Ermənilər Yer üzünə lənət damğası olaraq göndəriliblər

10 noyabr 2020-ci il tarixində elan edilmiş bəyanatla bağlı, ermənilər Azərbaycanın işğal etdikləri Kəlbəcər rayonu, Ağdam rayonu, Qazax rayonunun işğal etdikləri 7 kəndindən və Laçın rayonundan çıxmalıdırlar.

Bunun üçün ilkin variant kimi ermənilərin 15 noyabr 2020-ci il tarixində, 02 aprel 1993-cü ildə işğal etdikləri Kəlbəcər rayonundan çıxmaları göstərilmişdir. Buna baxmayaraq bu müddət 25 noyabr 2020-ci ilə qədər artırıldı. Ermənilər 20 noyabr 2020-ci il tarixdə Ağdam rayonundan, 01 dekabr 2020-ci il tarixində isə Laçın rayonundan çıxmalıdırlar. Ermənilər-hayların verdikləri sözlər heç bir vaxt dürüst olmur. Onların Azərbaycan-türk xalqının düşməni olmasını biz həmişə dünya xalqlarına göstərməyə çalışmışıq. Göstərməyə çalışmışıq ki, bu millət qaraçı, soyğunçu, qaniçən bir toplumdur. Lakin, çox təəssüf ediləsi haldır ki, dünya hələ də bu qaraçıları, yaşamağa haqqı olmayanları müdafiə edir. Biz Fransanın prezidenti, deyilənlərə görə erməni qarışığı olan Makronun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçirtdiyi şanlı döyüş zəfərlərindən təsirləndiyini və özünün ermənilərin yanında olmasını bildirməsinin şahidi olduq.

Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən çıxarkən yandırdıqları evləri, məktəb binalarını, meşələri, hətta ev heyvanlarını kəsmələrini, zəhərləyib öldürdüklərini, əsasən də Azərbaycan insanına qismət olmamasını istədiyinin şahidi oluruq. Bu səhnələrə baxarkən ermənilərin nə qədər qaniçən, nə qədər zalım, həyasız olmalarını əyani şəkildə bir daha görürük. Bunlara baxarkən vaxtı ilə ata babamın, rəhmətlik Oruc lələmin sözləri yadıma düşür. Mən, Şəmkir rayonunun, Seyfəli kəndində döğulmuşam. Bizim kəndin aşağısında, vaxtı ilə almanlar yaşamışdırlar. Həmin yerləri onların vaxtında Seyfəlilər «nemisə» adlandırırmışlar. Sonradan həmin yer Leninkənd, axırda isə Çinarlı adlanmağa başladı. Lələm deyirdi ki, 1940-ci illər idi. O, Nemisəyə gedibmiş. Həmin vaxtı bir almanın həyətindən keçəndə orada ağlamaq səsini eşidir və içəri girir. Görür ki, bir alman qadını ağlayaraq öz həyətini süpürür. Həmin qadından soruşur: «Frolin, niyə ağlayırsan?». Həmin qadın, lələmə deyir ki, bəs, bilmirsən, Oruc kişi bizi Qazağıstan Respublikasına köçürürlər. Onda Lələm həmin qadına deyir: «İndi ki, sizi köçürürlər, onda niyə həyəti süpürürsən».

Qadın Lələmə deyir: «Mən ona görə həyət-bacanı süpürürəm ki, mən buradan köçəndən sonra bura gələnlər deməsinlər ki, burada heyvan yaşamışdır, desinlər ki, burada insan yaşamışdır».

Ermənilər haqqında isə, onlara nə desən də yeri yoxdur. Onlar öz çirkin məqsədlərini həmişə həyata keçirmişdirlər. İndi də həyata keçirməkdədirlər. Bu körpə qatilləri, meyidlər üzərində nekrofillik edənlər, bəşəriyyət üçün təhlükəli olan bütün əməllərə sahib bir yığnaqdırlar. Bütün pisliklərə bais olan bu düşməndən hər şey gözləmək olar. Sanki bu insanlıq adına ləkə sayılan toplumu, sanki Yer üzünə lənət damğası olaraq göndəriblər.

Bizim bəzi ekspertlərimiz ermənilər barədə danışanda özlərini elə aparırlar ki, guya insanla danışıq aparırlar. Onlar düşünmürlər ki, hamilə qadının qarnında olan uşağı çıxarıb xəncərlə doğrayanlar, Qarabağ Azərbaycandır deyən mərd Şəmkirli balasının başını, murdar oğlunun qəbrinin üstündə kəsənlər, Xocalıların qadınını, qocasını, körpəsini soyqırıma məruz qoyan bu ermənilər deyildimi?

Biz, son Vətən savaşında da bir daha gördük ki, öz içərimizdə olan erməniləri, PKK-ya sevgisi olanları, Rusiyanın əlaltılarını Vətən müharibəsindən uzaqlaşdırmaqla nələrə nail olduq. Bütün bunlara görə biz Ali Baş Komandan İlham Əliyevə borcluyuq.

Mən inanıram ki, Müdafiə Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, Fovqəladə Hallar Nazirliyində, hələ demədiyim nə qədər idarə və müəssisələrdə kök salmış erməni xislətlərindən təmizlənməklə biz çox şeylərə nail olacağıq.

Abbas Hüseynli

AVMVİB sədrinin müavini

Bu xəbəri paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •