏ: Nizami Gəncəvi Qurdlar tayfasındandır...

Sevindirici haldır ki, çağdaş gənclərimiz köhnə nəsildən fərqli bir sistemlə tariximizi öyrənməyə can atırlar. Əlbət ki, heç bir dəstək və istiqamət olmadan bu yolun keçilməsi mümkün deyil. Amma bu
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Mehriban Əliyeva 20 Yanvar şəhidlərini andıSiz kimin əmisi oğlusunuz, cənab səlahiyyətlilər?Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəmlərin diliyləBakıda gün ərzində gözlənilən hava şəraiti açıqlandı30 il öncə, elə bu gün: 20 YANVARYunanıstan mediasında Türkiyə ilə müharibə çağırışları artıbUstad şair Məmməd İlqarın oğlundan Arzu Nağıyevlə bağlı müraciətDeputatlığa namizəd görüş keçirdiMüharibə veteranlarına 2 min manat pul veriləcək - HARADA?Niyə İran generalını ermənilər sevir, azərbaycanlılar isə sevmir...Türkiyənin dostu Rusiyamı, Amerikamı?Veteran statusu ala bilməyən veteranlar...Müharibə veteranları ilə görüş keçirilibAzərbaycan şəhərlərinin divarlarına həbsdə olan azərbaycanlı fəallara azadlıq tələbilə onların posterləri yapışdırıldıMüəllimlərin işə qəbulu qaydalarına bir sıra dəyişikliklər edilirSAĞLAM GƏLƏCƏYINƏ SƏS VER ! Məhsəti Əli qızı HüseynovaATMACA: Bizi Haykanuşun biclərinin əlindən xilas edin! - VİDEOAzay Quliyev təbliğat kampaniyasına möhtəşəm bir tədbirlə start verdi20 Yanvar iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ayrıldıİnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr edilməlidirBabək müstəqil dövlətin hökmdarı kimi – Əsrlərlə gizlədilən gerçək tariximiz – I YAZIİran və Suriya ordusu irimiqyaslı hücuma keçdi - Türkiyə sərhədində XAOSDünyanın xoşbəxtlik ünvanı: KOSTA RİKAMİLLİ FƏLAKƏTƏ AZ VAXT QALIB...Əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün müayinəyə göndərişlərin verilməsi qaydası müəyyənləşibErməni cəllad ölümcül xəstəliyə tutulubBərdə rayonuna yeni prokuror təyin edilibRusiyanın yeni baş naziri Mişustin kimdir?BSU-da “Dualarda yaşayan şəhidlər” adlı tədbir keçirilibErmənilər Qarabağda sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə razılıq verir, amma...Deputat olmaq istəyənlər: Bunlara əməl etməsəniz, namizədliyiniz ləğv olunacaqƏlilliyin qiymətləndirilməsi üçün müayinəyə göndərişlərin verilməsi qaydası müəyyənləşibMəktəb direktorunun diplomu saxta çıxdı, nazir İŞDƏN ÇIXARDIİlham Əliyev məsələ qaldırdı, Avropa İttifaqı cavab verdi: Qarabağ Azərbaycanın bir parçasıdır!AVMVİB - də təltif mərasimiBaşımızın bəlası Bakı neftiBu il 1500 Qarabağ əlili və şəhid ailəsinə ev veriləcəkTürkiyə və ABŞ prezidentləri Liviyadakı vəziyyəti müzakirə ediblərPrezident Ramin Quluzadəni qəbul etdiRusiyanın yeni Baş naziri bu şəxs ola bilər - Putin namizədini açıqladıErmənistanın birinci prezidenti Paşinyandan inciyibAVMVİB Zəngilan şöbəsi veteranları da ağac əkmə aksiyasına qoşuldularİran təyyarəni vuranı deyil, görəni həbs etdiABŞ Konqresindən 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı - BƏYANATAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirib“Vətəni işğal altında olan gəncin əylənməyə haqqı yoxdur!”Daha bir veteranımız haqqa yürüdüSəfirlik: Mövqeyimizdə dəyişiklik yoxdur, Pakistan Ermənistanı dövlət kimi tanımırİranda jurnalistlər kütləvi şəkildə istefa verirlərTƏBRİK: QORXMAZ ASLANOV - 50Batalyon komandiri Cəfər: "Nə qədər ki, Bakıdan gələn olmamışdı, burada bir metr də torpaq getməmişdi"...Erməni əsgərinə güllə dəyib..Hindistanlı turistlərin Şəhidlər Xiyabanında klip çəkdirməsilə bağlı - Səfirlikdən açıqlamaPaşinyan ordudakı itkilər barədə ictimaiyyəti aldadırABŞ-ın planlaşdırılmış müharibələri“Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan leksiya oxumağa” - VİDEOİrəvanda ermənilərə tərs şillə: - Qondarma soyqırımı tanımırıq!!!Hipatya öldürülməsəydi dünyamız özgə cür olardı...İstisi erməninin, tüstüsü bizim olan Bakı neftiAVMVİB - NİN FƏXRİ ÜZVÜNÜN DƏ NAMİZƏDLİYİ QEYDƏ ALINDIDeputatlığa namizədliyi qeydə alınmış veteranlarımızErmənistanda H1N1virusu tüğyan edirSüleymani öldürüldüyü anda üzərində olan əşyalar: pul, şeir kitabı və … - FOTOGürcüstanlı nazirdən Paşinyanın absurd fikrinə sərt reaksiyaİran Ermənistana Azərbaycan ərazilərini daimi işğalda saxlaya bilməsi üçün yeni nəfəslik açırBöyük Britaniya ABŞ-dan hərbi asılılığı azaltmaq istəyirBakıda Ermənistan konfetləri satılır - FOTOAVMVİB XƏBƏRLƏRİ: RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏQASIM SÜLEYMANİ KİMİN QƏHRAMANIDIR?- M. RIZA HEYETUkrayna təyyarəsini İran vurubsa... - Kiyevdən BƏYANATPakistan Səfirliyindən rəsmi açıqlama - "Pakistanla Ermənistan arasında heç bir əlaqədən söz gedə bilməz"Qarabağla bağlı Avropa İttifaqının növbəti təxribatı“Paşinyan Qarabağ klanının təzyiqi altındadır” - Sabiq səfirdən mühüm mesajlarHoradiz əməliyyatının komandiri deputatlığa namizəd olduQarabağ söhbəti - “Yuxarıdan tapşırıq gəlmişdi ki, efirdə “Qarabağ şikəstəsi”ni çox verməyin, ermənilər qıcıqlanır”Mevlud Çavuşoğlu Kərkük Türkmənlərinin lideri Salihi ilə görüşdüTƏBRİK: RAMİZ ƏLİYEV - 56AVMVİB Sumqyıt şöbəsindəAlmaniya Bundestaqının deputatı: "Qarabağ Azərbaycana aiddir"Ukrayna təyyarəsini İran "səhvən vurub" -ABŞ mediasıZABİT ŞƏRƏFİAmerikalı professor Xamneyiyə Kardaşyanın iqamətgahını bombalamağı təklif etdiVeteranlar qəhrəmanın məzarını ziyarət etdilərSüleymanini erməni general öldürüb - İrəvan ÇALXALANIRMüharibə veteranı yol polisinə rəis təyin olundu - FOTOSait Nursi də xristian çıxdıDaha bir erməni hərbçi cəhənnəmə yolçuluq etdi“Biz qurduq... dilimiz də qurd dilidir...” - Azərbaycanda sensasion tapıntı - Səbuhi Məmmədli yazırABŞ-ın ən təhlükəli ordusu HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ - İranla dəhşətli MÜHARİBƏYƏ DOĞRUNazir Prokurorluğa müraciət etdi – “Saxta əlillər”dən pullar geri alınacaqHərbi Prokuror Xanlar Vəliyev: “Ötən il tarixə islahatlar ili kimi düşdü”İlham Əliyevdən sərt xəbərdarlıqŞəhid olan hərbçimiz dəfn olunub - FOTOQasım Süleymaninin tabeliyində çalışan daha 1 “Sepah”çı Yəməndə öldürülübMEDİAMIZIN SON "OXUNAQLI" "ŞEDEVRLƏRİNİ TƏQDİM EDİRİK...Paşinyan Azərbaycanla bağlı səhvini düzəltdiSüleymani bölgə üçün təhlükəli birisi olub - VİDEOŞƏHİDİMİZ VAR...Atmaca: İran Süleymanini dəfn edə bilmədiPrezident “Azərişıq” ASC-yə yeni sədr təyin etdi
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ