Tarix türkdən başlayır…

Türk-İslam Sivilizasiyası, İslam Sivilizasiyası kimi bir şey yoxdur. «Türk Sivilizasiyası və Türk Tarixi» var.

1560-cı ildə İtalyan F.Sansavino: (Dell’Historia Universale dell’Origine et Imperio de ‘Turchi). «Türklərin cahan hökmdarlığı Tarixi» adlı bir kitab yazır və Papa tərəfindən kainatın tarixini türklərlə bağladığı üçün məzəmmət olunur.

Troydan Roma İmperiyasına, Romadan Osmanlıya bağlanır …

Bu sırada TÜRK TARİXİ adlandırılan Osmanlı adından istifadə etmir. Ancaq Osmanlı öz tarixini yazarkən belə türk adından istifadə etmir, İslam içərisində əriyir.

700 il sonra Başbuğ Atatürk özünü unutmuş və özünü itirən bir millətə böyük bir keçmişi olduğunu xatırladır. Türk Tarixi Tezisini ortaya atır.

Burada məqsəd əcnəbiləri razı salmaq deyil, türkləri razı salmaqdır!

Girişdə Türk tarixinin əsas cizgiləri xüsusi olaraq qeyd edilmişdir: «Bu kitabla, doğru və yaxşı düşünməyə vərdiş etmək istədiyimiz insanlar türklərdir. Göründüyü kimi, türkləri yanlış görüşlərdən və yanlış düşüncələrdən qurtulmağa inandırmaq əsas vəzifəmizdir».

Məqsəd qərbliləri razı salmaq deyil, əhəmiyyətli olan məsələ türklərin razı salınması idi!

İndiki dövrdə, tariximizin böyüklüyünə və dərinliyinə inanmayan insanlara XVI əsr İtaliyalı qədər inanmayanlara bunu söyləmək böyük bir mübarizədir və bu hələ də davam edir.

Onun qurduğu qurumlar kənarda olmasına baxmayaraq, gənc tarixçilərimiz bu gün də qətiyyətlə çalışırlar.

***

Başlığa qayıdaq: Türk zəka və əməyini ərəb və fars İslam adı altında onlara yem etməyək. Ərəb-farsın insanlığa verdiyi heç bir dəyəri yoxdur!

Selim Sarısoy

Bu xəbəri paylaşın: