Uzaq Şərqdə yaşayan türk toplumu — İTELMEN TÜRKLƏRİ

Sibirdən şərqə Kamcatka yarımadasında İtelmen Türkləri yaşayırlar…

İtelmen Türkləri kiçik bir etnik qrup hesab olunur. Onların sayı bu gün 15.000 nəfər civarındadır. Danışdıqları Türkcədir, daha çox Azərbaycan və Anadolu Türkcəsinə çox yaxındır, Göy Tanrı- Tanrıçılıq inancına mənsubdurlar.

Kamçatka, Rusiyanın Kamçatka diyarı ərazisində, Asiyanın şərqində yerləşən yarımadadır.

Sakit Okeanda Oxot dənizi ilə Berinq dənizi arasında yerləşir. Üzərində yanar dağ vulkanları və sönmüş vulkanlar mövcuddur.

Daha bir nüansa diqqətinizi yetirmək istərdik. Yaxınlıqdakı Amerika, əslində yakut türklərində olduğu kimi İtelmen türklərinin dilində də «Əmerik», yəni yarımada deməkdir. Bu fakt bir daha sübut edir ki, avropalılar bu adı da özləri bilə-bilə yanlış yozmaqdadırlar…

Turan Xaqan

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •