ERMƏNİLƏRİN ƏSL VƏTƏNİ: HİNDİSTAN, YOXSA EFİOPİYA?

II YAZI Araz Şəhrilinin “Səfəvilər: paralellər, ehtimallar, həqiqətlər…” əsərindən Yazımızın I hissəsində (bax: Araz Şəhrili. “Ernənilərin əsl vətəni: Hindistan, yoxsa Efiopiya”. https://fedai.az/?p=26043) qeyd etdik … Читать далее ERMƏNİLƏRİN ƏSL VƏTƏNİ: HİNDİSTAN, YOXSA EFİOPİYA?