Rusiyaya xidmət etməkdə ittiham olunan azərbaycanlıların SİYAHISI YAYILDI

Dossier.center saytı Rusiyaya xidmət etməkdə ittiham olunan azərbaycanlıların siyahısını yayıb.


Dominant.az xəbər verir ki, saytda yayımlanmış «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран Часть четвертая: «Борода» из Еревана и мягкая сила в Баку» sərlövhəli araşdırma yazıda həm Yerevanda, həm də Bakıda Rusiyaya xidmət edən şəxslərin olduğu iddia edilir.


Yazıda qeyd edilir ki, «ГРУ» zabiti Valeri Çernışovun sənədləri arasında, Kremlin maraqları naminə istifadə ediləcəyi iddia edilən Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısı olub. 76 nəfərdən ibarət olan siyahıda tannmış siyasətçilərin, ictimai xadimlərin, jurnalistlərin, politoloqların, universitet dekanlarının və perspektivli tələbələrin adları yer alıb. Siyahıda olan adlardan 16-sı isə xüsusi rənglə vurğulanıb.


İttihamın ciddiliyini və ağırlığını nəzərə alaraq sözügedən siyahını tərcümə etmədən — olduğu kimi təqdim edirik:
«Азербайджанская Республика

1.Заур Бабаев-доцент факультета журналистики Бакинского государственного университета (БГУ)
2.Лаврина Анастасия Заместитель Председателя Международного Фонда «Евразия Пресс»,телеведущая CBC, заместитель председателя РУССКОЙ общины АР
3. Аббасова Фарида студентka факультета Международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского Славянского Университета
4. Абдуллаева Гюнель студент Бакинского государственного университета, практикант информационного портала «Azxeber»
5. Абдуллаева Руфина студент факультета Международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского Славянского Университета

4. Агаева Сима студент Бакинского государственного университета, практикант информационногопортала «Azxeber»
6. Агагадашев Джафар Корреспондент Report.az

6.Алекперова Джамиля Корреспондент Media.az
7. Алиев Рахман корреспондент информационного портала «Oxu.az»
8. Асадов Турал корреспондент информационного агентства «Репорт»
9. Еминова Лейла студент Бакинского государственного университета, практикант информационного агентства «Тренд»
10. Гасанова Шелале профессор Бакинского славянского университета, заведующий кафедрой журналистики, эксперт по PR
11. Гейдарлы Эйваз ТВ-продюсер
13. Исмаилова Нигяр студент факультета Международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского Славянского Университета
14. Мехдиев Заур корреспондент информационного агентства «axar.az», историк
15. Микаилова Мира студент факультета Международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского Славянского Университета
16. Мустафаев Гаджибаба студент факультета журналистики Бакинского государственного университета
17. Новрузов Кянан журналист издания «Олимпийский мир»
18. Солтанова Кенуль корреспондент информационного портала «Oxu.az»
19. Ферштандт Антон студент факультета журналистики Бакинского государственного университета
20. Шакирзаде Незрин студент факультета Международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского Славянского Университет
21. Исмаилова Аян «Школа политической психологии»
22. Намазалиева Ляман «Молодежное движение «Доброе Дело» Ахундзаде Вусал Студент Азербайджанской Дипломатической Академии
23. Аббасов Тофик–политолог, сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма;
24. Пашаева Гюльшан-заместитель директора Центра стратегических исследований;
25. Байрамов Вахид-заместитель генерального директора информационного агентства «Тренд»;
26.Гаджизаде Али-главный редактор сайта «Большой Ближний Восток», политический аналитик;
27. Фаррухов Мамедали-преподаватель Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики;
28. Тогрул Аллахвердили-глава информационного центра–диаспора;
29. Cабухи Аббасов-глава азербайджанско–славянской ассоциации;
30, Нилуфар Ахмедова-молодежная организация–AGAT;
31.Алиев Ибрагим-главный редактор «Стратегия.аз»;
32.Микаилова Севиль-главный редактор газеты «Azernews»;
33. Агиль Алескер-главный редактор yenicag;
34. Рахман Гаджи-главный редактор 1 news az;
35. Сеймур Мамедов-главный редактор Взгляд аз;
36. Наталия Кулиева–редактор eurasiadairy;
37. Джейхун Расимоглу-обозреватель агенство сиа;

38. Алиев Рашад–журналист информационного портала OXU.az
39. Османов Джавид–журналист информационного портала media.az
40. Мамедов Вусал–главный редактор информационного агентства
41. Омаров Кавказ–редактор русскоязычной версии Еничаг
42. Алиева Эсмира–корреспондент телеканала «CBC»
43. Шахсуварлы Талех–главный редактор сайта aznews.az
44. Наджафов Сянан–блогер, журналист сайта qhtxeber.az
45.Мамедов Заур, политолог, преподаватель Академии государственного управления при Президенте АР, координатор Клуба Молодых экспертов и журналистов России и Азербайджана;
46.Мамедов Орхан, заместитель редактора русской службы новостей CBC
47.Алиев Мамед–директор НИЛ Россиеведения Азербайджанского университета языков,кандидат философских наук, профессор;
48.Cадыхов Фикрет-политолог, профессор Западного Университета;
49.Рустамов Эльшан Обозреватель 1news.az
50. Рустамов Сабир Координатор по международным отношениямОбщественной организации «Бакинский Клуб Молодежи», участник программы Молодые послы Азербайджан
51. Магеррамов Эмиль Обозреватель Media.az
52. Довлатов Араз Координатор клуба Молодых экспертов и журналистов России иАзербайджана
53. Алиев Ильхам Студент Азербайджанского Государственного Экономического университета, победитель конкурса Каспийского медиафорума в г. Астрахань
54.МИРЗАЛИЕВ Руслан–глава отдела по делам с волонтерами Агентства DOST
55. Аббасадзаде Юсиф-член Молодёжной организации студентов Азербайджанского Университета языков

56. Ахмед София-студент Бакинского государственного университета;
57. Ахмедов Азад–студент Бакинского колледжа управления и технологий;
58. Багирова Севинч-волонтер операционной компании «Бакинское городскоекольцо», студент Бакинского славянского университета;
59. Байрамлы Нигяр-активист волонтерского сообщества «Güvən» («Доверяй»);
60. Бакиханов Эльчин-волонтер операционной компании «Бакинскоегородское кольцо», студент Азербайджанского государственногоэкономического университета;
61. Будагова Сабина–координатор проекта «Поле возможностей», студентБакинского государственного университета;
62. Вадалова Айтекин-участник волонтерского корпуса, студентАзербайджанского государственного университета туризма и менеджмента;
63. Данилов Сергей–волонтер операционной компании «Бакинское городскоекольцо», студент Бакинского славянского университета
64. Гусейнов Аяз–заместитель председателя Ассоциации больных гемофилиейАзербайджана;
65. Гусейнов Константин–активист проекта «Международная командаволонтеров 75-летия Победы» в Азербайджанской Республике;
66. Зарбиев Тебриз-волонтер операционной компании «Бакинское городскоекольцо»;
67. Ибрагимова Ситара–координатор проектов платформы Varyox Az

68.Климов Сергей-лаборант Научно-исследовательской лаборатории «ЦентрРоссиеведения» Азербайджанского Университета Языков;
69. Курбанов Анар-представитель Общественного объединения «Ирели»;
70.Мирзаев Алекпер-волонтёр Министерство Спорта и Молодежи Азербайджанской Республики, председатель молодежный организации Государственной Партии Новый Азербайджан в Бакинском Славянском Университете, активист Молодежный Организации Партии Новый Азербайджан
71.Гамид Гамидов–главный редактор Media.az, Oxu.az
72.Алескеров Эльхан Директор Экспертного совета Baku Network
73.ГАСЫМОВА Алмаз Адыгезал к. Директор департамента новостей канала Baku TV
74.ГУЛУЗАДЕ Кенан Видади oглы Политолог, независимый эксперт
75.ГУСЕЙНОВ Ризван Наджаф oглы Политолог, сотрудник Национальной академии наук Азербайджана
76.МАМЕДЗАДЕ Гюльнара Руководитель проектов Каспийского экспертного клуба, заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network, аналитик».

P.S. Adları çəkilən şəxslərin mövqeyini yayınlaya bilərik və bu çox vacibdir…

Bu xəbəri paylaşın:
 • 55
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •