Başqırdıstan Osmanlı İmperiyasına qoşulmağa çalışırdı

1705-ci ilə qədər Başqırdıstanda təkcə çar rejiminə deyil, bütövlükdə dövlətin bütün rus əhalisinə qarşı narazılıq artmağa başladı.

Başqırdıstan ərazisində belə əhval-ruhiyyənin yaranmasına səbəb yerli məmurların təşkil etdiyi qanunsuzluq olub. Məsələ burasındadır ki, çar tərəfindən Başqırdıstana göndərilən bu məmurlar özlərinə az qala hər şeyə icazə verirdilər: birincisi, yerli əhali üçün sadəcə olaraq mümkün olmayan, dövlətin başqa torpaqlarında təyin olunmayan vergilər müəyyən edirdilər; ikincisi, məmurlar tez-tez yerlilərə qarşı bir növ şovinist əhval-ruhiyyə nümayiş etdirirdilər ki, bu da dövlətin müxtəlif hərəkətlərində özünü göstərirdi. Bu işçilər saqqallara od vurmaq, saqqalları quru-quru yonmaq və s. Bütün bu səbəblər altı il davam edəcək başqırd üsyanının başlamasına səbəb oldu.

Üsyankar başqırdlar bütün qəzəblərini Başqırdıstan ərazisində bəxti gətirməyən adi rus kəndlilərinə yönəltdilər: kimlərsə öldürülüb, kimlərsə Türkiyədə əsir kimi satılıb.

Başqırdıstan dəfələrlə Osmanlı dövlətinə öz səfirlərini göndərərək Osmanlı İmperiyasının tərkibinə daxil olmaq cəhdləri edib. Ancaq Osmanlı Başqırdıstanın birləşməsində maraqlı deyildi, çünki belə bir hərəkət Sultanın hələ maraqlı olmadığı Rusiya ilə müharibəyə səbəb olacaqdı.

1711-ci ilə qədər üsyanın bütün mərkəzləri yatırıldı, üsyanın təhrikçiləri (Başqırdıstan ruhaniləri və zadəganları) tutularaq həbs edildi. Artıq heç bir müsəlman dövlətinə qoşulmaqdan söhbət getmirdi.

Mənbə: Неизвестная История

Bu xəbəri paylaşın: