İNSANLIĞIN TOXUMU KİMDİR?

Xaqani Ədəboğludan: «Öncə Kazım Mirşanı rəhmətlə anıram.

Bu yazını oxuyarkən Böyük Nizaminin «Xosrov və Şirin» əsərindəki Minacatdan bu beytləri xatırladım:

Xudaya! Gilimiz mayələnirкən
Bir vəsiqə yazdın o gün bizə sən.
Sənin xidmətində buyurdun, duraq,
Muzdunu verməyi vəd etdin ancaq…

…Yetmiş iкi iz var yolumda müşкül,
Yetmiş biri tiкan, ancaq biri gül.

Nizami Gəncəvi «Xosrov və Şirin»

Çoxları bu 72 sayını məzhəb, təriqət kimi, Allaha gedən yol kimi şərh etsə də, burada əslində Tanrıya yol başlayan 72 xalqdan, millətdən bəhs edildiyini deyə bilərəm. Yəni şeirdən də bu dediyimiz aydın görünür. «Gilin mayalanması» xalqların, insanın yaranması olmasını hər kəs bilir.

Bildirim ki, Udgun-Selene yazılarında «ES-ÖNÜGLİG KANTAN KELİPİN, ESÜ-EDE İL ETDİ» şəklində deyilmiş bir ifadə var … Bu, «örnək bir qandan gələn ideal bir xalq yaratdı» anlamını verən sözdür. Azərbaycanda qorunub saxlanmaqda olan OĞLU düşmənlərin əl uzatmadığı bir özəllikdir. «Oğlu» sözü bir yaranış simvoludur…

***********************************

Kazım Mirşan yazır: «Bu gün qan nümunələrindən biri olan KİŞİ-OĞLU-nun genetik quruluşunu, DNT kodlarını deşifrə etmək, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və genlərdə bəzi dəyişikliklər etmək və ya kopyalamaqla istədiyiniz keyfiyyətdə bir irqi yaratmaq mümkündür».

Yəni, Nizami Gəncəvinin GÜL adlandırdığı, əslində O-ĞUL-dur.

Təbiətdə bütün var olan hər şeyin toxumu var. Biolıoji varlıqların yaranması bu cür mümkündür və hər bir bioloji növ toxumdan yaranmışdır. Aparılmış genetik kod və qan kodları (Zarints-ABŞ) bir ünvan göstərir: Azərbaycan Türkləri…

Yanlış duymadınız. Azərbaycan türkləri bəşəriyyətin toxumlarıdır. Ona görə bütün millətlərin diqqəti Qafqaza — Azərbaycana yarandıqları məkana dikilib.

Avrosentrizm və onun quluna çevrilmiş imperializm nadancasına qısdimizə girişib. Elə düşünürlər ki, «İNSANLIQ TOXUMUNU» məkan yetirir. Unudurlar ki, biz olmasaq zamanı gəlincə qeyri millətlər qısırlaşaraq Tarix səhnəsindən yox olacaqlar (X. Ədəboğlu. «Dilin tarixi, Tarixin dili» kitabından).

*****************************

1907-ci ildə Macarıstan Türkoloq Aurel Stein, Daxili Türküstan olaraq bilinən bölgədəki Miran qalasında 3 vərəq şəklində bəzi sənədlər tapdı.

Stein, Bin Buda, yəni Tun-Huanq məbədlərini araşdırmış, keşiş Wang ilə uzun sövdələşmədən sonra 24 sandıq əlyazma ilə 5 sandıq rəsmi alıb London muzeyinə təhvil verildi.

Tun-Huanqdan 15 kilometr məsafədə qayalara həkk olunmuş 500-ə yaxın mağara ibadətxanəsi var, bunlara Bin Buda Məbədləri deyilir.

Stein əlyazmaları danimarkalı alim Vilhelim Tomsenə göstərdi, onları araşdırdıqdan sonra ingiliscə tərcümələri ilə 1912-ci ildə Kral Asiya Cəmiyyətinin «Journal of Royal Asiatic Society» jurnalında nəşr etdirdi.

Bu sənədlərdə çox qədim bir türk dilində yazılmış mətnlər var idi, Kazım Mirşana görə, ilk vərəqdə Yarlığ Boltılarının altı məqaləsi var …

Monqolustan Türk Tarixi yazıçılarına görə, Boltlar, e.ə. 1517-ci ildə AT-UKUS BİLnin (İdil-Ural bölgəsindəki bir Türk dövləti-Atlantis) qurulmasından, e.ə. 512-ci ildə Daranın, URE-APA (Ural çayı) məğlubiyyətinə qədər 1000 illik bir tarixə sahib idi.

Ancaq əsas mətni yazma tarixi dəqiq bilinmir.

Əlyazmalar Sintaşdan kopyalanmışdı. SİN sözü mənasını ifadə edən söz olaraq, MƏNA İFADƏ EDƏN ŞƏKİL, HEYKƏL deməkdir.

Min illik fəlsəfi düşüncənin yəhəri olan YOLTI BOLTİLER, eyni yazı ilə kopyalanmışdır …

Deməli, onu kopyalayan yeganə şəxsdir.

Kağızda köhnə SINTASların TAMĞA-ları da var.

Uzun müddət bir Buddist məbədində gizlənmiş daş üzərində yazılmış, SIX YARIK TIGIN, bu mətnə görə, Türk Buddist rahibləri e.ə. 1517-ci ildən e.ə. 512-ci ilə qədər BOLTI yazmışdılar, e.ə. 516-cı ildə bir Türk xanlığı TÜRÜK BİLin BU-KİSİ türbələrini nəzarəti altına aldı, bütün yazıları kağıza köçürdü və sonra yenə də BU-KİSİ nəzarətində olan MİRAN qalasına apardı.

BU — KİSİ, Himalayların cənub ətəklərində görülən ilk Asiya insanına verilən addır …

TIBETLİLƏR, ESKIMOSLAR, QIZILDƏRİLİLƏR, tamamilə BU KİSİ xarakterinin daşıyıcılardır.

Hamısı türklərin yaxın qohumlarıdır.

Yazının ÖC-ONON hissəsini Altı Yarıq Tigin bölməsi gəlirdi. Bu ifadəni «BƏNDƏLƏRİN SPEKTR NƏSİ BLƏRİ» kimi tərcümə etmək olar …

Elmi baxımdan başqa bir məna AL SIX İŞIQvə TANJANTLARI» demək olar. Simvolik mənada «AlTUN ÇİÇƏK DOKTRINİ» kimi qəbul edilir.

Bu üslubda çox mənalı ifadələrə təkcə mətnlərin başlığında deyil, hər məqalədə rast gəlinir.

Belə bir texnikanın köməyi ilə ALTI YARIG TİGİN yalnız həyat hadisələrini, yəni izah etmək çətin olan bütün hadisələri vahid əsaslarla bağlayır və bu prinsipi KİŞİ-OĞULun başa düşə biləcəyi rəmzlərə və simvollara bağlayır.

KİŞİ-OĞLU YAZMIŞI
ALTI YARIG TİGİN
ISİZ OYIBIZ KUL BİTİDİM ITİM

Adı ilə məşhur olan bu bölüm əslində bütövdür və son dərəcə dərin bir fəlsəfəni, TÜRKÜN KAİNAT VƏ YARADILIŞ İNANCINI kağıza köçürmüşdür.

ALTI YARIG TIGINdə hər hadisənin əsası DETERMINİZM ilə bağlıdır …KİŞİ-OĞLU ifadəsindəki KİŞİ bugünkü insanlığın ortaq əcdadıdır, KAINATa OL-ONI deyirdilər.

OL sözü DÜNYA, ikinci ON sözü KOSMOS mənasındadır.

Hər bir qalaktika bir ON-dur. Kosmik bir quruluşa sahibdir, ancaq canlı mövcud deyil.

Canlı sistemlərə ÖC-ONON (ACUN) deyilir …

ÖC-ONONumuz qallaktikanın ONundakı GÜNƏŞ sistemidir. Qədim türklər, Evrensel sözünü «hər şeyi öz içərisinə alan» ALKU ilə ON sözünü birləşdirib ALKU-ON yaratmış, bunu da KAİNAT, MÜKEVVENAT mənalarında işlədirlər …

ALKU BİŞ ACUN ifadəsi (elementlərin dövri cədvəlində 2, 2 x 5 = 10.On olaraq müəyyən edilmişdir).

Buna görə də «5» sayı son dərəcə vacibdir və bir çox qədim türk simvolları arasında yer alır.

FƏZA (boşluq, vakum), bu gün istifadə etdiyimiz sözün ekvivalenti olaraq, UZAY-SPACE sözünün «SONSUZ OLARAQ UZANIB GEDƏN BİLİNMƏZ» deməkdir. UZANTKUN YÜCE anlamını daşıyır …

UDGUN-SELENE yazılarında «ES-ÖNÜGLİG KANTAN KELİPİN, ESÜ-EDE İL ETDİ» ifadəsi şəklində bir ifadə var … Bu, «örnək bir qandan gələn ideal bir xalq yaratdı» deməkdir!

…Bu gün qan nümunələrindən biri olan KİŞİ-OĞLU-nun genetik quruluşunu, DNT kodlarını deşifrə etmək, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və genlərdə bəzi dəyişikliklər etmək və ya kopyalamaqla istədiyiniz keyfiyyətdə bir irqi yaratmaq mümkündür.

KAŞIM MİRŞAN «Altı yarıq Tiğin»

Bu xəbəri paylaşın: