Allaha məktub yazan adam!

AHMET KÜLEKÇİ

1965 -ci ildə Elazığ Ağıl və Ruhi Sağlamlıq Xəstəxanasında müalicə alarkən dünyasını dəyişən bir DƏLİnin «Allaha yazdığı məktubu» sizinlə bölüşmək istərdim.


Düşünürəm ki, bu məktubu yazan adam çox sadəlövh, çox həssas bir insanmış və çılğın olmadığı üçün dünyada yaşamaq onun üçün çox ağır imiş.
Zəhmət olmasa sona qədər oxuyun…


Vallah, hər dəfə oxuyanda belə nəticəyə gəlirəm ki, insan adlanan varlıq nankor bir varlıqdır. Kim öz üstünə götürərsə, işin həqiqəti bu olduğunu anlasın…


Kaş ki, əvvəlcədən özümüzü mühakimə edə bilək və haram dediyimizi etməyək. Gəlin Allaha qarşı səmimi olaq.


Ətrafımızda paxıllıq, pislik və düşmənçiliyi əsas götürən, mənsəb və mənfəət üçün bütün vasitələri halal sayan çoxlu insanlar var. Hər halda, daha çox danışmadan, mənim fikrimcə, o hamımızdan daha ağıllıdır, daha insandır, səni o dəliin məktubu ilə baş-başa qoyuram .


Budur Allaha olan məktub …


Allaha məktub yazan adam!


«Mən Yer kürəsindənəm, Türkiyə təbəəsi və Urfa kəndindən, Əl-Əziz (Elazığ) Dəlixana sakinlərindənəm (Ağıl və Ruhi Sağlamlıq Xəstəxanası); İsmim önəmsiz, cismim dəyərsiz, çarəsiz və tənha bir aciz birisiyəm, ömrümün sonunda qonağım Əzrayılı gözləyərkən,baş həkimin üzərindən hakimlər hakiminin ulu dərgahına bu son ərzi halımdır ..!


Mən qəm (dərd) dəryasında, yoxsulluq vətəninində, hörmətsizlik və rəzillik libasında Mən padişah oldum ..!


Meyvələrdən dağdağana, alətlərdən ney kamana meylim olub …


Yatağım akasiya tikanlarından, yorğanımın kirpi dərisindən heç bir fərqi yoxdur. Ürəyim Ayizmanın (Hitlerin işgəncə Nasist Komandiri) sobasıdır və səharanın qum fırtınasıdır ..!


Ruhum aşiqi Hüda Məhbub sevərdir, amma ağlım qismətin cilvəsi və taleyin küləyi ilə mübarizə aparır..!


Mənə gələn dərdi-qəmin çəkisi çox ağırdır. Harada bir gözəl varsa, mənə qarşıdır, sərtdir (üz verməz, cəsurdur), bütün igidlər də həmişə mənə qarşıdırlar və əlehimədirlər.


Aylar keçdi, yeganə təmizliyim göz yaşları və qara torpaq ilə aldığımtək təyəmmüm dəstəmazdır ..! Yəni içdiyimiz kəzzab suyu, məzəmiz atəşdir ..!


O Rəsuli zişan və onun sultani Dücihan: «Uca Allahın insanları dünya, dünyanı insanlar üçün yaratdığını, bədən üçün ruhlar,ruhlar üçün bədənlər yaratdığını, kişilər üçün qadınlar, qadınlar üçün kişilər yaratdığını, Cənnəti mömin qullar, Cənnət üçün mömin bəndələr yaratdığını, Cəhənnəmi inkar edənlər və münafiqlər,kafirlər və münafiqləri cəhənnəm üçün yaratdığını» hədisləri ilə xəbər verib ..!


Görəsən, mənim kimi bu dəli divanələri, bəs hansı məqsədlə yaratdı..? Bilən varmı, meydana çıxıb söyləsin ..!


Allah sənə iman verdi, sən tüğyan edirsən. O inandı, sən küfran (nankorluq) edirsən. O ikram etdi, sən inkar edirsən. O ehsan etdi, sən üsyan edirsənn. Bir də qalxıb mənə dəli-divanə deyə böhtan atırsan ..!


Dediklərim hamısı Ruhumun dərinliklərində cəng etməkdədir ..! Əgər müraciətimə cavab verilərsə, bu manevrlər sona çatacaq.


İndi ünvanımı ərz edirəm: Quranı gəldiyi yerə, qoy Quranı gətirən geri götürsün.


Məgər ki, ehkamıı və əxlaqı qalmadı, Quran kağızının və yazının nə faydası var ..!


Təki Hz. Məhəmməd Mehdi (ə.s) gəldikdə qoy oxunsun və yenidən yaşansın ..!


Ey zərrələrdən kürələrə, yerdən göylərə bütün aləmlərin Rəbbi ..!


Ey cemadi, nebati, heyvani, insani, mənəvi və nurani hər şeyin və hər kəsin yeganə sahibi ..!


Ey iman və şüur ​​əhli qəlblərin Ulu Həbibi ..!


Ey narahat bədənlərin, kədərli ürəklərin və yaralı ürəklərin həkimi ..!

Mən sənin köməksiz qulunam. Qəriblər qəribiyəm, hüzünlərin əsiri, zülmlərdən əziyyət çəkən, kimsəsiz, yetim və sahibsiz bir dəlixana dəlisiyəm ..!


Amma müqəddəs sevginizin və həsrətinizin divanəsiyəm!


Hər kəsi və hər şeyimi əlimdən aldın. Amma sənə sığındım. Sevginizi qucaqladım. Qalan tək sənsən!


Yurdumdan, yuvamdan, Məni evimdən ayırdın, qürbətə və həsrətə saldın, amma onları ararkən sənə qovuşdım, sevdana daldım..!

Beləliklə, fani və xəyali görüntülərdən xilas edib, əsil təzahürünüzü göstərdiniz ..!


Ucalardan uca Rəbbim, Əfəndim ..!


Allahdan uzaqlaşıb həddimi aşaraq, haşa səndən Burak miniyi,Cəbrail seyisi, Sidretül Münteha mənzili, bütün varlıqların ən şərəflisi, Rəhmanın ən mükəmməli, təcəlli və onun təmsilçisi ..!

Kainatın fəxri, Axırzamanın Nəbisi və Mehdisi, Lövhi Mahfuzun (Qədərin) Tərcüməçisi və xəbərçisi, Əfəndilər əfəndisi Hz. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin məhbubiyyətinimi istədim?


Hənif dinin ustadı və bir çox peyğəmbərlərin atası Hz. İbrahimin xəlilliyini, Hz. Süleymanın hakimiyyəti və sərvətini, Hz. Musanın cəlalı və cəsarətini, Hz. İsanın ruhaniyyətinimi istədim ..?


Hz. Əbu Bəkr Siddiqin yüksək fəziləti və lütfünü, Hz. Ömərül Farukun dirayət və təslimiyyətini, Hz. Osmanın Zinnureynin əsaləti və səxavətini, Hz. Əliyyül Murtazanın elm və vilayətinimi istədim?

Səndən mülki hökmranlıq, şöhrət və sərvət tələb etdimmi? Səndən vücuduma sağlamlıq və rifah, ağlıma ziya və salamatlıq, həyatıma hüzur və istiqamət istədiyim üçün min dəfə tövbə etdim ..!


Çünki şəriətin ləğv edildiyi üçün təriqətinihmal, həqiqətin ihlal (pozulduğu) və möminlərin iğfal (rüsvay edildiyi) bir zillət və rüsvayçılıq dövründə mənə ağıl və məsuliyyət versəydin, bu yalnız mənim məsuliyyətim olar və məsuliyyətimi artıracaqdı ..!

Sultan Əfəndim!


Səndən yalnız səni istədim. Əlbəttə ki, xərcləri çox yüksəkdir. Bütün sevdiklərimi və sahib olduqlarımı bunun uğrunda qurban verməkdir ..!

Allahım, şübhəsiz ki, bir hikmət var ki, bu quluna bu qədər rəzalət və bəla çəkdirirsən ..! Etiraz etmirəm, sadəcə niyaz edirəm, amma ümid edirəm ki, arzumu qəbul edərsən ..!


Ailə üzvlərimi, ağlımı alıb məni hicrana saldın ..!


Ancaq yenə də şükür edirəm, ya ağıllı qalıb xəyanətkar və hiyləgər olsaydım? Ya varlı qalıb qəddar və vicdansız olsaydım?.. Ya müdrik və hörmətli qalıb, amma qafil və riyakar olsaydım … Ya arxalı, ətraflı qalıb, amma azğın və qəddar olsaydım … Ya sağlam və xoşbəxt qalıb, amma azğın, əxlaqsız və vicdansız olsaydım! ..

Dərdü bəla ki,
Səbr edənlərin vəsile-i meracıdır.
Möminlər qəlbimin tacı,
Mücrimlər rəhmətin möhtacı,
Münkirlər hikmətin icabı,
Sadiq və aşiq əhli cəhd adalətin əlacıdır..!
Və lakin bu münafiq
Xain və zalimlər isə çıban başıdır,
Əqrəb kimi sancıdır;
Şərəfli insana,
Həlali dışında bütün qadınlar
Qızlar ana-bacıdır..!


Ya Rəbbim, Əfəndim ..!


Bildiyiniz kimi, bu artıq sizin ixtiyarınızdadır. Nə gözəl bəzədilmiş paltarlarla ziyarət etdiyim bayramlarım oldu ..!


Nə qədər qürurlu və hüzurlu səyahətlərim və gəzintilərim olub ..!Nə ətrafımda xidmət və rəğbət göstərən dostlarım və pərəstişkarlarım oldu ..!

Ləzzət nə imiş, izzət nə imiş, fəzilət nə imiş dadmadım.Amma şikayət şexavətdir, bütün bu fani və fəna nemətlərinəsil sahibi olan Sultanlar Sultanını tapdım ..!


Məni yoxdan yaratdın. İman və hidayət əmr etməklə, varlığını xəbər verdin, ancaq ağlımı alıb qulunu biqərar etdin. Sizə sonsuz şükürlər olsun..!

İndi son diləyim məni öz yanına almandır. Bir daha da hüzurundan və Əbədi nurundan ayırma, nə olur..!


Çünki bu məktubu mən yazmışam. Məndən inciməyəcəksən. Çünki, Özündn başqasına yalvarıb yaxarmağın bir şirk olduğunu söylədin ..!

*****************

Oxudunuzmu?


Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur …


Bu gün «mənəm-mənəm» söyləyən bir alim belə bir məktub yaza bilməz. Heç kim özünü heç yerə qoymamalıdır. Hamımız bu dünyanın səyahətçiləriyik.


Gəlin bu yolu İNSAN kimi ləyaqətlə, şərəflə, vicdanla və mərhəmətlə yürüyək.

Bu xəbəri paylaşın: